Η διακήρυξη της Π.Ε.Κ Κορινθίας για τις εκλογές Νοεμβρίου 2018
Ακολουθεί η διακήρυξη της Προοδευτικής Ενότητας Καθηγητών Κορινθίας για τις εκλογές Νοεμβρίου 2018

Γ ι α τ ί  ε μ ε ί ς  δ ε ν  α γ ω ν ι ζ ό μ α σ τ ε    γ ι α  ν α  ξ ε χ ω ρ ί σ ο υ μ ε,
σ υ ν ά δ ε λ φ έ  μ ο υ,   α π ό  τ ο ν  κ ό σ μ ο.
Ε μ ε ί ς  α γ ω ν ι ζ ό μ α σ τ ε  γ ι α  ν α  σ μ ι ́ξ ο υ μ ε  τ ο ν  κ ό σ μ ο.

                            
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Βιώνουμε με τον πιο αρνητικό τρόπο τις επιπτώσεις της κρίσης και των μνημονίων. Διαπιστώνουμε όλοι εύκολα τα συμπτώματα και τις επιπτώσεις της σημερινής παρακμής. Είδαμε τα περισσότερα κόμματα να εξορκίζουν τα μνημόνια,  να επαναστατούν ανέξοδα και την επόμενη στιγμή να εφαρμόζουν νέα δικά τους μνημόνια. Τώρα έχουμε  μνημόνιο διαρκείας αρκετών δεκαετιών, που υπονομεύει κάθε προσπάθεια για οικονομική ανάπτυξη και  κοινωνική πρόοδο και εντείνει το φαινόμενο της φτώχειας, που απλώνεται όλο και σε περισσότερα τμήματα της κοινωνίας.

Ο χώρος της εκπαίδευσης πλήρωσε , πληρώνει και όπως φαίνεται θα συνεχίσει να πληρώνει βαρύ φόρο  στο βωμό αυτών των πολιτικών . Το εργασιακό περιβάλλον του επαγγέλματός μας έχει μετασχηματιστεί δραματικά. Διορισμοί δεν έγιναν καθ’ όλη τη διάρκεια των χρόνων των μνημονίων και έχουν ουσιαστικά ναρκοθετηθεί και για το άμεσο μέλλον, λόγω της φοβερής συρρίκνωσης του εκπαιδευτικού, μορφωτικού και πολιτιστικού περιεχομένου του σχολείου. Δεκάδες χιλιάδες αναπληρωτές ζουν στην αβεβαιότητα και στην ανασφάλεια, αφού πολλοί από αυτούς δε θα διοριστούν ποτέ.  Οι μεταθέσεις και οι αποσπάσεις είναι μαγική εικόνα. Ένα πολύ μεγάλο μέρος των συναδέλφων μας  βρίσκονται κάθε χρόνο μακριά από την οικογένειά τους. Πολλοί εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν ωράριο σε περισσότερα  από δύο σχολεία και  εργάζονται σε αντίξοες συνθήκες με φοβερές οικονομικές δυσκολίες, ιδιαίτερα στην περιφέρεια της χώρας. Οι μισθοί και οι συντάξεις μας  βρίσκονται πιο κοντά στα όρια της φτώχειας παρά στα μεγέθη μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης. 

Ειδικότερα. και μάλιστα μέσα σε διάστημα λίγων μηνών, με μια σειρά εξαγγελιών και Υπουργικών Αποφάσεων: 

