Νέες πιέσεις εκπαιδευτικών για εφημερίες και κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και αναπληρώσεις των ωρών εκπαιδευτικών που  απουσιάζουν
Την ώρα που παραμένουν δεκάδες κενά στα σχολεία και  οι υπηρεσιακές μεταβολές σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί, ζητούν προγραμματισμό εφημεριών και καταχώριση ονομάτων προκειμένου να δημιουργήσουν κλίμα ασφυκτικού ελέγχου.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα φτάνουν στο alfavita.gr πολλές διαμαρτυρίες εκπαιδευτικών  σωματείων αλλά και μεμονωμένων εκπαιδευτικών αναφορικά με πιέσεις που δέχονται από τους διευθυντές εκπαίδευσης της περιοχής τους και από τους διευθυντές των σχολείων.

Για παράδειγμα η Διεύθυνση εκπαίδευσης Δυτικής Θεσ/νίκης με προφορικές οδηγίες και κάποιοι διευθυντές σχολείων, από κοινού με συμβούλους εκπαίδευσης, επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα και να επιβάλουν το 30ωρο στα σχολεία, παρά και ενάντια στις νομοθετικές ρυθμίσεις που ισχύουν για την εκπαιδευτική διαδικασία.

Ο διευθυντής εκπαίδευσης Δυτικής Θεσ/νίκης κάλεσε τους διευθυντές να δηλώσουν στην εφαρμογή teachers της Διεύθυνσης τα ονόματα των καθηγητών που καθημερινά εφημερεύουν σε εβδομαδιαία βάση (αυτό δεν προβλέπεται πουθενά και δεν υπάρχει καμία νέα σχετική εγκύκλιος από το υπουργείο, γι' αυτό ούτε ο ίδιος ο Διευθυντής υπέγραψε την οδηγία αυτήν), ενώ μετά τις έντονες αντιδράσεις των ΕΛΜΕ, κατά την παράσταση διαμαρτυρίας στη Διεύθυνση, είπε ότι αυτό δεν είναι υποχρεωτικό και είναι απλά “σύσταση”. Παρότι ο Διευθυντής δήλωσε ότι θα  αποστείλει νέες οδηγίες σχετικά  με τις εφημερίες στις οποίες θα τονίζει τον παιδαγωγικό χαρακτήρα τους κι ο οποίος είναι προτεραιότητα για αυτόν, δεν το έκανε.

Παράλληλα παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις διαφόρων ΕΛΜΕ, υπάρχουν διευθυντές σχολείων οι οποίοι φορτώνουν τους εκπαιδευτικούς με ευθύνες που δεν έχουν, κάποιοι μάλιστα αναρτούν στον πίνακα ανακοινώσεων επί πλέον  ώρες αυθαίρετης παραμονής στο σχολείο  και διδακτικής απασχόλησης.

Απαιτούν να γίνεται εφημερία και κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, απαιτούν αναπληρώσεις των ωρών εκπαιδευτικών που  απουσιάζουν, παραμονή στο σχολείο “δια πάσαν χρήσιν”.  Κι αυτά ενώ  δεν προβλέπονται πουθενά και δεν υπάρχει καμία νέα σχετική εγκύκλιος από το υπουργείο.

Την ώρα που παραμένουν δεκάδες κενά στα σχολεία και  οι υπηρεσιακές μεταβολές σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί, ζητούν προγραμματισμό εφημεριών και καταχώριση ονομάτων προκειμένου να δημιουργήσουν κλίμα ασφυκτικού ελέγχου.

Μια τέτοια πρακτική εποπτείας δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα γιατί οι εκπαιδευτικοί θα χρεώνονται ευθύνες για περιστατικά στα αφύλακτα κυριολεκτικά σχολεία μας (ελάχιστα σχολεία έχουν πλέον φύλακες) που δεν είναι στη δική τους ευθύνη

Ωστόσο, όπως εύστοχα επισημαίνει η Ε΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης

1) Το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών είναι κατ’ ανώτατο, και όχι υποχρεωτικό, 30 ώρες τη βδομάδα και ρυθμίζεται με την παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (167 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 2 του άρθρου 101 του ν. 4823/2021 (136 Α΄). Από την διατύπωση των δύο ως άνω προβλέψεων και από την νομολογία που έχει κρίνει το ζήτημα των ορίων διδακτικής αλλά και διοικητικής απασχόλησης των εκπαιδευτικών, προκύπτει σαφώς ότι υφίσταται διάκριση μεταξύ του διδακτικού ωραρίου, που ορίζεται σαφώς και του ωραρίου εργασίας, το οποίο σχετίζεται με την ανάθεση ορισμένου διοικητικού έργου. Σύμφωνα με το νόμο: «Το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών είναι κατ’ ανώτατο 30 ώρες. Με τη λήξη του διδακτικού ωραρίου ο εκπαιδευτικός μπορεί να αποχωρήσει, εκτός αν του έχει ανατεθεί συγκεκριμένο έργο (άρθρο 13 παρ. 8 και άρθρο 14 παρ. 20  του νόμου 1566/1985 π.χ. συμμετοχή σε γιορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων, κλπ τήρηση βιβλίων του Σχολείου, εκτέλεση διοικητικών εργασιών), ή υπάρχει συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων.

Κατά συνέπεια, εκπαιδευτικός που συμπληρώνει το διδακτικό του ωράριο και δεν του έχει ανατεθεί άλλη εργασία, μπορεί να αποχωρήσει από το σχολείο. Για την αποχώρηση του αυτή δε χρειάζεται συνδικαλιστική κάλυψη.

2) Κανένας Διευθυντής δεν μπορεί να προσθέτει στο διδακτικό ωράριο των συναδέλφων ώρες διδασκαλίας ή απασχόλησης των μαθητών στην τάξη σε περίπτωση απουσίας άλλου συναδέλφου. Το διδακτικό μας ωράριο είναι συγκεκριμένο και η αύξησή του μπορεί να γίνεται μόνο με την ανάθεση υπερωριών οι οποίες αμείβονται. Δεν αποδεχόμαστε τον υποβιβασμό του εκπαιδευτικού μας ρόλου σε απασχόληση και παιδοφύλαξη. Το σχολείο φροντίζει για την αναπροσαρμογή του ημερήσιου προγράμματος, εφόσον αυτό είναι δυνατό.

3) Κανένας Δ/ντής δεν μπορεί να αναθέσει έργο γραμματείας σε κανένα συνάδελφο. Αυτό αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του ΠΥΣΔΕ. Από πουθενά δεν προβλέπεται «υπηρεσία γραφείου». Συμπλήρωση ωραρίου γίνεται με απόφαση ΠΥΣΔΕ και κάνεις διευθυντής δεν μπορεί να επινοεί τρόπους αύξησης ωραρίου, κατά το δοκούν.

4) Όσον αφορά στις συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων: «Οι συνεδριάσεις γίνονται μέσα στο ωράριο εργασίας και σε καμιά περίπτωση σε ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων» (Ν. 1566 άρθρο 11 ΣΤ. 2). Καμία συνεδρίαση δε μπορεί να γίνεται εκτός εργασιακού ωραρίου ή σε αργίες. Τη μέρα που έχει συγκληθεί ο ΣΔ, γίνεται σύμπτυξη των διδακτικών ωρών, ώστε να μείνει χρόνος πριν τη λήξη του ωραρίου εργασίας για να συνεδριάσει ο ΣΔ.

Οι εκπαιδευτικοί διεκδικούν:

1. Την πρόσληψη σε όλα τα σχολεία  μόνιμου διοικητικού προσωπικού (γραμματείς, φύλακες, επιστάτες κ.ά.), θέσεις που ήταν ελάχιστες, και που καταργούνται μετά την αποψίλωση που έχουν υποστεί.

2. Στελέχωση του σχολείου με μόνιμο επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό (ψυχολόγοι, κοινωνικοί  λειτουργοί, ειδικό βοηθητικό προσωπικό, κλπ).

3. Να λειτουργήσει Ενισχυτική και Πρόσθετη Διδασκαλία σε όλα τα σχολεία με προσλήψεις εκπαιδευτικών οι οποίοι θα καλύψουν και έντονες μορφωτικές ανάγκες των μαθητών που δημιούργησε η περίοδος της πανδημίας.

4. Κανείς εκπαιδευτικός δεν είναι σωστό να υπηρετεί σε περισσότερα από 2 σχολεία, τα οποία θα είναι όμορα.

5. Επαναφορά του ωραρίου στα επίπεδα του 2013.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Κύκλωμα «εξαφάνισε» δυο μαθήτριες

Πιστοποίηση Ιταλικών εύκολα και πολύ άμεσα για ΑΣΕΠ - Τέλος χρόνου 26/2

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα