Thumbnail
Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) είναι επταμελής και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας. Η θητεία των μελών της Δ.Ε.Π.Π.Σ. είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται

Ξεκίνησε από χθες και λήγει στις 21 Αυγούστου, η προθεσμία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που υπέγραψε η υφυπουργός Παιδείας κ.Δόμνα Μιχαηλίδου, για την πλήρωση των κενών θέσεων μελών της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), με την ιδιότητα Συμβούλων Εκπαίδευσης και Διευθυντών/ντριών ή εκπαιδευτικών Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.

Συγκεκριμένα, η Δόμνα Μιχαηλίδου προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες:

 1. Συμβούλους Εκπαίδευσης από την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση,

 2. Διευθυντές/ντριες ή Προϊσταμένους/νες ή εκπαιδευτικούς οι οποίοι/ες υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει σε ΠΕΙ.Σ.

 3. Διευθυντές/ντριες ή Προϊσταμένους/νες ή εκπαιδευτικούς οι οποίοι/ες υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.

να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των κενών θέσεων:

 1. τακτικών και αναπληρωματικών μελών Δ.Ε.Π.Π.Σ. της περίπτωσης (δ), του άρθρου 14 του ν. 4692/2020 (Α΄111), όπως ισχύει

 2. τακτικού μέλους Δ.Ε.Π.Π.Σ. της περίπτωσης (ε) του άρθρου 14 του ν. 4692/2020 (Α΄111), όπως ισχύει,

 3. αναπληρωματικών μελών Δ.Ε.Π.Π.Σ. της περίπτωσης (ε) του άρθρου 14 του ν. 4692/2020 (Α΄111), όπως ισχύει

συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά από την Τρίτη 8/08/2023 έως την Δευτέρα 21/08/2023 και ώρα 15:00 Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.iep.edu.gr/services/deppsaitiseis/

Η πιστοποίηση των υποψηφίων για την εισαγωγή στην πλατφόρμα της αίτησης γίνεται με τους κωδικούς που διαθέτουν στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Πριν τη λήξη της προθεσμίας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέσω του πληροφοριακού συστήματος να συμπληρώσουν την αίτησή τους και να την οριστικοποιήσουν (ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ).

Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης αποδίδεται ένας μοναδικός κωδικός υποψηφίου και ο υποψήφιος μετά την οριστικοποίηση της υποβολής της δεν μπορεί να μεταβάλει κανένα από τα στοιχεία της υποβληθείσας αίτησης.

Τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας αιτήσεων γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: [email protected]

ΣΥΝΘΕΣΗ ΘΗΤΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Σ.

Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) είναι επταμελής, με μέλη κατά τα οριζόμενα στα εδάφια α) έως ε) της παρ.1 του αρθρ. 14 του ν.4692/20220 (Α’111) και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η θητεία των μελών της Δ.Ε.Π.Π.Σ. είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η θητεία των μελών της Δ.Ε.Π.Π.Σ. όπως αυτή ορίστηκε με την αριθμ. 162971/Δ6/30- 11-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1001) Υπουργική Απόφαση «Λήξη θητείας Επιστημονικής Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.) – Ορισμός Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ), λήγει 30-11-2024. Η θητεία των μελών των περιπτώσεων i), ii) και iii) που θα προκύψουν από την παρούσα διαδικασία πλήρωσης κενών θέσεων των μελών που απώλεσαν την ιδιότητά τους, λήγει επίσης 30-11-2024.

Η Δ.Ε.Π.Π.Σ ασκεί αρμοδιότητες του Κεφ. Β’ της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 4692/20230 « Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α’ 111) και συνεδριάζει σύμφωνα με οριζόμενα στις παρ. 4, 5 και 6 του ως άνω άρθρου.

Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία της Δ.Ε.Π.Π.Σ. εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (2690/1999)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι υποψήφιοι/ες υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται τα ακαδημαϊκά τους προσόντα. Τα κριτήρια επιλογής των τακτικών και αναπληρωματικών μελών προκύπτουν με βάσει των εδαφίων δ) και ε) της παρ. 1 του αρθρ. 14 του ν. 4692/2020.

Ο/η υποψήφιος/α μπορεί να καταθέσει αναρτώντας στην πλατφόρμα των αιτήσεων στην αντίστοιχη θέση κάθε δικαιολογητικό που κρίνει αναγκαίο για την στοιχειοθέτηση των παρακάτω προσόντων. Για την απόδειξη προσόντων που βεβαιώνονται από το Π.Υ.Μ. οι υποψήφιοι/ες υποβάλουν το Π.Υ.Μ στις υποδεικνυόμενες θέσεις όσες φορές χρειαστεί

Συγκεκριμένα ο υποψήφιος αναρτά στην αντίστοιχη θέση της πλατφόρμας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφα τίτλων σπουδών 

1.α) διδακτορικό δίπλωμα, αναγνωρισμένο ως συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176)

1.β) δεύτερο διδακτορικό δίπλωμα,

1.γ) μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αναγνωρισμένος ως συναφής με το αντικείμενο απασχόλησης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4354/2015,

1.δ) δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

1.ε) τίτλος διδασκαλείου μετεκπαίδευσης: Ο τίτλος διδασκαλείου προσμετράται μόνον για την επιλογή εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία εξομοίωσης σύμφωνα με το π.δ. 130/1990 (Α` 52),

1.στ) δεύτερο πτυχίο Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης τετραετούς φοίτησης 1.ζ) δεύτερο πτυχίο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης διάρκειας φοίτησης μικρότερης των τεσσάρων (4) ετών

1. η) αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης 1.θ) τρίτο πτυχίο

2. Πιστοποιητικά μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

2.α) πιστοποιητικό ή βεβαίωση ετήσιας επιμόρφωσης Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.), Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Δ.Ε.), Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ή Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.), εφόσον δεν αποτέλεσε προσόν διορισμού,

2.β) πιστοποιητικό ή βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης προγράμματος επιμόρφωσης Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) συνολικής διάρκειας τριακοσίων (300), τουλάχιστον, ωρών ή εννεάμηνης, τουλάχιστον,

2.γ) βεβαίωση παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.) κατ’ ελάχιστον δέκα ωρών,

2.δ) βεβαίωση παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων: του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.), του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας ή του Κέντρου Μελετών και Τεκμηρίωσης της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, κατ’ ελάχιστον δέκα ωρών,

2.ε) βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης επιμόρφωσης του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών,

2.στ) βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης θεματικών ενοτήτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.),

2.ζ) πιστοποίηση επιμόρφωσης Β επιπέδου στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)

 1. η) πιστοποίηση επιμόρφωσης Β1 επιπέδου στις Τ.Π.Ε.

 2. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.

3.α) πιστοποιημένη γνώση πρώτης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ2, 3.β) πιστοποιημένη γνώση πρώτης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ1, 3.γ) πιστοποιημένη γνώση πρώτης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου B2, 3.δ) πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ2,

 1. ε) πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ1, και 3.στ) πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου B2.

 2. Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. ή αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).

 3. Αποδεικτικά συγγραφικού έργου,

5.α Βιβλία, Πρακτικά Συνεδρίων, διδακτικό επιμορφωτικό υλικό

5.α.α) βιβλία διεθνών εκδοτικών οίκων με Διεθνή Μοναδικό Αριθμό Βιβλίου (International Standard Book Number - ISBN)

5.α.β) βιβλία ελληνικών εκδοτικών οίκων με ISBN

5.α.γ) κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους διεθνών εκδοτικών οίκων με ISBN 5α.δ) κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους ελληνικών εκδοτικών οίκων με ISBN

5.α.ε) εισηγήσεις σε πρακτικά διεθνών και ελληνικών συνεδρίων με έκδοση ISBN ή Διεθνή Μοναδικό Αριθμό Σειρών (International Standard Serial Number – ISSN)

5.α.στ) συγγραφή σχολικού εγχειριδίου ή διδακτικού βιβλίου, το οποίο διανέμεται στους μαθητές ή εκπαιδευτικούς σε σχολικές μονάδες της δημόσιας εκπαίδευσης,

5.α.ζ) συμμετοχή σε ομάδα σύνταξης Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών - Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ. - Δ.Ε.Π.Π.Σ.) ή αναμόρφωσης - εξορθολογισμού Προγραμμάτων Σπουδών και διδακτικής ύλης του Ι.Ε.Π. ή του Π.Ι.

5.α.η) δημιουργία εκπαιδευτικού λογισμικού, πιστοποιημένου από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Ι.Ε.Π. ή το Π.Ι. ή με σφραγίδα ποιότητας από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.), το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Ε.Κ.Τ.) και το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.) 5.α.θ) δημιουργία επιμορφωτικού υλικού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Ι.Ε.Π., του Π.Ι. ή εποπτευόμενων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων φορέων

 1. β Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά περιεχομένου συναφούς με το αντικείμενο που θεραπεύει ο υποψήφιος

  1. β.α) άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με ISSN και σύστημα κριτών 5.β.β) άρθρα σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά με ISSN και σύστημα κριτών

  2. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) που μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr και με την οποία:

α) βεβαιώνουν την αλήθεια και ακρίβεια του περιεχομένου της αίτησης αλλά και των κατά περίπτωση συνυποβαλλόμενων εγγράφων.

β) δηλώνουν ότι συναινούν στη νόμιμη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Ε.Ε) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, καθώς και τις διατάξεις του ν. 4624/2019 (Α’ 137).

7. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών (Π.Υ.Μ)

Αρμόδιες για την έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών είναι οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, της οργανικής θέσης των υποψηφίων. Από το ΠΥΜ πρέπει να προκύπτει η τρέχουσα ιδιότητα του στελέχους ή του εκπαιδευτικού βάσει της οποίας υποβάλλει την παρούσα αίτηση. Πρότυπο πιστοποιητικό Υπηρεσιακών μεταβολών βρίσκεται στο παράρτημα της παρούσας Πρόσκλησης.

Διαδικασία ενστάσεων δεν προβλέπεται.

Δεν λαμβάνονται υπόψη οι εκπρόθεσμες αιτήσεις ή οι αιτήσεις που υποβάλλονται πέραν της παρούσης διαδικασίας.

Τροποποίηση  Συγκρότησης των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.) των Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων λόγω υπηρεσιακών μεταβολών

Εξάλλου, με άλλη απόφαση τροποποιήθηκε η υπό στοιχεία 192/ΔΕΠΠΣ/5.12.2022 (ΑΔΑ: 6Δ6Α46ΜΤΛΗ-36Ζ) απόφαση
της Δ.Ε.Π.Π.Σ., αναδρομικά από 5.7.2023, ως προς τα κάτωθι:

Ι. Ορίζονται τα μέλη των ΕΠ.Ε.Σ στην θέση του Διευθυντή/ντριας μέλους του κάθε Πρότυπου ή Πειραματικού Σχολείου, βάσει των αποφάσεων τοποθέτησης των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τις αναλήψεις υπηρεσίας των τοποθετούμενων Διευθυντών και

ΙΙ. Ορίζονται τα μέλη των Ε.Π.Ε.Σ. στην θέση του Συμβούλου Παιδαγωγικής ευθύνης της σχολικής μονάδας, των παρακάτω Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων της περιφέρειας Πελοποννήσου, ως εξής:

Δείτε την απόφαση με τα ονόματα

 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 24/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

kausonas
Καμπανάκι επιστημόνων: Οι ακραίες θερμοκρασίες συνδέονται με θανατηφόρα εγκεφαλικά επεισόδια
«Τα εγκεφαλικά είναι η δεύτερη πιο συχνή αιτία θανάτου παγκοσμίως και αυτή η επιβάρυνση που προκαλείται από τις ακραίες θερμοκρασίες είναι πολύ...
Καμπανάκι επιστημόνων: Οι ακραίες θερμοκρασίες συνδέονται με θανατηφόρα εγκεφαλικά επεισόδια
kleista sxoleia proaulio
Νέο περιστατικό ενδοσχολικής βίας: 15χρονος χτύπησε συνομήλικο του μέσα σε προαύλιο Γυμνασίου
O 15χρονος φέρεται να εισήλθε σε προαύλιο χώρο Γυμνασίου στο Αγρίνιο και να χτύπησε με γροθιά τον συνομήλικό του, με αποτέλεσμα να του προκαλέσει...
Νέο περιστατικό ενδοσχολικής βίας: 15χρονος χτύπησε συνομήλικο του μέσα σε προαύλιο Γυμνασίου