 • Αποδομείται με βίαιο τρόπο η καταστατική σύσταση της Γενικής εκπαίδευσης.
 • Μειώνεται η διδασκαλία βασικών γνωστικών αντικειμένων .
 • Υποβαθμίζεται  ο μορφωτικός ρόλος του σχολείου.
 • Απαξιώνεται η διδακτική – παιδαγωγική λειτουργία.
 • Υπονομεύεται ο διαπαιδαγωγικός χαρακτήρας του Λυκείου.
 • Ακρωτηριάζεται η τριετής δομή του Λυκείου με την μετατροπή της Γ΄ τάξης σε προπαρασκευαστικό έτος για την  πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 • Αποχαρακτηρίζονται πολλά  από τα υφιστάμενα δυσπρόσιτα σχολεία με συνέπεια τη μη  έγκαιρη στελέχωση και την  υπολειτουργία τους.
 • Υποβιβάζονται σε μόρια οι περισσότερες από τις σχολικές μονάδες, με συνέπεια την  αύξηση του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού μαθητών για τη συγκρότηση τμημάτων, την υποστελέχωση σχολείων και τη δραστική μείωση  των  εγκρίσεων λειτουργίας  ολιγομελών τμημάτων.
 • Καταργούνται ολιγομελή τμήματα σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.
 • Μετακινούνται μαθητές σε άλλες σχολικές μονάδες, με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση μικρών και περιφερειακών Λυκείων.
 • Καταργούνται τμήματα, υποβαθμίζεται η ξενόγλωσση εκπαίδευση και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών.
 • Υποβαθμίζονται  οι υποστηρικτικές δομές με τη συγκέντρωση τους στη  Περιφέρεια, οδηγώντας σε ακρωτηριασμό την επιστημονική και παιδαγωγική στήριξη των σχολείων. 
 • Απαξιώνεται ο εκπαιδευτικός μας ρόλος  με τις  νομοθετικές ρυθμίσεις για την υποχρεωτική 30ωρη παραμονή μας στο σχολείο και επιδεινώνονται οι συνθήκες άσκησης του εκπαιδευτικού έργου με την διεύρυνση των διοικητικών καθηκόντων και των γραφειοκρατικών υποχρεώσεων. 
 • Επαναφέρεται  η αυτοαξιολόγηση με εμπλοκή γονέων και τοπικής αυτοδιοίκησης και με τον τίτλο «αποτίμηση» του εκπαιδευτικού έργου.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Η λύση για το πραγματικό ξεπέρασμα της κρίσης είναι να διαμορφωθεί ένα δημοκρατικό πολιτικό σχέδιο με κοινωνική συναίνεση και εθνική συνεννόηση για μια δημιουργική προοδευτική πορεία της Ελλάδας, όπου  η Δημόσια Εκπαίδευση θα αναλάβει ξανά τον Συνταγματικό  ρόλο που της ΑΡΜΟΖΕΙ!

Ως παράταξη σύνθεσης και συναίνεσης επιδιώξαμε και πετύχαμε ομοφωνία στο Δ.Σ της Α΄ Ε.Λ.Μ.Ε  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ στο παρακάτω πλαίσιο αιτημάτων το οποίο δεσμευόμαστε με τη δική σας στήριξη να διεκδικήσουμε:

