bullying
Σχετικά με τον πρόσφατο νόμο του Υπουργείου Παιδείας για την πλατφόρμα αναφοράς περιστατικών και την αυστηροποίηση των κυρώσεων, η ένωση παρατηρεί ότι υπάρχει παντελής έλλειψη συνεκτικών πρωτοβουλιών

Παρέμβαση με συγκεκριμένες προτάσεις για τα αυξανόμενα φαινόμενα βίας μέσα κι έξω από τα σχολεία, κάνει η  Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Αγωγής Υγείας.

Σχετικά με τον πρόσφατο νόμο του Υπουργείου Παιδείας για την πλατφόρμα αναφοράς περιστατικών και την αυστηροποίηση των κυρώσεων, η ένωση παρατηρεί ότι υπάρχει παντελής έλλειψη συνεκτικών πρωτοβουλιών που με συνέπεια και συνέχεια να ενδυναμώνουν και να πλαισιώνουν κατάλληλα:

(α) τους εκπαιδευτικούς που προάγουν την ειρηνική, δημοκρατική συνύπαρξη των παιδιών στη σχολική κοινότητα και αναπτύσσουν προγράμματα, ώστε να επιτύχουν ποιοτική συμπερίληψη και κουλτούρα μη βίαιης επίλυσης συγκρούσεων και (β) τα παιδιά και τους νέους που αναζητούν απαντήσεις στην κοινωνική και συναισθηματική ζωή τους, ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις του σχολικού προγράμματος για να αντιμετωπίσουν προβλήματα της πραγματικής ζωής.

Ανάμεσα στις προτάσεις της, να συστηματοποιηθούν οι παρεμβάσεις Αγωγής Υγείας σε κάθε σχολική ενότητα, να επεκταθούν τα προγράμματα στους γονείς και στην ευρύτερη κοινότητα, να αναδειχθεί η συνεργασία και η διαμεσολαβητική λειτουργία των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας και Σχολικών Δραστηριοτήτων με φορείς πρωτογενούς πρόληψης, αντιμετώπισης και ενημέρωσης και να αναπτυχθεί το δίκτυο Υπεύθυνων Αγωγής Υγείας και Σχολικών Δραστηριοτήτων, ώστε να υποστηριχθούν οι εκπαιδευτικοί με ολοκληρωμένες παρεμβάσεις και κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό.

Η παρέμβαση της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών Αγωγής Υγείας

Η καθημερινή ενημέρωση, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η σχολική ζωή των παιδιών και νέων βρίθουν από βίαιη προσβλητική γλώσσα, εκρήξεις θυμού, επιθετικότητας, προσβλητικών συμπεριφορών και ελλιπή ενσυναίσθηση των επιπτώσεων της βίας στην ψυχική υγεία και την αξιοπρέπεια των ατόμων. Στον καμβά αυτής της κατάστασης έχουν έρθει να προστεθούν οι επιθετικές και προσβλητικές συμπεριφορές ενηλίκων, γονέων και φροντιστών απέναντι στους εκπαιδευτικούς.

Ανάμεσα στις έρευνες που διεξάγονται το τελευταίο διάστημα για τον εντοπισμό των γενεσιουργών αιτιών και την καταγραφή των σύνθετων παραγόντων που

«ανεβάζουν» το θερμόμετρο της βίας εντοπίζονται:

α) οι αλλεπάλληλες κρίσεις κοινωνικές, οικονομικές, υγειονομικές, αλλά και ηθικής τάξης

β) η μακροχρόνια αποχή από τη σχολική ζωή, την περίοδο της υγειονομικής κρίσης ως μετατραυματική εμπειρία,

γ) η αύξηση της συνθετότητας της κοινωνικής ομάδας της σχολικής κοινότητας (πολυπολιτισμικότητα, διαφορετικά στυλ μάθησης, διαφορετικές γλώσσες και κουλτούρες) χωρίς την ταυτόχρονη καλλιέργεια της δημοκρατικής παιδείας και χωρίς την ποιοτική και συμπεριληπτική πολιτική στο πλευρό των εκπαιδευτικών,

δ) τα πρότυπα επικοινωνίας, βίαιης γλώσσας και επιθετικής συμπεριφοράς που χαρακτηρίζουν το δημόσιο βίο των σύγχρονων κοινωνιών και προβάλλονται αφειδώς από τα μέσα δημοσιότητας,

ε) η χωρίς εξοικείωση και κριτική σκέψη χρήση των ψηφιακών μέσων κοινωνικής ζωής στα οποία έχουν πρόσβαση τα παιδιά και οι νέοι,

ζ) το ανελαστικό πρόγραμμα σπουδών με κυρίαρχο προσανατολισμό τις εξετάσεις και τη νοοτροπία ανταγωνισμού και ατομικής προόδου,

η) η ελλειμματική κουλτούρα σεβασμού και προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το ΥΠΑΙΘ ως πρόταση αντιμετώπισης αυτών των ελλείψεων, μεταξύ άλλων μέτρων, θέσπισε με τον ν.5029 (ΦΕΚ A' 55/10.03.2023) πλατφόρμα αναφοράς περιστατικών και αυστηροποίηση των πειθαρχικών μέτρων. Τέτοια μέτρα όχι μόνο δεν αρκούν, καθώς η καταγγελία «σχολικής βίας» από θύματα και μάρτυρες προϋποθέτει ήδη μια παιδεία, αλλά παράλληλα δεν αντιμετωπίζουν τα αίτια και τις ελλείψεις.

