Thumbnail
Οι εκπαιδευτικοί Γαλλικής έχουν «καταντήσει» δρομείς μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων για να προλάβουν το μάθημα ανάμεσα σε 4 και 5 σχολεία, στα οποία είναι τοποθετημένοι/ες.

Για «αναποτελεσματική και αναχρονιστική εκπαιδευτική πολιτική για τη ξενόγλωσση εκπαίδευση στη χώρα μας και ιδιαίτερα για τη διδασκαλία της β΄ ξένης γλώσσας στο ελληνικό σχολείο», κάνουν λόγο οι καθηγητές Γαλλικών με αφορμή την ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας για τον Εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών 2023

Οπως αναφέρει ο Σύνδεσμος καθηγητών γαλλικής Π.Ε. Ελλάδας APFFU Grèce, οι εκπαιδευτικοί Γαλλικής έχουν «καταντήσει» δρομείς μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων για να προλάβουν το μάθημα ανάμεσα σε 4 και 5 σχολεία, στα οποία είναι τοποθετημένοι/ες.

Επιπλέον, όπως αναφέρουν, υπάρχει ασυνέχεια της διδασκαλίας-εκμάθησης της β΄ ξένης γλώσσας από τη μια βαθμίδα στην άλλη, λόγω του εξαναγκασμού των μαθητών/τριών να διδαχθούν τη γλώσσα της πλειοψηφίας και όχι αυτή που επιθυμούν και επέλεξαν, ενώ δημιουργούνται και λειτουργούν πολυπληθή τμήματα β΄ ξένης γλώσσας, όπου συνυπάρχουν μαθητές/τριες με διαφορετική μαθησιακή αφετηρία και ετοιμότητα και, κατά συνέπεια, ανομοιογενές επίπεδο γλωσσομάθειας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Συνδέσμου Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας

Στο με αρ. πρωτ. ΦΣΕ 65/94995/Η1/31.8.2023 έγγραφο του ΥΠΑΙ.ΘΑ, με θέμα «Εορτασμός της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών 2023», αναφέρονται χαρακτηριστικά τα παρακάτω:

«Κάθε τέτοια ημέρα ενώνουν τη φωνή τους το Συμβούλιο της Ευρώπης, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σχολεία, Πανεπιστήμια, γλωσσικά ινστιτούτα, εκπαιδευτικούς, μαθητές, φοιτητές και απλούς πολίτες απ’ όλη την Ευρώπη και τον κόσμο για να εορτάσουν τον γλωσσικό πλούτο της Ευρώπης και του πλανήτη. Οι γλώσσες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, που οφείλουμε να διαφυλάξουμε, να καλλιεργήσουμε και να αναδείξουμε. Χρησιμεύουν ως γέφυρες επικοινωνίας με άλλους πολιτισμούς, προάγοντας την αμοιβαία κατανόηση, την αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή και διευκολύνουν την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες. Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού συμμετέχει ενεργά στο έργο του Συμβουλίου της Ευρώπης και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών Οργανισμού του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο οποίος προωθεί την ποιοτική διδασκαλία και εκμάθηση των γλωσσών για όλους τους μαθητές, αδιακρίτως….. συμβάλλοντας παράλληλα με αυτόν τον τρόπο και στην εδραίωση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

…. δίνεται έμφαση στα γνωστικά, γλωσσικά και κοινωνικά οφέλη της γλωσσομάθειας, ενώ ταυτόχρονα τεκμηριώνεται το πώς οι πολυγλωσσικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες συμβάλλουν στην εκπαιδευτική επιτυχία, την κοινωνική συνοχή και την αμοιβαία κατανόηση, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο και τη δημοκρατία.»

Με το ίδιο έγγραφο, το ΥΠΑΙ.Θ.Α. καλεί εκπαιδευτικούς και μαθητές/μαθήτριες να συμμετάσχουν στον εορτασμό και προτείνει διάφορες δραστηριότητες.

Το εν λόγω έγγραφο μας βρίσκει καθόλα σύμφωνους σε σχέση με τα αναφερόμενα στο έγγραφο οφέλη από την εκμάθηση ξένων γλωσσών και την ανάπτυξη πολυγλωσσικών και διαπολιτισμικών δεξιοτήτων και με τον στόχο της ποιοτικής εκμάθησης των γλωσσών για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες.

