εκπαιδευτικοι
Οι ημερομηνίες της μισθοδοσίας μέχρι το τέλος του χρόνου

Η μισθοδοσία των μόνιμων εκπαιδευτικών θα καταβληθεί αύριο Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου.

Την Δευτέρα 9 Οκτωβρίου το απόγευμα θα καταβληθεί η μισθοδοσία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Η επόμενη μισθοδοσία των μόνιμων εκπαιδευτικών θα καταβληθεί την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου  

Οκτώβριος 2023:  Πέμπτη 12 και Πέμπτη 26 Οκτωβρίου  

Νοέμβριος 2023: Παρασκευή 10 Νοεμβρίου και Παρασκευή 24 Νοεμβρίου  

Δεκέμβριος 2023: Τρίτη 12 Δεκεμβρίου και Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου

Σχετικά με τη μισθοδοσία των περσινών νεοδιόριστων εκπαιδευτικών: Ήδη κανονικά υπάρχει  τέλος παρακράτησης αυξημένων εισφορών νεοδιόριστων 2022 για το ΜΤΠΥ

Η μισθοδοσία διενεργείται κάθε 27 του προηγούμενου μήνα και κάθε 13 του τρέχοντος μήνα για τους μονίμους και κάθε 10 του επόμενου για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Ουσιαστικά τα χρήματα μπαίνουν στους λογαριασμούς στις 12 και 26 του προηγούμενου μήνα για τους μόνιμους και στις 9 του επόμενου μήνα για τους αναπληρωτές.

Η Μισθοδοσία υπολογίζεται μέσω του προγράμματος μισθοδοσίας του Υ.Παι.Θ. ΔΙΑΣ και πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό σας απευθείας από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών (Ε.Α.Π.) 

Νεοδιόριστοι 2023

Η 1η μισθοδοσία των νεοδιόριστων θα γίνει την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 

Σχετικά με τη μισθοδοσία των φετινών νεοδιόριστων εκπαιδευτικών: Η μισθοδοσία ξεκινά να "μετράει" από την ημέρα που ορκίζονται, ενώ η προϋπηρεσία από την ημερομηνία έκδοσης του ΦΕΚ.

 Για τις αυξημένες κρατήσεις που θα έχουν οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί 2023 για 12 μήνες, ενημερώνει με αναλυτικούς πίνακες ο εκπαιδευτικός-ΠΕ70 Λάμπρος Σιδεράς.

Οι κρατήσεις αυξάνονται ανάλογα με το ΜΚ. Παράδειγμα για ΜΚ1 οι κρατήσεις στο σημείωμα μισθοδοσίας είναι: ΜΤΠΥ νέοι διορισμοί 91 ευρώ.

Μερικές διευθύνσεις ξεκινούν τις κρατήσεις από τον Αύγουστο με Μκ1 δηλαδή 91 ευρώ και αργότερα όταν γίνει αναγνώριση προϋπηρεσίας κρατάνε τη διαφορά (Παράδειγμα στο ΜΚ4 οι κρατήσεις ΜΤΠΥ νέοι διορισμοί είναι 105,75 ). Άλλες διευθύνσεις θα ξεκινήσουν αργότερα τις κρατήσεις ΜΤΠΥ. Βασικα όλες όμως (με βάση αυτό που έγινε πέρυσι) θα πρέπει μέχρι τον επόμενο Αύγουστο να τελειώσουν τις αυξημένες κρατήσεις.

Νεοδιόριστοι α’ έτος: Πληροφορίες για μισθοδοσία

Χωρίζεται σε δύο ισόποσα τμήματα (δεκαπενθήμερα) και η πληρωμή γίνεται κάθε μήνα από Ενιαία αρχή Πληρωμών(ΕΑΠ) στις ημερομηνίες 13 και 27. Πρακτικά τα χρήματα φαίνονται στους λογαριασμούς κάθε 12 του μηνός απόγευμα και κάθε 26 του μηνός απόγευμα. Αν τύχει σε αυτές τις ημερομηνίες να είναι αργία ή Σαβ-ΚΥΡ, η Ενιαία αρχή(ΕΑΠ) πληρώνει την προηγούμενη εργάσιμη.

