Thumbnail
Επιστολή της Πανελλήνιας Ένωσης Αναπληρωτών Φυσικής Αγωγής προς τον υπουργό Παιδείας

Επιστολή προώθησε η Πανελλήνια Ένωση Αναπληρωτών Φυσικής Αγωγής στον υπουργό και τις υφυπουργούς Παιδείας, με στόχο την ανάδειξη του προβλήματος γύρω από το μάθημα της κολύμβησης στα δημοτικά σχολεία.

Το μάθημα είναι ιδιαίτερα παραμελημένο, κάτι που οδηγεί σε θανάτους πολιτών από πνιγμούς παγκοσμίως, αλλά και στην Ελλάδα λόγω άγνοιας κολύμβησης, μεταξύ των άλλων προβλημάτων που ωθούν σε αυτό.

«Η ένθερμη υποστήριξη των παιδιών, τα οποία συμμετέχουν ή έχουν ολοκληρώσει το Μάθημα, αλλά και η αποδοχή του από τους γονείς και το εκπαιδευτικό περιβάλλον, δικαιώνουν την επιλογή του, καθώς είναι άμεσα και ορατά τα οφέλη που αποκομίζουν οι μαθητές. Αντιθέτως, τα στοιχεία που προκύπτουν Πανελλαδικά από μαρτυρίες Καθηγητών Φ.Α. στην Π.ΕΝ.Α.Φ.Α. είναι απογοητευτικά για τη διεξαγωγή του. Τη φετινή χρονιά σε πολλές περιοχές, όπως είναι η Ρόδος, η Κόρινθος και η Χαλκίδα, το Μάθημα δεν υλοποιείται! Ακόμα και στις περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης που διαθέτουν πλέον κατάλληλες αθλητικές υποδομές και εγκαταστάσεις, ένας ελάχιστος μόνο αριθμός σχολείων συμμετέχει. Πολλά σχολεία, τα οποία έχουν τη βούληση να λάβουν μέρος μένουν εκτός, λόγω άρνησης απόσπασης των μονίμων εκπαιδευτικών και «αδυναμίας» έγκαιρης πρόσληψης αναπληρωτών από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., κατά την έναρξη της κάθε περιόδου. Το ίδιο συμβαίνει στην περίπτωση που γονείς μαθητών ή Διευθυντές Σχολείων αρνούνται τη συμμετοχή των παιδιών ή των τμημάτων. Αρκετές περιοχές αντιμετωπίζουν προβλήματα στη μετακίνηση λόγω καθυστερήσεων στους διαγωνισμούς για τη μίσθωση των λεωφορείων ή λόγω ακαταλληλότητας και μηχανικών προβλημάτων. Παράλληλα, οι κολυμβητικές εγκαταστάσεις εμφανίζουν βλάβες, κάποιες δεν διαθέτουν θέρμανση, ή δεν ενδείκνυνται για τη χειμερινή περίοδο (εξωτερικές πισίνες)», αναφέρει αναλυτικά η επιστολή σχετικά με τα εμπόδια που έχουν τεθεί στην απρόσκοπτη διδασκαλία του μαθήματος.

Η ανακοίνωση

«Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.), εκτιμά ότι κάθε χρόνο σημειώνονται περίπου 236.000 θάνατοι από πνιγμό, ενώ στην Ελλάδα πάνω από 350 άτομα χάνουν τη ζωή τους στο υδάτινο περιβάλλον συμμετέχοντας σε δραστηριότητες αναψυχής. Οι κυριότερες αιτίες είναι η άγνοια κολύμβησης, η έλλειψη περίφραξης, η έλλειψη στενής εποπτείας/επιτήρησης από ναυαγοσώστη, η αποτυχία ορθής χρήσης σωσιβίων, η κατανάλωση αλκοόλ και το ιστορικό επιληψίας.

Η άγνοια της κολύμβησης προβλέφθηκε με την έκδοση Αναλυτικών Προγραμμάτων για τη Φυσική Αγωγή στα σχολεία της χώρας το μακρινό 1977 με το Π.Δ. 1034/1977 (ΦΕΚ 347Α, 12/11/1977), απόρροια του Ν. 309/1976, με δεδομένη την έλλειψη κολυμβητικών δεξαμενών και ειδικευμένων γυμναστών που θα αναλάμβαναν το έργο της εκμάθησης του μαθήματος. Η μακρά πορεία προσπάθειας της καθιέρωσής του, ήρθε τελικά, με τον Νόμο 1566/1985, αλλά εκλήφθηκε περισσότερο ως βούληση για διατήρηση της επαφής με το υγρό στοιχείο σε μια χώρα με μεγάλη ακτογραμμή, πλούσια σε παραλίες και νησιά, παρά ως εφικτός στόχος. Η Κολύμβηση θεωρείται πλέον ως ένα από τα αντικείμενα του μαθήματος της Φ.Α. (Υ.Α. 21072β/Γ2, ΦΕΚ 304/τΒ/13.3.2003). Το περιεχόμενό του έχει εγκριθεί από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής με την πράξη 11/24.3.2016. Το Μάθημα απευθύνεται κυρίως σε παιδιά της Γ΄ τάξης Δημοτικού και της Δ΄ τάξης σε ειδικές περιπτώσεις, με τις αθλητικές εγκαταστάσεις να βρίσκονται σε απόσταση έως 25 χιλιόμετρα μακριά από την περιοχή του σχολείου.

Πραγματοποιούνται 10 ωριαίες παρακολουθήσεις για το κάθε τμήμα, σε μία από τις τρεις περιόδους (Α΄, Β’ ή Γ΄ τρίμηνο).

Υπάρχει ένα αλληλένδετο δίκτυο που πρέπει να συντονιστεί, ώστε να διεκπεραιωθεί η όλη προσπάθεια. Αποτελείται από α) την εμπλοκή των Διευθυντών των Σχολείων και των Γονέων/Κηδεμόνων, β) το έμψυχο δυναμικό με μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής και συνοδούς, γ) τις υποδομές, που είναι οι πισίνες και ο περιβάλλοντας χώρος και δ) τη μετακίνηση των μαθητών με λεωφορεία, που προϋποθέτει τη συνεργασία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την Περιφέρεια.

Η ένθερμη υποστήριξη των παιδιών, τα οποία συμμετέχουν ή έχουν ολοκληρώσει το Μάθημα, αλλά και η αποδοχή του από τους γονείς και το εκπαιδευτικό περιβάλλον, δικαιώνουν την επιλογή του, καθώς είναι άμεσα και ορατά τα οφέλη που αποκομίζουν οι μαθητές. Αντιθέτως, τα στοιχεία που προκύπτουν Πανελλαδικά από μαρτυρίες Καθηγητών Φ.Α. στην Π.ΕΝ.Α.Φ.Α. είναι απογοητευτικά για τη διεξαγωγή του. Τη φετινή χρονιά σε πολλές περιοχές, όπως είναι η Ρόδος, η Κόρινθος και η Χαλκίδα, το Μάθημα δεν υλοποιείται! Ακόμα και στις περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης που διαθέτουν πλέον κατάλληλες αθλητικές υποδομές και εγκαταστάσεις, ένας ελάχιστος μόνο αριθμός σχολείων συμμετέχει. Πολλά σχολεία, τα οποία έχουν τη βούληση να λάβουν μέρος μένουν εκτός, λόγω άρνησης απόσπασης των μονίμων εκπαιδευτικών και «αδυναμίας» έγκαιρης πρόσληψης αναπληρωτών από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., κατά την έναρξη της κάθε περιόδου. Το ίδιο συμβαίνει στην περίπτωση που γονείς μαθητών ή Διευθυντές Σχολείων αρνούνται τη συμμετοχή των παιδιών ή των τμημάτων. Αρκετές περιοχές αντιμετωπίζουν προβλήματα στη μετακίνηση λόγω καθυστερήσεων στους διαγωνισμούς για τη μίσθωση των λεωφορείων ή λόγω ακαταλληλότητας και μηχανικών προβλημάτων. Παράλληλα, οι κολυμβητικές εγκαταστάσεις εμφανίζουν βλάβες, κάποιες δεν διαθέτουν θέρμανση, ή δεν ενδείκνυνται για τη χειμερινή περίοδο (εξωτερικές πισίνες).

