ΠΥΣΠΕ Λασιθίου: Αναλυτικοί πίνακες με τα οργανικά κενά
5ο Ενημερωτικό Συνεδρίασης ΠΥΣΠΕ Λασιθίου του Αλεξάκη Αλέξανδρου

Την Τετάρτη 5 Απριλίου 2023 συμμετείχα ως αιρετός στ συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Λασιθίου με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. «Επανεξέταση της αριθμ. 11/23-3-2023 Απόφασης του Προέδρου του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Λασιθίου σχετικά με την Επικαιροποίηση κενών οργανικών θέσεων των Σχολικών Μονάδων της ΔΠΕ Λασιθίου»

2. «Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών αναπληρωτών εκπαιδευτικών»

3. «Αξιοποίηση ωρών που πλεονάζουν σε Σχολικές Μονάδες της ΔΠΕ Λασιθίου»

4. «Παράταση Μετακίνησης εκπαιδευτικών»

5. «Μερική τροποποίηση της με αριθμ. 5610/09-09-2022 (ΑΔΑ:9ΓΒΣ46ΜΤΛΗ-1ΞΓ) Απόφασης του Δ/ντη της Π.Ε. Λασιθίου σχετικά με την ανάθεση συμπλήρωσης υποχρεωτικού ωραρίου μόνιμου εκπαιδευτικού»

6. «Ανάκληση της αριθμ. 2242/23-03-2023 Απόφασης του Δ/ντη της Π.Ε. Λασιθίου με θέμα: «Εξέταση αίτησης Αναπληρώτριας εκπαιδευτικού για βελτίωση θέσης»

7. «Εξέταση Αιτήσεων εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή και απασχόλησης σε άλλο φορέα του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού»

Θέμα 1ο : «Επανεξέταση της αριθμ. 11/23-3-2023 Απόφασης του Προέδρου του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Λασιθίου σχετικά με την Επικαιροποίηση κενών οργανικών θέσεων των Σχολικών Μονάδων της ΔΠΕ Λασιθίου»

Ομόφωνα εγκρίναμε τα οργανικά κενά στα οποία συμπεριλήφθηκαν κενά από τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών, τις συνταξιοδοτήσεις και όλα τα πραγματικά οργανικά κενά. Η πρόσκληση για αιτήσεις για μεταθέσεις θα ξεκινήσει από 6/4/2023 και οι τοποθετήσεις θα γίνουν την  πρώτη βδομάδα μετά τις διακοπές του Πάσχα.

Οι εκπαιδευτικοί, που υπέβαλαν αίτηση για μετάθεση ή βελτίωση - οριστική τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας του Π.Υ.Σ.Π.Ε Λασιθίου, για το σχολικό έτος 2020-2021, καθώς και τους εκπαιδευτικούς των ανωτέρω κλάδων, που μετατέθηκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ, πρέπει να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, στις οποίες επιθυμούν να μετατεθούν ή να τοποθετηθούν οργανικά ή  ηλεκτρονικά μέσω email: [email protected] έγγραφη σχετική δήλωση, στην οποία θα αναγράφουν με σειρά προτίμησης τις σχολικές μονάδες,  στις οποίες επιθυμούν να τύχουν βελτίωσης θέσης ή οριστικής τοποθέτησης.

Την Τετάρτη 5/4/2023 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση της υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζ. Μακρή , η οποία ορίζει την ίδρυση και λειτουργία από το μεθεπόμενο σχολικό έτος 2024-25,επιπλέον  15 νέων Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων δύο εκ των οποίων βρίσκονται στον Νομό Λασιθίου και συγκεκριμένα το 2ο Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας και 1ο Νηπιαγωγείο Ιεράπετρας. Η λειτουργία τους θα ξεκινήσεις από το σχολικό έτος 2024 -25 συνεπώς οι οργανικές θέσεις δεν έχουν καταργηθεί ακόμα αλλά θα καταργηθούν και θα κριθούν οργανικά υπεράριθμοι οι εκπαιδευτικοί από την επόμενη σχολική χρόνια. Η ξαφνική απόφαση όμως θα έχει ως αποτέλεσμα να καταλήγουν οι οργανικές φέτος χωρίς να προηγούνται ως υπεράριθμοι οι εκπαιδευτικοί των πειραματικών σχολείων αλλά αυτό θα γίνει για την επόμενη σχολική χρονιά στις υπηρεσιακές μεταβολές. Συνεπώς οι μόνιμοι συνάδελφοι θα εγκλωβίσουν και θα κριθούν υπεράριθμοι και θα τοποθετηθούν  κατά προτεραιότητα τον επόμενο χρόνο στις υπηρεσιακές μεταβολές σύμφωνα με το ΠΔ 50/96. Τέτοιες αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται κατόπιν συζήτησής με την εκπαιδευτική κοινότητα και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει αν είναι ενήμεροι ώστε να λαμβάνουν τις απαραίτητες αποφάσεις. Η μετατροπή των σχολικών μονάδων σε πειραματικά με την επακόλουθη περικοπή οργανικών θέσεων, πωλώ δε μάλλον  αιφνιδιαστικά, δεν μας βρίσκει σύμφωνους.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

01

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ ΣΤΑ Τ.Ε.

 

ΚΛΑΔΟΣ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΝΗΚΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΕΛΛΕΙΜΜΑ (-) ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ (+) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕ 70

Δάσκαλοι

31

25

                                          -6

ΠΕ 60

Νηπιαγωγοί

8

4

-4

ΠΕ 30

Κοινωνικοί Λειτουργοί

1

1

-0

ΠΕ 23

Ψυχολόγων

1

0

                                       -10

ΠΕ 06

Αγγλικών

-

-

-

ΠΕ 21-26

Λογοθεραπευτών

1

1

-0

ΠΕ 11

EBΠ

4

3

-1

ΠΕ 79.01

Μουσικής

-

-

-

02
03
04

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΣΜΕΑΕ

05

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

06

Θέμα 2ο   : «Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών αναπληρωτών εκπαιδευτικών»

Ομόφωνα αναγνωρίστηκε η συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών

Θέμα 3ο : «Αξιοποίηση ωρών που πλεονάζουν σε Σχολικές Μονάδες της ΔΠΕ Λασιθίου»

Ομόφωνα εγκρίθηκε η διάθεση πλεοναζουσών ωρών σε σχολικές μονάδες και συγκεκριμένα : 3 ώρες ΔΣ Ελούντας και 1 ώρα ΔΣ Πισκοκέφαλου για αξιοποίηση τους  σε ενισχυτική διδασκαλία.

Θέμα 4ο : «Παράταση Μετακίνησης εκπαιδευτικών»

Ομόφωνα εγκρίθηκε η παράταση μετακίνησης εκπαιδευτικών στην πλειονότητας τους αφορούσε επιστροφή από άδεια ανατροφής. Αίτημα των αιρετών είναι οι επανατοποθετήσεις να γίνονται από το ΠΥΣΠΕ.

Θέμα 5ο : «Μερική τροποποίηση της με αριθμ. 5610/09-09-2022 (ΑΔΑ:9ΓΒΣ46ΜΤΛΗ-1ΞΓ) Απόφασης του Δ/ντη της Π.Ε. Λασιθίου σχετικά με την ανάθεση συμπλήρωσης υποχρεωτικού ωραρίου μόνιμου εκπαιδευτικού»

Ομόφωνα εγκρίθηκε η παράταση μετακίνησης του  συνάδελφου ΠΕ 05 Γαλλικής Γλώσσας  για συμπλήρωση του υποχρεωτικού του ωραρίου.

Θέμα 6ο :  «Ανάκληση της αριθμ. 2242/23-03-2023 Απόφασης του Δ/ντη της Π.Ε. Λασιθίου με θέμα: «Εξέταση αίτησης Αναπληρώτριας εκπαιδευτικού για βελτίωση θέσης»

Εγκρίθηκε η ανάκληση της αίτησης της Λ Σ και παραμονή στο ΔΣ Σεισίου.

Θέμα 7ο : «Εξέταση Αιτήσεων εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή και απασχόλησης σε άλλο φορέα του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού».

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Αλέξανδρος Αλεξάκης& Μουτάκης Ανδρέας, Αιρετός &αναπλ. Αιρετός ΠΥΣΠΕ Λασιθίου

Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να λαμβάνουν την ενημέρωση που στέλνουμε στα σχολεία στο προσωπικό τους ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μπορούν να μας το στείλουν σε μήνυμα στα  alexandro.alexak@gmail.com& [email protected].

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 5 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 13/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

esties-politexnioupoli
Φοιτητικές εστίες: «Βράζουν» πάνω από 1500 φοιτητές στην Αθήνα σε δωμάτια χωρίς κλιματισμό...
Οι φοιτητές οργανώνουν την ερχόμενη Δευτέρα 17/6 στις 11 πμ παράσταση διαμαρτυρίας στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ζητώντας να επισκευαστούν οι βλάβες, να αγοραστούν...
Φοιτητικές εστίες: «Βράζουν» πάνω από 1500 φοιτητές στην Αθήνα σε δωμάτια χωρίς κλιματισμό...
ypaith
Πανελλαδικές 2024: Έναρξη Εξετάσεων Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων στις 18 Ιουνίου 2024 με Αγγλικά
Οι εξετάσεις αυτές θα διενεργηθούν από 18 έως και 28 Ιουνίου 2024, με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα εξετάσεων που έχει ήδη ανακοινωθεί.
Πανελλαδικές 2024: Έναρξη Εξετάσεων Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων στις 18 Ιουνίου 2024 με Αγγλικά