συνοδος πρυτανεων
Τα πιο σοβαρά προβλήματα των δημοσίων ΑΕΙ, τα έθεσαν οι αντιπρυτάνεις, αλλά και οι φοιτητές, οι οποίοι ετοιμάζονται για ξεσηκωμό με συλλαλητήρια και καταλήψεις, έχοντας χαρακτηρίσει «αιτία πολέμου» το νομοσχέδιο Πιερρακάκη

Μέσα στην εβδομάδα, πιθανώς και αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναμένεται να παρουσιάσει το νομοσχέδιο για τα «ελεύθερα πανεπιστήμια», όπως κατ' ευφημισμόν αποκαλεί την παράκαμψη του άρθρου 16 του Συντάγματος ώστε να λειτουργήσουν ιδιωτικά ΑΕΙ στη χώρα.

Θα περίμενε λοιπόν εύλογα κανείς, ότι οι πρυτάνεις των δημοσίων ιδρυμάτων, με τους οποίους ο υπουργός συναντήθηκε την περασμένη Παρασκευή κατά τη διάρκεια της Συνόδου τους, να τον είχαν «στήσει στη γωνία», υποβάλλοντας τουλάχιστον μια σειρά ερωτημάτων για τα ιδιωτικά ΑΕΙ, αλλά και να του υπενθυμίσουν ότι τα δημόσια Πανεπιστήμια αντιμετωπίζουν πολλά σοβαρά προβλήματα.

Ομως, αν δει κανείς την ανακοίνωση της Συνόδου Πρυτάνεων δεν θα καταλάβει ότι βρισκόμαστε στις παραμονές της θέσπισης ιδιωτικών πανεπιστημίων. Είναι τόσο προσεκτική και «στρογγυλεμένη» η ανακοίνωσή τους, που αποδεικνύει ότι οι πρυτάνεις δεν έχουν καμία διάθεση να συγκρουστούν με την κυβέρνηση για το θέμα αυτό, και τους ικανοποιεί απλά ότι, σύμφωνα με τις υποσχέσεις Πιερρακάκη, τα δημόσια ΑΕΙ θα λάβουν το 2024 περισσότερα χρήματα. Οι πρυτάνεις περιορίστηκαν να μιλήσουν για τη γραφειοκρατία στα δημόσια ΑΕΙ και να ζητήσουν την επανεξέταση του νόμου Κεραμέως για τα ΑΕΙ -κάτι που φέρεται να αποδέχθηκε ο Κ.Πιερρακάκης. Οποιοι τον ρώτησαν τι σχεδιάζει για τα ιδιωτικά ΑΕΙ δεν έλαβαν απάντηση πέρα από αυτή που ο υπουργός διαρρέει συχνά, ότι δηλαδή θα θεσπιστούν αυστηρά κριτήρια αδειοδότησης από την ΕΘΑΑΕ. 

Οι αντιπρυτάνεις έθεσαν τα προβλήματα

Ετσι, τα πιο σοβαρά προβλήματα των δημοσίων ΑΕΙ, τα έθεσαν οι αντιπρυτάνεις, αλλά και οι φοιτητές, οι οποίοι ετοιμάζονται για ξεσηκωμό με συλλαλητήρια και καταλήψεις, έχοντας χαρακτηρίσει «αιτία πολέμου» το νομοσχέδιο Πιερρακάκη. Είναι  αξιοσημείωτο  ότι οι ανακοινώσεις των αντιπρυτάνεων, θέτουν αρκετά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα δημόσια ΑΕΙ ενώ η κεντρική ανακοίνωση των Πρυτάνεων όχι. Σημείο των καιρών...

Για παράδειγμα, οι αντιπρυτάνεις που είναι αρμόδιοι της φοιτητικής μέριμνας, δε δίστασαν να επισημάνουν ότι απαιτείται άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος της φοιτητικής στέγασης. Επιπλεόν, ζήτησαν η διαχείριση των δικαιούχων στέγασης στις φοιτητικές κατοικίες να γίνεται κεντρικά απο το Υπουργείο Παιδείας (κατά τα πρότυπα τουβ στεγαστικού επιδόματος). Ζήτησαν ακόμα χρηματοδότηση όλων των δικαιούχων σίτισης και επιλογή τους από το Υπουργείο (κατά τα πρότυπα των δικαιούχων του στεγαστικού επιδόματος). Οι αντιπρυτάνεις αρμόδιοι για την έρευνα, έθεσαν μεταξύ άλλων  θεμα απλοποίησης των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, ενώ οι αντιπρυτάνεις αρμόδιοι για τα ακαδημαϊκά θέματα, έθεσαν ζήτημα σύγχυσης αρμοδιοτήτων μεταξύ Συμβουλίου, συγκλήτου, πρύτανη, αλλά και βελτίωσης του προγράμματος εσωτερικής κινητικότητας, καθώς υπάρχουν ασάφειες ως προς τον τρόπο αναγνώρισης μαθημάτων (δεν προβλέπονται διμερείς συμφωνίες). Αναμένονται προβλήματα σίτισης, στέγασης, χώρων και μέσων διδασκαλίας, αύξηση γραφειοκρατίας, μεγάλη επιβάρυνση των ΑΕΙ του κέντρου. Ας δούμε τα πορίσματα των τριών Συνόδων που έκαναν οι αντιπρυτάνεις, παράλληλα με την κεντρική Σύνοδο των πρυτάνεων.

ΤΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ της 89ης Συνόδου Αντιπρυτάνεων Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης / Προέδρων Επιτροπών Ερευνών 

Μείωση γραφειοκρατίας μέσω πλήρους ψηφιοποίησης διαδικασιών.

Ο βασικός στόχος των προτεινόμενων παρεμβάσεων είναι η μείωση της γραφειοκρατίας μέσω της ψηφιοποίησης και ανασχεδιασμού των διαδικασιών διαχείρισης των ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων που υλοποιούνται από τους ΕΛΚΕ. Ειδικότερα, προτείνονται η προτυποποίηση των διαδικασιών και η δημιουργία αποθετηρίου διαδικασιών διαχείρισης, ο ανασχεδιασμός των διαδικασιών με γνώμονα την πλήρη ψηφιοποίησή τους σε ένα πλαίσιο διαλειτουργικότητας. Επιπλέον, κρίνεται σκόπιμη η συντονισμένη καταγραφή προδιαγραφών ψηφιοποίησης οι οποίες να καλύπτουν το σύνολο των ΕΛΚΕ των Ελληνικών ΑΕΙ. Οι παραπάνω δράσεις προτείνεται να χρηματοδοτηθούν από το Υπ. Παιδείας.

Απλοποίηση των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών

Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών είναι εξαιρετικά γραφειοκρατικό και καθυστερεί σημαντικά την εκτέλεση των έργων1. Προτείνεται να εξεταστεί η δυνατότητα δημιουργίας διακριτού θεσμικού πλαισίου διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών για τα Πανεπιστήμια προς όφελος της έρευνας και για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των Πανεπιστημίων.

Θέματα προσωπικού Ε.Λ.Κ.Ε.

Οι Ε.Λ.Κ.Ε. των Πανεπιστημίων αντιμετωπίζουν έντονο πρόβλημα λόγω της έλλειψης μόνιμου προσωπικού και της στελέχωσής τους ως επί το πλείστον από συμβασιούχους έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου. Για τη βελτίωση των συνθηκών θα πρέπει να εξεταστεί η τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου επιλογής προσωπικού (στον Ε.Λ.Κ.Ε. ή σε έργα που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε.) καθώς και η δυνατότητα ανάληψης θέσεων ευθύνης από προσωπικό Ι.Δ.Ο.Χ. σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται η αδυναμία κάλυψης των θέσεων από λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στο ίδρυμα.

