υπουργειο Παιδείας
Νέα περίοδος Υποβολής Συλλογικού Προγραμματισμού στο πλαίσιο των διαδικασιών "Συλλογικού Προγραμματισμού, Εσωτερικής και Εξωτερικής αξιολόγησης των Σχολικών Μονάδων" σχ. έτους 2023-2024.

Νέα εγκύκλιος με παλιό και γνωστό περιεχόμενο στάλθηκε σε όσους Συλλόγους Διδασκόντων έχουν ανεβάσει τα «Ενιαία κείμενα» της ΔΟΕ - ΟΛΜΕ στις πλατφόρμες για την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση.

Με τη νέα αυτή εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘΑ (υπ’ αριθ. πρ. 141491/ΓΔ4/8 – 12 – 2023)  επιχειρείται να αναιρεθούν οι αποφάσεις των συλλόγων διδασκόντων των σχολικών μονάδων που έχουν υιοθετήσει και υποβάλλει τα ενιαία κείμενα της ΔΟΕ στον τομέα της αυτοαξιολόγησης των σχολικών μονάδων.

Άμεση ήταν η απάντηση εκπαιδευτικών φορέων.

Η νέα Εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Θέμα: Νέα περίοδος Υποβολής Συλλογικού Προγραμματισμού στο πλαίσιο των διαδικασιών “Συλλογικού Προγραμματισμού, Εσωτερικής και Εξωτερικής αξιολόγησης των Σχολικών Μονάδων” σχ. έτους 2023-2024.

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 46567/08-12-2023 έγγραφο του Ι.Ε.Π.

Αναφορικά με το ζήτημα της αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου της σχολικής σας μονάδας, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε πως η ανάρτησή σας στην πλατφόρμα του ΙΕΠ του τυποποιημένου κειμένου για τον Συλλογικό Προγραμματισμό δεν πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που θέτει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, καθώς δεν λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του σχολείου σας κατά τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις.

Ως εκ τούτου, σας ενημερώνουμε ότι η πλατφόρμα αξιολόγησης σχολικών μονάδων του ΙΕΠ θα είναι ανοικτή από 11-12-2023 έως και 18-12-2023 για να προβείτε στην εκ νέου υποβολή του Συλλογικού Προγραμματισμού σχολικού έτους 2023-2024, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4692/2020 (Α΄ 111) και την 108906/ΓΔ4/10-09-2021 Υ.Α. (Β΄ 4189), στο πλαίσιο των διαδικασιών «Συλλογικού Προγραμματισμού, Εσωτερικής και Εξωτερικής αξιολόγησης των Σχολικών Μονάδων».

Υπενθυμίζεται ότι η είσοδος στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του ΙΕΠ (https://sch-eval.iep.edu.gr/) γίνεται με ευθύνη των Διευθυντών/Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων, με τους κωδικούς πρόσβασης του σχολείου στο ΠΣΔ (Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο).

Μετά την υποβολή του Συλλογικού Προγραμματισμού, οι ορισμένοι Συντονιστές των Ομάδων Δράσης θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τον Σχεδιασμό της Δράσης τους (Α) έως και τις 21-12-2023 (με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο ΠΣΔ). Το Β και Γ μέρος της φόρμας αποτύπωσης Σχεδίου Δράσης (Υλοποίηση και Αποτίμηση) θα παραμείνει ανοικτό, σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα, μέχρι τις 30-05-2024.

Πριν την καταχώριση δεδομένων στην ψηφιακή εφαρμογή αξιολόγησης συστήνεται να συμβουλεύεστε τις τεχνικές και άλλες οδηγίες που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα αξιολόγησης σχολικών μονάδων: http://iep.edu.gr/el/nea-anakoinoseis . Για ερωτήματα τεχνικής φύσεως σχετικά με την πλατφόρμα μπορείτε να απευθύνεστε στο helpdesk του ΙΕΠ: https://www.iep.edu.gr/helpdesk/open.php?topicId=60 .