Συγκεκριμένα, παρατηρείται παντελής έλλειψη συνεκτικών πρωτοβουλιών που με συνέπεια και συνέχεια να ενδυναμώνουν και να πλαισιώνουν κατάλληλα:

(α) τους εκπαιδευτικούς που προάγουν την ειρηνική, δημοκρατική συνύπαρξη των παιδιών στη σχολική κοινότητα και αναπτύσσουν προγράμματα, ώστε να επιτύχουν ποιοτική συμπερίληψη και κουλτούρα μη βίαιης επίλυσης συγκρούσεων

και

(β) τα παιδιά και τους νέους που αναζητούν απαντήσεις στην κοινωνική και συναισθηματική ζωή τους, ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις του σχολικού προγράμματος για να αντιμετωπίσουν προβλήματα της πραγματικής ζωής.

Η εμπειρία των προηγούμενων ετών έχει καταδείξει την επιδραστικότητα των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας στην ψυχική ανθεκτικότητα όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, στην καταπολέμηση φαινομένων βίας, αλλά και στην υιοθέτηση θετικών συμπεριφορών. Ωστόσο, η εμπειρία και οι καταγραφές των Υπευθύνων και των εκπαιδευτικών που υλοποιούν προγράμματα Αγωγής Υγείας δεν αποτυπώνονται ελλείψει επιστημονικού ή διοικητικού φορέα που να παρακολουθεί συστηματικά τις δράσεις και τα προγράμματα.

Επιπλέον, οι περισσότερες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης δεν στελεχώνονται πια από Υπευθύνους Αγωγής Υγείας και Σχολικών Δραστηριοτήτων με απογοητευτικές συνέπειες για τους εκπαιδευτικούς που υλοποιούν προγράμματα στο σχολείο τους. Οι Υπεύθυνοι που έχουν απομείνει, σε όλη την Ελλάδα, είναι ελάχιστοι, για να ανταποκριθούν στην ανάγκη αυτή.

Τα προγράμματα Αγωγής Υγείας περιθωριοποιούνται, καθώς τίθενται διαφορετικές προτεραιότητες στην σχολική ζωή με επίκεντρο την ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης, τη γραφειοκρατία και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού.

Οι προτάσεις

Είναι αναγκαίο περισσότερο από ποτέ

- Να τεθεί σε προτεραιότητα η ισορροπημένη κοινωνική και συναισθηματική ζωή των παιδιών, ανεξαρτήτως του περιεχομένου σπουδών, της διδακτικής μεθοδολογίας και της ύλης.

-Να συστηματοποιηθούν οι παρεμβάσεις Αγωγής Υγείας σε κάθε σχολική ενότητα.

-Να επεκταθούν τα προγράμματα στους γονείς και στην ευρύτερη κοινότητα.

-Να αναδειχθεί η συνεργασία και η διαμεσολαβητική λειτουργία των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας και Σχολικών Δραστηριοτήτων με φορείς πρωτογενούς πρόληψης, αντιμετώπισης και ενημέρωσης.

Να αναπτυχθεί το δίκτυο Υπεύθυνων Αγωγής Υγείας και Σχολικών Δραστηριοτήτων, ώστε να υποστηριχθούν οι εκπαιδευτικοί με ολοκληρωμένες παρεμβάσεις και κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό

-Να συστηματοποιηθεί η παρακολούθηση των προγραμμάτων και η επίδρασή τους με τη δημιουργία επιστημονικού φορέα.

Προκειμένου να δώσουμε ευκαιρίες ανάδειξης της αναγκαιότητας των θεματικών της Αγωγής Υγείας στην εκπαίδευση και την κοινωνία και να ενισχύσουμε τις δράσεις και τους στόχους της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών Αγωγής Υγείας, διεξάγουμε σχετική έρευνα. Τα αποτελέσματά της θα ανακοινωθούν και θα αποτελέσουν αντικείμενο Συνεδρίου/Συμποσίου, ώστε να δοκιμαστούν σε δημόσιο διάλογο για την προαγωγή της υγείας στην σχολική ζωή και μάθηση.

Η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Αγωγής Υγείας σας προσκαλεί σε συναντήσεις, υποβολή προτάσεων και ανταλλαγή απόψεων, ώστε να αντιμετωπιστούν από κοινού τα φαινόμενα βίας που μαστίζουν τη σύγχρονη κοινωνία.

 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 22/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

kriti
Χανιά: Ο Κρητικός που σκότωσε Γερμανό αλεξιπτωτιστή με μια πέτρα και ο θρυλικός πίνακας στον Γαλατά
Δεν έγινε ποτέ ξανά στην Ευρώπη ένας άοπλος ή άθλια εξοπλισμένος λαός, να πολεμήσει άρτια εξοπλισμένους και εκπαιδευμένους στρατιώτες…
Χανιά: Ο Κρητικός που σκότωσε Γερμανό αλεξιπτωτιστή με μια πέτρα και ο θρυλικός πίνακας στον Γαλατά
sxol_eksoterikou.jpg
Γκουδούλας : Στον... «αέρα» σχολικό συγκρότημα 900 ελληνόπουλων στο Μόναχο
H υπόθεση αυτή αφορά κοντά  στους 900 μαθητές- Ελληνόπουλα - Τι δήλωσε ο καθηγητής – ερευνητής στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Μονάχου, Θωμάς Γκουδούλας
Γκουδούλας : Στον... «αέρα» σχολικό συγκρότημα 900 ελληνόπουλων στο Μόναχο
μπούλινγκ
ΔΠΕ Αν. Αττικής: Εκδήλωση για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού
Πρόσκληση σε Εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού από τη Δ.Π.Ε. Αν....
ΔΠΕ Αν. Αττικής: Εκδήλωση για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού