pierrakakis
Πώς εκταμιεύονται δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για τα Δημόσια Πανεπιστήμια, συμπτωματικά μόλις πέρασε το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά

Οταν ο Κυριάκος Πιερρακάκης προσπαθούσε ακόμα να πείσει την κοινή γνώμη και, ιδίως, τις διοικήσεις των δημοσίων Πανεπιστημίων ότι ο νόμος του για τα ιδιωτικά ΑΕΙ δεν θα υποβαθμίσει τα δημόσια, τα περισσότερα Πανεπιστήμια του απέδιδαν ότι ασχολείται με τα ιδιωτικά αγνοώντας την υποχρηματοδότηση των δημοσίων -πέρα από την «παράκαμψη» του Συντάγματος.

Ο υπουργός Παιδείας απάντησε τότε ότι τα περί υποχρηματοδότησης ήταν «Fake news» και ανέφερε ότι υπάρχει το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το ΕΣΠΑ, υπάρχει πλέον το Ταμείο Ανάκαμψης και υπάρχουν και τα ΣΔΙΤ. Σε αυτό το πλαίσιο μπορεί κανείς να αναφέρει και άλλες χρηματοδοτήσεις που τα δημόσια ανώτατα ιδρύματα λαμβάνουν. Ενδεικτικά ανέφερε:

- 200 εκατομμύρια από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (τόσο εθνικό όσο και συγχρηματοδοτούμενο), - 475 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπου εδώ, ενδεικτικά, θέλω να αναφέρω ότι ειδικά τώρα τα δημόσια ανώτατα ιδρύματα θα λάβουν, επιπροσθέτως, 132 εκατομμύρια ευρώ για αγορά ερευνητικού εξοπλισμού και ενίσχυση καινοτομικής δραστηριότητας. Είναι σαν έναν δεύτερο τακτικό προϋπολογισμό στοχευμένο στην έρευνα. - Και πρόσθετα κονδύλια από το ΕΣΠΑ της τάξεως των 300 εκατομμυρίων. Περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ σε ΣΔΙΤ για φοιτητικές εστίες.Εάν τα αθροίσει κανείς αυτά η χρηματοδότηση που δίνεται στο δημόσιο Πανεπιστήμιο είναι πολύ μεγάλη, ξεπερνάει το ένα δισεκατομμύριο

Το είπε, αλλά περίμενε να περάσει το νομοσχέδιο

Βέβαια όλα αυτά που είπε ήταν λίγο-πολύ γνωστά, όμως για πολύ καιρό τα ΑΕΙ δεν έβλεπαν ούτε ευρώ από το 1 δις. της πρόσθετης χρηματοδότησης που περιέγραφε ο υπουργός.  Το εμβληματικό Ε.Μ.Πολυτεχνείο για παράδειγμα, μόλις δυό μέρες προτού ο υπουργός μιλήσει για τις ψευδείς ειδήσεις, είχε εκπέμψει δραματικο SOS δια του Συμβουλίου Διοίκησής του:

«Κατά την τελευταία 15ετία το ΕΜΠ υποχρε­ώθηκε σταδιακά να λειτουργεί με προϋπολογισμό μειωμένο κατά 63.6%, καθηγητικό προσω­πικό μειωμένο κατά 36%, άλλο προσωπικό μειωμένο κατά 1.6%  και αριθμό σπουδα­στών αυξημένο κατά 20.7%. Ο δραματικά συρρικνωμένος προϋπολογισμός οδηγεί αναπόφευκτα σε αδυναμία συ­ντή­ρησης και εκσυγχρονισμού των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και κτιριακών υποδο­μών του ΕΜΠ, οι οποίες υποβαθμίζονται με ραγδαίο ρυθμό. Το γεγονός αυτό σε συνάρ­τηση με την εξίσου δραματική αφαίμαξη του προσωπικού όλων των κατηγοριών και βαθ­μίδων, καθιστά προβληματική (αν όχι αδύνατη) την παροχή ποιοτικού εκπαιδευτι­κού και ερευνητικού έργου, ανάλογου του κύρους και της ιστορίας του ΕΜΠ», ανέφερε. Και δεν ήταν το μόνο ΑΕΙ που διαμαρτυρήθηκε για υποχρηματοδότηση, εξυπακούεται.

Ανοιξαν οι κρουνοί!

Μόλις πάντως πέρασε το νομοσχέδιο άνοιξαν οι κρουνοί του χρήματος! Τις τελευταίες μέρες ο κ.Πιερρακάκης έχει υπογράψει αποφάσεις για χρηματοδοτήσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ προς τα δημόσια ΑΕΙ! Ενδεικτικά, ορισμένες μόνο από τις αποφάσεις που υπέγραψε πολύ πρόσφατα ο κ.Πιερρακάκης:

Δημοκρίτειο Θράκης: Κονδύλι 2,3 εκ. ευρώ για βελτίωση και αναβάθμιση ιδιόκτητων κτηρίων του ΔΠΘ στο συνοικισμό ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ στην Κομοτηνή. Πρόκειται για 24 διώροφες μονοκατοικίες οι οποίες αναπτύσσονται σε 6 αυτόνομα κτήρια και χρησιμοποιούνται ως εστίες του ΔΠΘ.

ΕΛΜΕΠΑ: Κονδύλι 1,8 εκ.ευρώ για πλήρη εκπόνηση των αναγκαίων μελετών, και την επιλογή της βέλτιστης λύσης, από λειτουργική, αισθητική, τεχνική και οικονομική άποψη για τη « ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ» δυναμικότητας 200 κλινών, στο εσωτερικό της Πανεπιστημιούπολης ΕΛΜΕΠΑ, στην περιοχή Σταυρωμένος στο Ηράκλειο

ΕΛΜΕΠΑ2: Κονδύλι 3.320.686 ευρώ για συντηρήσεις, ανακατασκευές και βελτιώσεις κτηρίων και υποδομών

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: Κονδύλι 949.659 ευρώ για εκπόνηση του συνόλου των μελετών που θα απαιτηθούν για την πλήρη ανακαίνιση και την επισκευή και την αναβάθμιση των κτηριακών εγκαταστάσεων των φοιτητικών εστιών και του χώρου σίτισης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Γεωπονική Σχολή στην πόλη της Φλώρινας

ΕΑΠ: Κονδύλι 3.6 εκ. ευρώ για τις ανάγκες σε εξοπλισμό τόσο των κεντρικών υποδομών του ιδρύματος, όσο και των περιφερειακών του δράσεων

ΕΑΠ2: Κονδύλι 13.100.000,00€ για αγορά ενός ακίνητου στην Αθήνα, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών-ερευνητικών και των εν γένει αναγκών του Ιδρύματος

Πανεπιστήμιο Πατρών: Κονδύλι 558.000 ευρώ για μελέτη κτιριακής αναβάθμισης των φοιτητικών εστιών στην Πάτρα, καθώς και στη μελέτη για την ενεργειακή αναβάθμιση των φοιτητικών εστιών στον Αντικάλαμο-Καλαμάτας.

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Κονδύλι 2,5 εκατ. ευρώ για αγορά ακινήτου εντός της πόλης της Τρίπολης για αποκλειστική χρήση ως φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Κονδύλι 650.538 ευρώ για τη συντήρηση και βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λαμία

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Κονδύλι 600.000 ευρώ για την αγορά οικοπέδου/ων, με σκοπό την μελλοντική ανέγερση κτιρίου φοιτητικών κατοικιών, για την κάλυψη των αναγκών στέγασης τουλάχιστον 115 φοιτητών στην πανεπιστημιακή μονάδα της Σάμου.

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Κονδύλι 1.089.859 € για αναβάθμιση διοικητικών υπηρεσιών και υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας

Διεθνές Πανεπιστήμιο: Κονδύλι 1,8 εκ.€ για αγορά κτηρίου στη Σίνδο προς επέκταση φοιτητικών εστιών.

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο: Κονδύλι 955.620 για εκσυγχρονισμό των κτηρίων και των υποδομών του

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Κονδύλι 3,5 εκ.ευρώ για την στατική ενίσχυση, την αλλαγή της διαρρύθμισης και την ενεργειακή αναβάθμιση ενός κτηρίου συνολικής επιφάνειας 1263,31τμ του Πανεπιστημίου Κρήτης επί της οδού Δημητρακάκη 17 στο Ρέθυμνο

Ξαφνικά προέκυψαν τα κονδύλια;

Υπάρχουν κι άλλα πολλά κι έρχονται κι αλλά, όμως αυτά αρκούν για να αντιληφθεί ο κάθε δύσπιστος τη μεθόδευση που ακολουθήθηκε προκειμένου να «πιεστούν» οι διοικήσεις των ιδρυμάτων να μη φέρουν πραγματικά σοβαρές αντιστάσεις στην ψήφιση του νομοσχεδίου.  Ξαφνικά προέκυψαν τα κονδύλια αυτά; Αμέσως μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου; Προφανώς όχι, αφού ο ίδιος ο υπουργός τα είχε προαναγγείλει. Ευλόγως απορεί κανείς: Γιατί λοιπόν ενώ τα ΑΕΙ ασφυκτιούσαν τόσο καιρό, δεν ανακοινώνονταν νωρίτερα οι χρηματοδοτήσεις που θα έφερναν μια ανακούφιση; Κάποιοι θα μιλούσαν για παλαιοκομματικές τακτικές. Θα είχαν άδικο;

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 19/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

μητσοτακης
Κυρ. Μητσοτάκη: Το μήνυμά του για την επέτειο των 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο
«Και όπως το θέλει ο ποιητής: Χρυσοπράσινο φύλλο ριγμένο στο πέλαγος»
Κυρ. Μητσοτάκη: Το μήνυμά του για την επέτειο των 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο