Thumbnail
Σε περίπτωση ατυχήματος θα προκληθούν άμεσα θάνατοι από εισπνοή τοξικής ουσίας στο 50% του πληθυσμού...

Την αντίθεσή της στην  εγκατάσταση και λειτουργία Νέου Σταθμού Εκφόρτωσης Υγροποιημένου Αερίου (LNG) εντός του Παγασητικού Κόλπου, εκφράζει με ομόφωνη απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μελών Εργαστηριακού και Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Οπως τονίζουν μεταξύ άλλων οι Πανεπιστημιακοί, σε περίπτωση ατυχήματος «θα προκληθούν άμεσα θάνατοι από εισπνοή τοξικής ουσίας στο 50% του πληθυσμού και περισσότεροι από την ανάφλεξη των πάντων που θα προκληθεί, συμπεριλαμβάνεται όλος ο οικισμός του Σωρού. Στη δε ζώνη των σοβαρών επιπτώσεων, όπου θα προκληθούν θάνατοι στο 1% του πληθυσμού, σοβαροί τραυματισμοί και μη αναστρέψιμες βλάβες στον οργανισμό των κατοίκων, συμπεριλαμβάνεται όλος ο οικισμός της Κριθαριάς και σημαντικό τμήμα των Αλυκών. Στην ζώνη των μετρίων επιπτώσεων με πιθανά ανατάξιμες βλάβες από εισπνοή τοξικών ουσιών και πιθανά εγκαύματα 2ου βαθμού ανήκει όλος ο οικισμός του Μάραθου και το μεγαλύτερο μέρος των Αλυκών»...

Αναλυτικά η απόφαση της ΓΣ 

Η Γενική Συνέλευση των μελών Εργαστηριακού και Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση συναδέλφων εξειδικευμένων σε περιβαλλοντικά ζητήματα που εξέτασαν την ΜΠΕ του έργου "Εγκατάσταση και λειτουργία Νέου Σταθμού Εκφόρτωσης Υγροποιημένου Αερίου (LNG) εντός του Παγασητικού Κόλπου", αποφάσισε ομόφωνα να δηλώσει δημόσια και να καταθέσει στη δημόσια διαβούλευση της Περιφέρειας Θεσσαλίας την αντίθεσή της σε σχέση με την υλοποίηση του έργου αυτού.

Η απόφαση βασίστηκε στις παρακάτω επισημάνσεις επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου:

Η μελέτη διασποράς αέριων ρύπων από τη λειτουργία της μονάδας αναδεικνύει τη μεγάλη αύξηση των συγκεντρώσεων Οξειδίων του Αζώτου ΝΟx, Μονοξειδίου του Άνθρακα CO και Αιωρούμενων Σωματιδίων - PM10, μελετώντας μία περιοχή έκτασης 20x20km με κέντρο το έργο. Παρά τη διαβεβαίωση των υπολογισμών του μοντέλου διασποράς για τη μη υπέρβαση των κρίσιμων για την ανθρώπινη υγεία και τη προστασία των οικοσυστημάτων ορίων, η επιβάρυνση είναι μεγάλη. Επίσης παρατηρείται ότι οι υπολογισμοί έχουν γίνει με χρήση μετεωρολογικών δεδομένων προηγούμενων ετών δίχως να λαμβάνεται υπόψη η κλιματική κρίση και τα ακραία φυσικά φαινόμενα που ήδη αυτή επιφέρει και στο μέλλον αναμένεται να πυκνώσουν.

Η μελέτη διασποράς του θορύβου της ΜΠΕ υπολογίζει μεγάλη επιβάρυνση των κατοικημένων περιοχών που σχεδόν αγγίζει τα επιτρεπόμενα όρια ηχορύπανσης και ας φαίνεται με τους υπολογισμούς του μοντέλου ότι δεν τα ξεπερνά.

Η σημαντικότατη μελέτη ασφαλείας παραδεχόμενη ότι κάνει συντηρητικές εκτιμήσεις, παρουσιάζει ακόμα και σε χάρτη ότι στη ζώνη των πολύ σοβαρών επιπτώσεων από πιθανό ατύχημα, όπου θα προκληθούν άμεσα θάνατοι από εισπνοή τοξικής ουσίας στο 50% του πληθυσμού και περισσότεροι από την ανάφλεξη των πάντων που θα προκληθεί, συμπεριλαμβάνεται όλος ο οικισμός του Σωρού. Στη δε ζώνη των σοβαρών επιπτώσεων, όπου θα προκληθούν θάνατοι στο 1% του πληθυσμού, σοβαροί τραυματισμοί και μη αναστρέψιμες βλάβες στον οργανισμό των κατοίκων, συμπεριλαμβάνεται όλος ο οικισμός της Κριθαριάς και σημαντικό τμήμα των Αλυκών. Στην ζώνη των μετρίων επιπτώσεων με πιθανά ανατάξιμες βλάβες από εισπνοή τοξικών ουσιών και πιθανά εγκαύματα 2ου βαθμού ανήκει όλος ο οικισμός του Μάραθου και το μεγαλύτερο μέρος των Αλυκών.

Δε μας πληροφορεί δε καθόλου για το ποια είναι η πιθανότητα πρόκλησης ενός τόσο τραγικού ατυχήματος. Αναφέρει μόνο περιπτώσεις ατυχημάτων προηγούμενων δεκαετιών με αιτία κυρίως την τεχνολογική αστοχία. Παράγοντες όπως η σεισμικότητα και τα ακραία καιρικά φαινόμενα που αφορούν στην προτεινόμενη περιοχή απλώς αναφέρονται, χωρίς να μεταφράζονται σε αύξηση του κινδύνου όπως θα έπρεπε.

Επιτηδευμένη φαίνεται να είναι και η αναφορά για τοποθέτηση του έργου «στο παράκτιο μέτωπο μεταξύ των οικισμών Κριθαριά και Άγιος Στέφανος» χωρίς αναφορά σε συγκεκριμένες αποστάσεις από τους οικισμούς αυτούς, όπως ορίζει ο νόμος, ενώ αναφέρονται συγκεκριμένες αποστάσεις από πιο απομακρυσμένους οικισμούς.

Η ΜΠΕ εξηγεί κατά την ανάλυση της λειτουργίας του προτεινόμενου έργου ότι για την αεριοποίηση του ΥΦΑ η προτεινόμενη τεχνολογία θέρμανσης είναι με τη χρήση θαλασσινού νερού, το οποίο μετά τη χρήση του θα απορρίπτεται και πάλι μέσα στον κόλπο με σημαντικά χαμηλότερη θερμοκρασία (5οC) και θα διαχέεται λόγω βάρους στον πυθμένα, ενώ από τη μονάδα συμπύκνωσης θα απορρίπτεται στη θάλασσα θερμότερο νερό (κατά 4οC) που θα διαχέεται στα επιφανειακά θαλάσσια στρώματα. Και ενώ στη μελέτη γίνεται μια εξαιρετικά σύντομη αναφορά για την επίπτωση που θα έχει η διαδικασία αυτή στα θαλάσσια οικοσυστήματα, απουσιάζει εντελώς η ανάλυσή της από το κεφάλαιο των επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον. Επισημαίνεται επίσης ότι δεν υπάρχει καθόλου το κεφάλαιο των επιπτώσεων στα ύδατα, παρά μόνο ο τίτλος του!!! Ενώ ταυτόχρονα στη μελέτη για την αλιεία πληροφορούμαστε ότι ο Παγασητικός είναι μία ημιπροστατευόμενη περιοχή όπου ισχύει ακόμα και απαγόρευση συγκεκριμένων τύπων αλιείας για αποφυγή μείωσης του ευαίσθητου ιχθυοαποθέματος που πλήττεται από πολλούς παράγοντες.

Εντύπωση προκαλεί τέλος, το γεγονός ότι εναλλακτικές λύσεις χωροθέτησης εκτός Παγασητικού κόλπου και σε απόσταση ασφαλείας από κατοικημένες περιοχές δεν εξετάζονται, για ένα έργο που δεν αφορά στην περιοχή του Βόλου αλλά, όπως τονίζεται στους στόχους και στα οφέλη που αναλύονται στη ΜΠΕ, σε όλη την Ελληνική επικράτεια και στα Βαλκάνια κλπ. Μόνη αναφορά και απόρριψη γίνεται επί της χειρότερης λόγω εγγύτητας στον Βόλο εναλλακτικής χωροθέτησης στη θέση Πευκάκια.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καλούμε την οργανωμένη Πολιτεία να μην προχωρήσει με τη χωροθέτηση του σταθμού LNG εντός του Παγασητικού και πλησίον της ακτογραμμής.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Βροχή διαμαρτυριών στο alfavita.gr για τα θέματα της Φυσικής

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 5 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 13/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

αινσταιν φυσικη
Καθηγητής Πανεπιστημίου για τα θέματα Φυσικής: Έκφραση σαδισμού, και αυτή είναι η ηπιότερη έκφραση που μπορώ να βρω!
"Εάν εγώ βάλω στους φοιτητές μου του 3ου έτους τέτοια θέματα-σπαζοκεφαλιές ο εξωτερικός εξεταστής του τμήματος θα μου τα γυρίσει πίσω"!
Καθηγητής Πανεπιστημίου για τα θέματα Φυσικής: Έκφραση σαδισμού, και αυτή είναι η ηπιότερη έκφραση που μπορώ να βρω!