Οι Σχολές που συνδέονται με τα δυναμικά αναπτυσσόμενα επαγγέλματα
Οι ταχύτατες εξελίξεις της τελευταίας πενταετίας παγκοσμίως σε οικονομικό και τεχνολογικό επίπεδο σε συνδυασμό με τις καταλυτικές επιπτώσεις της πανδημίας διαμορφώνουν ένα  νέο πλαίσιο απασχόλησης και αναδυόμενων επαγγελματικών κλάδων

Οι ταχύτατες εξελίξεις της τελευταίας πενταετίας παγκοσμίως σε οικονομικό και τεχνολογικό επίπεδο σε συνδυασμό με τις καταλυτικές επιπτώσεις της πανδημίας διαμορφώνουν ένα  νέο πλαίσιο απασχόλησης και αναδυόμενων επαγγελματικών κλάδων. Ως επιστέγασμα των διαφαινόμενων αλλαγών έρχεται και η εκθετική αξιοποίηση της Τεχνητής νοημοσύνης που σταδιακά διαφαίνεται να αξιοποιείται από ολοένα και περισσοτέρους απλούς χρήστες. Ως αποτέλεσμα αρκετοί τομείς θα δεχθούν ισχυρές αρνητικές πιέσεις και πολλοί θα παρουσιάσουν γρηγορότερα θετικό δείκτη απασχόλησης.

Βέβαια, θα πρέπει πάντοτε ο κάθε ενδιαφερόμενος να συνυπολογίσει 3 βασικά δεδομένα εξετάζοντας τις τάσεις και τις προοπτικές και σε κάθε επαγγελματικό κλάδο. Ποια είναι αυτά τα δεδομένα;

1. Η απασχολησιμότητα και η επαγγελματική ανέλιξη σε οπουδήποτε επάγγελμα ακόμη και στα δυναμικά αναπτυσσόμενα, έχει να κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό με την προσωπικότητα, τα ταλέντα και τις δεξιότητες του ανθρώπου που προτίθεται να το σπουδάσει και να το ασκήσει. Ακόμη και επαγγέλματα με ευοίωνες προοπτικές, μπορούν να χάσουν τη δυναμική τους εφόσον δεν ταιριάζουν με την προσωπικότητα μας.

2. Πολλά από αυτά τα επαγγέλματα και τις εξειδικεύσεις συνδέονται είτε με καινοτόμα προπτυχιακά προγράμματα είτε με επαγγελματικές εξειδικεύσεις. Αυτό σημαίνει πως ένας μαθητής που ενδιαφέρεται για αυτά θα πρέπει να μάθει ποια είναι η βασική επιστήμη που θα τον οδηγήσει σε αυτόν τον κλάδο ενώ ένας ενήλικας να δει πως θα μπορεί άμεσα να εξειδικευθεί για να τα ασκήσει άμεσα και να είναι από τους πρώτους.

3. Σημαντικός αριθμός των αναδυομένων και καινοτόμων εξειδικεύσεων είναι υψηλής έντασης γνώσης και δεξιοτήτων. Μάλιστα γίνεται ολοένα και μεγαλύτερος λόγος για αυτό το θέμα καθώς και στην Ευρώπη υπάρχουν έκδηλες ανησυχίες για έλλειψη ανθρωπίνου δυναμικού που να μπορεί να στελεχώσει τους κλάδους που χαρακτηρίζονται από αυτό το δεδομένο. Δεν είναι μάλιστα τυχαίο πως τα τελευταία χρόνια δημιουργούνται αλλά και ενισχύονται όλο και περισσότερο πολλές επιχειρηματικές υπηρεσίες έντασης γνώσης με υψηλή αναλογία εξειδικευμένων επιστημόνων που αναφέρουν πως αντιμετωπίζουν ήδη πρόβλημα στη στελέχωση τους. Συνεπώς, εδώ δεν περιοριζόμαστε αποκλειστικά σε θέμα ακαδημαϊκής επαγγελματικής εξειδίκευσης αλλά και δεξιοτήτων. Η χώρα μας σταδιακά αντιλαμβάνεται το θέμα αυτό για παράδειγμα στην έλλειψη στελεχών πληροφορικής

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα θα δούμε αρχικά ορισμένες επαγγελματικές εξειδικεύσεις που είναι δυναμικά αναπτυσσόμενες και παράλληλα περιζήτητες στην αγορά εργασίας για τα επόμενα χρόνια:

Στελέχη Εφοδιαστικής Αλυσίδας: Η Εφοδιαστική Αλυσίδα σχετίζεται με το σχεδιασμό, τις προμήθειες, την παραγωγή, την αποθήκευση, τη μεταφορά και τις πωλήσεις τόσο ενδοεπιχειρησιακά όσο και έξω από τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, το εύρος της αφορά  κάθε είδους προϊόν ή υπηρεσία όπως π.χ. τρόφιμα, φάρμακα, πετρέλαιο, κ.α. και επηρεάζει την καθημερινότητα όλων μας. Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, μηχανικών παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Ναυτιλιακών Σπουδών κ.α. είναι άμεσα συνδεόμενα ωστόσο το τμήμα του ΔΙΠΑΕ είναι το πλέον εξειδικευμένο στο πεδίο αυτό.

- Επιστήμονες των Δεδομένων. Είναι οι επιστήμονες και επαγγελματίες που ήδη καλούνται να διαχειριστούν ένα τεράστιο όγκο δεδομένων και πληροφοριών σε πολλούς κλάδους. Ήδη απαραίτητοι σε δεκάδες τομείς αλλά και επιχειρήσεις ακόμα και μεσαίου μεγέθους προκειμένου να εφαρμόσουν σωστά είτε ένα συνδυασμό IT & Business, είτε μέσω των πεδίων data quality & data integration να εξάγουν χρηστικά πορίσματα για ερευνητικούς και άλλους σκοπούς. Μια άμεσα συνδεόμενη δίοδος για την ειδικότητα αυτή είναι τμήματα Στατιστικής, Πληροφορικής, Διοικητικής Επιστήμης κ.ά.

- Βιοστατιστικοί - Μοριακοί Βιολόγοι – Βιοτεχνολόγοι: Ως ειδικοί επιστήμονες που  έχουν τη δυνατότητα να αντιλαμβάνονται μηχανισμούς λειτουργίας έμβιων συστημάτων, να κατανοούν λειτουργικές ανωμαλίες, ασθένειες, ιώσεις, βιοδιεργασίες και να αναλύουν εξάγοντας συγκεκριμένα πορίσματα, οι εν λόγω ειδικότητες φαντάζουν πλέον να μην λογίζονται αποκλειστικά  ως εργαστηριακοί επιστήμονες αλλά και ως πολύτιμοι σύμβουλοι του κράτους και των σχετικών φορέων. Σχετικές σπουδές για την ειδικότητα αυτη είναι τμήματα Βιολογίας, Βιοχημείας, Βιοτεχνολογίας, Στατιστικής, κ.ά.

- 3D Specialists.  Το κομμάτι του 3D και VR φέρνει την τρισδιάστατη απεικόνιση και την εικονική πραγματικότητα πιο κοντά από ποτέ στο μέσο άνθρωπο. Με εφαρμογές οι οποίες ξεκινούν από το gaming και φτάνουν μέχρι τον πολιτισμό και την ιατρική, οι ανερχόμενοι αυτοί τομείς συνδυαστικά με το 3D printing και με το advanced manufacturing έρχονται να μας παραδώσουν προϊόντα και υπηρεσίες με ευκολία, ακρίβεια και δυνατότητες που δεν μπορούσαμε να φανταστούμε στο παρελθόν. Από τη «τρισδιάστατη εκτύπωση» ενός αθλητικού υποδήματος και κατασκευή ενός σπιτιού μέσα σε λίγες ώρες μέχρι την τρισδιάστατη απεικόνιση της Ακαδημίας του Πλάτωνος, 3D Specialists και Βιομηχανικοί Σχεδιαστές, αποτελούν την αιχμή του δόρατος για ακόμη ένα καινοτόμο πεδίο της 4ης βιομηχανικής επανάστασης συνδυάζοντας το CAD/CAM (computer-aided design and computer-aided manufacturing) και τις νέες τεχνολογίες το οποίο ακόμη δεν μπορούμε να προβλέψουμε μέχρι που μπορεί να φτάσει. Τμήματα όπως Πολιτισμικής Πληροφορικής& Επικοινωνίας, Μηχανικών πληροφορικής, Πληροφορικής είναι συναφή προγράμματα σπουδών

- Μηχανικοί Ρομποτικής & Α.Ι. Η εφαρμοσμένη μηχανική και η αυτοματοποίηση αξιοποιείται και μπορεί να μεγιστοποιηθεί σε τομείς όπως οι μεταφορές, η βιομηχανική παραγωγή, η ιατρική κ.ά. Για παράδειγμα, στη ρομποτική χειρουργική, ο χειρουργός βρίσκεται πλέον μπροστά σε μια χειρουργική κονσόλα όπου βλέπει σε μια οθόνη το χειρουργικό πεδίο, και πραγματοποιεί την επέμβαση κινώντας ειδικούς μοχλούς. Ένα τέτοιο ρομποτικό σύστημα προσφέρει τρισδιάστατη και ακριβή εικόνα στο χειρουργό, οι εντολές που δίνει ο χειρουργός μεταφέρονται ψηφιακά, στους αρθρωτούς χειρουργικούς βραχίονες ενός ρομπότ, οι οποίοι εκτελούν πρακτικά τη χειρουργική επέμβαση. Εδώ ΗΜΜΥ, Μηχανικοί Πληροφορικής  είναι τα πιο άμεσα (αλλά όχι τα μοναδικά τμήματα( που θα σας εφοδιάσουν με τις σχετικές γνώσεις.

- Αναλογιστές: Με ολοένα και πιο απρόβλεπτο το πεδίο της διαχείρισης κινδύνων και της ανάλυσης ρίσκου, οι ειδικοί αυτοί επιστήμονες καλούνται τα επόμενα χρόνια να αποσοβήσουν δυσάρεστες καταστάσεις ή να περιορίσουν πιθανές συνέπειες. Έχοντας ως εργαλείο τα μαθηματικά και τη στατιστική είτε εργαζόμενοι στον ασφαλιστικό κλάδο, είτε εργαζόμενοι ως actuarial consultants είτε μεταπηδώντας στο χρηματοοικονομικό κλάδο, οι αναλογιστές αναλύουν και συμβάλλουν στη διαχείριση οικονομικών κινδύνων κάθε μορφής που μπορούν να προκύψουν ως συνέπεια πολλών παραγόντων και καταστάσεων. Μαθηματικό, Στατιστικής, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας είναι τα τμήματα που συνήθως ακολουθούν τα παιδιά που αγαπούν το πεδίο αυτό.

- Μηχανικοί Υλικών: Ο κλάδος της Επιστήμης και της Μηχανικής των Υλικών σχετίζεται με οτιδήποτε αφορά στο σχεδιασμό, τη σύνθεση και την ανάπτυξη των υλικών που αξιοποιούνται σε πλήθος τεχνολογικών εφαρμογών και όχι μόνο. Από βιοσυμβατά υλικά με εφαρμογές στην υγεία μέχρι νανοϋλικά που μπορούν να αξιοποιηθούν μέχρι και στο διάστημα,  ο Μηχανικός Υλικών έχει ενεργό ρόλο και εμπλοκή σε τομείς όπως η ενέργεια, η δόμηση, η αεροναυπηγική, η  βιοϊατρική κ.ά.Το τμημα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών στα Ιωάννινα προσφέρει πολλές ειδικές γνώσεις στο πεδίο, αλλά και τα τμήματα Χημείας και  Χημικών Μηχανικών επίσης.

- Solutions Engineers. Έχοντας κατά κύριο λόγο τεχνικό υπόβαθρο με έντονα ανεπτυγμένα soft skills αλλά και δεξιότητες και γνώσεις που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση πελατών ή/και τις πωλήσεις, η επαγγελματική αυτή εξειδίκευση έχει να κάνει με έναν προγραμματιστή ή έναν μηχανικό λογισμικού που λειτουργεί πολύ συχνά όμως ως chief technology officer (CTO). Ένα εξειδικευμένο στέλεχος το οποίο μπορεί από τη μια να δώσει λύση σε τεχνολογικά προβλήματα ενός πελάτη αλλά και επιπρόσθετα να αντιληφθεί και να προσδιορίσει τις ανάγκες ενός πελάτη. Εδώ πρόκειται για ένα διεπιστημονικό πεδίο όπου αφετηρία μπορει να είναι η Πληροφορική, η Μηχανική, αλλά και τμήματα ακόμη Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Φυσικά αυτά είναι ορισμένα από τα δεκάδες δυναμικά επαγγέλματα και κλάδους όπως συχνά παρατίθενται και στη σχετική βιβλιογραφία και μελέτες. Αυτός είναι και ο λόγος που ο κάθε νέος και η κάθε οικογένεια να σχεδιάσουν προσεκτικά τα επόμενα τους ακαδημαϊκά βήματα με τη βοήθεια ειδικών επιστημόνων και συμβούλων σταδιοδρομίας και να μην εστιάζουν μόνο σε γενικές λεπτομέρειες όπως π.χ. οι βάσεις. Εξάλλου η εισαγωγή σε μια σχολή, σε ένα τμήμα είναι το πρώτο από τα πολλά βήματα που θα κάνουμε στην επαγγελματική μας σταδιοδρομία.

Σύνταξη:

Δρ Ταουσάνης Χρήστος, Επιστημονικός Διευθυντής EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας - www.employ.edu.gr

Ταουσάνης Χρήστος

Θεόδωρος Καλαϊτζίδης, Πρόεδρος Ομίλου ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ – AFTER SCHOOL – Μαθηματικός, www.diakrotima.gr

Θεόδωρος Καλαϊτζίδης

 

 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

35.000 στην ουρά: Τελευταία ευκαιρία για το online εύκολο Proficiency ΧΩΡΙΣ προφορικά, έκθεση έως 26 Ιουνίου

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 20/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

asep
169 εκπαιδευτικοί, φοιτητές, εργαζόμενοι καταγγέλλουν την αποσιώπηση της μάχης των εξεταστικών από την ιστορία της ΔΟΕ
Η μάχη των εξεταστικών του ’98 ανήκει στις λαμπρές ιστορικές στιγμές του κλάδου, δεν εξαφανίζεται από καμία «ιστορική» γομολάστιχα παραχάραξης
169 εκπαιδευτικοί, φοιτητές, εργαζόμενοι καταγγέλλουν την αποσιώπηση της μάχης των εξεταστικών από την ιστορία της ΔΟΕ