Η πρώτη πληρωμή (εάν γίνει όπως πέρυσι) θα γίνει 26/9 και θα είναι από την ανάληψη μέχρι και το πρώτο δεκαπενθήμερο Οκτωβρίου. Θα είναι μαζεμένο ένα καλό ποσό. Το ΜΚ θα είναι το 1+επίδομα παιδιών μέχρι την αναγνώριση της προϋπηρεσίας (ανάλογα την διεύθυνση)

Ο καθαρός μισθός του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού στο δημόσιο, το πρώτο έτος διορισμού με μηδενική προϋπηρεσία είναι 737 ευρώ (αυξημένες κρατήσεις). Από 1-1-2024 το ποσό αυτό γίνεται 776 ευρώ.

Η μισθοδοσία του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού εκκινεί από την ημέρα κατά την οποία πραγματοποιήθηκε ανάληψη υπηρεσίας από τον διορισμένο/η. 

Οι νεοδιόριστοι εισέρχονται με ΜΚ1, ανεξαρτήτως του ΜΚ που κατείχαν ως αναπληρωτές, το οποίο θα αναγνωρισθεί αργότερα. Τα επιδόματα τέκνων ισχύουν αμέσως από τον διορισμό. 

Οικογενειακή παροχή

Στο μισθό του νεοδιοριζόμενου προστίθεται από την πρώτη στιγμή και η προβλεπόμενη οικογενειακή παροχή.

Για υπάλληλο με τέκνα ανήλικα ή ανίκανα σωματικά ή πνευματικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, η παροχή μέχρι το τέλος του 2023 ορίζεται σε:

* Πενήντα (50) ευρώ για ένα τέκνο,

* εβδομήντα (70) ευρώ συνολικά για δύο τέκνα,

* εκατόν είκοσι (120) ευρώ συνολικά για τρία τέκνα,

* εκατόν εβδομήντα (170) ευρώ συνολικά για τέσσερα τέκνα και επιπλέον εβδομήντα (70) ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.

Η κατά τα ανωτέρω παροχή χορηγείται για τέκνα προερχόμενα από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, εφόσον είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος, εφόσον φοιτούν στη Μέση Εκπαίδευση.

Η εν λόγω παροχή χορηγείται ανεξαρτήτως του εάν οι γονείς τελούν σε διάσταση, διάζευξη ή χηρεία.

Η ανωτέρω παροχή δεν καταβάλλεται στους έγγαμους, διαζευγμένους ή εν χηρεία υπαλλήλους οι οποίοι όμως δεν έχουν αποκτήσει τέκνα, ή τα τέκνα αυτά έχουν ενηλικιωθεί ή περατώσει τις σπουδές τους ή σε κάθε περίπτωση έχουν συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας τους, με εξαίρεση τους έγγαμους υπαλλήλους που έχουν τέκνα ανίκανα σωματικά ή πνευματικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον.

Η διαπίστωση των προϋποθέσεων χορήγησης της οικογενειακής παροχής καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή στον αριθμό των τέκνων που αυξάνουν την παροχή αυτή γίνεται με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου που υποβάλλεται στον εκκαθαριστή των αποδοχών του, μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά (π.χ. ληξιαρχική πράξη γέννησης κ.λ.π.).

Αναγνώριση προϋπηρεσιών

Από την πρώτη στιγμή που θα αναγνωρισθούν προϋπηρεσίες από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια θα προστεθούν αντίστοιχα Μισθολογικά Κλιμάκια στη μισθοδοσία των εκπαιδευτικών.

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το 1ο Πανεπιστημιακό Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό Ειδικής Αγωγής με ΜΟΝΟ 50Є εγγραφή (Αιτήσεις ως 4-12)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Πιστοποίηση Αγγλικών σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ σε ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ και Παν.Λευκωσίας μέσω alfavita.gr ΕΔΩ

Πιστοποίηση Υπολογιστών σε 2 ημέρες μόνο 95 ευρώ για προκηρύξεις ΑΣΕΠ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

kleista-sxoleia
Συγχωνεύσεις σχολείων: Ξεσηκωμός εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων στη Θεσσαλονίκη
Με την κινητοποίησή τους, γονείς και εκπαιδευτικοί δήλωσαν αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν το μέλλον των παιδιών τους να θρυμματιστεί στη λογική του...
Συγχωνεύσεις σχολείων: Ξεσηκωμός εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων στη Θεσσαλονίκη