ekpaideytikos
Τι ισχύει για άδειες, κωλύματα διορισμού μελών εφορευτικών επιτροπών, επάνοδο στην οργανική θέση, αιρετούς, κ.ά

Μια χρήσιμη σύνοψη για όσα ισχύουν σχετικά με την Υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών και τις μεταβολές κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, συνέταξε η Δημοκρατική Συνεργασία Εκπαιδευτικών Π.Ε. και παρουσιάζουμε ακολούθως.

Να σημειωθεί ότι ακόμα περιμένουμε το αίτημα εξαίρεσης των υπηρεσιακών μεταβολών από τις απαγορεύσεις του Νόμου που προβλέπονται λόγω εκλογών. Την πληροφορία αυτή ανάρτησε ο αιρετός Νίκος Φασφαλής

Η εξαίρεση των υπηρεσιακών μεταβολών (αποσπάσεις, οριστικές τοποθετήσεις, βελτιώσεις θέσεων κλπ) από τις απαγορεύσεις των εκλογών αποτελεί πάγιο αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας και έχει συμβεί και στο παρελθόν. Το σχετικό αίτημα αναμένεται να κατατεθεί άμεσα στην Ειδική Επιτροπή του  Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) για κατ΄ εξαίρεση αναστολή της απαγόρευσης των Υπηρεσιακών Μεταβολών. Η συγκεκριμένη διαδικασία είχε ακολουθηθεί τον Σεπτέμβριο του 2015, κατά την έναρξη του διδακτικού έτους, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Υπουργείου Παιδείας, για τη διενέργεια αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και την πρόσληψη αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών, όπου και εκδόθηκε η γνωμοδότηση 40/2015 της Επιτροπής του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Υπηρεσιακή κατάσταση και μεταβολές κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου

1. Κωλύματα διορισμού μελών εφορευτικών επιτροπών

«Δημόσιοι και δημοτικοί υπάλληλοι ή έμμισθοι υπάλληλοι δημοτικών νομικών προσώπων και ιδρυμάτων και όσοι μ` αυτές τις ιδιότητες υπηρέτησαν την τελευταία τριετία προ της εκλογής, δεν μπορούν να κληρωθούν ή διοριστούν μέλη εφορευτικών επιτροπών και αν τυχόν κληρωθούν ή διοριστούν δεν μπορούν να λάβουν μέρος στη συγκρότηση των επιτροπών.». (άρθρο 59 του Π.Δ.26/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του ν.4648/2019)

2. Ανάκληση και απαγόρευση κανονικών αδειών δημοσίων υπαλλήλων

«Απαγορεύεται η χορήγηση κάθε κανονικής άδειας απουσίας σε τακτικούς δημοσίους υπαλλήλους, στρατιωτικούς γενικά και τακτικούς υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στο διάστημα που μεσολαβεί από την προκήρυξη των εκλογών μέχρι και την ημέρα της ψηφοφορίας.

Οι άδειες που τυχόν χορηγήθηκαν πριν από την προκήρυξη των εκλογών ανακαλούνται αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται η έκδοση απόφασης, της αρμόδιας αρχής, και τα πρόσωπα που έχουν αυτές τις άδειες είναι υποχρεωμένα να βρεθούν στις θέσεις τους, χωρίς οποιαδήποτε ειδοποίηση.

Σε περίπτωση κατεπείγουσας ανάγκης μπορεί να χορηγηθεί άδεια σε δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους και στρατιωτικούς γενικά, ύστερα από προηγούμενη έγκριση του αρμόδιου Υπουργού ή εξουσιοδοτημένου απ` αυτόν οργάνου.». (άρθρο 106 του Π.Δ.26/2012)

3. Επάνοδος δημοσίων υπαλλήλων υποψήφιων βουλευτών στην οργανική τους θέση

«Δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι, που παραιτούνται υποχρεωτικά σύμφωνα με την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία, για να ανακηρυχθούν υποψήφιοι σε οποιεσδήποτε εκλογές, εάν δεν εκλεγούν, επανέρχονται στην ενεργό υπηρεσία μετά την περάτωση της διαδικασίας ανακήρυξης των εκλεγομένων ή, εάν εκλεγούν, από τη λήξη της θητείας τους για οποιονδήποτε λόγο.

Η επάνοδος συντελείται, αυτοδικαίως, με μόνη την υποβολή σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο στην υπηρεσία και στη θέση από την οποία είχε παραιτηθεί. Αν η υπηρεσία αυτή δεν υφίσταται κατά το χρόνο της επανόδου, η αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία όπου έχουν μεταφερθεί οι υπάλληλοι της υπηρεσίας εκείνης.

Η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών μηνών από την ανακήρυξη των βουλευτών ή από τη λήξη, για οποιονδήποτε λόγο, της θητείας τους. Αν δεν υπάρχει κενή θέση, ο υπάλληλος επανέρχεται ως υπεράριθμος και καταλαμβάνει αυτοδικαίως την πρώτη θέση που θα κενωθεί στον κλάδο του.

Τα παραπάνω πρόσωπα, μέχρι να εκλεγούν ή, εφόσον δεν εκλεγούν, μέχρι να επανέλθουν στην υπηρεσία τους, ασφαλίζονται για υγειονομική περίθαλψη στο φορέα ασφάλισης που ήσαν ασφαλισμένοι πριν την παραίτησή τους, καταβάλλοντας οι ίδιοι τις προβλεπόμενες εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη επί των αποδοχών που είχαν κατά το χρόνο της παραίτησής τους.».

(άρθρο 12 του Ν.3231/2004)

4. Επάνοδος εκπαιδευτικών υποψήφιων βουλευτών σε θέσεις στελεχών

Εκπαιδευτικοί οι οποίοι παραιτήθηκαν υποχρεωτικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Συντάγματος και της παρ. 4 του άρθρου 30 του Π.Δ.26/2012, προκειμένου να ανακηρυχθούν υποψήφιοι στις Βουλευτικές εκλογές και δεν εξελέγησαν, επανέρχονται αυτοδίκαια στην ενεργό υπηρεσία, στη θέση από την οποία είχαν παραιτηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν.3231/2004, καθώς και στο αξίωμα που κατείχαν πριν υποβάλλουν αίτηση παραίτησης (Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ. 125787/Ε3/06-08-2019).

Εκκρεμεί η αποδοχή της γνωμοδότησης 342/2010 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που εκφράζει αντίθετη άποψη.

5. Επάνοδος εκπαιδευτικών υποψήφιων βουλευτών σε θέσεις Αιρετών μελών υπηρεσιακών συμβουλίων

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση 256/2004 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έχει γίνει αποδεκτή, εκπαιδευτικοί οι οποίοι παραιτήθηκαν υποχρεωτικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Συντάγματος και της παρ. 4 του άρθρου 30 του Π.Δ.26/2012, προκειμένου να ανακηρυχθούν υποψήφιοι στις Βουλευτικές εκλογές και δεν εξελέγησαν, επανέρχονται μεν αυτοδίκαια στην υπηρεσία, αλλά δεν επανέρχονται σε θέσεις αιρετών μελών στα υπηρεσιακά συμβούλια.

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το 1ο Πανεπιστημιακό Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό Ειδικής Αγωγής με ΜΟΝΟ 50Є εγγραφή (Αιτήσεις ως 4-12)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Πιστοποίηση Αγγλικών σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ σε ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ και Παν.Λευκωσίας μέσω alfavita.gr ΕΔΩ

Πιστοποίηση Υπολογιστών σε 2 ημέρες μόνο 95 ευρώ για προκηρύξεις ΑΣΕΠ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

Οφθαλμαπάτη με δέντρο
Οφθαλμαπάτη: Έχετε κοφτερή ματιά; Μπορείτε να βρείτε το χριστουγεννιάτικο δέντρο σε 8 δευτερόλεπτα;
Οφθαλμαπάτη: Πού κρύβεται το χριστουγεννιάτικο δέντρο;
Οφθαλμαπάτη: Έχετε κοφτερή ματιά; Μπορείτε να βρείτε το χριστουγεννιάτικο δέντρο σε 8 δευτερόλεπτα;