Τι συζητήθηκε στο ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης για απαλλαγές και άδειες άνευ αποδοχών
Ενημέρωση από τον αιρετό Αλέξανδρο Αλεξάκη

Ενημέρωση για όσα συζητήθηκαν στο ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης σχετικά με γνωμοδοτήσεις για απαλλαγή από καθήκοντα, χορήγηση αδειών και απόδοση δεύτερης ειδικότητας, κάνει ο αιρετός στο ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης Αλέξανδρος Αλεξάκης.

Η ενημέρωση του αιρετού

Συμμετείχα ως αιρετός στην τακτική συνεδρίαση του ΑΠΥΣΠΕ στα γραφεία της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Γνωμοδότηση για απαλλαγή από τα καθήκοντα στελεχών σχολικών μονάδων.

 2. Γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 3. Γνωμοδότηση για απόδοση δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικό Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Θέμα 1ο : Γνωμοδότηση για απαλλαγή από τα καθήκοντα στελεχών σχολικών μονάδων.

Η προοδευτική μετατροπή των διευθυντών σχολικών μονάδων και των προϊσταμένων σε γραφειοκράτες χωρία καμία μείωση ωραρίου και διευκόλυνση οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν καθήκοντα στελεχών βρίσκονται να αδιέξοδο. Ιδιαίτερα με την πρόσφατη αναθεώρηση του 4823/21 το Υπουργείο Παιδείας αναθέτει όλες τις ευθύνες στις πλάτες των διευθυντών και προϊσταμένων αποστεώνοντας το ρόλο τους από την πραγματική του παιδαγωγική διάσταση. . Είναι αυτονόητο ότι επιτέλους θα πρέπει να γίνουν βήματα προς την δίκαιη αντιμετώπιση όλων των συναδέλφων ως προς το ωράριο και τα δικαιώματα. Επιπροσθέτως οι συνάδελφοι επι θητεία στελέχη δεν έχουν τη δυνατότητα να πάρουνε απόσπαση η μετάθεση αν δεν απαλλαγούν από τα καθήκοντά τους. Ως αιρετός σε όλες τις περιπτώσεις στήριξα τις αιτήσεις των συναδέλφων.

Ομόφωνα εγκρίθηκαν οι παρακάτω αιτήσεις :

1. Αδ. ΠΕ 60 απαλλαγή λόγω μετάθεσης 

2. Μάθ. Μ. ΠΕ 70 διευθύντρια ΔΣ χουδετσιου απαλλαγή λόγω της εν αγνοία της αλλαγής της λειτουργικής σύνθεσης του σχολείου ως τριθέσιο

3. Μ. Α. ΠΕ 60 απαλλαγή ως υποδιευθυντρια από το 7/θεσιο νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας

4. Σ. Γ. ΠΕ 60 απαλλαγή από προϊσταμένη του 20ου Νηπιαγωγείου.

5. Π. Ρ. ΠΕ 60 απαλλαγή από προϊσταμένη λόγω μετάθεσης.

6. Μ. Ρ. ΠΕ 60 απαλλαγή προϊσταμένης λόγω μετάθεσης. 

7. Κ. Μ. ΠΕ 60 απαλλαγή προϊσταμένης λόγω απόσπασης στο ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου 

8. Α. Ε. ΠΕ 60 απαλλαγή προϊσταμένης λόγω απόσπασης εντός του ΠΥΣΠΕ Ρεθύμνου. 

9. Α. Π. ΠΕ 60 απαλλαγή από προϊστάμενη νηπιαγωγείου

10. Π.Δ. ΠΕ 60 απαλλαγή προϊσταμένης από το 7ο Νηπιαγωγείο Ιεράπετρας 

11.Χ. Δ. απαλλαγή προϊσταμένης από το Νηπιαγωγείο Χρυσοπηγης Χανίων

12. Κ. Γ. απαλλαγή προϊσταμένης από νηπιαγωγείο Γερακαρίου 

Θέμα 2ο : « Γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

Ομόφωνα εγκρίθηκαν :

 1. Π.Μ. ΠΕ 60 Νηπιαγωγείο Σισών για οικογενειακούς λόγους.

 2. Κ. Δ. εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70 για λόγους υγείας.

 3. Ψ. Θ. εκπαιδευτικό ΠΕ 60 47ο ΔΣ Ηρακλείου υπηρετεί σύζυγος σε ευρωπαϊκό σχολείο Λουξεμβούργου και θα δοθεί 7 μήνες με 3528 άρθρο 51 και 4830/20

 4. Σ. Δ. εκπαιδευτικό ΠΕ 60 στο 21ο Ν/Γειο Ηρακλείου 1 χ. και 7 μ. ήτοι έως 31/8/2024. για απόσπαση στο εξωτερικό προκειμένου να υπηρετήσει ο στρατιωτικός σύζυγος.

 5. Κ. Μ. Α ΠΕ 70 στο 2ο ΔΣ Γαζίου εγκρίνεται για μετεγκατάσταση 

 6. Ζ. Κ ΠΕ 70 στο ΔΣ Γεωργιούπολης , μετεγκατάστασης λόγω εργασίας του συζύγου. 

 7. Σ. Γ. ΠΕ 70 Αγίας Μαρίνας άδειας για ολοκλήρωση σπουδών.

 8. Μ. Σ – Κ ΠΕ 70 στο 7ο Χανίων άδεια για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους 

 9. Σ. Δ. άδεια για σπουδές και σοβαρούς λόγους ομόφωνα εγκρίθηκε.

 10. Σ. Ε. ΠΕ 11 ΔΣ Απλαδιανών χορήγηση άδειας για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους 

 11. Τ. Ε. ΠΕ 70 στο ΔΣ Πλακιά εγκρίθηκε άδεια λόγω παραμονής της οικογένειας στο εξωτερικό.

 12. Τ. Ε. ΠΕ 07 με οργανική στο 45ο ΔΣ Ηρακλείου λόγω υπηρέτησης του συζύγου στο εξωτερικό.  

Αιτήσεις για τις οποίες ζητήθηκαν επιπλέον δικαιολογητικά :

Ως αιρετός κατέθεσα τη θέση μου στο ΑΠΥΣΠΕ η οποία είναι σαφής και αφορά όλες τις άδειες. Οι συνάδελφοι που αιτούνται άδεια έχουν σοβαρούς λόγους για να οδηγηθούν στην επιλογή αυτή. Η χορήγηση κατοχυρώνει νομικά του αιτούνται και το συμβούλιο. Οι άδειες δεν έχουν κόστος για το δημόσιο συνεπώς δεν τεκμαίρετε καμία περικοπή άδειας . Τα λειτουργικά κενά που προκύπτουν δίνονται για να καλυφθούν από τους αιτούντες απόσπαση και πλήρωση από αναπληρωτές.

 1. Μ. Ν. ΠΕ 70 με οργανική στο 45ο ΔΣ Ηρακλείου κατά πλειοψηφία αποφασίστηκε να ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά για να εγκριθεί η άδεια 

 2. Β. Ε. ΠΕ 60 στο Ν/γειο Ροδοβανίου δεν δόθηκε η απόσπαση επειδή δεν ανήκει σε διεύθυνση της Κρήτης συνεπώς πρέπει να κάνει αίτηση στο ΑΠΥΣΠΕ Αττικής 

 3. Φ. Αι. 5ο ΔΣ Ιεράπετρας αποφασίστηκε να ζητηθεί επιπλέον δικαιολογητικό για την άδεια λόγω παραμονής στο εξωτερικό για λόγους προσωπικούς.

 1. Γ. Σ. εκπαιδευτικού ΠΕ 70 εκκρεμεί η έγκριση λόγω έλλειψης δικαιολογητικών. Αποφασίστηκε να προσκομίσει πρόσφατη βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο για τη φοίτησή του. Τέλει σε άδεια ήδη από 9/1/2023.

 2. Ι. Ά. Εκπαιδευτικού ΠΕ 70 στο ΔΣ Γαζίου αποφασίστηκε να φέρει μια επίκαιρο ποίηση βεβαίωσης και θα χορηγηθεί από το πανεπιστήμιο για την διεξαγωγή του μεταδιδακτορικού του.

Θέμα 3ο : «Γνωμοδότηση για απόδοση δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικό Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Απορρίφθηκε λόγω του ότι η εκπαιδευτικός ΠΕ 70 ζητά να αποδοθεί η ειδικότητα ΠΕ 25 κοινωνικού λειτουργού και δεν δύναται να συμπληρώσει ωράριο σε γενικής αγωγής στα οποία υπηρετεί. Κατέθεσα ως αιρετός ΄τοι σε περίπτωση που η εκπαιδευτικός δύναται να τεκμηριώσει ότι μπορεί να εργαστεί σε δομες ΕΕΕΕΚ με τίτλος σπουδών συναφή δύναται να δοθεί η απόδοση για συμπλήρωση ωραρίου.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Αλέξανδρος Αλεξάκης Αιρετός ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 24/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα