Μεταφορές μαθητών: Αποκλεισμός μαθητών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και παντού προβλήματα
Παρέμβαση της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας για δωρεάν μεταφορά των μαθητών ΣΔΕ - Συνεχή προβλήματα και στις μεταφορές ανηλίκων μαθητών και κίνδυνοι για την ασφάλειά τους...

Ακόμα μια απόδειξη αναλγησίας της πολιτείας σε βάρος των πιο ευάλωτων πολιτών της, είναι η περίπτωση των ενηλίκων μαθητών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

Οι άνθρωποι αυτοί δεν δικαιούνται δωρεάν μεταφορά, παρότι  τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) είναι δωρεάν δημόσια σχολεία ενηλίκων και παρά το γεγονός ότι ο ίδιος μαθητής που δεν δικαιούται δωρεάν μεταφορά στα ΣΔΕδικαιούται δωρεάν μεταφορά με την εγγραφή του ...στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα (π.χ. σε Εσπερινό Λύκειο ή ΕΠΑ.Λ.).

Το παράλογο αυτό επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ένωση Διευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και ζητά την επίλυση του παραπάνω προβλήματος, μέσω νομοθετικής ρύθμισης, που να συμπεριλαμβάνει ρητά και τους μαθητές των Σ.Δ.Ε. στη δωρεάν μεταφορά τους από και προς το σχολείο, όπως συμβαίνει με όλους τους μαθητές των σχολείων στην Ελλάδα. 

Αναλυτικά η διαμαρτυρία

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) είναι δωρεάν δημόσια σχολεία ενηλίκων του τυπικού ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, στα οποία οι ενήλικοι μαθητές αποκτούν απολυτήριο τίτλο, ισότιμο του γυμνασίου, ολοκληρώνοντας την υποχρεωτική τους εκπαίδευση.

Οι μαθητές των Σ.Δ.Ε. ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και είναι χαμηλού οικονομικού και κοινωνικού προφίλ, πολλοί δε εξ αυτών είναι άνεργοι. Όμως, στα σχολεία μας, στηρίζονται πολλαπλά, ώστε πολλοί από αυτούς αποφασίζουν να συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα. Πολλοί μάλιστα έχουν ολοκληρώσει και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Τα Σ.Δ.Ε. είναι υπερτοπικά σχολεία και καλύπτουν ανάγκες φοίτησης μαθητών από ευρύτερες και πολλές φορές απομακρυσμένες περιοχές των νομών της Ελλάδας. Σήμερα, λειτουργούν περίπου 100 Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, συμπεριλαμβανομένων των εκτός έδρας τμημάτων και των Σ.Δ.Ε. εντός των καταστημάτων κράτησης.

Ως εκ τούτου, πολλοί μαθητές μας είναι αναγκασμένοι να μετακινούνται από μεγάλες αποστάσεις, προκειμένου να μεταβούν στα σχολεία που φοιτούν.

Είναι προφανές, ότι η στήριξη των ενηλίκων μαθητών στη μετακίνησή τους από και προς το σχολείο είναι πολύ σημαντική και αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας, προκειμένου να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευσής τους, καθώς βιώνουν σήμερα σοβαρό κοινωνικοοικονομικό αποκλεισμό.

Ας μην ξεχνάμε ότι τα Σ.Δ.Ε., ως ο πλέον επιτυχημένος θεσμός στην εκπαίδευση ενηλίκων, επιτελεί σημαντικό κοινωνικό έργο, συμβάλλοντας στην κοινωνική επανένταξη και επανασύνδεση των πολιτών με τα εκπαιδευτικά συστήματα, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία (Κ.Υ.Α. 50025/19-09-2018 (ΦΕΚ4217/Β /26-09-2018)

«Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες», το υπ’ αριθμ. πρωτ. 178136/Κ1/06-11-2015 έγγραφο του Τμήματος Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 126109/Κ1/06-10-2021 έγγραφο του Τμήματος Α της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το άρθρο 46 (παρ. 1) του Ν. 4653/2020 (ΦΕΚ 12/Α/24-1-2020 και την πρόσφατη τροποποίηση της Υ.Α. με θέμα «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες», ΦΕΚ 4217/26-09-2018, με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 50025/2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» (Β’ 4217)», ΦΕΚ 4294/11-08-2022), δεν προβλέπεται σαφώς η δωρεάν μεταφορά των ενηλίκων μαθητών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και αποτελεί επιτακτική ανάγκη να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση που να προβλέπει ρητά τη δωρεάν μεταφορά τους, όπως συμβαίνει με όλους τους τύπους σχολείων του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος (δημόσιων Γυμνασίων, ΣΜΕΑΕ, Πειραματικών, Καλλιτεχνικών, Μουσικών).

Είναι αδικαιολόγητη παράλειψη της Πολιτείας και συνιστά άνιση μεταχείριση, ο ίδιος μαθητής που δεν δικαιούται δωρεάν μεταφορά στα ΣΔΕ, να δικαιούται δωρεάν μεταφορά με την εγγραφή του στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα (π.χ. σε Εσπερινό Λύκειο ή ΕΠΑ.Λ.).

Η Π.Ε.ΔΙ.Σ.Δ.E., με επανειλημμένες πρωτοβουλίες, έχει ενημερώσει τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ΙΝΕΔΙΒΙΜ, Περιφέρειες και βουλευτές), χωρίς να έχει επιλυθεί, έως σήμερα, αυτό το σοβαρό ζήτημα του εκπαιδευτικού αποκλεισμού των ενηλίκων μαθητών, από το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της δωρεάν εκπαίδευσης.

Ζητούμε άμεσα τη στήριξη της Πολιτείας για την επίλυση του παραπάνω προβλήματος, μέσω νομοθετικής ρύθμισης, που να συμπεριλαμβάνει ρητά και τους μαθητές των Σ.Δ.Ε. στη δωρεάν μεταφορά τους από και προς το σχολείο, όπως συμβαίνει με όλους τους μαθητές των σχολείων στην Ελλάδα.

Το Δ.Σ. της Π.Ε.ΔΙ.Σ.Δ.Ε.

Αγγελική Γριβοπούλου Αργύριος Τσέος Νικόλαος Νάσιος

Χαράλαμπος Καραντώνης Γεωργία Γάλλου Μοσχοβία Λαμπρακάκη Ματθαίος Παρασύρης

Δεν είναι οι μόνοι...

Ωστόσο ο αποκλεισμός μαθητών από τις σχολικές μεταφορές, δεν περιορίζεται στους ενήλικες των ΣΔΕ, αλλά επεκτείνεται και σε ανήλικους μαθητές, παρότι αυτοί έχουν δικαίωμα δωρεάν μεταφοράς. Πρόσφατα λχ στην Κέρκυρα, έμεινε χωρίς σχολικές μεταφορές στο πλούσιο από όλες τις απόψεις νησί. Δεκάδες παιδιά – μαθητές όλων των βαθμίδων περίμεναν στις στάσεις ένα λεωφορείο που ποτέ δεν έρχεται. Θλιβερή εικόνα για ένα κράτος. Παρακαλάνε τα διερχόμενα αυτοκίνητα μήπως κάποιος τα λυπηθεί και τα μαζέψει με τα άλλα για το σχολείο. Το θέμα επιχειρήθηκε να λυθεί με με προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας για την εκτέλεση των εναπομεινάντων άγονων μαθητικών δρομολογίων στην περιοχή, επιχειρείται να λυθεί το αδιέξοδο με τις σχολικές μεταφορές που ταλαιπωρεί παιδιά και γονείς από την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Τα ανάλογα είχαν συμβεί προ μηνών στη Θεσσαλονίκη, όπου  σοβαρό πρόβλημα προέκυψε σχετικά με τις μετακινήσεις των μαθητών/τριών με αναπηρία από και προς τις σχολικές μονάδες και η ΕΣΑμεΑ μεταφέρει με επιστολή τηςστο υπουργείο Εσωτερικών την αγανάκτηση εκατοντάδων οικογενειών μαθητών και μαθητριών με αναπηρία, με τον συνολικό αριθμό αυτών που δεν καλύπτεται η μετακίνησή τους στη συγκεκριμένη περιοχή, να υπερβαίνει τους 600!

Η ΕΣΑμεΑ ενημερώθηκε ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι τουριστικοί πράκτορες-ιδιοκτήτες μεταφορικών μέσων μαζικής μεταφοράς θεωρούν ασύμφορη την τιμή για τα σχολικά δρομολόγια, με αποτέλεσμα 13 από αυτά, που αφορούν στα Ειδικά Σχολεία της πόλης της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής, να μην εκτελούνται, την στιγμή μάλιστα που το σχολικό έτος 2023-2024 έχει ήδη ξεκινήσει.

Αγονοι διαγωνισμοί

 

Διαγωνισμοί για δρομολόγια κηρύσσονται άγονοι, με αποτέλεσμα να μην καλύπτονται οι μαθητές, ενώ ακόμη δεν έχει εξασφαλιστεί η δωρεάν μεταφορά των μαθητών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως συμβαίνει στην Αττική. Ανάλογα προβλήματα υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε μικρότερες περιφέρειες και ακριτικές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας (πχ στην Κέρκυρα), όπου τα λίγα παιδιά ενός χωριού αναγκάζονται ακόμη και να μετακομίσουν στην πόλη όπου βρίσκεται το σχολείο τους, καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα καθημερινής μεταφοράς τους από τους εργαζόμενους γονείς τους.

Ενδεικτικές είναι οι αναφορές της Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων Αττικής για το πρόβλημα. «Διανύουμε ήδη τον δεύτερο μήνα από την έναρξη του σχολικού έτους και χιλιάδες γονείς και μαθητές μουσικών, καλλιτεχνικών και προτύπων – πειραματικών σχολείων, που θεωρητικά δικαιούνται μεταφοράς, ταλαιπωρούνται καθημερινά. Γονείς αναγκάζονται να καλύπτουν τη μεταφορά των παιδιών με ίδια μέσα, να επιβαρύνονται και οικονομικά, σε συνθήκες μεγάλων ανατιμήσεων στις τιμές των καυσίμων. Μαθητές περιμένουν με τις ώρες το λεωφορείο και κατόπιν συνωστίζονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ορισμένα παιδιά αναγκάζονται να περπατούν ακόμη και χιλιόμετρα για να φτάσουν στο σχολείο τους ενώ αρκετοί είναι και οι γονείς που πληρώνουν από την τσέπη τους για ταξί», αναφέρει η ομοσπονδία.

Από την άλλη, μείζον είναι το ζήτημα της μεταφοράς εκατοντάδων παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (για παράδειγμα Ειδικό Σχολείο Ραφήνας – Νταού Πεντέλης, Ειδικό Σχολείο Νέας Μάκρης Παμμακαρίστου, Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Κορωπίου, Ειδικό – ΠΙΚΠΑ Δημοτικό Σχολείο Βούλας, Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Αχαρνών, Ειδικό Δημοτικό Καισαριανής, Ειδικό Γυμνάσιο – Λύκειο Ηλιούπολης κ.ά.) τα οποία δεν φθάνουν καθόλου στο σχολείο τους, καθώς δεκάδες δρομολόγια κηρύχθηκαν άγονα.

«Το υπάρχον σύστημα δημοσίων συμβάσεων και η παντελής έλλειψη υποδομών μεταφοράς από το ίδιο το κράτος, σε όλες του τις βαθμίδες (υπουργείο Εσωτερικών – περιφέρειες – δήμοι), έχουν μετατρέψει την ικανοποίηση του δικαιώματος της μεταφοράς των παιδιών στο σχολείο σε γρίφο, η επίλυση του οποίου είναι συνάρτηση του αν συμφέρει ή όχι την κάθε ιδιωτική επιχείρηση (ταξιδιωτικό γραφείο, ταξί κ.λπ.) να συμμετάσχει στην εκάστοτε διαγωνιστική διαδικασία και τελικά να αναλάβει ή όχι κάποιο δρομολόγιο», λέει η ομοσπονδία, τονίζοντας ότι εκατοντάδες διαγωνισμοί για δρομολόγια στην Αττική έχουν κηρυχθεί άγονοι.

Ούτε είναι μόνο τα προβλήματα στις συμβάσεις -όσα αναφέραμε προηγγουμένως είναι απλά ενδεικτικά, καθώς τα προβλήματα είναι πολλά περισσότερα. Είναι όμως και κάποιες φορές τα λεωφορεία «σαπάκια». Οπως λχ στην Ικαρία, όπου ακόμα ένα -από τα πολλά- αδιανόητο γεγονός που ευτυχώς δεν κατέληξε σε ατύχημα, συνέβη προ ημερών, όταν από το σχολικό λεωφορείο που εκτελεί τη γραμμή από και προς Άγιο Κήρυκο – Μαυράτο – Καταφύγι - Περδίκι κι ενώ το λεωφορείο ήταν εν κινήσει έφυγε ο ένας τροχός και το λεωφορείο αναγκάστηκε να ακινητοποιηθεί. Την ώρα εκείνη επέβαιναν σε αυτό 4 μαθητές...

Οι σύλλογοι γονέων των μαθητών του Αγίου Κήρυκου κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου προς όλους τους αρμόδιους φορείς και αγανακτισμένοι αναρωτιόνται τι θα μπορούσε να είχε συμβεί ή τι θα συμβεί την επόμενη φορά και ζητούν μέτρα για ασφαλή μεταφορά όλων των μαθητών..

 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 19/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

poseidonos
Ποσειδώνος: Έχει σκαφτεί το 80% της σήραγγας- Πότε θα δοθεί στην κυκλοφορία
Θα καταργηθούν 6 φανάρια, εξασφαλίζοντας ταχύτερη διέλευση των οχημάτων αλλά και ευκολότερη πρόσβαση των πεζών στη θάλασσα
Ποσειδώνος: Έχει σκαφτεί το 80% της σήραγγας- Πότε θα δοθεί στην κυκλοφορία
pada
ΠΑΔΑ: Απάντηση των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης στον Εκτελεστικό Διευθυντή κ. Παπαδόπουλο
«Καταδικάζουμε απερίφραστα την αβάσιμη εισήγηση του Εκτελεστικού Διευθυντή του ΠΑ.Δ.Α. στην 106η Σύνοδο Πρυτάνεων διότι προσβάλλει καίρια και άμεσα...
ΠΑΔΑ: Απάντηση των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης στον Εκτελεστικό Διευθυντή κ. Παπαδόπουλο
paralies3
Η λίστα με τις 16 παραλίες σε Αττική και Εύβοια που πρέπει να αποφύγετε
Αυτές είναι οι 16 παραλίες της Αττικής και της Εύβοιας που παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα παθογόνων μικροοργανισμών
Η λίστα με τις 16 παραλίες σε Αττική και Εύβοια που πρέπει να αποφύγετε