Το μεγάλο ζήτημα της μη ύπαρξης Καθηγητών Ειδικής Φυσικής Αγωγής, για τα παιδιά που χρειάζονται υποστήριξη εντός πισίνας, δυσχεραίνει την ήδη βεβαρυμμένη κατάσταση. Οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 της «παράλληλης στήριξης» στο μάθημα της κολύμβησης δεν μπορούν να υποστηρίξουν τους μαθητές τους και κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη εξειδικευμένου Καθηγητή Ειδικής Φυσικής Αγωγής στο κολυμβητήριο.

Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι η κολύμβηση αποτελεί αντικείμενο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, όπως είναι το άθλημα του στίβου, της καλαθοσφαίρισης, του ποδοσφαίρου ή της ενόργανης.

Δεν θα πρέπει να επαφίεται η διεξαγωγή του στις καλές προθέσεις των Διευθυντών των Σχολείων ή στους γονείς των μαθητών, όπως δεν γίνεται για κανένα άλλο αντικείμενο, ακόμη και αν παρεμβάλλεται το ζήτημα της μετακίνησης ή η διστακτικότητα των γονέων για την επαφή των παιδιών τους με το υγρό στοιχείο.

Από την πλευρά της Πολιτείας, καλή πρόθεση φαίνεται ότι ανέκαθεν υπήρχε. Το δαιδαλώδες, όμως, σύστημα των παράλληλα εμπλεκόμενων αρμοδίων και της ελληνικής γραφειοκρατίας πρέπει να απλοποιηθεί, ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί το Μάθημα, εκεί που τουλάχιστον υπάρχει η δυνατότητα.

Η βελτιστοποίηση της όλης διαδικασίας θα έρθει μόνο με την αρωγή του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. που θα πρέπει να έχει το συντονιστικό ρόλο, με έγκαιρο, ρεαλιστικό και ορθό προγραμματισμό υλοποίησης, με στελέχωση σε έμψυχο δυναμικό, με τη συστηματική παρακολούθηση της εφαρμογής του και με τη χορήγηση έκτακτων χρηματοδοτικών παροχών όπου απαιτείται για την απρόσκοπτη λειτουργία του μαθήματος.

Επιβάλλεται η καλύτερη οργάνωση, η συνεργασία και ο συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων για την πραγμάτωσή του. Η υλοποίησή του βασίζεται ιδιαιτέρως στην έγκαιρη πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού, ώστε να μην χάνεται ούτε μία περίοδος των παρακολουθήσεων στο σχολικό έτος. Το μάθημα της Κολύμβησης θα πρέπει να εφαρμοστεί καθολικά σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία για να λάβει τη θέση που του αξίζει στη συνείδηση των πολιτών για την αναγκαιότητά του, καθώς είναι ζωτικής σημασίας, όχι μόνο για τη συμβολή του στην σωματική και ψυχική υγεία των μαθητών, αλλά και για την αντιμετώπιση των πνιγμών που μαστίζει τη χώρα μας.

Απαιτούμε την άμεση στελέχωση του Μαθήματος με επαρκείς προσλήψεις Καθηγητών Φυσικής Αγωγής και Ειδικής Φυσικής Αγωγής, ώστε να μη χαθεί η επόμενη περίοδος διεξαγωγής του κατά το τρέχον σχολικό έτος!

Αιτούμαστε τον επανασχεδιασμό της διεξαγωγής του μαθήματος, λαμβάνοντας υπόψη τα επικαιροποιημένα στοιχεία σε ανάγκες στελέχωσης εξειδικευμένου προσωπικού, σε απαραίτητες υποδομές και στην εφαρμογή καλών πρακτικών στις μεθόδους υλοποίησης για τα επόμενα σχολικά έτη!»

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

35.000 στην ουρά: Τελευταία ευκαιρία για το online εύκολο Proficiency ΧΩΡΙΣ προφορικά, έκθεση έως 26 Ιουνίου

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 24/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

Φρούτα
Έρευνα: Αυτό το φρούτο είναι ο «βασιλιάς» στην πρόληψη της οστεοπόρωσης και απώλειας βάρους
Το Νο1 φρούτο για την πρόληψη της οστεοπόρωσης που μπορεί να συμβάλλει στην απώλεια βάρους, σύμφωνα με μελέτη
Έρευνα: Αυτό το φρούτο είναι ο «βασιλιάς» στην πρόληψη της οστεοπόρωσης και απώλειας βάρους