Γαλλικά: Στην Κάσο δεν διδάσκονται από την αρχή του έτους λόγω έλλειψης καθηγητή
Η έλλειψη διορισμού και τοποθέτησης εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ05 Γαλλικής γλώσσας, ακυρώνει, εκτός των άλλων, την συνέχιση της διδασκαλίας της από τα προηγούμενα σχολικά έτη και υποχρεώνει τους γονείς των μαθητών εκείνων που επιθυμούν να συνεχίσουν τα παιδιά τους την εκμάθησή της με τη δαπάνη ικανού χρηματικού ποσού

Tο πρόβλημα διδασκαλίας της Γαλλικής γλώσσας στη νήσο Κάσο ελλείψει εκπαιδευτικού Γαλλικής γλώσσας, επισημαίνειτα με αναφορά  του Συλλόγου Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πτυχιούχων Πανεπιστημίου A.P.L.F. - D.U., προς το Υπουργείο Παιδείας.

"Η έλλειψη διορισμού και τοποθέτησης εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ05 Γαλλικής γλώσσας, ακυρώνει, εκτός των άλλων, την συνέχιση της διδασκαλίας της από τα προηγούμενα σχολικά έτη και υποχρεώνει τους γονείς των μαθητών εκείνων που επιθυμούν να συνεχίσουν τα παιδιά τους την εκμάθησή της με τη δαπάνη ικανού χρηματικού ποσού εν μέσω δύσκολων οικονομικών συνθηκών και χωρίς μάλιστα να έχουν επιλέξει κάτι τέτοιο.", επισημαίνουν οι εκπαιδευτικοί

Ολη η ανακοίνωση του Συλλόγου Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΚΑΣΟ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Περιήλθε σε γνώση του Συλλόγου μας κατόπιν σχετικών μηνυμάτων που έλαβε από συναδέλφους ειδικότητας ΠΕ05 Γαλλικής γλώσσας ότι «στην Κάσο δεν διδάσκεται η Γαλλική γλώσσα από της ενάρξεως του τρέχοντος σχολικού έτους λόγω ελλείψεως καθηγητή ειδικότητας ΠΕ05».

Ο Σύλλογος προχώρησε σε άμεση διερεύνηση των καταγγελλομένων προχωρώντας σε άμεση επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους αρμόδιους. Συγκεκριμένα :   

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΟΥ

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τη Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Κάσου υπήρξε ενημέρωση ότι στο Δημοτικό Σχολείο δεν διδάσκεται η Γαλλική γλώσσα γιατί δεν υπάρχει καθηγητής Γαλλικών να διδάξει παρόλο που έχει ζητηθεί από τη Διευθύντρια (4 ώρες 2 + 2), η κάλυψη των απαιτούμενων διδακτικών ωρών διδασκαλίας της Γαλλικής γλώσσας από εκπαιδευτικό ειδικότητας ΠΕ05.

Η Διευθύντρια διαβεβαίωσε επίσης ότι το σχετικό έγγραφο ως προς την έλλειψη εκπαιδευτικού ΠΕ05 Γαλλικής γλώσσας όπως και ο αριθμός των απαιτούμενων διδακτικών ωρών έχει σταλεί εγκαίρως προς τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΟΥ

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τη Διευθύντρια του Γυμνασίου Κάσου ενημερωθήκαμε ότι όντως στο Γυμνάσιο και τις Λυκειακές τάξεις του σχολείου δεν διδάσκεται η Γαλλική γλώσσα (9 ώρες) όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Ότι από της ενάρξεως του τρέχοντος σχολικού έτους αναμένουν τον διορισμό εκπαιδευτικού ειδικότητας ΠΕ05 Γαλλικής γλώσσας.

Η Διευθύντρια διαβεβαίωσε επίσης ότι το σχετικό έγγραφο ως προς την έλλειψη εκπαιδευτικού ΠΕ05 Γαλλικής γλώσσας όπως και ο αριθμός των απαιτούμενων διδακτικών ωρών έχει σταλεί εγκαίρως προς τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με το αρμόδιο γραφείο της  Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ενημερωθήκαμε ότι αναγγέλθηκαν οι διδακτικές ανάγκες διδασκαλίας της Γαλλικής γλώσσας με τον απαιτούμενο αριθμό διδακτικών ωρών στο Υπουργείο για τη νήσο Κάσο.

Ο Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πτυχιούχων Πανεπιστημίου A.P.L.F. – D.U. :

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ

• Η έλλειψη διορισμού και τοποθέτησης εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ05 Γαλλικής γλώσσας, ακυρώνει, εκτός των άλλων, την συνέχιση της διδασκαλίας της από τα προηγούμενα σχολικά έτη και υποχρεώνει τους γονείς των μαθητών εκείνων που επιθυμούν να συνεχίσουν τα παιδιά τους την εκμάθησή της με τη δαπάνη ικανού χρηματικού ποσού εν μέσω δύσκολων οικονομικών συνθηκών και χωρίς μάλιστα να έχουν επιλέξει κάτι τέτοιο.

• Στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού αυτή την αδικαιολόγητη έλλειψη τοποθέτησης εκπαιδευτικού ειδικότητας ΠΕ05 Γαλλικής γλώσσας στα σχολεία στο νησί της Κάσου, όπως και σε όσα σχολεία στις απομακρυσμένες από τα αστικά κέντρα και τις νησιωτικές περιοχές λαμβάνει χώρα το γεγονός αυτό κατά παράβαση του Συντάγματος και της κείμενης νομοθεσίας.                       

