Σχολεία εξωτερικού: Ολες οι μονάδες που μπορούν να παραγγείλουν εκπαιδευτικο υλικό - Πίνακας
Απόφαση Μακρή: «Αποστολή βιβλίων σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2023-2024»

Δημοσιεύθηκε απόφαση της υφυπουργού Παιδείας κ.Ζέττας Μακρή, στην οποία καθορίζονται όλα τα σχολεία του εξωτερικού που μπορούν να παραγγείλουν εκπαιδευτικό υλικό, καθώς και το υλικό αυτό, για το σχολικό έτος 2023-24.

Σύμφωνα με την απόφαση, το δικαίωμα αυτό έχουν:

-Σχολικές Μονάδες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα: αα) με ελληνόγλωσσο πρόγραμμα υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αβ) με δίγλωσσο πρόγραμμα υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αδ) άλλων σχολικών μονάδων με ελληνόγλωσσο πρόγραμμα (60 εκπαιδευτικές μονάδες)

-Σχολικές Μονάδες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα ξένων χωρών, με δίγλωσσο πρόγραμμα ή αυξημένη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, (73 εκπαιδευτικές μονάδες)

-Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού ενταγμένα σε εκπαιδευτικές μονάδες άλλων χωρών (161 εκπαιδευτικές μονάδες)

-Τμήματα Ελληνικών Σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ξένων χωρών (72 εκπαιδευτικές μονάδες)

-Άλλες μορφές οργάνωσης ελληνικών σπουδών (14 εκπαιδευτικές μονάδες)

-Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού μη ενταγμένα σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα (327 εκπαιδευτικές μονάδες)

Αναλυτικά:

Οι σχολικές μονάδες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, περίπτωση α) του άρθρου 3 του Ν. 4415/2016 (Α’ 159),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, -ήτοι α) Σχολικές μονάδες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα: αα) με ελληνόγλωσσο πρόγραμμα υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αβ) με δίγλωσσο πρόγραμμα υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αδ) άλλων σχολικών μονάδων με ελληνόγλωσσο πρόγραμμα -, όπως αναγράφονται στον Πίνακα 1, λαμβάνουν το διδακτικό υλικό που διανέμεται στα αντίστοιχα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής.  Τα «δίγλωσσα σχολεία» περίπτωση α) αγ) του άρθρου 3 του Ν. 4415/2016 (Α’ 159), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, -ήτοι α) Σχολικές μονάδες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα: αγ) ξένων χωρών, με δίγλωσσο πρόγραμμα ή αυξημένη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας,, όπως αναγράφονται στον Πίνακα 2 και

τα «ενταγμένα τμήματα», περίπτωση β) αα) του άρθρου 3 του Ν. 4415/2016 (Α’ 159), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, -ήτοι β) Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (Τ.Ε.Γ.): αα) ενταγμένα σε εκπαιδευτικές μονάδες άλλων χωρών-, όπως αναγράφονται στον Πίνακα 3, μπορούν να παραγγείλουν, πρωτίστως, το διδακτικό υλικό που διανέμεται στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικές μονάδες των ανωτέρω δίγλωσσων σχολείων και ενταγμένων τάξεων, οι οποίες επιθυμούν, μπορούν να παραγγείλουν, λελογισμένως, κατά την κρίση τους, στο πλαίσιο βελτιστοποίησης της διδακτικής διαδικασίας, πλην των βιβλίων που χρησιμοποιούνται στο Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο της ημεδαπής, και αντίτυπα από τα βιβλία της υπ’ αριθμ. 10321/H2/30-1-2023 (Α.Δ.Α.: ΨΣΓΖ46ΜΤΛΗ-ΤΚΘ) Υπουργικής Απόφασης: «Ανατύπωση των βιβλίων της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2023-2024».

* Τα Τμήματα Ελληνικών Σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ξένων χωρών και οι άλλες μορφές οργάνωσης ελληνικών σπουδών της περίπτωσης δ) του άρθρου 3 του Ν. 4415/2016 (Α’ 159), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, -ήτοι Τμήματα Ελληνικών Σπουδών ή άλλες μορφές οργάνωσης ελληνικών σπουδών, καθώς και θεολογικές σχολές ή μονάδες θεολογικής εκπαίδευσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ξένων χωρών-, όπως αναγράφονται στον Πίνακα 4 και στον Πίνακα 5, αντιστοίχως, μπορούν να παραγγείλουν, πρωτίστως, το διδακτικό υλικό τους, από τα σχολικά, διδακτικά βιβλία Γλώσσας και Ιστορίας Δημοτικού και Γυμνασίου που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 7 της παρούσης. Τα ανωτέρω ομοίως και για τους προρρηθέντες λόγους μπορούν να επιλέξουν τόσο από το σύνολο των διδακτικών εγχειριδίων Π/θμιας και Δ/θμιας της ημεδαπής, όσο και από την υπ’ αριθ 10321/H2/30-1-2023 (Α.Δ.Α.: ΨΣΓΖ46ΜΤΛΗ-ΤΚΘ) Υπουργική Απόφαση: «Ανατύπωση των βιβλίων της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2023-2024».

* Τα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας (Τ.Ε.Γ.) της περίπτωσης β) ββ) του άρθρου 3 του Ν. 4415/2016 (Α’ 159), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, -ήτοι Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (Τ.Ε.Γ.): ββ) μη ενταγμένα σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα-, όπως αναγράφονται στον Πίνακα 6, μπορούν να παραγγείλουν, πρωτίστως, από τα βιβλία της υπ’ αριθ. 10321/H2/30-1-2023 (Α.Δ.Α.: ΨΣΓΖ46ΜΤΛΗ-ΤΚΘ) Υπουργικής Απόφασης: «Ανατύπωση των βιβλίων της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2023-2024» και -με αποκλειστικό γνώμονα τη διδακτική μεθοδολογία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας- και από τα σχολικά διδακτικά βιβλία Γλώσσας και Ιστορίας Δημοτικού και Γυμνασίου που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 7 της παρούσης

Δείτε την απόφαση με τους πίνακες

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 13/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

EKPA
Διεθνής διάκριση για το ΕΚΠΑ: Η Google χρηματοδοτεί σύστημα Πολιτικής Προστασίας με AI
Σύστημα Πολιτικής προστασίας με AI που «βλέπει» και προβλέπει - Αν και η αρχική ανάπτυξη του συστήματος πολιτικής προστασίας ΔΡΥΑΔΕΣ πραγματοποιήθηκε...
Διεθνής διάκριση για το ΕΚΠΑ: Η Google χρηματοδοτεί σύστημα Πολιτικής Προστασίας με AI
για την αξιολόγηση των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Νομοσχέδιο ΥΠΑΙΘΑ: Τα νέα κριτήρια επιλογής στελεχών εκπαίδευσης - Ποιοι θα θέτουν υποψηφιότητα για Προϊστάμενοι ΚΕΔΑΣΥ
Όλες οι αλλαγές που έρχονται στα κριτήρια επιλογής στελεχών εκπαίδευσης - Ποιοι μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για Προϊστάμενοι ΚΕΔΑΣΥ
Νομοσχέδιο ΥΠΑΙΘΑ: Τα νέα κριτήρια επιλογής στελεχών εκπαίδευσης - Ποιοι θα θέτουν υποψηφιότητα για Προϊστάμενοι ΚΕΔΑΣΥ
ksilodarmos-kakopoiisi
Μυτιλήνη: Λιμενικός χτύπησε την 33χρονη σύντροφό του μπροστά στα παιδιά τους
Μπροστά στα μάτια των παιδιών τους ο λιμενικός χτύπησε την 33χρονη σύντροφό του – Την τραυμάτισε στο κεφάλι
Μυτιλήνη: Λιμενικός χτύπησε την 33χρονη σύντροφό του μπροστά στα παιδιά τους