 • Πλήρη αποκατάσταση μισθών στις προ μνημονίων αμοιβές. Ακώλυτη  μισθολογική εξέλιξη.
 • Να μας δώσουν πίσω την κλεμμένη προϋπηρεσία μας του 2016 – 2017. 
 • Να καταβληθούν ΑΜΕΣΑ τα επιδοματα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας για το χρονικό διαστημα 2013-2018  σύμφωνα και με τις δικαστικές αποφάσεις
 • Εκτός από τη βαθμολογική, ζητάμε  και τη μισθολογική αναγνώριση της εργασίας μας στον ιδιωτικό τομέα.  
 • Μαζικοί, μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών ΤΩΡΑ για κάλυψη όλων των αναγκών της δημόσιας εκπαίδευσης.
 • Οχι στο προσοντολόγιο. Μαζικοί διορισμοί με βάση το πτυχίο και την προϋπηρεσία.
 • Εξίσωση δικαιωμάτων αναπληρωτών και μόνιμων εκπαιδευτικών
 • Λειτουργία των Γενικών Λυκείων ως βαθμίδα γενικής εκπαίδευσης κι όχι μετατροπή τους σε κέντρο προετοιμασίας για τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.                                  
 • Καμία μείωση μαθημάτων, ωρών διδασκαλίας και οργανικών θέσεων στο «Νέο Λύκειο»
 • Επαναφορά του διδακτικού ωραρίου στα ισχύοντα επίπεδα του 2013.
 • Πρόσθετη & Ενισχυτική διδασκαλία, Παράλληλη Στήριξη & Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, από την αρχή της σχολικής χρονιάς και σ' όλα τα σχολεία. 
 • Όχι στις καταργήσεις-συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων
 • Ανατροπή των Υ.Α. για συγκρότηση τμημάτων, τομέων & ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ., Ο.Π. στα ΓΕ.Λ., για συγκρότηση ξενόγλωσσων τμημάτων & τμημάτων παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες / ΕΑΕ. 
 • Άμεση απόσυρση της απαράδεκτης εγκυκλίου που αφαιρεί πλέον και από τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής Β’ Ξένης Γλώσσας και  κανονική λειτουργία όλων των ξενόγλωσσων τμημάτων σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δηλώσεις των μαθητών, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. 
 • Επιμόρφωση εκπαιδευτικών & δημοκρατία στο σχολείο αντί της αξιολόγησης– χειραγώγησης, της κατηγοριοποίησης σχολείων και εκπαιδευτικών. 
 • Άμεση απόσυρση όλου του υφιστάμενου Νομικού Πλαισίου για την αξιολόγηση  των Δημοσίων Υπαλλήλων.  ΝΑΙ στην απεργία – αποχή από την αξιολόγηση και για τους εκπαιδευτικούς.
 • Να καλύπτονται νομικά όλοι οι εκπαιδευτικοί που ορίζονται συνοδοί σε περιπάτους, εκδρομές και εξωσχολικές δραστηριότητες (θέση ΟΛΜΕ, 2ο Συνέδριο, 1985).

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Ο ρόλος των Αιρετών  στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, μέσα στο δύσκολο αυτό εργασιακό περιβάλλον, είναι  ιδιαίτερα σημαντικός. 

Ως Προοδευτική Ενότητα  θεωρούμε ότι η διαφάνεια, η αντικειμενικότητα, η τήρηση της νομιμότητας, η καλή γνώση του θεσμικού πλαισίου, οι νέες ιδέες και προτάσεις για την καλύτερη λειτουργία των Συμβουλίων, η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση σχολείων και συναδέλφων, η ίση αντιμετώπιση όλων των εκπαιδευτικών, οι επισκέψεις στα σχολεία, ο τακτικός απολογισμός στις Γενικές Συνελεύσεις, η συνεργασία με τις Ε.Λ.Μ.Ε. και την Ο.Λ.Μ.Ε., το ήθος , η ανιδιοτέλεια  και η ασυμβίβαστη μαχητικότητα, είναι αδιαμφισβήτητα  συστατικά στοιχεία  που διακρίνουν τους αιρετούς μας και καθορίζουν τη δράση τους όλα αυτά τα χρόνια, καθιστώντας τους υπεύθυνους, αξιόπιστους και αποτελεσματικούς.
 
 Αποδείξαμε ότι θέλουμε και μπορούμε, γιατί:

 • Επιδιώκουμε πάντα να λειτουργούμε ενωτικά και συνθετικά πέρα από τακτικές μικροπολιτικής, κομματικής, η παραταξιακής περιχαράκωσης. 
 • Δεν  ταυτιζόμαστε με τον στείρο αρνητισμό, τη συνθηματολογία  την κενολογία και  την ανέξοδη επαναστατική ρητορεία.
 • Δείξαμε,με τη στάση μας στην Ε.Λ.Μ.Ε. , τις ανακοινώσεις μας,  την παρουσία μας στους απεργιακούς  αγώνες της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. - Ο.Λ.Μ.Ε. και την παρουσία των αιρετών μας στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε., ότι εμείς « σκυφτοί, δειλοί,  μοιραίοι κι άβουλοι δεν  υπήρξαμε  ποτέ! » 
 • Χρόνια τώρα μιλάμε με τα έργα μας.

Ζητάμε

Την ανανέωση της εντολής να συνεχίσουμε όλοι μαζί,  με την ίδια αποφασιστικότητα, τον ίδιο ζήλο και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, για την  επίτευξη των κοινών μας στόχων.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι                  

Η μαζική συμμετοχή σας στις εκλογικές διαδικασίες του Νοεμβρίου, για την ανάδειξη αιρετών στα νέα Υπηρεσιακά Συμβούλια και εκπροσώπων   στο νέα Δ.Σ των Ε.Λ.Μ.Ε. μας, αποτελεί στάση ευθύνης για το μέλλον του σχολείου και του εκπαιδευτικού, συμβάλλει στο ζωντάνεμα του κινήματός μας και εκφράζει την απαίτησή μας για διαφάνεια, αξιοκρατία και δικαιοσύνη στην εκπαίδευση.

Γιατί ο κοινωνικός αγώνας είναι Νόημα ζωής!!
Γιατί μόνο όλοι μαζί μπορούμε!!
                   

Ψηφίζουμε – στηρίζουμε:

Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών Κορινθίας                            
                                                                          

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ  ΓΙΑ  ΠΥΣΔΕ  &  ΑΠΥΣΔΕ

ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Γεωργίου                                          ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ                               
ΔΑΝΕΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Αθανασίου                                                                                4ο ΓΕΛ ΚΟΡΙΝΘΟΥ                                
ΔΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου                                                                    2ο ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ                         
ΖΑΡΑΦΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  του Δημητρίου                                                                1ο ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ                                          
ΖΗΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  του Νικολάου                                                                             ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΙΚΙΩΝ                         
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ του Βασιλείου                                            ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ                            
ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΣΟΦΙΑ  του Κωνσταντίνου                                                                     ΓΕΛ  ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ                                          
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  του Γεωργίου                                                    ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ                             
ΛΕΚΚΑΣ ΗΛΙΑΣ  του Γεωργίου                                                                                         2ο ΓΕΛ ΚΟΡΙΝΘΟΥ                                
ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αναστασίου                                            1ο ΕΣΠΕΡ. ΕΠΑΛ ΚΟΡΙΝΘΟΥ                
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  του Ιωάννη                                                                 3ο ΓΕΛ ΚΟΡΙΝΘΟΥ                                          
ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου                                           ΓΕΛ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ                                   
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Νικολάου                                                     ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΙΚΙΩΝ                          
ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  του Αλεξάνδρου                                                       2ο ΓΕΛ ΚΟΡΙΝΘΟΥ                                
ΣΚΟΥΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αναστασίου                                                                   1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΑΤΟΥ                         
ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  του Κωνσταντίνου                                                          ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΦΙΚΟΥ                        
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ  του Γεωργίου                                           ΓΥΜΝΑΣΙΟ- Λ.Τ. ΛΕΧΑΙΟΥ                
ΤΡΙΠΙΚΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  του Αλεξάνδρου                                                                     3ο ΓΕΛ ΚΟΡΙΝΘΟΥ                                   
ΤΣΑΛΙΚΟΥΣΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ του Χαραλάμπους               ΓΕΛ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ         
ΤΣΑΤΣΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ του Ιωάννη                                                       ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ   
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ  ΓΙΑ  ΚΥΣΔΕ
ΛΕΚΚΑΣ ΗΛΙΑΣ  του Γεωργίου                                                                                        2ο ΓΕΛ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
ΤΡΙΠΙΚΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  του Αλεξάνδρου                                                                   3ο ΓΕΛ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
 

σχετικά άρθρα