Για ερωτήματα διοικητικού περιεχομένου παρακαλούμε να απευθύνεστε στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

ekpaideytikoi

H ανακοίνωση - απάντηση από τον ΣΕΠΕ Αμαρουσίου

Σχετικά με την απόλυτα εκφοβιστική και καθόλα παράνομη εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘΑ (υπ’ αριθ. πρ. 141491/ΓΔ4/8 – 12 – 2023) σύμφωνα με την οποία επιχειρείται να αναιρεθούν οι αποφάσεις των συλλόγων διδασκόντων των σχολικών μονάδων που έχουν υιοθετήσει και υποβάλλει τα ενιαία κείμενα της ΔΟΕ στον τομέα της αυτοαξιολόγησης των σχολικών μονάδων Παραβαίνοντας κάθε έννοια υπηρεσιακής νομιμότητας και δημοκρατικής λειτουργίας το ΥΠΑΙΘΑ απέστειλε στις σχολικές μονάδες της χώρας, οι οποίες με αποφάσεις των συλλόγων διδασκόντων τους υιοθέτησαν και υπέβαλλαν τα ενιαία κείμενα της ΔΟΕ στον τομέα της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας, την με αριθμό πρωτοκόλλου 141491/ΓΔ4/8 – 12 – 2023 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΙΘΑ κου Κατσαρού σύμφωνα με την οποία καλούνται εκ νέου οι εν λόγω σχολικές μονάδες να υποβάλλουν συλλογικό προγραμματισμό για την αυτοαξιολόγηση της σχολικής τους μονάδας από 11 έως 18 Δεκεμβρίου με ευθύνη των Διευθυντών τους και ως 21 Δεκεμβρίου με ευθύνη των συντονιστών των ομάδων δράσης.

Πρόκειται για άλλη μια επιχείρηση εκφοβισμού, από τις συνηθισμένες του ΥΠΑΙΘΑ και της κυβέρνησης, σε βάρος των εκπαιδευτικών της Π. Ε., οι οποίοι ακολούθησαν και υλοποίησαν με μαζικούς όρους την απόφαση της 92ης Γ. Σ. της Δ. Ο. Ε. ενάντια στην εφαρμογή της αξιολόγησης των νόμων 4692/2020 και 4823/2021 και στην κατηγοριοποίηση των σχολικών μας μονάδων, ακολουθώντας πλήρως την νόμιμη οδό περί λήψης και υλοποίησης αποφάσεων αναφορικά με την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας.

Με τις τακτικές του αυτές το ΥΠΑΙΘΑ επιχειρεί:

- να καταργήσει κάθε έννοια νομιμότητας και δημοκρατικής λειτουργίας σε ό, τι αφορά την λειτουργία των συλλόγων διδασκόντων, αφού ουσιαστικά «αποφασίζει και διατάσσει» ο Γ. Γ. του ΥΠΑΙΘΑ με ποιο τρόπο και πώς θα γίνει η αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων της χώρας (αναρωτιόμαστε γιατί δεν στέλνει έτοιμα προς ανάρτηση το ΥΠΑΙΘΑ τα κείμενα που εγκρίνει και επιθυμεί για την αυτοαξιολόγηση της κάθε σχολικής μονάδας, επαναφέροντας της αλήστου μνήμης εποχές της δικτατορίας των συνταγματαρχών;),

- να μηδενίσει το κοντέρ σε ό, τι αφορά την μαζικότητα με την οποία έχουν υιοθετηθεί και υποβληθεί τα ενιαία κείμενα της ΔΟΕ από τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε πανελλήνιο επίπεδο καθιστώντας ουσιαστικά ανενεργή την αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων δίνοντας ένα ουσιαστικό πλήγμα στην εφαρμογή των νόμων 4692/2020 και 4823/2021 για την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών,

- να καλύψει την αποτυχία από την πλευρά του ΥΠΑΙΘΑ και της κυβέρνησης να περάσουν και να υλοποιήσουν την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών.