 • ΔΙΟΤΙ το γεγονός αυτό παραβιάζει πρώτα απ’ όλα την ισότιμη μεταχείριση των μαθητών της ίδιας δημόσιας βαθμίδας εκπαίδευσης της νήσου Κάσου, ως προς την παροχή ενός τόσο σημαντικού εκπαιδευτικού εφοδίου, αποκλείοντάς τους από την εκμάθηση μιας 2ης ξένης γλώσσας, εν προκειμένω της Γαλλικής, έναντι των συμμαθητών τους που φοιτούν στα σχολεία των υπόλοιπων περιοχών κατά παράβαση της Συνταγματικής επιταγής της ισότιμης μεταχείρισης στη γνώση και στη παροχή του εκπαιδευτικού αγαθού σε ΟΛΟΥΣ τους μαθητές και τις μαθήτριες που κάθε ευνομούμενο κράτος οφείλει να παρέχει με ίσους όρους - άρθρο 16 του Συντάγματος παράγραφοι 1, 2 και 4.

• 'Άρθρο 16: (Παιδεία, τέχνη, επιστήμη)

• 1. «H τέχνη και η επιστήμη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες η ανάπτυξη και η προαγωγή τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους. H ακαδημαϊκή ελευθερία και η ελευθερία της διδασκαλίας δεν απαλλάσσουν από το καθήκον της υπακοής στο Σύνταγμα.

• 2. H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες.

• 3. «Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια. To Κράτος ενισχύει τους σπουδαστές που διακρίνονται, καθώς και αυτούς που έχουν ανάγκη από βοήθεια ή ειδική προστασία, ανάλογα με τις ικανότητές τους».

ΚΑΙ ΖΗΤΑ

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού να προχωρήσει ΑΜΕΣΑ στην τοποθέτηση εκπαιδευτικού ειδικότητας ΠΕ05 Γαλλικής γλώσσας στο νησί της Κάσου.

• Την επαναφορά της απρόσκοπτης συνέχισης διδασκαλίας της Γαλλικής γλώσσας (2ης ξένης γλώσσας) στα σχολεία της Κάσου (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λυκειακές Τάξεις), μετά μάλιστα τη διδασκαλία της τα προηγούμενα σχολικά έτη από εκπαιδευτικό ειδικότητας ΠΕ05 στα σχολεία της Κάσου (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λυκειακές Τάξεις).                                                                            • • Την κάλυψη για την φετινή χρονιά των χαμένων ωρών διδασκαλίας της Γαλλικής γλώσσας από τον εν λόγω εκπαιδευτικό ειδικότητας ΠΕ05 με τον προσφορότερο δυνατό τρόπο.

• ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΙ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΑ ΙΣΧΥΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ στους διοριζόμενους στις εν λόγω περιοχές, είτε αναπληρωτές είτε μονίμους νέους συναδέλφους εκπαιδευτικούς διασφαλίζοντας τους για το επιτελούμενο από αυτούς λειτούργημα ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ στους τόπους παροχής της υπηρεσίας τους.

• ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΑΜΕΣΑ ΣΕ ΜΑΖΙΚΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ των διαπιστωμένων και μη αμφισβητούμενων πλέον από κανέναν κάτοικο αυτής της χώρας ΠΑΓΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ.

Από την Ο.Λ.Μ.Ε. να πάρει θέση ως προς την τοποθέτηση εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ05 Γαλλικής γλώσσας σε ΟΛΕΣ τις περιοχές της χώρας, με έμφαση στις απομακρυσμένες από τα αστικά κέντρα και τις νησιωτικές, προς το συμφέρον των μαθητών και των μαθητριών μας και να αναδείξει ΑΜΕΣΑ το θέμα στις συναντήσεις της με τη Διοίκηση του Υπουργείου Παιδείας, όπως και ο Σύλλογος μας δηλώνει πως θα πράξει ανάλογα.

Από τη Δ.Ο.Ε. να πάρει θέση ως προς την τοποθέτηση εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ05 Γαλλικής γλώσσας σε ΟΛΕΣ τις περιοχές της χώρας, με έμφαση στις απομακρυσμένες από τα αστικά κέντρα και τις νησιωτικές , προς το συμφέρον των μαθητών και των μαθητριών μας και να αναδείξει ΑΜΕΣΑ το θέμα στις συναντήσεις της με τη Διοίκηση του Υπουργείου Παιδείας, όπως και ο Σύλλογος μας δηλώνει πως θα πράξει ανάλογα.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 24/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

epal_amfissa
Ένωση Διευθυντών Σχολείων: Το φαινόμενο μετακύλισης ευθυνών στους/στις Διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων
Με αφορμή την πτώση της σιδερένιας πόρτας στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς, που είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό μαθητή
Ένωση Διευθυντών Σχολείων: Το φαινόμενο μετακύλισης ευθυνών στους/στις Διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων
Πανελλήνιες 2021: Οι βάσεις για τις Παιδαγωγικές Σχολές
Διευθύντρια του 2ου ΕΠΑΛ Λαμίας: Η απάντηση για την κατηγορία πως κλείδωσε γονείς μαθητών στο σχολείο
Η απάντηση της Διευθύντριας του 2ου ΕΠΑΛ Λαμίας στην ΕΛΜΕ Φθιώτιδας
Διευθύντρια του 2ου ΕΠΑΛ Λαμίας: Η απάντηση για την κατηγορία πως κλείδωσε γονείς μαθητών στο σχολείο
nosokomeio
Συναγερμός! Στην εντατική μαθήτρια δημοτικού με περιστατικό μηνιγγίτιδας!
Το κοριτσάκι εισήχθη στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, είναι σε βαριά κατάσταση αλλά δείχνει να ανταποκρίνεται στην φαρμακευτική αγωγή που του...
Συναγερμός! Στην εντατική μαθήτρια δημοτικού με περιστατικό μηνιγγίτιδας!