ΠΙΝΑΚΑΣ
Σχολεία - Εκπαιδευτικοί: Οι αναθέσεις μαθημάτων στο Γυμνάσιο και Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ)

Στο ΦΕΚ 4768/27-7-2023 με υπουργική απόφαση ορίζονται τα παρακάτω αναφορικά με τις αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 85980/Δ2/03-07-2020 υπουργική απόφαση «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» (Β’ 2737), ως προς τις αναθέσεις του μαθήματος Χημεία του Γυμνασίου, του διακριτού διδακτικού αντικειμένου - κλάδου Χημεία του μαθήματος Φυσικές Επιστήμες Γενικής Παιδείας των Α’ και Β’ τάξεων Γενικού Λυκείου και του μαθήματος Χημεία της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου, οι οποίες ορίζονται ως εξής:

Δείτε τι ορίζει το ΦΕΚ εδώ

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2023-2024. 

Αναλυτικά: Τι ισχύει για την ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων

Στο Άρθρο 100 του ν. 4823 "Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις" γίνεται αναφορά στους όρους ανάθεσης διδασκαλίας μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς από τον Διευθυντή του σχολείου.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία (Άρθρο 100 του νόμου 4823/2021) στην αρχή του διδακτικού έτους και το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την έναρξή του, οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν στον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας τις προτιμήσεις τους ως προς τις αναθέσεις διδασκαλίας των μαθημάτων στις τάξεις και στα τμήματα.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή ή του Προϊστάμενου της σχολικής μονάδας, αποφασίζει την ανάθεση στο διδακτικό προσωπικό της διδασκαλίας των μαθημάτων στις τάξεις και στα τμήματα.

Στην περίπτωση μη λήψης της απόφασης του πρώτου εδαφίου από τον Σύλλογο Διδασκόντων, κατά την πρώτη συνεδρίασή του στην αρχή του διδακτικού έτους, την απόφαση λαμβάνει ο Διευθυντής ή Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας, χωρίς να δεσμεύεται από τις δηλώσεις προτίμησης των εκπαιδευτικών.

Στα ιδιωτικά σχολεία και στα ξένα σχολεία του ν. 4862/1931 (Α’2) η απόφαση του πρώτου εδαφίου λαμβάνεται από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας.

Άρθρο 100 του ν. 4823/2021

Ανάθεση διδασκαλίας από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας

1. Στην αρχή του διδακτικού έτους και το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την έναρξή του, οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν στον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας τις προτιμήσεις τους ως προς τις αναθέσεις διδασκαλίας των μαθημάτων στις τάξεις και στα τμήματα.

2. Ο Σύλλογος Διδασκόντων, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή ή του Προϊστάμενου της σχολικής μονάδας, αποφασίζει την ανάθεση στο διδακτικό προσωπικό της διδασκαλίας των μαθημάτων στις τάξεις και στα τμήματα. Στην περίπτωση μη λήψης της απόφασης του πρώτου εδαφίου από τον Σύλλογο Διδασκόντων, κατά την πρώτη συνεδρίασή του στην αρχή του διδακτικού έτους, την απόφαση λαμβάνει ο Διευθυντής ή Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας, χωρίς να δεσμεύεται από τις δηλώσεις προτίμησης των εκπαιδευτικών. Στα ιδιωτικά σχολεία και στα ξένα σχολεία του ν. 4862/1931 (Α’ 2) η απόφαση του πρώτου εδαφίου λαμβάνεται από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας.

3. Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας δύναται να αναθέτει σε εκπαιδευτικό που έχει τοποθετηθεί στη σχολική του μονάδα υπερωριακή διδασκαλία, υποχρεωτική ή προαιρετική, έως πέντε (5) ώρες την εβδομάδα, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών. Η ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας, κατά το προηγούμενο εδάφιο, επιτρέπεται μόνο εφόσον, οι εκπαιδευτικοί της ίδιας ειδικότητας που υπηρετούν στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα καλύπτουν πλήρως το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο και δεν υπάρχουν πλεονάσματα ωρών της ίδια ειδικότητας σε σχολικές μονάδες της ίδιας ή όμορης ομάδας σχολείων.

Παρακάτω παρουσιάζουμε τις αναθέσεις που ισχύουν σε Γυμνάσιο και ΓΕΛ  μετά την τελευταία τροποποίηση (ΦΕΚ 4768/27-7-2023) της υπουργικής απόφασης «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» (Β’ 2737), ως προς τις αναθέσεις του μαθήματος Χημεία του Γυμνασίου, του διακριτού διδακτικού αντικειμένου - κλάδου Χημεία του μαθήματος Φυσικές Επιστήμες Γενικής Παιδείας των Α’ και Β’ τάξεων Γενικού Λυκείου και του μαθήματος Χημεία της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου.

Αναθέσεις μαθημάτων στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Γ΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

 

Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Γλωσσική Διδασκαλία

ΠΕ02

 

 

Νεοελληνική Λογοτεχνία

ΠΕ02

 

 

 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

ΠΕ02

 

 

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση

ΠΕ02

 

 

 

Μαθηματικά

 

ΠΕ03

ΠΕ04.01, ΠΕ86

(με πτυχίο Μαθηματικών ή Πληροφορικής)

 

ΠΕ04

(02, 03, 04, 05)

 

Φυσική

 

ΠΕ04.01

ΠΕ03, ΠΕ04 (02, 03, 04,

05)

 

ΠΕ81

 

Χημεία

ΠΕ04.02, ΠΕ85 (με πτυχίο Χημικών Μηχανικών)

ΠΕ04 (01, 03, 04,

05)

 

ΠΕ88.01

Βιολογία

ΠΕ04 (04, 03)

ΠΕ04 (01, 02, 05) ΠΕ87.01, ΠΕ88.01

 

 

Γεωλογία-Γεωγραφία

 

ΠΕ04 (03, 05)

ΠΕ04 (01, 02, 04),

ΠΕ80

(με προτεραιότητα πρώην ΠΕ15)

ΠΕ03, ΠΕ85 (με

προτεραιότητα πρώην ΠΕ12.08), ΠΕ88.01

 

Οικιακή Οικονομία

ΠΕ80

(με προτεραιότητα πρώην ΠΕ15)

 

ΠΕ78, ΠΕ88.01

ΠΕ11, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02

Ιστορία

ΠΕ02, ΠΕ33

ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ34, ΠΕ78

ΠΕ01

 

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

 

ΠΕ78

ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ80

με προτεραιότητα πρώην ΠΕ09 και ΠΕ15)

 

Θρησκευτικά

ΠΕ01

 

ΠΕ02

Αγγλικά

ΠΕ06

 

 

Γαλλικά/Γερμανικά/ Ιταλικά

ΠΕ05/ΠΕ07 /ΠΕ34

 

 

Φυσική Αγωγή

ΠΕ11

 

 

 

Τεχνολογία

και Πληροφορική

 

Τεχνολογία

ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ88, ΠΕ89

 

 

Πληροφορική

ΠΕ86

 

 

 

Πολιτισμός

και Δραστηριότητες

 

Μουσική

ΠΕ79.01

(με προτεραιότητα πρώην ΠΕ16.01)

 

ΤΕ16

 

Καλλιτεχνικά

ΠΕ08

 

ΠΕ89.01

 

Αναθέσεις μαθημάτων στο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Α΄ Τάξη

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Γ΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

 

 

Ελληνική Γλώσσα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

ΠΕ02

 

 

Νέα Ελληνική Γλώσσα

ΠΕ02

 

 

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

ΠΕ02

 

 

 

Μαθηματικά

Άλγεβρα

ΠΕ03

 

 

Γεωμετρία

ΠΕ03

 

 

 

 

 

Φυσικές Επιστήμες (Φυσική)

ΠΕ04.01

ΠΕ04

(02, 03, 04, 05)

 

 

 

Χημεία

ΠΕ04.02, ΠΕ85 (με πτυχίο Χημικών Μηχανικών)

ΠΕ04

(01, 03, 04, 05)

 

Βιολογία

ΠΕ04 (04, 03)

ΠΕ04 (01, 02, 05), ΠΕ87.01, ΠΕ88.01

 

Ιστορία

ΠΕ02, ΠΕ33

ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ78

 

Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)

ΠΕ78, ΠΕ80

(με προτεραιότητα πρώην ΠΕ09)

 

ΠΕ02

 

Θρησκευτικά

ΠΕ01

 

 

Αγγλικά

ΠΕ06

 

 

2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά)

ΠΕ05/ΠΕ07

 

 

Φυσική Αγωγή

ΠΕ11

 

 

Εφαρμογές Πληροφορικής

ΠΕ86

 

 

Β΄ Τάξη

Μαθήματα Γενικής Παιδείας- Κοινού Προγράμματος

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Γ΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

 

 

Ελληνική Γλώσσα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

ΠΕ02

 

 

Νέα Ελληνική Γλώσσα

ΠΕ02

 

 

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

ΠΕ02

 

 

 

Μαθηματικά

Άλγεβρα

ΠΕ03

 

 

Γεωμετρία

ΠΕ03

 

 

 

 

 

Φυσικές Επιστήμες (Φυσική)

ΠΕ04.01

ΠΕ04 (02, 03, 04, 05) 

 

 

Χημεία

ΠΕ04.02, ΠΕ85 (με πτυχίο Χημικών Μηχανικών)

 

ΠΕ04 (01, 03, 04, 05)

 

Βιολογία

ΠΕ04 (04, 03)

ΠΕ04 (01, 02, 05), ΠΕ87.01, ΠΕ88.01

 

 

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

ΠΕ86

 

 

Ιστορία

ΠΕ02, ΠΕ33

ΠΕ78

 

Φιλοσοφία

ΠΕ02, ΠΕ33

ΠΕ01, ΠΕ78

 

Θρησκευτικά

ΠΕ01

 

 

Αγγλικά

ΠΕ06

 

 

2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά)

ΠΕ05/ΠΕ07

 

 

Φυσική Αγωγή

ΠΕ11

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

ΠΕ02

 

Λατινικά

ΠΕ02

 

 

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Φυσική

ΠΕ04.01

ΠΕ04 (02, 03, 04, 05)

Μαθηματικά

ΠΕ03

 

Γ΄ Τάξη

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Γ΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Θρησκευτικά

ΠΕ01

 

 

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

ΠΕ02

 

 

Ιστορία

ΠΕ02

ΠΕ78

 

Μαθηματικά

ΠΕ03

 

 

Αγγλικά

ΠΕ06

 

 

Φυσική Αγωγή

ΠΕ11

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Αρχαία Ελληνικά

ΠΕ02

 

Ιστορία

ΠΕ02

 

Λατινικά

 

ΠΕ02

 

 

 

Ομάδα Προσανατολισμού

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ και ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Γ΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Μαθηματικά

 

Βιολογία

 

ΠΕ03

 

ΠΕ 04 (04,03)

 

 

ΠΕ04 (01, 02, 05)

 

 

ΠΕ 87.01

  

 

Φυσική

ΠΕ04.01

ΠΕ04 (02, 03, 04, 05)

 

Χημεία

 

ΠΕ04.02, ΠΕ85 (με πτυχίο Χημικών Μηχανικών)

 

ΠΕ04 (01, 03, 04, 05)

 

Ομάδα Προσανατολισμού

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Μαθηματικά

ΠΕ03

 

Οικονομία

ΠΕ80

(με προτεραιότητα πρώην ΠΕ09)

ΠΕ78

Πληροφορική

ΠΕ86

 

 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Γνωρίζετε τι σημαίνει «ωκύμορος» και «ωκυτόκια»;

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή - έως 15 Απριλίου

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 15/4

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

ψυγείο
Προσοχή! Αυτές οι τροφές δεν αντέχουν περισσότερες από μία μέρα στο ψυγείο
Δείτε τέσσερα τρόφιμα, που καλό είναι να καταναλώνονται αυθημερόν μετά την προμήθειά τους ή έστω την επόμενη μέρα
Προσοχή! Αυτές οι τροφές δεν αντέχουν περισσότερες από μία μέρα στο ψυγείο