Το εκπαιδευτικό κίνημα οφείλει να αντιμετωπίσει την εγκύκλιο του κου Κατσαρού όπως ακριβώς αντιμετώπισε και τις αντίστοιχες εγκυκλίους του προκατόχου του κου Κόπτση απορρίπτοντάς τις στο καλάθι των απορριμμάτων. Καλούμε το ΥΠΑΙΘΑ να αποσύρει άμεσα την καθόλα παράνομη αυτή εγκύκλιό του.

Το Δ. Σ. του Συλλόγου Εκπ/κών Π. Ε. Αμαρουσίου καλεί τις σχολικές μονάδες και τους συλλόγους των Διδασκόντων που έχουν υιοθετήσει και υποβάλλει τα ενιαία κείμενα να μην ενδώσουν υποκύπτοντας στους εκφοβισμούς και τις απειλές του ΥΠΑΙΘΑ υπερασπίζοντας τις συλλογικές τους αποφάσεις και τις θέσεις του κλάδου. Για όλα τα παραπάνω παρέχει στα μέλη του πλήρη συνδικαλιστική και νομική κάλυψη.

Καλούμε το Δ. Σ. της Δ. Ο. Ε.: να προχωρήσει άμεσα σε κήρυξη απεργίας 24ωρης ή 48ωρης με συγκέντρωση στο ΥΠΑΙΘΑ, υπερασπιζόμενο της αποφάσεις του κλάδου μας ενάντια στην εφαρμογή της αξιολόγησης των νόμων 4692/2020 & 4823/2021, να προχωρήσει σε έκδοση ανακοίνωσης με την οποία θα καταδικάζει – καταγγέλλει τις ενέργειες αυτές του Γ. Γ. του ΥΠΑΙΘΑ, να προχωρήσει στη διενέργεια διαδικτυακών ενημερωτικών συναντήσεων για το θέμα της αυτοαξιολόγησης των σχολικών μονάδων σε συνεργασία με τα πρωτοβάθμια σωματεία – μέλη της Δ. Ο. Ε. με την παρουσία της νομικής συμβούλου της Δ. Ο. Ε., να διακόψει άμεσα κάθε επαφή με το ΥΠΑΙΘΑ στο πλαίσιο της άτυπης ομάδας επικοινωνίας που, δυστυχώς, έχει θεσμοθετηθεί, για ποιους λόγους άραγε(;), μεταξύ του Προεδρείου της Δ. Ο. Ε. και της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘΑ.
 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Προσοχή! Γεμίζουν τα νοσοκομεία με μαθητές με διαταραχές συμπεριφοράς και επιθετικότητας

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

akrita.jpg
Έλενα Ακρίτα για Ποινικό Κώδικα: «Τι Βορίδης, τι Φλωρίδης»
«Μια κυβέρνηση που προσπαθεί κακήν κακώς να κουκουλώσει την τραγωδία των Τεμπών, να βγάλει λάδι τον υπεύθυνο υπουργό της, που αποκλείει και φιμώνει...
Έλενα Ακρίτα για Ποινικό Κώδικα: «Τι Βορίδης, τι Φλωρίδης»
Χάρης Θεοχάρης
Έκτακτο επίδομα Πάσχα – «Άδειασμα» Θεοχάρη στον Χατζηδάκη: «Πάρα πολύ νωρίς για οποιαδήποτε συζήτηση»
Στον «αέρα» το έκτακτο επίδομα για τους ευάλωτους το Πάσχα - Τι είπε ο υφυπουργός Οικονομίας
Έκτακτο επίδομα Πάσχα – «Άδειασμα» Θεοχάρη στον Χατζηδάκη: «Πάρα πολύ νωρίς για οποιαδήποτε συζήτηση»