Νέο Υπουργείο: Η εποπτεία ΙΝΕΔΙΒΙΜ και νεολαίας στη Σοφία Ζαχαράκη
Μεταφέρονται αρμοδιότητες στο νέο Υπουργείο  Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Στην αρμοδιότητα της κ.Σοφίας Ζαχαράκη και στο νεοσύστατο υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας το οποίο αναλαμβάνει, μεταφέρονται ορισμένες αρμοδιότητες που μέχρι τώρα ανήκαν στο υπουργείο Παιδείας και αφορούν ιδίως τη νεολαία και τη δια βίου μάθηση.

Συγκεκριμένα, το Π.Δ για τις αρμοδιότητες του νέου Υπουργείου, αναφέρει ότι μεταφέρεται σε αυτό από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού η Διεύθυνση Νεολαίας της Γενικής Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του άρθρου 68Γ του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 85 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254).

Επίσης μεταφέρεται από το Τμήμα Α΄ Διοίκησης και Εποπτείας δημόσιων Φορέων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Διεύθυνσης Εποπτείας Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού η εποπτεία του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης» (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) κατά το μέρος του σκοπού της περ. (β) της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24).

Το αρθρο αυτό [περ. (β) της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24)]αναφέρει ότι το ΙΝΕΔΙΒΙΜ έχει αρμοδιότητα για  τη νέα γενιά, με έμφαση τη στήριξη των νέων στη εκπαιδευτική και επαγγελματική διαδρομή και κινητικότητα τους, την ανάδειξη και τη στήριξη της καινοτομίας και κινητικότητας, η οποία πλέον μεταφέρεται στο νέο Υπουργείο.

Στη νεοσύστατη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του νέου υπουργείου, μεταφέρονται επίσης από τη Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης οι αρμοδιότητες (α) μελέτης, επεξεργασίας, θέσπισης και επιμέλειας εφαρμογής μέτρων και δράσεων που αφορούν στα επιδόματα λόγω αναπηρίας, επανεξέτασης και ενιαιοποίησης των υφιστάμενων διατάξεων και υποβολής προτάσεων για τη θέσπιση νέων ενιαίων κανόνων για τα επιδόματα λόγω αναπηρίας από το Τμήμα Σύνταξης και Επιδομάτων Αναπηρίας της Διεύθυνσης Παροχών Κύριας Σύνταξης των υποπερ. (αα) και (ββ) της περ. (γ) του άρθρου 31 του π.δ. 134/2017, και (β) της εποπτείας, του ελέγχου και της θέσπισης μέτρων για την υλοποίηση του προγράμματος «κατ’ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων», καθώς και της εποπτείας, θέσπισης, επιμέλειας εφαρμογής μέτρων και υλοποίησης της παροχής οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη δαπανών νοσηλείας σε μονάδες χρόνιας φροντίδας ή αποθεραπείας κατ΄ οίκον από το Τμήμα Προσυνταξιοδοτικών Παροχών και Λοιπών Παροχών σε Χρήμα των υποπερ. (γγ) και (δδ) της περ. (δ) της παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 134/2017.

Στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας μεταφέρεται, επίσης, από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης η εποπτεία των ακόλουθων νομικών προσώπων: (α) του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Ο.Π.Ε.Κ.Α.), του ν.  4520/2018 (Α΄  30), σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 αυτού, (β) του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Ε.Κ.Κ.Α.) του π.δ. 64/2022 (Α΄ 168), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 αυτού, (γ) του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών» (Κ.Ε.Α.Τ.) του π.δ. 265/1979 (Α΄ 74), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 αυτού, (δ) του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Ίδρυμα Κωφών» (Ε.Ι.Κ.) του άρθρου 1 του α.ν. 726/1937 (Α΄ 228), σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 2646/1998 (Α΄ 236), (ε) των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που έχουν συσταθεί με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας», σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4109/2013 (Α’ 16), (στ) του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας» σύμφωνα με την περ. (ιδ) της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 και (ζ) των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας.

 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Κύκλωμα «εξαφάνισε» δυο μαθήτριες

Πιστοποίηση Ιταλικών εύκολα και πολύ άμεσα για ΑΣΕΠ - Τέλος χρόνου 26/2

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

laptop boy
«Τοξικό» για το σώμα το μπλε φως από υπολογιστές και κινητά – Πώς θα προστατευτούμε
«Σε έναν γηράσκοντα πληθυσμό όπως ο σύγχρονος, η αλλαγή στις λάμπες LED είναι μία δυνητική ωρολογιακή βόμβα για την υγεία»
«Τοξικό» για το σώμα το μπλε φως από υπολογιστές και κινητά – Πώς θα προστατευτούμε