ΑΣΕΠ
Διαμαρτυρία κατά του πανελλήνιου διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2Γ/2022 ως προϋπόθεση για την συμμετοχή Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας στον διαγωνισμό ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2023

Το alfavita.gr έλαβε και δημοσιεύει την ακόλουθη ανοικτή επιστολή διαμαρτυρίας που υπογράφουν 16 υποψήφιοι του διαγωνισμού ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2023.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΥΠΑ) ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2023

Αθήνα, 08/09/2023

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Διαμαρτυρία κατά του πανελλήνιου διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2Γ/2022 ως προϋπόθεση για την συμμετοχή Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας στον διαγωνισμό ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2023

Αγαπητές/οι κυρίες/κύριοι,

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή και ως αποκλειστική αρμοδιότητα έχει την εφαρμογή των νόμων και των κανονισμών που διέπουν την επιλογή διοριστέων στις δημόσιες υπηρεσίες, στους ΟΤΑ και στα νομικά πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 14 του ν.2190/1994, όπως ισχύει.

Ειδικότερα, ο ΑΣΕΠ για την πρόσληψη στον κλάδο ΠΕ2 ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΕΕΚ) της Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ανέκαθεν και στις προκηρύξεις 1Γ/2015, 1Γ/2007, 2Γ/2001 απαιτούσε ως Α’ στάδιο του γραπτού διαγωνισμού την εξέταση σε

«Λεκτικές δεξιότητες και κατανόηση κειμένου». Συνεχίζοντας, με την προκήρυξη ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2023 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 24/09.08.2023 στην Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ΠΕ2 - ΕΕΚ αναφέρεται σε επιτυχoύσες/όντες του Α’ σταδίου του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (2Γ/2022 Πρόσκληση/Προκήρυξη), ο διαγωνισμός 2Γ/2022 περιλάμβανε «Τεστ γενικών γνώσεων» και

«Δοκιμασία Δεξιοτήτων – Αποτελεσματικότητα στην εργασία» και δεν ανέφερε στο ΦΕΚ 2Γ/2022 21 Νοεμβρίου 2022 ότι αποτελεί προϋπόθεση ούτε αντικαθιστά το Α’ στάδιο για την πρόσληψη στον κλάδο ΠΕ2 ΕΕΚ της ΥΠΑ.

Μετά το συνταρακτικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου 2023, αλλά και έπειτα από συνεχείς επιστολές των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας περί υποστελέχωσης στους πύργους ελέγχου αεροδρομίων, καθίσταται σαφές ότι απαιτείται να διενεργηθεί άμεσα διαγωνισμός για την πρόσληψη ΕΕΚ πράγμα που υλοποιήθηκε. Όμως είναι επιτακτική η ανάγκη για ανθρώπους ικανούς για μια τέτοια θέση ευθύνης οι οποίοι προετοιμάζονται μόνο γι’ αυτή την θέση και όχι για θέσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα όπως προκήρυσσε ο γραπτός πανελλήνιος διαγωνισμός 2Γ/2022.

Προς επίρρωση των παραπάνω, ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ Παπαϊωάννου Αθανάσιος στα Παραπολιτικά 90,1 στις 23.11.2022, αναρτητέα στο διαδίκτυο, με την δήλωση του «Εκτιμούμε ότι οι θέσεις θα είναι γύρω στις 4.000. Όταν λέει το υπουργείο ότι προγραμματίζονται 18.000 προσλήψεις σε

αυτές υπάρχουν ένα σωρό προσλήψεις που δεν περνάνε μέσω ΑΣΕΠ αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, δικαστικοί, διπλωμάτες. Επίσης υπάρχουν πολλές θέσεις που δεν περνάνε μέσω του γραπτού διαγωνισμού εξ ορισμού δηλαδή οι εφοριακοί, οι τελωνειακοί, οι ελεγκτές εναερίου κυκλοφορίας, οι εκπαιδευτικοί άρα για αυτό τα νούμερα είναι μεν εντυπωσιακά αλλά όταν μιλάμε για τον γραπτό διαγωνισμό εκτιμώ ότι μιλάμε περίπου στις 4.000» οδήγησε πολλούς υποψηφίους που είχαν ως μόνο στόχο το να γίνουν ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να μην δηλώσουν συμμετοχή στον πανελλήνιο διαγωνισμό 2Γ/2022 και να αναμένουν ξεχωριστό διαγωνισμό της ΥΠΑ. Τέλος, ο πανελλήνιος διαγωνισμός 2Γ/2022 με παραδοχή του Προέδρου του ΑΣΕΠ «είχε τεράστιες οργανωτικές δυσκολίες και προκλήσεις» με χαρακτηριστικό παράδειγμα σε 17 ερωτήματα του μαθήματος «Δοκιμασία Δεξιοτήτων και Εργασιακής Αποτελεσματικότητας» να θεωρείται ορθή οποιαδήποτε επιλογή σε αυτά, λόγω της απόκλισης στην ευκρίνεια κατά τη φωτοτύπηση των ερωτηματολογίων, ενώ η διαφορετική ώρα έναρξης σε εξεταστική κέντρα είχε ως αποτέλεσμα πολλοί συμμετέχοντες (ακόμη και επιτυχόντες) να κινηθούν δικαστικώς εναντίον της διεξαγωγής του διαγωνισμού 2Γ/2022.

