sinodos-pritaneon-kerameos-pritaneis
Προβλήματα και τεχνικές δυσκολίες στην εφαρμογή του νέου νόμου Κεραμέως για τα ΑΕΙ διαπιστώνουν οι Πρυτάνεις - Ζητούν επιπρόσθετη χρηματοδότηση για τα «φιλόδοξα έργα και δράσεις» που προβλέπει ο νόμος-πλαίσιο

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα πανεπιστήμια στην εφαρμογή του νέου νόμου Κεραμέως για την εκλογή των Συμβουλίων Διοίκησης και της ανάδειξης πρυτανικών αρχών διαπίστωσαν και συζήτησαν οι πρυτανικές αρχές των ΑΕΙ στη διάρκεια της 101η Συνόδου που πραγματοποιήθηκε από τις 11 έως τις 14 Δεκεμβρίου 2022 στην Αθήνα. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Συνόδου των Πρυτάνεων, η συζήτηση έγινε παρουσία της Νίκης Κεραμέως και «ανέδειξε αφενός συγκεκριμένα κενά/ελλείψεις στον Νόμο και αφετέρου τη σκοπιμότητα διευθέτησης των προβλημάτων στο πλαίσιο του αυτοδιοίκητου των Ιδρυμάτων».

Επίσης, η εφαρμογή του νέου νόμου προϋποθέτει την επίλυση όλων των τεχνικών ζητημάτων που έχουν προκύψει, για αυτό το λόγο οι πρυτάνεις ζητούν από την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας να εκδώσει τις απαραίτητες εγκυκλίους και υπουργικές αποφάσεις για τη διευθέτησή τους. Πολλώ δε μάλλον όταν η εφαρμογή διατάξεων του νόμου που προβλέπουν «φιλόδοξα έργα και δράσεις» προϋποθέτουν επιπρόσθετα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Για άλλη μια φορά, οι διοικήσεις των ΑΕΙ επισήμαναν στην υπουργό τα χρόνια προβλήματα υποστελέχωσης των Πανεπιστημίων, ιδιαίτερα για διοικητικό προσωπικό, ενώ τόνισαν πως απαιτείται αύξηση της χρηματοδότησης για τη σίτιση και τη στέγαση των φοιτητών. 

Τέλος, η Σύνοδος ζητά από το ΥΠΑΙΘ (α) να προβλέψει τις πιστώσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων από τα Πανεπιστήμια, που αφορούν σε αγωγές που ασκούνται από μέλη ΔΕΠ για την καταβολή μισθολογικών διαφορών, και (β) να δρομολογήσει άμεσα τη θέσπιση ενός νέου μισθολογίου για τα μέλη ΔΕΠ σε συμμόρφωση με την απόφαση του ΣτΕ, για την οριστική επίλυση του προβλήματος, διαφορετικά ο κρατικός προϋπολογισμός θα επιβαρύνεται σε συνεχή βάση με την καταβολή μισθολογικών διαφορών σε συμμόρφωση δικαστικών αποφάσεων που θα εκδίδονται από εδώ και πέρα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Συνόδου των Πρυτάνεων: 

H 101η Σύνοδος Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων διεξήχθη από τις 11 έως τις14  Δεκεμβρίου 2022 στην Αθήνα με φυσική  παρουσία, αλλά  και με  δυνατότητα  συμμετοχής  μέσω  τηλεδιάσκεψης,  με  διοργανωτή  το  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής  και  Προεδρεύοντα τον Πρύτανη  Καθηγητή Παναγιώτη Ε. Καλδή καθώς και με τη συμβολή του υπολοίπων μελών του Προεδρείου στο οποίο συμμετέχουν ο Πρύτανης  του  Ιονίου Πανεπιστημίου Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης.

Στο πλαίσιο της Συνόδου πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022, επετειακή εκδήλωση για τα 35 χρόνια λειτουργίας της στην οποία συμμετείχε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, εκπροσωπούμενη από την Υπουργό Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως, τον Υφυπουργό Άγγελο Συρίγο και τον Γενικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης κ. Οδυσσέα Ζώρα, καθώς και οι προσκεκλημένοι ομιλητές Καθηγητές κ. Βασίλειος Διγαλάκης, κ. Χρήστος Ταραντίλης, κ. Περικλής Μήτκας και κ. Χρήστος Ζερεφός. Η Σύνοδος υιοθέτησε επίσης τη Χάρτα αειφορίας των Ελληνικών Πανεπιστημίων την οποία επεξεργάστηκε ο ομότιμος Καθηγητής του ΕΚΠΑ Μιχαήλ Μάριος Σκούλλος.

Στην ομιλία της η Υπουργός  αναφέρθηκε  στην πρόσφατη έκτακτη χρηματοδότηση των 31,5 εκ. Ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και ενεργειακού κόστους που δόθηκε στα Πανεπιστήμια, και την απόδοση συνολικά 500 νέων θέσεων μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού στα Πανεπιστήμια.

Συνεχάρη τα Πανεπιστήμια για τις δράσεις διεθνοποίησης και την προσήλωσή τους στην εξωστρέφεια, όπως καταδείχθηκε και στην επίσκεψη των Αμερικάνικων Πανεπιστημίων στη Χώρα μας και τη δημιουργία της Εταιρείας Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού Study In Greece για την προώθηση της εξωστρέφειας. Αναφέρθηκε επίσης, στην υποστήριξη των Ιδρυμάτων από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου για την εφαρμογή του νέου Νόμου. Η Σύνοδος εκφράζει την ικανοποίησή της για την αύξηση της χρηματοδότησης των ΑΕΙ και την απόδοση θέσεων, προσδοκώντας ότι θα συνεχίσει να βαίνει αυξανόμενη για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών των Πανεπιστημίων.

Σύνοδος διαπιστώνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εφαρμογή του νέου Νόμου σε ότι αφορά στις διατάξεις της επιλογής μελών των Συμβουλίων Διοίκησης και συνακόλουθα της ανάδειξης Πρυτανικών Αρχών.  Έγινε εκτενής συζήτηση, και παρουσία της κ. Υπουργού.  Η συζήτηση ανέδειξε αφενός συγκεκριμένα κενά/ελλείψεις στον Νόμο και αφετέρου τη σκοπιμότητα διευθέτησης των προβλημάτων στο πλαίσιο του αυτοδιοίκητου των Ιδρυμάτων.

Η Σύνοδος ζητά από το ΥΠΑΙΘ (α) να προβλέψει τις πιστώσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων από τα Πανεπιστήμια, που αφορούν σε αγωγές που ασκούνται από μέλη ΔΕΠ για την καταβολή μισθολογικών διαφορών, και (β) να δρομολογήσει άμεσα τη θέσπιση ενός νέου μισθολογίου για τα μέλη ΔΕΠ σε συμμόρφωση με την απόφαση του ΣτΕ, για την οριστική επίλυση του προβλήματος, διαφορετικά ο κρατικός προϋπολογισμός θα επιβαρύνεται σε συνεχή βάση με την καταβολή μισθολογικών διαφορών σε συμμόρφωση δικαστικών αποφάσεων που θα εκδίδονται από εδώ και πέρα.

Η Σύνοδος επίσης επισημαίνει την ανάγκη προσαρμογής των διατάξεων που αφορούν την Παιδαγωγική Επάρκεια και κατ’ ελάχιστον την παράταση του ισχύοντος πλαισίου λειτουργίας για ένα (1) έτος ώστε να διευκολυνθεί η ομαλή ολοκλήρωση των σπουδών των τελειόφοιτων φοιτητών δεδομένου ότι οι αλλαγές που προβλέπονται στον νέο Νόμο απαιτούν εκτενή αναδιάρθρωση και επέκταση των προγραμμάτων σπουδών.

Σε ότι αφορά την εφαρμογή του νέου Νόμου υπάρχει άμεση ανάγκη για την επίλυση όλων των τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την εφαρμογή του νόμου και την έκδοση των απαραίτητων εγκυκλίων και υπουργικών αποφάσεων. Για άλλη μια φορά, επισημαίνονται τα χρόνια προβλήματα  υποστελέχωσης των Πανεπιστημίων, ιδιαίτερα για διοικητικό προσωπικό, και η ανάγκη για εξασφάλιση τεχνικής βοήθειας, απαραίτητης για την υλοποίηση των φιλόδοξων έργων και δράσεων που απορρέουν από τις απαιτήσεις των χρηματοδοτικών εργαλείων αλλά και τις προϋποθέσεις εφαρμογής του νέου Νόμου. Σημαντικό είναι επίσης να δοθούν οι απαραίτητες κατευθύνσεις και να προωθηθεί άμεσα η υποβολή νέων Οργανισμών και Εσωτερικών Κανονισμών για τα Πανεπιστήμια της Χώρας που θα προβλέπουν σαφώς τις απαιτούμενες θέσεις διοικητικού προσωπικού για να υλοποιηθούν όλες οι προβλέψεις του νέου Νόμου.

Το πρόβλημα των καθυστερήσεων στην υλοποίηση του ΕΠΑ παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμο, ιδιαίτερα για τη συντήρηση και αναβάθμιση των κτηριακών και εργαστηριακών υποδομών των Πανεπιστημίων, απαραίτητο στοιχείο για την περαιτέρω ανάπτυξή τους. Στο ίδιο πλαίσιο είναι επιτακτική η καταβολή της εθνικής χρηματοδότησης στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών έργων για τα Πανεπιστήμια δεδομένου ότι υλοποιείται ήδη αντίστοιχη πρόβλεψη για τα Ερευνητικά Κέντρα της Χώρας.

Επίσης τη Σύνοδο απασχόλησε έντονα το θέμα της φοιτητικής μέριμνας. Απαιτείται η αύξηση της διαθέσιμης χρηματοδότησης για τη σίτιση και τη στέγαση των φοιτητών. Ειδικότερα για τη συντήρηση και ανακαίνιση κρίνεται απαραίτητη η αναβάθμιση της συνεργασίας με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και άμεση υλοποίηση των έργων αυτών, καθώς η άμεση επίλυση του ζητήματος της μετεγκατάστασης των φιλοξενούμενων φοιτητών άλλων ΑΕΙ στην εστία Ζωγράφου (ΕΜΠ).

 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 19/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

ταξη
Τοποθέτηση νέων διευθυντών/ντριών σε κενές θέσεις σχολείων στη ΔΔΕ Δ΄ Αθήνας
Ποιοι τοποθετήθηκαν διευθυντές σε σχολεία της ΔΔΕ Δ΄ Αθήνας που είχαν συνταξιοδοτήσεις των διευθυντών τους
Τοποθέτηση νέων διευθυντών/ντριών σε κενές θέσεις σχολείων στη ΔΔΕ Δ΄ Αθήνας