ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Από την πρώτη ημέρα προσλήψεων προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών της φετινής χρονιάς, παρατηρήθηκε σοβαρή δυσλειτουργία της διαδικασίας ψηφιακής πρόσληψης λόγω δυσλειτουργίας της διαλειτουργικότητας μεταξύ myschool και ΟΠΣΥΔ και ανεπάρκειας πόρων στο anaplirotes.gov.gr.

Ο  Σύλλογος Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας (ΣΥΠΥΥΠ) καταθέτει την παρακάτω πρόταση για τον επανασχεδιασμό της διαδικασίας ψηφιακής πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών – Αυτοματοποίηση διαδικασίας ενημέρωσης ΠΣ “Εργάνη”, “Απογραφή”, κ.λ.π.

Η πρόταση κατατίθεται στο πλαίσιο της δήλωσης του υπουργού Παιδείας Κυριάκου Πιερρακάκη στην «Καθημερινή»: «Θα αναπτύξουμε ένα νέο πρόγραμμα όπου θα αποτυπώνονται οι διδάσκοντες σε κάθε σχολείο και το μαθητικό του δυναμικό, ώστε η οριοθέτηση των κενών να γίνεται σε μεγάλο βαθμό αυτόματα με βάση τις προβλέψεις της νομοθεσίας». 

Η Πρόταση του Συλλόγου Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας (ΣΥΠΥΥΠ)

κ. Υπουργέ, κ. Γενικέ Γραμματέα,

Είναι γεγονός ότι το Υπουργείο Παιδείας αποτελεί τον μοναδικό φορέα του ΔΗΜΟΣΙΟΥ που προσλαμβάνει από κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ), μέσα σε μία ημέρα, τόσες χιλιάδες άτομα. Μετά την ολοκλήρωση της Α’ φάσης προσλήψεων προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών και λίγες ημέρες πριν την διεξαγωγή της Β’ φάσης, επιτρέψτε μας να καταθέσουμε προτάσεις επανασχεδιασμού της διαδικασίας ψηφιακής πρόσληψης ώστε αυτή να καταστεί end- to-end αμιγώς ψηφιακή, εξαλείφοντας το επιπρόσθετο διαχειριστικό-διοικητικό κόστος που αφορά στην ενημέρωση παράπλευρων ΠΣ.

Από την πρώτη ημέρα προσλήψεων προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών της φετινής χρονιάς, παρατηρήθηκε σοβαρή δυσλειτουργία της διαδικασίας ψηφιακής πρόσληψης λόγω δυσλειτουργίας της διαλειτουργικότητας μεταξύ myschool και ΟΠΣΥΔ και ανεπάρκειας πόρων στο anaplirotes.gov.gr.

Αποτέλεσμα η ταλαιπωρία χιλιάδων αναπληρωτών εκπαιδευτικών αλλά και των συναδέλφων μας, διοικητικών υπαλλήλων, που αναγκάστηκαν να παραμείνουν στην Υπηρεσία τους μέχρι αργά το βράδυ για δύο συνεχόμενες ημέρες, με ελάχιστη ή και καθόλου πληροφόρηση σχετικά με τα διαδραματιζόμενα, προκειμένου να διεκπεραιώσουν τη διαδικασία ενημέρωσης του ΠΣ “Εργάνη”.

Επισημάνουμε την παραδοξότητα της απαίτησης λεπτομερούς καταγραφής στοιχείων των νεο-προσλαμβανόμενων προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών (με σύμβαση ΙΔΟΧ όπως η “Εργάνη”, το “ΜΑΔΕΔ-Απογραφή” κ.λ.π.), μία καταγραφή που είναι μεν ωφέλιμη για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και απαραίτητη για τους εργοδότες τους προς τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, όμως στην περίπτωση του Δημοσίου δεν εξυπηρετεί τίποτε περισσότερο πέραν της συγκέντρωσης αριθμητικών στοιχείων περί προσλήψεων/απολύσεων και ενημέρωσης της ΔΥΠΑ για την ημερομηνία πρόσληψης/απόλυσης.

Α) Ειδικότερα, κατά το μέρος που αφορά την καταχώρηση στοιχείων, αυθημερόν μάλιστα, των νεο-προσλαμβανόμενων αναπληρωτών εκπαιδευτικών στο ΠΣ “Εργάνη”, (πρόσληψη, απόλυση ή οικειοθελή αποχώρηση, αλλά και κάθε μεταβολή που αφορά σε τροποποίηση αποδοχών, ωραρίου, κ.λ.π κατά τη διάρκεια της σύμβασης), κρίνουμε απαραίτητη την end-to-end ψηφιοποίηση της διαδικασίας ώστε με την αποδοχή της πρόσληψης και τη δημιουργία της ψηφιακής σύμβασης από τον αναπληρωτή εκπαιδευτικό, το anaplirotes.gov.gr να επικοινωνεί/διαλειτουργεί με το ΠΣ “Εργάνη” παρέχοντας σε αυτό τα απαραίτητα στοιχεία. Με παρόμοια διαδικασία, μέσω διαλειτουργικότητας, προτείνουμε να ενημερώνεται το ΠΣ 
“Εργάνη” για τις απολύσεις στο τέλος κάθε διδακτικού έτους. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται δραστικά ο σχετικός διοικητικός φόρτος στις Υπηρεσίες μας, καθώς για την συντριπτική πλειοψηφία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, το ΠΣ “Εργάνη” θα ενημερώνεται αυτόματα κατά την πρόσληψη και την απόλυσή τους. Οι Υπηρεσίες μας θα απασχολούνται μόνο με τη διαχείριση μεμονωμένων περιπτώσεων που, για οποιοδήποτε λόγο, δεν ενημερώθηκε αυτόματα το ΠΣ “Εργάνη”. Κατά το μέρος που αφορά στην ενημέρωση του ΠΣ “Εργάνη” κατά τη διάρκεια της σύμβασης (π.χ. τροποποίηση ωραρίου, αποδοχών, κ.λ.π.) θεωρούμε, όπως προαναφέρθηκε, ότι πρόκειται περί ανούσιας διαδικασίας που πρέπει να καταργηθεί.