Ωστόσο, εύλογα διερωτώμεθα αν το ΥΠΑΙ.Θ.Α. πιστεύει ότι θα επιτευχθεί ο προσδοκώμενος στόχος και ότι οι μαθητές/τριες θα αποκομίσουν τα αναμενόμενα οφέλη με τη συνεχιζόμενη, εδώ και δεκαετίες, αναποτελεσματική και αναχρονιστική εκπαιδευτική πολιτική για τη ξενόγλωσση εκπαίδευση στη χώρα μας και ιδιαίτερα για τη διδασκαλία της β΄ ξένης γλώσσας στο ελληνικό σχολείο.

Εκφράζουμε, κατά συνέπεια, την ανησυχία μας για το κατά πόσο είναι δυνατό να εξασφαλιστεί η ποιοτική εκμάθηση της γλώσσας όταν:

  • Υπάρχει ασυνέχεια της διδασκαλίας-εκμάθησης της β΄ ξένης γλώσσας από τη μια βαθμίδα στην άλλη, λόγω του εξαναγκασμού των μαθητών/τριών να διδαχθούν τη γλώσσα της πλειοψηφίας και όχι αυτή που επιθυμούν και επέλεξαν.

  • Δημιουργούνται και λειτουργούν πολυπληθή τμήματα β΄ ξένης γλώσσας, όπου συνυπάρχουν μαθητές/τριες με διαφορετική μαθησιακή αφετηρία και ετοιμότητα και, κατά συνέπεια, ανομοιογενές επίπεδο γλωσσομάθειας.

  • Οι εκπαιδευτικοί Γαλλικής έχουν «καταντήσει» δρομείς μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων για να προλάβουν το μάθημα ανάμεσα σε 4 και 5 σχολεία, στα οποία είναι τοποθετημένοι/ες.

  • Χρησιμοποιούνται ακόμη τα παρωχημένα και ανεπαρκή σχολικά εγχειρίδια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

  • Προβλέπονται ελάχιστες ώρες διδασκαλίας της β ΄ξένης γλώσσας, που δεν επαρκούν, σε συνδυασμό με τα παραπάνω, για την απόκτηση ενός ικανοποιητικού επιπέδου γλωσσομάθειας.

  • Απουσιάζει, εκ μέρους του Υπουργείου, η διάθεση συνεργασίας με τους Επιστημονικούς φορείς σε κάθε αλλαγή που σχεδιάζεται.

Καλούμε το ΥΠΑΙ.Θ.Α., αν πράγματι επιθυμεί την ποιοτική εκμάθηση των ξένων γλωσσών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, να προχωρήσει στον επανασχεδιασμό της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τους επιστημονικούς φορείς των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών.

Δηλώνουμε ανοικτοί στη συνεργασία και έτοιμοι να συζητήσουμε τις επιστημονικά τεκμηριωμένες προτάσεις μας, στη βάση του κοινού μας στόχου, αυτού της παροχής ποιοτικής ξενόγλωσσης εκπαίδευσης σε όλους τους μαθητές και όλες τις μαθήτριες που φοιτούν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Π.Ε. Ελλάδας APFFU Grèce

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

35.000 στην ουρά: Τελευταία ευκαιρία για το online εύκολο Proficiency ΧΩΡΙΣ προφορικά, έκθεση έως 26 Ιουνίου

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 20/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

asep
169 εκπαιδευτικοί, φοιτητές, εργαζόμενοι καταγγέλλουν την αποσιώπηση της μάχης των εξεταστικών από την ιστορία της ΔΟΕ
Η μάχη των εξεταστικών του ’98 ανήκει στις λαμπρές ιστορικές στιγμές του κλάδου, δεν εξαφανίζεται από καμία «ιστορική» γομολάστιχα παραχάραξης
169 εκπαιδευτικοί, φοιτητές, εργαζόμενοι καταγγέλλουν την αποσιώπηση της μάχης των εξεταστικών από την ιστορία της ΔΟΕ