Ανώτατα όρια αποδοχών μελών ΔΕΠ από χρηματοδοτούμενα έργα

Τα ανώτατα όρια αποδοχών των μελών ΔΕΠ που ορίζονται στον Ν. 5045/2023 περιορίζουν σημαντικά τη συμμετοχή μελών ΔΕΠ (ιδιαίτερα στη βαθμίδα του Καθηγητή) σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα εθνικά χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα (π.χ ΕΛΙΔΕΚ). Προτείνονται τα εξής:

Α] Κατάργηση ανώτατου ορίου αποδοχών για συμμετοχή σε ανταγωνιστικά ερευνητικά έργα,

Β] Αύξηση του ανώτατου ορίου αποδοχών σε έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους στο όριο των ιατρών Ε.Σ.Υ. και

Γ] Κατάργηση ανώτατου ορίου αποδοχών από προγράμματα ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., αφού αυτά αποτελούν ιδιωτικά χρηματοδοτούμενα έργα.

Κρατήσεις υπέρ Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ)

Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει επιλυθεί με νομοθετική ρύθμιση το χρονίζον πρόβλημα των διεκδικήσεων του ΜΤΠΥ από τους Ε.Λ.Κ.Ε. και ελλοχεύει ο κίνδυνος οι στραφούν με ατομικές πράξεις του ΜΤΠΥ προς τα μέλη ΔΕΠ που αφυπηρετ αναζητηθεί σε συνεργασία με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι διεκδικήσεις να ύν, θα πρέπει να ης οριστική λύση με την οποία να απαλλάσσονται οι Ε.Λ.Κ.Ε. των Πανεπιστημίων από την υποχρέωση καταβολής πάσης φύσεως κρατήσεων υπέρ του ΜΤΠΥ, αναδρομικά από την έναρξη της λειτουργίας τους.

Καταβολή της Εθνικής χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Έργα μέσω του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (θέμα εκτός Ημερησίας Διάταξης)

Η εθνική συμμετοχή (Matching Funds) αποτελεί μια σημαντική οικονομική ενίσχυση των ερευνητικών ομάδων που εκκρεμότητα. Προτείνεται η υλοποιούν ανταγωνιστικά έργα και βρίσκεται ακόμα σε επίσπευση της καταβολής τηςεθνικής χρηματοδότησης σε ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά έργα που υλοποιούν τα Πανεπιστήμια.

Συνταξιούχοι και Ομότιμοι Καθηγητές, συμμετοχή στην έρευνα

Δεδομένου ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο θέτει περιορισμούς τόσο στη συμμετοχή όσο και στην αμοιβή από τη συμμετοχή στην έρευνα αφυπηρετησάντων καθηγητών προτείνεται για λόγους ισότιμης μεταχείρισηςνα εξεταστεί η δυνατότητα να ισχύσουν για τους αφυπηρετήσαντες ομοίως οι προβλέψεις που ο νομοθέτης έχει θεσπίσει για τους Ομότιμους καθηγητές.

Επιχειρηματική δραστηριότητα μελών ΔΕΠ - επίλυση διαχειριστικών θεμάτων

Για την επίλυση διαχειριστικών ζητημάτων που δημιουργούνται από το ισχύον πλαίσιο αναφορικά με τα εισοδήματα που εισπράττουν τα μέλη ΔΕΠ από ιδιωτικά έργα μέσω Ε.Λ.Κ.Ε. προτείνεται να τροποποιηθεί το ισχύον πλαίσιο με τροποποίηση του άρθρου 246 του Ν. 4957/2022, ώστε η συμμετοχή μελών ΔΕΠ η οποία συνιστά επιτρεπτή πρόσθετη απασχόληση, να μην προϋποθέτει την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Βέλτιστες πρακτικές Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίων

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η κοινοποίηση βέλτιστων πρακτικών και πρωτοβουλιών των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι.. Οι πρακτικές αφορούν βέλτιστες διαδικασίες, εφαρμογές που διευκολύνουν τη λειτουργία, προγράμματα ενίσχυσης έρευνας κλπ. Παρουσιάστηκαν οι ακόλουθες πρακτικές: Α] Διαδικασίες Πρόσληψης συνεργατών σε έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Πανεπιστήμιο Αιγαίου και Πανεπιστήμιο Πειραιώς) Β] Χρηματοδοτούμενες δράσεις ενίσχυσης της Έρευνας (Πανεπιστήμιο Πατρών) Γ] Δράσεις ενίσχυσης της ερευνητικής Αριστείας (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) Δ] Εφαρμογή Διαχείρισης Προσκλήσεων (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

ΤΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 35ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ. Α. Προτείνουμε τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 150 που προβλέπει τη διενέργεια του ελέγχου νομιμότητας από το Συμβούλιο Διοίκησης και μεταφορά της αρμοδιότητας στον/την Πρύτανη. Β. Προτείνουμε την κατάργηση ελέγχου της εκλογής μέλους ΔΕΠ από τον ΥΠΑΙΘΑ μετά την εκλογή του.