Συνεχίζοντας, με το άρθρο 103 – Νόμος 5039/2023 – Προσόντα διορισμού και ηλικιακό όριο ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας – Τροποποίηση περ. α’ και ε’ παρ. 2 άρθρου 14 και παρ. 3 άρθρου 52 π.δ. 85/2018 το ηλικιακό όριο για τους ΕΕΚ αναπροσαρμόστηκε στα τριάντα (30) έτη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα κάποιος που είναι γεννηθείς το 1993, το 2023 30 ετών, εάν δεν δήλωσε στον 2Γ/2022 λόγω παραπλάνησης δε θα καταφέρει ποτέ στην ζωή του να διαγωνισθεί για να γίνει ΕΕΚ, όσο και αν το θέλει, αφού στην 1Γ/2015 δεν είχε το προαπαιτούμενο πτυχίο ΠΕ (σε περίπτωση σχολής 5-ετούς φοίτησης) και η 1ΓΒ/2023 αφορά επιτυχόντες του πανελλήνιου διαγωνισμού 2Γ/2022 ο οποίος δεν αποτελούσε προϋπόθεση για την πρόσληψη στην ΥΠΑ σε παλαιότερους διαγωνισμούς.

Κατόπιν τούτων, και επειδή ο χρόνος είναι εναντίον της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί, αφού η προκήρυξη 1ΓΒ/2023 της ΥΠΑ λήγει στις 12/09/2023 με ελάχιστη συμμετοχή 300 ατόμων για 142 θέσεις περίπου - έναντι 3500 αιτήσεων της τελευταίας 1Γ/2015 για 32 θέσεις ΕΕΚ ΠΕ2, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την ματαίωση - τροποποίηση του διαγωνισμού 1ΓΒ/2022 ο οποίος δεν έχει αυξημένη ζήτηση για θέσεις υψηλής ευθύνης όπως η ΠΕ2-ΕΕΚ, ή εάν αυτό δεν καταστεί εφικτό για την άμεση προκήρυξη νέου διαγωνισμού εντός του 2023 με τον τρόπο που διεξαγόταν οι έως τώρα προκηρύξεις της ΥΠΑ (Λεκτικές Δεξιότητες για Α’ φάση). Εν κατακλείδι, παρακαλούμε όπως εξετάσετε και την πιθανή τροποποίηση του νόμου 5039/2023 με σκοπό την αύξηση του ηλικιακού ορίου για την πρόσληψη ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όσους δεν δήλωσαν στον 2Γ/2022 φέτος να εξεταστούν για θέσεις στην ΥΠΑ σε μελλοντικό διαγωνισμό.

Αναμένουμε τις άμεσες ενέργειές σας και σας δηλώνουμε ότι επιφυλασσόμαστε ρητά παντός νόμιμου δικαιώματός μας και θα προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια προς προάσπιση αυτού.

Με εκτίμηση και εκ μέρος όλων όσοι δεν δηλώσανε στην 2Γ/2022 χωρίς να γνωρίζουν πως αποτελεί προαπαιτούμενο για την ΥΠΑ 1ΓΒ/2023,

Οι κάτωθι υπογράφοντες

 

 1. Αράπη Σοφία

 2. Γκότση Κωνσταντίνα Καλλιόπη

 3. Δραβίλλας Κωνσταντίνος

 4. Κλάδη Σταματίνα

 5. Κότσιαλος Αντώνιος

 6. Μπεσίνα Χρυσοβαλάντου Ευαγελία

 7. Μπουρίκας Παναγιώτης

 8. Παναγόπουλος Ηλίας

 9. Παραστατίδη Παρασκευή

 10. Χρονόπουλος Ιωάννης

 11. Σαββάνης Ανδρέας

 12. Φεραδούρου Ανδριανή Φραντζέσκα

 13. Φεργαδάκης Κωνσταντίνος

 14. Φιλόπουλος Δημήτριος

 15. Χατζηπέτρος Αλέξανδρος

 16. Χρηστίδη Βιλελμίνη Χριστίνα

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Προσοχή! Σβήστε αμέσως αυτές τις εφαρμογές από το κινητό σας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 4/3

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

pierrakakis
Αλλαγές σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης προαναγγέλλει το Υπουργείο Παιδείας
Ενα από τα πρώτα ζητήματα με τα οποία θα ασχοληθεί μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου ο Υπουργός Παιδείας κ. Κυριάκος Πιερρακάκης είναι οι Πανελλαδικές...
Αλλαγές σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης προαναγγέλλει το Υπουργείο Παιδείας
μαθητριες
Χιλιάδες μαθήτριες στην Ελλάδα δεν πάνε σχολείο γιατί δεν έχουν να αγοράσουν σερβιέτες
Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία με μία νέα έρευνα για τις μαθήτριες στην Ελλάδα, καθώς περισσότερα από 10.000 κορίτσια απουσιάζουν έως και μια εβδομάδα...
Χιλιάδες μαθήτριες στην Ελλάδα δεν πάνε σχολείο γιατί δεν έχουν να αγοράσουν σερβιέτες