τεχνητη νοημοσυνη
Σε επίπεδο νομοθεσίας στην Ευρώπη μόνο τα ανθρώπινα όντα μπορούν να θεωρηθούν ως "δημιουργοί" από τη σκοπιά του Δικαίου Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Οι μη­χα­νές που γρά­φουν ποί­η­ση, ζω­γρα­φί­ζουν το­πία και συν­θέ­τουν μουσική δεν υπάρ­χουν πλέον μό­νο στις ταινίες επι­στη­μο­νι­κής φαντασίας. Στην σημερινή εποχή Τεχνητή Νοημοσύνη και εξελιγμένα ρομποτικά συστήματα έχουν εισέλθει με τα­χείς ρυθ­μούς στην καθημερινότητά μας.

"Το 2022, ση­μειώ­θη­κε ση­μα­ντι­κή πρό­ο­δος στις εφαρ­μο­γές αυτές, αφού είναι πλέ­ον ανοι­κτές στο κοι­νό και δη­μιουρ­γούν τέ­χνη, λο­γο­τε­χνία, ει­κό­νες και κεί­με­να με τρό­πους που έχουν αξία για τους αν­θρώ­πους", αναφέρει ο κα­θη­γη­τής Ryan Abbott.

Στο βι­βλίο του "The Reasonable Robot: Artificial Intelligence and the Law", ο Ryan Abbott, κα­θη­γη­τής Δι­καί­ου και Επι­στη­μών Υγεί­ας στη Νο­μι­κή Σχο­λή του Πα­νε­πι­στη­μί­ου του Surrey και επί­κου­ρος βοη­θός κα­θη­γη­τής Ια­τρι­κής στην Ια­τρι­κή Σχο­λή David Geffen του UCLA, υπο­στη­ρί­ζει ότι μια τε­χνο­λο­γι­κή κοι­νω­νία όπως η δι­κή μας πρέ­πει να εγκα­τα­λεί­ψει τις δια­κρί­σεις με­τα­ξύ της Τεχνη­τής Νοη­μο­σύ­νης και της αν­θρώ­πι­νης συ­μπε­ρι­φο­ράς.

Οι ΗΠΑ και άλ­λες χώ­ρες, με βάση τον Abbott, θα πρέ­πει να εστιά­σουν στην ανά­πτυ­ξη καινοτόμων νομικών αρχών και πο­λι­τι­κών για την Τε­χνη­τή Νοη­μο­σύ­νη και την πνευ­μα­τι­κή ιδιο­κτη­σία, οι οποίες θα απο­δει­χθούν επω­φε­λείς για την κοι­νω­νία.

Για το μέλλον της πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ευρώπη και το υπάρχον νομικό καθεστώς μίλησε όμως και η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Southampton και blogger, Dr. Eleonora Rosati, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

 "Αντί για πηγή ανησυχίας, θα το χαρακτήριζα ως ένα κάλεσμα για βαθύ προβληματισμό πάνω σε δύο βασικά ζητήματα, εκ των οποίων το ένα έχει αυστηρά νομική διάσταση και το άλλο έχει σημασία από πολιτική άποψη.

Το πρώτο αφορά στην ύπαρξη πνευματικών δικαιωμάτων σε έργα που δημιουργούνται από Τεχνητή Νοημοσύνη και μας καλεί να αμφισβητήσουμε τις βάσεις της προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των εννοιών "δημιουργός" και "πρωτότυπο", αλλά και κατά πόσο η προστασία πνευματικών δικαιωμάτων είναι απαραίτητη για την τόνωση των επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Σε επίπεδο νομοθεσίας στην Ευρώπη μόνο τα ανθρώπινα όντα μπορούν να θεωρηθούν ως "δημιουργοί" από τη σκοπιά του Δικαίου Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Το συμπέρασμα αυτό είναι σύμφωνο με τη στάση που υιοθέτησε η Υπηρεσία για τα Πνευματικά Δικαιώματα των Η.Π.Α., η οποία δηλώνει σαφώς ότι μόνο έργα ανθρώπων - δημιουργών θα μπορούσαν να καταχωρηθούν στο εν λόγω Γραφείο.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, υπάρχει ένα "πλάσμα δικαίου" (legal fiction) σχετικά με τα έργα που δημιουργούνται από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σύμφωνα με το οποίο το άτομο που έκανε τις απαραίτητες ρυθμίσεις θεωρείται ο δημιουργός του έργου.

Αυτό το πλάσμα δικαίου δεν φαίνεται ιδιαίτερα χρήσιμο στην περίπτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης, ειδικά μακροπρόθεσμα. Ίσως να είναι αλήθεια ότι προς το παρόν η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί έργα υπό την καθοδήγηση των ανθρώπων, αλλά αυτό δεν αντιπροσωπεύει τις πλήρεις δυνατότητές της στο μέλλον.

Ως εκ τούτου, η εφαρμογή ενός τέτοιου πλάσματος δικαίου μπορεί να είναι αρκετά αλλόκοτη. 

Είναι παρόμοιο με το να υποστηρίζει κανείς ότι οι γονείς ενός ατόμου έχουν τα πνευματικά δικαιώματα στα έργα του παιδιού τους, επειδή δημιούργησαν τον δημιουργό τους!"

Πηγές: 

1) ΟΣΔΕΛ (Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου, newsletter - Ιανουάριος 2023, Τεχνητή Νοημοσύνη και πνευματική ιδιοκτησία)

2) lawspot.gr (Τεχνητή νοημοσύνη, πνευματική ιδιοκτησία και η Πρόταση Οδηγίας για τα πνευματικά δικαιώματα : Συνέντευξη με την καθηγήτρια Eleonora Rosati)

Θανάσης Κοπάδης

Μαθηματικός Συγγραφέας 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Πόσες μέρες μαθημάτων απομένουν στα Γυμνάσια και τα Λύκεια - Ο προγραμματισμός

Προκηρύξεις Εκπαιδευτικών: Προλάβετε 11 μόρια ΠΡΙΝ τις ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΙ  ΑΙΤΗΣΕΙΣ στον ΟΠΣΥΔ

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής του Παν.Πατρών με μόνο 12 ευρώ το μήνα

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ - Προλάβετε προκηρύξεις: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 100 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

ΒΑΝΑ
Είναι η Βάνα Νικολαΐδου Κυριανίδου το ακαδημαϊκό "ανάλογο" του Άρη Πορτοσάλτε;
Οι φοιτητές αντιπαρατίθενται με τα πενιχρά τους μέσα, η υβρίστρια- καθηγήτρια χέρι-χέρι  με το γνωστό πολιτικό και μηντιακό σύστημα στο οποίο...
Είναι η Βάνα Νικολαΐδου Κυριανίδου το ακαδημαϊκό "ανάλογο" του Άρη Πορτοσάλτε;