 2. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΦΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ. Να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για την άμεση προκήρυξη των θέσεων των μελών ΔΕΠ έτσι ώστε να μην καθυστερεί η προκήρυξή τους. Προτείνουμε την αναλογική εφαρμογή του άρθρου 141 στα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.ΕΠ.

 3. H ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4957/2022. Προτείνεται τα ΑΕΙ να αποφασίζουν τον αριθμό των μελών των επιτροπών που προβλέπονται από το νόμο.

 4. ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΕΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΠΜΣ. Προτείνεται απλούστευση με τη μείωση των απαιτούμενων στοιχείων στα απολύτως απαραίτητα.

 5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Προτείνεται η βελτίωση του προγράμματος καθώς υπάρχουν ασάφειες ως προς τον τρόπο αναγνώρισης μαθημάτων (δεν προβλέπονται διμερείς συμφωνίες). Αναμένονται προβλήματα σίτισης, στέγασης, χώρων και μέσων διδασκαλίας, αύξηση γραφειοκρατίας, μεγάλη επιβάρυνση των ΑΕΙ του κέντρου.

 6. ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. Απονέμεται από το Τμήμα και από την Κοσμητεία κατά τρόπο αντιφατικό. Προτείνεται να εγκρίνεται μόνο από το Τμήμα. Προτείνεται επίσης επανεξέταση του καθεστώτος μερικής απασχόλησης για τους Προέδρους κοινωφελών Ιδρυμάτων με κριτήριο το ρόλο τους.

 7. ΣΥΓΧΥΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΣΔ, ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΥΤΑΝΗ (ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ). Τα άρθρα 14, 15 και 16 δίνουν αρμοδιότητες σε ΣΔ, Πρύτανη και Σύγκλητο αντίστοιχα, των οποίων ο διαχωρισμός σε οικονομικά-διοικητικά- διαχειριστικά-ακαδημαϊκά-ερευνητικά θέματα δεν είναι εύκολος.

 8. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ. Προτείνεται να αποφασίζεται από το Πανεπιστήμιο και να μην είναι υποχρεωτικό από το Νόμο.

 9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ. Προτείνεται να είναι σε κάθε περίπτωση, κλειστή διαδικασία όπως είναι και το μόνο εύλογο.

 10. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΤΕΕΝ). Να τροποποιηθεί η απονομή επαγγελματικών δικαιωμάτων κατά τρόπο που να εμπλέκονται οι αντίστοιχες επαγγελματικές οργανώσεις.

 11. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ. Προτείνεται η έγκαιρη χρηματοδότηση για την εύρυθμη λειτουργία των προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών.

 12. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Προτείνουμε την αναλογική εφαρμογή του άρθρου 141 και για το Διοικητικό Προσωπικό των Ιδρυμάτων.

 13. ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΑ - ΚΑΛΛΙΠΟΣ+: Εξελίξεις και νέες προοπτικές. Η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διοικητικών Υποθέσεων διαπιστώνει ότι το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα ΚΑΛΛΙΠΟΣ+» (2η Φάση της ομώνυμης Δράσης) εξελίσσεται με επιτυχία και οδεύει προς ολοκλήρωση. Μετά το πέρας της το Αποθετήριο ΚΑΛΛΙΠΟΣ θα διαθέτει περισσότερα από 1100 συγγράμματα χρήσιμα για όλους τους κύκλους της Τριτοβάθμιας και μετα - Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Είναι χρήσιμο και απαραίτητο το έργο να συνεχιστεί με μία 3η Φάση, για τη δημιουργία νέου εκπαιδευτικού υλικού. Είναι σημαντικό, ειδικότερα, να συμπεριληφθεί υποέργο για τη συγγραφή ξενόγλωσσων συγγραμμάτων, προκειμένου να υποστηριχθούν τα νεο-συσταθέντα ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών και να ενισχυθεί η εξωστρέφεια των Πανεπιστημίων μας. Είναι επίσης απαραίτητο να διασφαλισθεί η συνεχής λειτουργία του ψηφιακού αποθετηρίου, με δυνατότητα συντήρησης και επικαιροποίησης του υφιστάμενου υλικού, ώστε να λειτουργεί αποδοτικά και συμπληρωματικά με τρέχοντα παρεχόμενα πανεπιστημιακά συγγράμματα.

Τα Πορίσματα 24ης Συνόδου Αντιπρυτάνεων Οικονομικών, Προγραμματισμού και Φοιτητικής Μέριμνας

 1. Οι αναλυτικοί προϋπολογισμοί να εγκρίνονται έως την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου από το έτος προϋπολογισμού. Επίσης, αυτό να αφορά τόσο το 80% αλλά και το 20% που προκύπτει από τα ποιοτικά κριτήρια.

 2. Έγκριση εξωτερικών αναμορφώσεων του ΠΥ μόνο από το αρμόδιο συλλογικό όργανο του ιδρύματος.

 3. Χρηματοδότηση των προσαυξήσεων των αποδοχών των εκπαιδευτικών αδειών στην αλλοδαπή μέσω του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, είτε μέσω πρόσθετης ειδικής χρηματοδότησης με βάση τις πραγματικές ανάγκες των ιδρυμάτων, είτε μέσω τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου και ενσωμάτωσης στις μισθολογικές αποδοχές των δικαιούχων υπό μορφή ειδικού αποζημιωτικού επιδόματος μη υποκείμενου σε φορολογία.

 4. Σύνδεση της επιχορήγησης δαπανών λειτουργίας με τον πληθωρισμό (κυρίως ενέργεια).

 5. Αυτόματη Αναπροσαρμογή της επιχορήγησης για λειτουργικές δαπάνες, περιλαμβάνοντας το κόστος που μετακυλίεται στον προϋπολογισμό του Φορέα από τις αποφάσεις αύξησης του κατώτατου μισθού καθώς και των τριετιών.

 6. Χρηματοδότηση για δικαστικές αποφάσεις που δεν αφορούν καταβολή μισθολογικών αποζημιώσεων λόγω προσφυγών.

 7. Ο καθορισμός των θέσεων Εντεταλμένων Διδασκόντων να αφορά οικονομικό έτος (και όχι ακαδημαϊκό), ώστε να βρίσκεται σε συνάφεια με τη χρηματοδότηση τους και να μη δημιουργούνται δυσλειτουργίες κατά την εκτέλεση του Π/Υ.

 8. Δημιουργία κοινών Πληροφοριακών Συστημάτων (δαπανών, μισθοδοσίας, διαχείρισης προσωπικού, μητρώου παγίων) για την εκτέλεση και παρακολούθηση των δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού και άμεση ενεργοποίηση της Επιτροπής Ψηφιακού Μετασχηματισμού των ΑΕΙ.

 9. Άμεση προκήρυξη των έργων του ΕΠΑ.

 10. Άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος της φοιτητικής στέγασης. Επιπλεόν, η διαχείριση των δικαιούχων στέγασης στις φοιτητικές κατοικίες να γίνεται κεντρικά απο το Υπουργείο Παιδείας (κατά τα πρότυπα τουβ στεγαστικού επιδόματος).  

 11. Χρηματοδότηση όλων των δικαιούχων σίτισης και επιλογή τους από το Υπουργείο (κατά τα πρότυπα των δικαιούχων του στεγαστικού επιδόματος).

 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 5 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 18/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

diaita_1.jpg
Μια δίαιτα με γιαούρτι, μέλι και κανέλα που μπορεί να σας “διώξει” 7 κιλά σε 10 μέρες
Μετά το τέλος της δίαιτας ακολουθούμε ένα ισορροπημένο και υγιεινό διατροφικό πρόγραμμα.
Μια δίαιτα με γιαούρτι, μέλι και κανέλα που μπορεί να σας “διώξει” 7 κιλά σε 10 μέρες