Για την καταχώριση των βιβλίων των σχολικών βιβλιοθηκών στο MySchool
Πανελλήνια Επιστημονική Ενωση Διευθυντών ΠΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε., με αφορμή την με Αρ. Πρωτ. Φ.17/139463/Δ1/28-08-2018 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τη «Λειτουργία Συστήματος Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», έχει να επισημάνει τα εξής:

Σύμφωνα με την παραπάνω εγκύκλιο, το ΥΠ.Π.Ε.Θ. ζητά  από τις σχολικές μονάδες που έχουν ενταχθεί στο Σύστημα  Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών να καταχωρίσουν όλα τα βιβλία τους, ένα ένα, στο Βιβλίο Κινητής Περιουσίας του πληροφοριακού συστήματος Μyschool, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2018-2019, τη στιγμή που σχεδόν όλες οι σχολικές μονάδες έχουν καταχωρίσει τα βιβλία των Βιβλιοθηκών τους εδώ και χρόνια σε αρχεία xls.

Το γεγονός αυτό θα επιβαρύνει τις σχολικές μονάδες με ένα τεράστιο και άσκοπο γραφειοκρατικό έργο, το οποίο μπορεί να αποφευχθεί με τις κατάλληλες τεχνικές παρεμβάσεις το Myschool.

 Για το λόγο αυτό, καλούμε το ΥΠ.Π.Ε.Θ. :

Να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες στο πληροφοριακό σύστημα  Myschool για τη δημιουργία ξεχωριστής εφαρμογής για τις Σχολικές Βιβλιοθήκες,  η οποία να μην εμπεριέχεται στο Βιβλίο Κινητής Περιουσίας του MySchool, ώστε να είναι εφικτή η εισαγωγή των βιβλίων των σχολικών μονάδων σε αυτή, μαζικά, από αρχεία xls.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

best of network

σχετικά άρθρα

ΥΠΠΕΘ: Προφανής η σκοπιμότητα του αιτήματος των αιρετών στη διαδικασία επιλογής ΠΔΕ
ΥΠΠΕΘ: Προφανής η σκοπιμότητα του αιτήματος των αιρετών στη διαδικασία επιλογής ΠΔΕ
Τι απαντά το Υπουργείο Παιδείας στην καταγγελία περί αδιαφανούς διαδικασίας - "Δυστυχώς ορισμένοι συνδικαλιστές δεν μπορούν να απαλλαγούν από τις...
ΥΠΠΕΘ: Προφανής η σκοπιμότητα του αιτήματος των αιρετών στη διαδικασία επιλογής ΠΔΕ