Thumbnail
Eμφάνισε και δράκους το παραμύθι των πλεοναζόντων καθηγητών Πληροφορικής, του Κωνσταντίνου Δέδα

«Eμφάνισε και δράκους το παραμύθι των πλεοναζόντων καθηγητών Πληροφορικής»

Με αφορμή την εντέχνως καθοδηγούμενη προπαγάνδα εναντίον των εκπαιδευτικών από τα ΜΜΕ και την κυβέρνηση, αλλά και εν προκειμένω εναντίον του κλάδου των καθηγητών Πληροφορικής ΠΕ19-20 (πολύ καλός γνώστης των έσω της εκπαίδευσης αποδεικνύεται ο κύριος Τέλλογλου, γνωρίζοντας τον μειωτικό όρο «πληροφορικάριοι», άραγε από πού, ρητορικό το ερώτημα), ας κάνουμε μια στυγνή αριθμητική αναφορά, για να δούμε εν τέλει αν οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής απουσιάζουν από τα σχολεία τους ή αν τελικά νομιμοποιείται κάποιος φορέας των εκπαιδευτικών Πληροφορικής να μηνύσει το δημοσιογράφο για τα υστερόβουλα και αυθαίρετα «στοιχεία» του.

-      Καθηγητές Πληροφορικής ΠΕ19-20

Α) Σε Διάθεση ΠΥΣΔΕ *(χωρίς οργανική θέση σε σχολική μονάδα, *σημείωση 2) : 1488

(πηγές οι πίνακες βελτιώσεων-οριστικών τοποθετήσεων των 58 ΠΥΣΔΕ Πανελλαδικά, πηγή 1).

Β1) Διαθέσιμες ΚΕΝΕΣ οργανικές θέσεις σε Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ : 1282

(961 ήδη λειτουργούν, 321 θα λειτουργήσουν από το 2013-14). 480 θα δοθούν με τη φετινή εγκύκλιο μετατάξεων που είναι σε ύποπτη εκκρεμότητα ακόμα.

Β2) Λειτουργικά ΚΕΝΑ σε Δημοτικά Σχολεία με Ολοήμερο πρόγραμμα : 500

(3366 ολοήμερα Δημοτικά αναφέρονται στην πηγή 2, ας αφαιρέσουμε τα 321 που μετατράπηκαν σε ΕΑΕΠ, πάμε περίπου στα 3000 Δημοτικά Σχολεία, επί 4 ώρες πάμε στις 12000 ώρες, διαιρώντας με τις 24 ώρες, πάμε σε 500 λειτουργικά κενά, πηγή 2).

Β3) ΚΕΝΑ λόγω θητείας στα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ : 116

Κάθε ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ (Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών δηλαδή το I.T. τμήμα κάθε Δευτεροβάθμιας) έχει έναν υπεύθυνο και έναν Τεχνικό Υπεύθυνο στα 58 ΠΥΣΔΕ της χώρας .

Β4) Αποσπασμένοι σε γραφεία, διευθύνσεις, φορείς, ΥΠΕΠΘ : 396 (πηγή 3)

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν, πως σε επίπεδο σχολικής οργανικότητας, καλύπτονται 1282 από τους 1488 καθηγητές Πληροφορικής χωρίς σχολική οργανική θέση (σε Διάθεση ΠΥΣΔΕ) με τις επικείμενες μετατάξεις στην Α/θμια.

Σε επίπεδο κάλυψης λειτουργικών αναγκών απομένουν 206 συνάδελφοι ΠΕ19-20 (1488-1282=206), στους οποίους πρέπει να προστεθούν όσοι είναι χαρακτηρισμένοι οργανικά υπεράριθμοι (προσωπική εκτίμηση ότι μιλάμε για λιγότερους από 800 συναδέλφους Πανελλαδικά). Για τους τελευταίους δεν μπορεί να γίνει ακριβής υπολογισμός, καθώς η οργανική τους υπεραριθμία  σημαίνει ότι έχουν ήδη από 0 ως 11 ώρες στο σχολείο τους, ενώ μπορεί να καλύπτουν το ωράριό τους και με μαθήματα της Β ειδικότητάς τους ή τυχούσες Β’ αναθέσεις που δεν υπολογίζονται στην «οργανικότητα».

