Σύλλογος ΠΕ "η Αθηνά": Τακτική γενική συνέλευση 6/6
Σύλλογος ΠΕ "η Αθηνά"

Η τακτική Γ.Σ. του Συλλόγου μας θα πραγματοποιηθεί την Tετάρτη 6 Ιουνίου 2018, στο 3ο και 4ο Δ.Σ. Γαλατσίου (Πρωτοπαπαδάκη και Ελ. Βενιζέλου). Η Γ. Συνέλευση θα ξεκινήσει περί τις 10 π.μ., θα έχει ως θέματα την εκπαιδευτική και κοινωνική συγκυρία, τη συζήτηση γύρω από την Η.Δ. της 87ης Γ.Σ. της ΔΟΕ, που θα σταλεί στα σχολεία από την Ομοσπονδία, καθώς και οποιοδήποτε ζήτημα τεθεί από τους συναδέλφους. 

Αρχαιρεσίες για την εκλογή αντιπροσώπων, δεν πραγματοποιούνται φέτος.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  9.45-10.00 :       Εκλογή Προεδρείου

10.00-13.15:  Τοποθετήσεις μελών του συλλόγου επί των θεμάτων της           εκπαιδευτικής και κοινωνικής συγκυρίας, την Η.Δ της 87ης ΓΣ του κλάδου και της κριτικής των πεπραγμένων της ΔΟΕ.     

  13.15-13.30:     Προτάσεις – ψηφοφορίες / ψηφίσματα

Ο Σύλλογος έχει εξασφαλίσει άδεια για όλα τα μέλη μας τη συγκεκριμένη μέρα, το έγγραφο της οποίας στέλνεται στα σχολεία. Υπενθυμίζεται ότι οι συνάδελφοι που δε συμμετέχουν στις διαδικασίες, υποχρεούνται να εργαστούν κανονικά στα σχολεία τους.

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες,

Σε μια τόσο δύσκολη συγκυρία, με την επίθεση που δέχεται η δημόσια εκπαίδευση από τις μνημονιακές πολιτικές να συνεχίζεται, να βαθαίνει και να υπονομεύει το μέλλον μας ως εκπαιδευτικών και ως εργαζομένων, με τη μαζική συμμετοχή μας στη ΓΣ του συλλόγου αξιοποιούμε τα δικαιώματά μας (και αυτό της συνδικαλιστικής άδειας) με τον καλύτερο τρόπο, συσπειρωνόμαστε στο σύλλογό μας, συμμετέχοντας μαζικά και δημοκρατικά στη διαμόρφωση συλλογικών απαντήσεων, στάσεων, αγώνων και διεκδικήσεων.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

σχετικά άρθρα