Β) Προτείνουμε επιπλέον, το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (ΜΑΔΕΔ- Απογραφή) να ενημερώνεται αυτόματα μέσω διαλειτουργικότητας/επικοινωνίας με το ΟΠΣΥΔ κατόπιν της δήλωσης ανάληψης υπηρεσίας στο ΠΣ myschool. Επισημαίνουμε βέβαια, ότι η μοναδική χρησιμότητα καταχώρησης αναπληρωτών εκπαιδευτικων (και γενικότερα εργαζομένων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου) στο εν λόγω ΠΣ, είναι η συγκέντρωση αριθμητικών στοιχείων προς επεξεργασία, γεγονός που δεν απαιτεί την πλήρη καταγραφή στο εν λόγω ΠΣ, τουλάχιστον σε τέτοια λεπτομέρεια.

Γ) Στη βάση της παραπάνω λογικής, προτείνεται η επικοινωνία/διαλειτουργικότητα με κάθε ΠΣ που αποτελεί μέρος του οικοσυστήματος των ΠΣ που εμπλέκονται στη διαδικασία πρόσληψης/απόλυσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών, όπως το ΠΣ Πύλη Εθνικού Ποινικού Μητρώου (ΕΠΜ), στο οποίο θεωρούμε ότι πρέπει να υποβάλλεται αυτόματα, μέσω διαλειτουργικότητας, σχετικό αίτημα κατόπιν της δήλωσης ανάληψης υπηρεσίας και σύναψης της ψηφιακής σύμβασης, ώστε κάθε μία από τις Υπηρεσίες μας να προβαίνει απευθείας στον έλεγχο του ποινικού μητρώου, εξοικονομώντας πόρους από την διαδικασία υποβολής όγκου αιτημάτων.

κ. Υπουργέ, κ. Γενικέ Γραμματέα,

Όπως σας έχουμε ήδη επισημάνει, τόσο γραπτώς όσο και δια ζώσης, ο ανασχεδιασμός, η τυποποίηση διαδικασιών, η βελτίωση υφιστάμενων ΠΣ και η ανάπτυξη νέων, απαιτεί την συμμετοχή των Διοικητικών υπαλλήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘΑ στις σχετικές ομάδες εργασίας. Η συμμετοχή αυτή, η οποία σας βρήκε σύμφωνους, αποτελεί το εχέγγυο για την επιτυχία, καθώς οι διοικητικοί υπάλληλοι είναι οι φορείς της γνώσης και της εμπειρίας που πηγάζει από την ενασχόληση και την πείρα τους στο πεδίο σχετικά με τις διαδικασίες και τα ΠΣ που χειρίζονται στις Υπηρεσίες τους.
Είμαστε στη διάθεσή σας προκειμένου να σχεδιάσουμε ένα πραγματικά αποτελεσματικό και εξ ολοκλήρου (end-to-end) ψηφιακό σύστημα πρόσληψης, διαχείρισης και απόλυσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών, με στόχο την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος, την αξιοπιστία, το λιγότερο δυνατό διαχειριστικό κόστος, τον περιορισμό των απαιτούμενων πόρων (ανθρώπινων, υλικών κ.λ.π.) και της ταλαιπωρίας που δυστυχώς, εξακολουθεί να υφίσταται τόσο για τους διοικητικούς υπαλλήλους όσο και για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΠΥΥΠ


Ο Πρόεδρος    Η Γ. Γραμματέας

Νώντας Αθανασιάδης    Μαρία Γρηγορίου

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το σεμινάριο Ειδικής Αγωγής με το χαμηλότερο κόστος από ΑΕΙ - 50 ευρώ εγγραφή έως 2-10

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: Ύλη, Προετοιμασία, Ειδικότητες, παλιά θέματα

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ για ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ - με μόνο 65 ευρώ εγγραφή

Παν.Πατρών: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ στα ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής μέσω alfavita.gr

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

σχετικά άρθρα

υπουργειο Παιδείας
Προσλήψεις αναπληρωτών: "Κλείδωσε" για την Τρίτη η ανακοίνωση - Πόσοι αναπληρωτές προσλαμβάνονται
Το alfavita.gr αποκαλύπτει το χρονοδιάγραμμα των προσλήψεων αναπληρωτών Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής μέσα στον Οκτώβριο και το Νοέμβριο
Προσλήψεις αναπληρωτών: "Κλείδωσε" για την Τρίτη η ανακοίνωση - Πόσοι αναπληρωτές προσλαμβάνονται