Απομένουν όμως σίγουρα, 500 (ολοήμερα δημοτικά) + 116 (ΚΕΠΛΗΝΕΤ) + 396 (αποσπάσεις σε φορείς) – 206 (που απομένουν) =  806 πλήρη λειτουργικά κενά που πρέπει να καλυφθούν από τους χαρακτηρισμένους οργανικά υπεράριθμους.

Συνοψίζοντας με τον παρακάτω πίνακα (περιέχει οργανικά και λειτουργικά στοιχεία):

Εικονικά πλεονάζουν

Διαθέσιμες κενές θέσεις

που δεν υπολογίζονται

1488 Διάθεση ΠΥΣΔΕ

1288 Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ

???  οργανικά υπεράριθμοι

500 Ολοήμερα Δημοτικά σχολεία

 

116 θητεία σε ΚΕΠΛΗΝΕΤ

 

396 αποσπασμένοι σε φορείς

 

??? Διευθυντικές θέσεις, άδειες ανατροφής, εκπαιδευτικές άδειες

 

Από την παραπάνω ανάλυση, ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ότι κανένας μόνιμος καθηγητής Πληροφορικής δεν περισσεύει και όλοι πηγαίνουν στα σχολεία τους ή τις υπηρεσίες στις οποίες είναι αποσπασμένοι. Επαληθεύεται αυτό και από το ότι απαιτούνται επιπλέον 323 αναπληρωτές πλήρους ωραρίου και 56 μειωμένου ωραρίου για να καλύψουν τις ανάγκες στα σχολεία της Α/θμιας εκπαίδευσης (πηγή 4)

Συνεπώς, ακόμα και αν εκλείψουν οι 323 + 56*14/21 = 360 από τις 396 αποσπάσεις, όπως διατείνεται το υπουργείο για επιστροφή των αποσπασμένων από υπηρεσίες στα σχολεία (και μιλάμε για περικοπή 90% όχι 66% που λέει το υπουργείο), πάλι δεν περισσεύει ούτε ένας καθηγητής Πληροφορικής.

Αναμένουμε μια πληρέστερη από την παρούσα ανάλυση από τον κύριο Τέλλογλου, το επιτελείο και τους πληροφοριοδότες του, διαφορετικά ο επίσημος φορέας εκπροσώπησης των καθηγητών Πληροφορικής θα πρέπει να διεκδικήσει με κάθε τρόπο την αποκατάσταση της αλήθειας.

Τέλος, να αναφερθεί ότι σε περίπτωση που αποφασιστεί κάποιος αριθμός καθηγητών Πληροφορικής να τεθεί σε διαθεσιμότητα (αν και κάτι τέτοιο είναι δύσκολο νομικά καθώς ακόμα δεν έχει γίνει αποτίμηση των «ουσιαστικών προσόντων» που απαιτεί ο υπαλληλικός κώδικας 3528/2007), η κυβέρνηση θα βρεθεί προ δικαστικών αναμετρήσεων ειδικά αν προσληφθεί έστω και 1 καθηγητής Πληροφορικής στα σχολεία ως αναπληρωτής, με αποτέλεσμα το δημόσιο σε μεταγενέστερη φάση να αναγκαστεί να πληρώσει αποζημιώσεις σε όλους τους συναδέλφους, καθώς και δικαστικά έξοδα. Και όπως καταλαβαίνουμε από την ανάλυση είναι δύσκολο να καλυφθούν τα λειτουργικά κενά χωρίς αναπληρωτές ακόμα και με το υπάρχον προσωπικό ΠΕ19-20.

* Σημείωση 1 : Στον όλο υπολογισμό δεν υπολογίστηκαν διευθυντικές θέσεις, που μπορεί να αυξάνουν ακόμα περισσότερο τις ανάγκες, δεν υπολογίζονται τα λειτουργικά κενά που παρουσιάζονται λόγω αδειών ανατροφής, εκπαιδευτικών αδειών, κενά βέβαια που παρουσιάζονται σε όλες τις ειδικότητες και καλύπτονται κυρίως από τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται σε διάθεση ΠΥΣΔΕ, με αποσπάσεις ή με αναπληρωτές.

Σε τελική ανάλυση έχουμε μια τεράστια τεχνητή παραγωγή "υπεράριθμων" με σκοπό την στοχοποίηση των εκπαιδευτικών και κυρίως των καθηγητών Πληροφορικής.

* Σημείωση 2 : Για τον αναγνώστη που δεν αντιλαμβάνεται τον όρο «Διάθεση ΠΥΣΔΕ», καθώς απαντάται μόνο στο χώρο της εκπαίδευσης, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί που διορίζονται ΕΧΟΥΝ οργανική θέση (με τη συνταγματική της έννοια) που ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας. Για την ομαλή κατανομή του προσωπικού στις σχολικές μονάδες της χώρας, συστήνονται οργανικές θέσεις σε κάθε σχολείο από τα ΠΥΣΔΕ (Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) κάθε νομού, οι οποίες αυξομειώνονται βάσει του μαθητικού δυναμικού και των αλλαγών στις αναθέσεις και στα προγράμματα σπουδών. Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί, τον πρώτο χρόνο που υπηρετούν δεν έχουν δικαίωμα να ζητήσουν σχολική οργανική θέση, αλλά καλύπτουν λειτουργικά κενά. Έτσι ο κάθε εκπαιδευτικός με το διορισμό του τίθεται στη διάθεση του συμβουλίου (ΠΥΣΔΕ) και μετά το τέλος της 1ης σχολικής χρονιάς ζητάει να καλύψει κάποια κενή οργανική θέση. Η μη κατοχή σχολικών οργανικών θέσεων στη Βθμια εκπαίδευση από καθηγητές πληροφορικής οφείλεται κατά 90% σε αλλαγές στα προγράμματα σπουδών αλλά και σε αναθέσεις κατά τη μετάβαση από τα Τ.Ε.Ε. (Τεχνικά Λύκεια) στα ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ το έτος 2006, μετάβαση που οδήγησε στην απαξίωση της Τεχνικής Εκπαίδευσης η οποία αποδεικνύεται από τη μείωση κατά 35% του μαθητικού δυναμικού που φοιτούσε σε αυτήν. Σε κάθε περίπτωση όμως, ακόμα και με την τωρινή κατάσταση, η παραπάνω ανάλυση αποδεικνύει ότι σε ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ επίπεδο (κάλυψη πάγιων εκπαιδευτικών αναγκών) δεν περισσεύει κανένας καθηγητής πληροφορικής και η όλη «ανωμαλία» των οργανικών υπεραριθμιών οφείλεται κυρίως στη μη προσμέτρηση οργανικά της Αθμιας εκπαίδευσης, αλλά και στη μη καταμέτρηση των αποσπασμένων σε γραφεία που τα τελευταία χρόνια καλύπτουν πάγιες ανάγκες.

ΠΗΓΕΣ :

Πηγή  1: http://bit.ly/11HxUYY (https://dl.dropboxusercontent.com/u/23155569/%CE%

92%CE%95%CE%9B%CE%A4%20%CE%A0%CE%9

1%CE%9D%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%91%

CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91.zip )

Πηγή 2: http://bit.ly/16sSoYQ

(http://www.minedu.gov.gr/home/dioikitika-

eggrafa-main/58-eggrafa-protobathmias-ekpaideysis/3558-01-11-11-sygkentrotika-

stoixeia-oloimeron-dimotikon-sxoleion-oloimeron-dimotikon-

sxoleion-me-eaep-kai-oloimeron-nipiagogeion-gia-ti-sxoliki-xronia-2011-2012.html)

Πηγή 3: http://www.esos.gr/uploads/boylh/apospasmenoi.pdf

Πηγή 4: http://xenesglosses.eu/2012/11/201213-19112012/

Δέδας Κωνσταντίνος ΠΕ19

Φάκας Γιάννης ΠΕ19

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Γνωρίζετε τι σημαίνει η λέξη "τύρβη";

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή - έως 12 Απριλίου

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 12/4

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

αξιολογηση
Κέρκυρα: Εκδήλωση-συζήτηση με θέμα «Ατομική αξιολόγηση εκπαιδευτικών Παιδαγωγικές, διδακτικές, κοινωνικές και νομικές διαστάσεις»
ΣΕΠΕ Κέρκυρας: Όλες όλοι οι εκπαιδευτικοί θα σταθούμε αντάξιοι του ιστορικού και κοινωνικού ρόλου που μας αναλογεί, ενός ρόλου που νοηματοδοτείται...
Κέρκυρα: Εκδήλωση-συζήτηση με θέμα «Ατομική αξιολόγηση εκπαιδευτικών Παιδαγωγικές, διδακτικές, κοινωνικές και νομικές διαστάσεις»