ΠΔΕ Κρήτης: Διαδικασία πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών ΕΕΠ( ΠΕ21,ΠΕ23,ΠΕ28,ΠΕ29,ΠΕ30)
ΠΔΕ Κρήτης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ TH ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ21-ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ, ΠΕ23-ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ28-ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ, ΠΕ29-ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ, ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ,  ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κρήτης, βάσει της διάθεσης πιστώσεων για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ε.Ε.Π. ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ21-ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ, ΠΕ23-ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ28-ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ, ΠΕ29-ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ καλεί:  

Τους υποψήφιους αναπληρωτές

  • ΕΕΠ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ21-ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ  οι οποίοι βρίσκονται στη θέση 1 έως και 25 στον οριστικό ΚΥΡΙΟ πίνακα κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών ΕΕΠ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ21.
  • ΕΕΠ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ23-ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ οι οποίοι βρίσκονται στη θέση 1 έως και 32 (εκτός από τη θέση 23) στον οριστικό ΚΥΡΙΟ πίνακα κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών ΕΕΠ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ23.
  • ΕΕΠ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ23-ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ οι οποίοι βρίσκονται στη θέση 1 έως και 30 στον οριστικό ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ πίνακα κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών ΕΕΠ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ23.
  • ΕΕΠ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ28-ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ  οι οποίοι βρίσκονται στη θέση 1 έως και 20 στον οριστικό ΚΥΡΙΟ πίνακα κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών ΕΕΠ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ28.
  • ΕΕΠ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ29-ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ οι οποίοι βρίσκονται στη θέση 1 έως και 11 στον οριστικό ΚΥΡΙΟ πίνακα κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών ΕΕΠ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ29
  • .ΕΕΠ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ29-ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ οι οποίοι βρίσκονται στη θέση 2 έως και 8 στον οριστικό ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ πίνακα κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών ΕΕΠ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ29
  • ΕΕΠ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ30-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ οι οποίοι βρίσκονται στη θέση 1 έως και 60 στον οριστικό ΚΥΡΙΟ πίνακα κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών ΕΕΠ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ30

να συμπληρώσουν την κάτωθι ηλεκτρονική Αίτηση-Δήλωση Τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ από σήμερα Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι και τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 10 το πρωί.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο πλαίσιο της απλούστευσης των διαδικασιών και της ταχύτερης επεξεργασίας των αιτήσεων, στο εξής η υποβολή της αίτησης-δήλωσης τοποθέτησης θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ.

Δείτε αναλυτικά  τις οδηγίες εδώ 

σχετικά άρθρα