μενουδακος-σισιλιάνος
Μεταξύ άλλων το Μνημόνιο προβλέπει και την πρακτική άσκηση τελειόφοιτων ή μεταπτυχιακών φοιτητών της Νομικής Σχολής στην ΑΠΔ

Υπογράφηκε, στις 6 Ioυλίου 2023, Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, από τον Πρόεδρο της Αρχής, κ. Κωνσταντίνο Μενουδάκο και τον Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής καθηγητή κ. Λίνο-Αλέξανδρο Γ. Σισιλιάνο.

Μεταξύ άλλων το Μνημόνιο προβλέπει και την πρακτική άσκηση τελειόφοιτων ή μεταπτυχιακών φοιτητών της Νομικής Σχολής στην ΑΠΔ.

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων (ΑΠΔ) και η Νομική Σχολή συμφώνησαν να συνεργαστούν ενεργά με στόχο την από κοινού προώθηση της εκπαιδευτικής, ερευνητικής και εν γένει επιστημονικής τους δράσης, προς όφελος της ενημέρωσης και της διαρκούς επιμόρφωσης τόσο των μελών ΔΕΠ όσο και των στελεχών της ΑΠΔ, καθώς και των φοιτητών σχετικά με το δίκαιο των προσωπικών δεδομένων.

Οι κ.κ. Μενουδάκος και Σισιλιάνος δήλωσαν τα εξής:

«Ο ρόλος της Αρχής και η σημασία της νομολογίας της στη διάδοση των αρχών του δικαίου προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συγχρόνως η ιστορία και η συμβολή της Νομικής Σχολής στην επιστημονική εξέλιξη, μεταξύ άλλων αυτού του δικαιϊκού κλάδου, παρέχουν ισχυρές εγγυήσεις για την έναρξη συστηματικής συνεργασίας και ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των δύο φορέων η οποία θα αποφέρει οφέλη για την πιο αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής τους».

Το Μνημόνιο είναι διαθέσιμο εδώ.

Άρθρο 1: Η ΑΠΔ και η Νομική Σχολή αποφασίζουν να συνεργαστούν ενεργά με στόχο την από κοινού προώθηση της εκπαιδευτικής, της ερευνητικής και εν γένει επιστημονικής τους δράσης, προς όφελος της ενημέρωσης και της διαρκούς επιμόρφωσης τόσο των μελών ΔΕΠ όσο και των στελεχών της ΑΠΔ, καθώς και των φοιτητών σχετικά με το δίκαιο των προσωπικών δεδομένων.  

Άρθρο 2: Η συνεργασία αυτή θα υλοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως: α) με την από κοινού διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων και άλλων συναφών εκδηλώσεων για την ανάδειξη ζητημάτων προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής κυβερνοασφάλειας, πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, λαμβανομένων ιδίως υπ’ όψιν των τεχνολογικών και νομοθετικών εξελίξεων,   β) την πρακτική άσκηση τελειόφοιτων ή μεταπτυχιακών φοιτητών της Νομικής Σχολής στην ΑΠΔ λαμβανομένων υπ’ όψιν των δυνατοτήτων υποδοχής τους από την ΑΠΔ,  γ) την πραγματοποίηση διαλέξεων από στελέχη της ΑΠΔ στη Νομική Σχολή στο πλαίσιο προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών μαθημάτων ή άλλων εκδηλώσεων της Νομικής Σχολής,  δ) τη διευκόλυνση πρόσβασης (επιτόπιας και απομακρυσμένης) των μελών και του επιστημονικού προσωπικού της ΑΠΔ στις υπηρεσίες που παρέχει η βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής και τη διευκόλυνση της πρόσβασης μελών ΔΕΠ στη βιβλιοθήκη της ΑΠΔ και  ε) τη συμμετοχή μελών ΔΕΠ και των φοιτητών της Νομικής Σχολής στις επιστημονικές και εν γένει εκδηλώσεις και δράσεις της ΑΠΔ, καθώς και των στελεχών της ΑΠΔ σε αντίστοιχες εκδηλώσεις της Νομικής Σχολής.

 Άρθρο 3: Η Νομική Σχολή και η ΑΠΔ θα ορίσουν από έναν εκπρόσωπο, οι οποίοι θα αναλάβουν από κοινού τον συντονισμό των ενεργειών μεταξύ των δύο μερών.

 Άρθρο 4: Έκαστο μέρος αναλαμβάνει με ίδια μέσα τα έξοδα, τα οποία αντιστοιχούν στις δράσεις του.

Άρθρο 5: Η επωνυμία και το λογότυπο των μερών θα πρέπει να εμφανίζονται επαρκώς σε κάθε κοινή δράση τους.

Άρθρο 6: Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχονται ή/και ανταλλάσσονται, στο πλαίσιο του παρόντος, μεταξύ της ΑΠΔ και της Νομικής Σχολής, θα υπόκεινται στους κανόνες τήρησης απορρήτου, προστασίας προσωπικών δεδομένων και στις λοιπές διασφαλίσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία η οποία, κατά περίπτωση, τυγχάνει εφαρμογής.

Άρθρο 7: Η διάρκεια του Μνημονίου Συνεργασίας ορίζεται τριετής με δυνατότητα παράτασης έπειτα από συμφωνία των μερών. 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Εκπαιδευτικοί: Νέος υπολογισμός της μισθοδοσίας από 1 Μαρτίου λόγω τροποποίησης φόρου

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 1/3

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

mathimatika
Μαθηματικά Γυμνασίου: Νέα σημαντική οδηγία για τη διδασκαλία τους
Το μάθημα των μαθηματικών σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου είναι ενιαίο και αδιαίρετο που σημαίνει ότι δεν αποτελούν κλάδους το Μέρος Α (Άλγεβρα) και...
Μαθηματικά Γυμνασίου: Νέα σημαντική οδηγία για τη διδασκαλία τους
Σακελλαροπούλου (2)
Τέμπη-Σακελλαροπούλου: «Η οδύνη παραμένει αμείωτη και τα ερωτήματα δίχως απάντηση»
Η δήλωση της Προέδρου της Δημοκρατίας για την μαύρη επέτειο του πολύνεκρου δυστυχήματος στα Τέμπη
Τέμπη-Σακελλαροπούλου: «Η οδύνη παραμένει αμείωτη και τα ερωτήματα δίχως απάντηση»