Έντονη διαμαρτυρία για τον αποκλεισμό διδακτόρων-δημοσίων υπάλληλων από πρόγραμμα απόκτησης εμπειρίας ΕΣΠA
Επιστολή 50 διδακτόρων - Δ.Υ: «Ο αποκλεισμός όλο και περισσότερων επιστημόνων από προγράμματα διδασκαλίας, είναι ένα ζήτημα, το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει ευρύτερα τον ακαδημαϊκό χώρο»

Επιστολή διαμαρτυρίας σχετικά με τον αποκλεισμό Δημοσίων Υπαλλήλων από την πρόσκληση για το πρόγραμμα απόκτησης ακαδημαϊκής εμπειρίας για νέους κατόχους διδακτορικών ΕΣΠΑ ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, καθώς και από τις νέες προκηρύξεις θέσεων εντεταλμένων διδασκόντων στα δημόσια ΑΕΙ, απέστειλαν προς τα αρμόδια Υπουργεία, την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΣΠΑ (2021-2027), και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών 50 Διδάκτορες - Δημόσιοι Υπάλληλοι.

Οπως τονίζουν στην επιστολή τους, ότι με την απόφαση αυτή υποβιβάζεται αυτόματα το διδακτορικό τους, εφόσον η Πολιτεία τους καθηλώνει στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Eκπαίδευση ή την υπηρεσία, στην οποία διοριστήκαμε, έναν όρο που δεν τον γνωρίζαμε εξαρχής, όταν λάβαμε την απόφαση διορισμού.

«Ακόμη, θεωρούμε ότι η νέα αυτή ρήτρα θα οδηγήσει σε αποκλεισμό μιας μεγάλης μερίδας συναδέλφων και, πιθανώς, στην υποστελέχωση του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Μια υποβάθμιση που ενισχύει σε μεγάλο βαθμό το αφήγημα για τη μελλοντική ίδρυση ιδιωτικών ή, όπως αρέσκονται να τα ονομάζουν, "μη κρατικών” πανεπιστημίων (ο όρος κερδοσκοπικές επιχειρήσεις θα ταίριαζε περισσότερο)», συμπληρώνουν

Αναλυτικά η επιστολή διαμαρτυρίας

Μετά λύπης και απογοήτευσης, νέοι επιστήμονες κάτοχοι διδακτορικών, οι οποίοι/ες στελεχώνουμε τα τελευταία έτη τα δημόσια πανεπιστήμια, διαβάζοντας τη νέα πρόσκληση για το πρόγραμμα απόκτησης ακαδημαϊκής εμπειρίας για νέους κατόχους διδακτορικών ΕΣΠΑ, αντιληφθήκαμε ότι έχει προστεθεί μια νέα ρήτρα, η οποία δεν συμπεριλαμβανόταν σε καμία προκήρυξη μέχρι πέρυσι και η οποία αφορά στον αποκλεισμό των δημοσίων υπαλλήλων από το πρόγραμμα. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη νέα πρόσκληση αποκλείεται η απασχόληση ως ωφελούμενων-εντεταλμένων διδασκόντων φυσικών προσώπων υπάλληλοι με σχέση δημοσίου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014.

Αν ληφθεί υπ’ όψιν ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν μπορούν πλέον να απασχοληθούν ούτε ως εντεταλμένοι διδάσκοντες, αυτό σημαίνει ότι αποκλείονται από θέσεις συμβασιούχων διδασκόντων σε ΑΕΙ και από τη δυνατότητα απόκτησης εμπειρίας για τη διεκδίκηση μιας θέσης ΔΕΠ στο απώτερο μέλλον. Μάλιστα, οι αποκλειόμενες/οι συναδέλφισσες/οι δημόσιοι υπάλληλοι από τις θέσεις Π.Δ. 407 εντεταλμένων διδασκόντων προσέφυγαν τον Μάρτιο του 2023 στον Συνήγορο του Πολίτη, η γνωμοδότηση του οποίου υπήρξε θετική προς τις/τους συναδέλφισσες/ους “προκειμένου να διασφαλιστούν ισότιμες και δίκαιες προοπτικές πρόσβασης σε θέσεις διδακτικού προσωπικού στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για όλες τις κατηγορίες εργαζομένων, με κριτήριο την προσωπική αξία και ικανότητά τους".

Το ζήτημα αφορά πολλές/ούς συναδέλφισσες/ους που διορίστηκαν στην εκπαίδευση την τελευταία τριετία και οι οποίες/οι δεν θα μπορέσουν να θέσουν υποψηφιότητα και να κριθούν με βάση το βιογραφικό τους ούτε καν για μια ανασφάλιστη θέση συμβασιούχου διδάσκοντα. Ως εκ τούτου, υποβιβάζεται αυτόματα το διδακτορικό μας, εφόσον η Πολιτεία μας καθηλώνει στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Eκπαίδευση ή την υπηρεσία, στην οποία διοριστήκαμε, έναν όρο που δεν τον γνωρίζαμε εξαρχής, όταν λάβαμε την απόφαση διορισμού. Ακόμη, θεωρούμε ότι η νέα αυτή ρήτρα θα οδηγήσει σε αποκλεισμό μιας μεγάλης μερίδας συναδέλφων και, πιθανώς, στην υποστελέχωση του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Μια υποβάθμιση που ενισχύει σε μεγάλο βαθμό το αφήγημα για τη μελλοντική ίδρυση ιδιωτικών ή, όπως αρέσκονται να τα ονομάζουν, "μη κρατικών” πανεπιστημίων (ο όρος κερδοσκοπικές επιχειρήσεις θα ταίριαζε περισσότερο).

Έπειτα, η επίσης νέα ρήτρα περί απαγορεύσεως υπέρβασης των πέντε ακαδημαϊκών εξαμήνων θέτει ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο θα συμπληρωθεί τελικά η πολυπόθητη ακαδημαϊκή εμπειρία αυτοδύναμης διδασκαλίας τουλάχιστον τριών ετών, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για τη διεκδίκηση θέσης μέλους ΔΕΠ.

Τέλος, δεν θα πρέπει να περάσει απαρατήρητο το γεγονός ότι οι διαθέσιμες θέσεις ωφελούμενων του προγράμματος μειώθηκαν στη φετινή προκήρυξη που αφορά μόνο το εαρινό ακαδημαϊκό εξάμηνο πλέον (εφόσον το χειμερινό ήδη εχάθη αμαχητί) κατά περίπου 900 θέσεις (από περίπου 2.000 ωφελουμένων στην περσινή προκήρυξη σε 1132 στη φετινή).

Ο αποκλεισμός όλο και περισσότερων επιστημόνων από προγράμματα διδασκαλίας, είναι ένα ζήτημα, το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει ευρύτερα τον ακαδημαϊκό χώρο. Καταρτισμένοι επιστήμονες μάχονται επί σειρά ετών σε ένα πολύ ανταγωνιστικό πλαίσιο με επισφαλή μέσα: ανασφάλιστες συμβάσεις που δεν ανανεώνονται, με πενιχρές απολαβές που καθιστούν αδύνατο τον βιοπορισμό μας. Το αποτέλεσμα είναι εξαντλημένοι ερευνητές στους οποίους στερείται το αυτονόητο: το δικαίωμα στην αξιοπρεπή ζωή.

Οι θιγόμενες/οι Διδάκτορες ΔΥ:

 1. Νικολέττα Κόρκα, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια ΤΕΠΑΕ Α.Π.Θ., Εκπαιδευτικός Π.Ε. 70

 2. Βασιλική Μπελογιάννη, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Εκπαιδευτικός ΠΕ02.ΕΑΕ

 3. Μαρία Κολτσίδα, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ, Εκπαιδευτικός ΠΕ70

 4. Άννα Τζανιδάκη, Δρ. Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Εκπαιδευτικός ΠΕ02

 5. Αλεξάνδρα Σταυριανουδάκη, Διδακτόρισσα Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70

 6. Ελισάβετ Παπαλεξοπούλου, Υπ. Διδάκτωρ ΕΠΙ Φλωρεντίας, Εκπαιδευτικός ΠΕ06

 7. Ελευθερία Ζαφείρη, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Κοινωνική λειτουργός ΠΕ30

 8. Παπαδοπούλου Κυριακή, Υπ.Διδάκτωρ Διεθνούς Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ΠΕ60.5 Νηπιαγωγός Ειδικής Αγωγής

 9. Σταυρούλα Βεργοπούλου, Υπ. Διδακτόρισσα Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ, Εκπαιδευτικός ΠΕ06

 10. Κων/νος Μαστροθανάσης, Διδάκτωρ ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου, δάσκαλος

 11. Μαρία Κουλιανού, Post-Doc, P.h.D Πάντειο Πανεπιστήμιο, ΕΚΠΑ, Εκπαιδευτική Ψυχολόγος

 12. Κλεάνθης Ζουμπουλάκης, Δρ. Αρχαίας Ιστορίας ΕΚΠΑ, Εκπαιδευτικός ΠΕ02

 13. Χριστίνα Λάππα, PD, PhD Ειδικής Αγωγής, ΠΤΕΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Εκπαιδευτικός ΠΕ02 ΕΑΕ

 14. Στριγκλόγιαννης Σέργιος Υποψήφιος Διδάκτορας - Αρχιτεκτονική Σχολή - Ε.Μ.Π

 15. Δέσποινα Αργυροπούλου, Υποψήφια Διδάκτωρ - Διοίκηση Επιχειρήσεων - Πανεπιστήμιο Πατρών

 16. Ισμήνη Γάτου, PhD Πολιτισμική Τεχνολογία και Επικοινωνία, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 17. Περσεφόνη Κερεντζή, Υπ. Διδακτόρισσα, ΕΚΠΑ, Εκπαιδευτικός ΠΕ70

 18. Πέτρος Σκυθιώτης, Δρ. Ιστορίας στην Εκπαίδευση, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ΠΕ70

 19. Δέσποινα Αυθεντοπούλου, Δρ. Τμήματος Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ., Εκπαιδευτικός ΠΕ79.01

 20. Ευγενία Παγάνη, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια ΤΓΟΕ ΠΑΔΑ, Διδακτόρισσα ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ, Δημόσιος Υπάλληλος

 21. Κατσούλας Γιάννης, Υποψήφιος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πειραιώς, Απόφοιτος ΕΣΔΔΑ

 22. Παπαδήμας Λάμπρος, Υπ. Διδάκτωρ, ΠΤΔΕ (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), ΠΕ70

 23. Νικόλαος Ηλιάς Διδάκτορας Οικονομικών, ΟΠΑ, Δημόσιος Υπάλληλος

 24. Βασίλειος Ν. Δεληογλάνης, Δρ. Αμερικανικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού, ΑΠΘ, ΠΕ06

 25. Κωνσταντίνος Ζερβουδάκης, Δρ. Πολυτεχνείου Κρήτης, Εκπαιδευτικός ΠΕ03

 26. Τσαγκογιάννης Επαμεινώνδας, PhD Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 27. Στυλιανός Πανταζίδης, Υπ. Διδάκτωρ, ΠΤΠΕ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εκπαιδευτικός ΠΕ70

 28. Έφη Μαστοροδήμου, Υποψήφια Διδακτόρισσα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

 29. Γιώργος Φιλιππόπουλος, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Δημόσιος υπάλληλος

 30. Αντωνιάδου Ελένη, υποψήφια διδακτορισσα Εργατικού Δικαίου, Νομική Σχολή ΑΠΘ

 31. Μαλλιαρού Μαρία Ειρήνη, Διδακτόρισσα ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Εκπαιδευτικός ΠΕ70

 32. Γκρέκα Χριστίνα, Υποψήφια Διδακτόρισσα ΠαιΤΔΕ, ΕΚΠΑ, Εκπαιδευτικός ΠΕ 70

 33. Παπαχρήστου Παντελής, Διδάκτωρ ΕΚΠΑ, Φυσικός

 34. Κελεμένης Νίκος, Διδάκτωρ Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Απόφοιτος ΕΣΔΔΑ

 35. Κωνσταντίνος Χατζηπαπαθεοδωρίδης, Διδάκτωρ Αμερικανικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού, ΠΕ06

 36. Παναγιώτα Κούτση, Διδάκτωρ Αμερικανικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού, ΠΕ06

 37. Μπουμπούλη Χριστίνα, Δρ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ΠΕ23

 38. Χριστονάσης Αντώνιος, Διδάκτωρ Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Εκπαιδευτικός ΠΕ 70

 39. Τσόπογλου-Γκίνα Δέσποινα, Υπ. Διδάκτωρ, ΠΤΝ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Εκπαιδευτικός ΠΕ04.04

 40. Ανδρονίκη Κρυστάλλη, Διδάκτωρ Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 41. Τσαβδαρίδου Αναστασία - Δέσποινα, Διδακτόρισσα Τμήματος Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 42. Ελπίδα Ζαμπετάκη, Δρ. Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Εκπαιδευτικός ΠΕ02

 43. Μάνος Λαμπίδης, Διδάκτωρ Γλωσσολογίας, ΕΚΠΑ.

 44. Μιχαήλ Γεώργιος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών, ΕΜΠ

 45. Δέσποινα Φελέκη, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Τομέας Αμερικανικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού Α.Π.Θ. Εκπαιδευτικός ΠΕ06

 46. Κωνσταντίνος Μπιτσάκος, Υποψήφιος Διδάκτωρ Ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών

 47. Χρήστος Τσάμης, Υποψήφιος Διδάκτωρ Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών

 48. Μαρία Μπουσχανετζή, Δρ. Ειδικής Αγωγής, Παν/μιο Αγ. Κλήμης της Οχρίδας, Σόφια, Βουλγαρία, Εκπαιδευτικός ΠΕ02

 49. Παναγιώτης Π. Φιλντίσης, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, ΗΜΜΥ, ΕΜΠ

 50. Γαμπρέλλης Γεώργιος, Υποψ. Δρ τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, ΠΑΔΑ, Δημόσιος Υπάλληλος

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Τα πολύ συχνά ελληνικά επώνυμα που προέρχονται από αλβανικές λέξεις

35.000 στην ουρά: Τελευταία ευκαιρία για το online εύκολο Proficiency ΧΩΡΙΣ προφορικά, έκθεση έως 26 Ιουνίου

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 24/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα