γυμναστική
Καθηγητές Φυσικής Αγωγής: Άμεση ανάγκη ίδρυσης νέων οργανικών θέσεων στα Ειδικά Σχολεία

Σύμφωνα με τα στοιχεία διορισμών τετραετίας και προσλήψεων αναπληρωτών 2023-24 που δόθηκαν από την Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) κα Ζέττα Μακρή  έχουν διοριστεί συνολικά 53 εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) του κλάδου ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής, τα τελευταία τέσσερα χρόνια, όπου διορίστηκαν 4.739 εκπαιδευτικοί και 1.590 μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ)  και 28.700 εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ στη Γενική Εκπαίδευση και στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (EAE) συνολικά. 

Προσλήψεις αναπληρωτών

Για το σχολικό έτος 2023-2024, έχουν πραγματοποιηθεί, έως 22.02.2024, σε όλη την Επικράτεια, 1.473 προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εκ των οποίων 83 εκπαιδευτικοί ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής.

Αντίστοιχα, στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, έχουν προσληφθεί 1.441 εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων 59 εκπαιδευτικοί ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής. Συνολικά στη Γενική Εκπαίδευση και στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, έως 22/2/2024, είχαμε προσλήψεις 52.263 αναπληρωτών  εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Πιο συγκεκριμένα προσελήφθησαν 17.951 εκπαιδευτικοί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (14.005 στην Α/θμια Εκπ/ση, 3.946 στη Β/θμια Εκπ/ση).

Επίσης, προσελήφθησαν πανελλαδικά 9.128 μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ για τη στελέχωση των σχολείων ειδικής αγωγής και γενικής εκπαίδευσης καθώς και των δομών ειδικής αγωγής.

Καθηγητές Φυσικής Αγωγής: Άμεση ανάγκη ίδρυσης νέων οργανικών θέσεων στα Ειδικά Σχολεία

Ανοιχτή επιστολή προς τον υπουργό Παιδείας απέστειλε η Πανελλήνια Ένωση Αναπληρωτών Φυσικής Αγωγής, σχετικά με την ανάγκη ίδρυσης νέων οργανικών θέσεων για μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών του κλάδου, στην Ειδική Αγωγή, τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Όπως τονίζεται, «οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Φυσικής Αγωγής, εκφράζουμε τη δυσαρέσκειά μας καθώς από το 2019 έως σήμερα, στην ειδικότητά μας, έγιναν μόλις 52 διορισμοί, ενώ στους πρόσφατους διορισμούς του 2023,είχαν προσκληθεί ΜΟΝΟ 2...».

Καθοριστικός είναι ο ρόλος του μαθήματος της Ειδικής Φυσικής Αγωγής, καθώς συμβάλλει στην εξέλιξη των δεξιοτήτων που αφορούν τα συναισθηματικά, νοητικά και κινητικά χαρακτηριστικά των Ατόμων με Αναπηρία.

«Είναι απαραίτητο να τονισθεί, ότι αντίστοιχο πρόβλημα αντιμετωπίζουμε και σε σχολεία τυπικής εκπαίδευσης καθώς για μαθητές/τριες που τους παρέχεται παράλληλη στήριξη, στο μάθημα της ΦΑ δεν ορίζεται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, σε ένα μάθημα το οποίο δίνει την δυνατότητα στα παιδιά να αναπτύξουν κινητικές δεξιότητες, να αναπτύξουν σχέσεις συνεργασίας και αλληλεπίδρασης καθώς και θετική στάση απέναντι στον αθλητισμό, να μην επιτυγχάνεται στο μέγιστο βαθμό», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση

«Αξιότιμε κ Υπουργέ,

Μολονότι συνεχίζονται οι ελλείψεις στο εκπαιδευτικό σύστημα για όλους τους κλάδους, η αδιαφορία-αμέλεια για τη μη σύσταση νέων οργανικών θέσεων στα Ειδικά Σχολεία της χώρας δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Φυσικής Αγωγής, εκφράζουμε τη δυσαρέσκειά μας καθώς από το 2019 έως σήμερα, στην ειδικότητά μας, έγιναν μόλις 52 διορισμοί, ενώ στους πρόσφατους διορισμούς του 2023,είχαν προσκληθεί ΜΟΝΟ 2...

Το μάθημα της Ειδικής Φυσικής Αγωγής εμβαθύνει σε πρακτικό επίπεδο, σε δεξιότητες οι οποίες αφορούν τα συναισθηματικά, νοητικά και κινητικά χαρακτηριστικά των Ατόμων με Αναπηρία. Σε συνεργασία με τις υπόλοιπες ειδικότητες, ο ΚΦΑ είναι σε θέση να σχεδιάσει και να εφαρμόσει ένα Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΕΠ) για τον κάθε μαθητή ξεχωριστά. Ως εκ τούτου, ο ρόλος μας να είναι καθοριστικός και μεγίστης σημασίας για την ψυχοκινητική ανάπτυξη και εξέλιξη των μαθητών και κατ’ επέκταση για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Επιτακτική προβάλλει η ανάγκη για την ίδρυση και κάλυψη νέων οργανικών θέσεων με μόνιμους διορισμούς.

Είναι απαραίτητο να τονισθεί, ότι αντίστοιχο πρόβλημα αντιμετωπίζουμε και σε σχολεία τυπικής εκπαίδευσης καθώς για μαθητές/τριες που τους παρέχεται παράλληλη στήριξη, στο μάθημα της ΦΑ δεν ορίζεται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, σε ένα μάθημα το οποίο δίνει την δυνατότητα στα παιδιά να αναπτύξουν κινητικές δεξιότητες, να αναπτύξουν σχέσεις συνεργασίας και αλληλεπίδρασης καθώς και θετική στάση απέναντι στον αθλητισμό, να μην επιτυγχάνεται στο μέγιστο βαθμό. Αφενός γιατί ο καθηγητής ΦΑ έχει να διαχειριστεί ένα τμήμα 25 μαθητών και έναν/μια μαθητή/τρια που χρήζει παράλληλη στήριξη, αφετέρου γιατί ο/η μαθητής/τρια δικαιούται ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα σύμφωνα με τις ανάγκες του/της, που μόνο ο καθηγητής Ειδικής Φυσικής Αγωγής έχει την δυνατότητα να του/της το παρέχει.

Επιπρόσθετα, οι Καθηγητές Ειδικής Φυσικής Αγωγής υπηρετούσαν στα Κέντρα Διάγνωσης Αξιολόγησης & Υποστήριξης (ΚΔΑΥ), όπως συστάθηκαν αρχικά με τον νόμο 2817/2000 - ΦΕΚ 78/Α/14-3-2000και αργότερα αντικαταστάθηκαν με το Νόμο 4547/2018, από τα Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης(ΚΕ.Δ.Δ.Υ).

Το 2018 αντικαταστάθηκαν από τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), για να λάβουν την παρούσα μορφή τους, Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης(ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) (με τον Νόμο 4823/2021), χωρίς πλέον να συμπεριλαμβάνονται στο επιστημονικό προσωπικό καθηγητές Ειδικής Φυσικής Αγωγής.

Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρίες, οι οποίες περιλαμβάνουν διεπιστημονική αξιολόγηση των αναγκών των ατόμων, συμβουλευτική για την προσαρμογή στο περιβάλλον ή την αντιμετώπιση προκλήσεων, καθώς και υποστήριξη με τη μορφή θεραπευτικών ή εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η ενίσχυση της αυτονομίας των ατόμων αυτών.

Είναι λοιπόν αναγκαίο και αυτονόητο, να βρίσκονται ανάμεσα στα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. οι Καθηγητές Ειδικής Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11.01), διότι η συμβολή τους κρίνεται απαραίτητη για την εκπαιδευτική αξιολόγηση των μαθητών και το σχεδιασμό του Εξατομικευμένου Προγράμματος, προσαρμοσμένο στις εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε μαθητή.

Αμετάθετο χρέος είναι λοιπόν:

  • Η στελέχωση των Ειδικών σχολείων με μόνιμους Καθηγητές Ειδικής Φυσικής Αγωγής και η σύσταση νέων οργανικών, καθότι υπάρχει απόλυτη ανάγκη για σταθερότητα στο περιβάλλον των μαθητών.
  • Η παράλληλη στήριξη στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής από εξειδικευμένους Καθηγητές Ειδικής Φυσικής Αγωγής στα σχολεία τυπικής εκπαίδευσης, με σταθερά άτομα ως σημεία αναφοράς.
  • Η συμμετοχή των Καθηγητών Ειδικής Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11.01) στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.»

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 15/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

panelladikes
Πανελλήνιες 2024: Προτεινόμενα θέματα και λύσεις στην Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Πανελλήνιες - πανελλαδικές 2024: Προτεινόμενα θέματα και απαντήσεις στη Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία από τον Όμιλο Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης...
Πανελλήνιες 2024: Προτεινόμενα θέματα και λύσεις στην Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία