makri_zeta
ΖΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΙΝΤΙΜΕ
Η κ.Μακρή δεν απάντησε τίποτα στις ερωτήσεις των βουλευτών και περιορίστηκε να δηλώσει ότι «το Υπουργείο Παιδείας καταβάλλει εντατική προσπάθεια για την περαιτέρω ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της εκπαίδευσης

Αλλα λόγια ν' αγαπιόμαστε, ήταν η «απάντηση», ή καλύτερα η «μη απάντηση» της υφυπουργού Παιδείας κ.Ζέττας Μακρή στο ερώτημα που της έθεσαν βουλευτές του ΜέΡΑ25 στη Βουλή, σχετικά με το αν  θα γίνουν νέες μόνιμες προσλήψεις εκπαιδευτικών και ειδικά μόνιμων δασκάλων (ΠΕ70) στα σχολεία.

Η κ.Μακρή δεν απάντησε τίποτα στις ερωτήσεις των βουλευτών και περιορίστηκε να δηλώσει ότι «το Υπουργείο Παιδείας καταβάλλει εντατική προσπάθεια για την περαιτέρω ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της εκπαίδευσης με μόνιμους διορισμούς, προκειμένου να αποκατασταθεί η χρόνια στρέβλωση του θεσμού του αναπληρωτή και να επιτευχθεί σταδιακά καθεστώς αναπλήρωσης που θα εστιάζει στις πραγματικά έκτακτες ανάγκες» και να υπενθυμίσει τις προσλήψεις που έγιναν ήδη...

Τι την ρώτησαν

Οι βουλευτές της αντιπολίτευσης ρώτησαν συγκεριμένα:

- Σκοπεύετε να διορίσετε τουλάχιστον τόσους μόνιμους δασκάλους όσους και ο αριθμός των συνταξιοδοτήσεων και να καλύψετε όλα τα οργανικά κενά;

- Σκοπεύετε να προκηρύξετε μόνιμους διορισμούς μέσα στο επόμενο διάστημα και να εγγράψετε τις πραγματικές ανάγκες στον κρατικό προϋπολογισμό με τον προσδιορισμό συγκεκριμένων πιστώσεων που θα αφορά τη μονιμοποίηση εκπαιδευτικών;

- Τι έχετε προβλέψει για την κάλυψη όλων των εγκεκριμένων αιτημάτων για παράλληλη στήριξη και των κενών σε Τμήματα Ένταξης, ΖΕΠ, ΔΥΕΠ που παραμένουν ακόμα μετέωρα;

- Με ποιο τρόπο θα πάψει, επιτέλους, να υπάρχει η αναντιστοιχία πραγματικών οργανικών κενών και ενεργών προσλήψεων;

- Θα προβλέψετε ήδη για οργανικές θέσεις για Τάξεις Ένταξης και Ζώνες Εκπαιδευτικής Πολιτικής;

- Θα επαναφέρετε και θα ιδρύσετε οργανικές θέσεις για τον "υπεύθυνο ολοήμερου", όπως επιτάσσει η διεύρυνση του ωρολογίου προγράμματος που αφορά το ολοήμερο;

- Θα προβείτε σε άμεση έκδοση νέας προκήρυξης στη Γενική, ώστε να ενταχθούν οι νέοι πτυχιούχοι δάσκαλοι και να ενισχύσουν το εκπαιδευτικό σύστημα με ταυτόχρονη κατάργηση της διάταξης με την οποία ισχύουν οι πίνακες για 2+1 χρόνια;

- Σκοπεύετε να σταματήσετε την τιμωρητική πολιτική διετούς αποκλεισμού σε περίπτωση άρνησης πρόσληψης;

Τι (ΔΕΝ) απάντησε

Σε όλα αυτά, η υφυπουργός Παιδείας «απάντησε» ως εξής:

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καταβάλλει εντατική προσπάθεια για την περαιτέρω ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της εκπαίδευσης με μόνιμους διορισμούς, προκειμένου να αποκατασταθεί η χρόνια στρέβλωση του θεσμού του αναπληρωτή και να επιτευχθεί σταδιακά καθεστώς αναπλήρωσης που θα εστιάζει στις πραγματικά έκτακτες ανάγκες.

Από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν. 3848/2010 (Α΄ 71), όπως ισχύει, και του άρθρου 15 περ. Δ παρ. 3 του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167), προκύπτει ότι οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών γίνονται με βάση τα υφιστάμενα οργανικά κενά, έπονται της διαδικασίας των μεταθέσεων των υπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών και πραγματοποιούνται στις απομένουσες μετά τις μεταθέσεις κενές θέσεις.

Όσον αφορά στις οργανικές ανάγκες των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι μεταθέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού από περιοχή σε περιοχή, καταρτίζονται πίνακες κενών οργανικών θέσεων κατά περιοχή μετάθεσης και κατά κλάδο και ειδικότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 50/96 (Α΄ 45), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Π.Δ. 100/97 (Α΄ 94), και του άρθρου 7 του ν.3848/2010 (Α΄71), βάσει των οποίων οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αρμοδίως δηλώνουν τα οργανικά κενά/πλεονάσματα προσωπικού, οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης υποβάλλουν τις προτάσεις τους και τα Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ) τη γνώμη τους επί των εν λόγω στοιχείων Με τις διατάξεις των άρθρων 53 έως και 67 του Κεφ. Ε΄ του Ν. 4589/2019 (Α΄ 13) τέθηκε σε εφαρμογή το νέο σύστημα διορισμού των μόνιμων εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, για την κάλυψη των λειτουργικών κενών της εκπαίδευσης, με διαδικασία κατάταξης με μοριοδότηση.

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης της εν λόγω διαδικασίας κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) έχει οριστεί η Ανεξάρτητη Αρχή του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Βάσει του ως άνω νομοθετικού πλαισίου, πραγματοποιήθηκαν 5.929 μόνιμοι διορισμοί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (4.489 εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και 1.440 μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ) για πρώτη φορά μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ, καθώς και 18.908 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών στη Γενική Εκπαίδευση.

Ως εκ τούτου, ο αριθμός των μόνιμων διορισμών1 εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στη Γενική Εκπαίδευση και στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση που διενεργήθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια ανέρχεται σε 24.837. Όσον αφορά στον κλάδο των δασκάλων, έχουν πραγματοποιηθεί 8.888 διορισμοί στο σύνολο της επικράτειας (7.033 στη Γενική Εκπαίδευση και 1.855 στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση). Για το σχολικό έτος 2022-2023 έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά στη Γενική Αγωγή και στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 45.219 προσλήψεις (37.641 εκπαιδευτικοί και 7.578 μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ). Από τις ως άνω προσλήψεις, 587 πραγματοποιήθηκαν κατόπιν Ειδικής Προκήρυξης του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) για την κάλυψη θέσεων απευθείας σε σχολικές μονάδες, λόγω μη ανάληψης υπηρεσίας των προσληφθέντων της προηγούμενης φάσης.

Όσον αφορά στον κλάδο των Δασκάλων, ο συνολικός αριθμός των προσλήψεων για το τρέχον σχολικό έτος ανέρχεται σε 12.224, εκ των οποίων 807 στα ΣΜΕΑΕ/ΤΕ και 972 σε ΤΥ-ΖΕΠ. Για το πρόγραμμα εξειδικευμένης στήριξης (Παράλληλη Στήριξη) έχουν προσληφθεί 9.281 εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπαίδευσης, εκ των οποίων 7.434 Δάσκαλοι. Οι προσλήψεις των αναπληρωτών γίνονται με βάση τα αρμοδίως δηλωθέντα λειτουργικά κενά, σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β΄ 3344) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)».

Σύμφωνα με την παρ. 9α του άρθρου 5 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης, η τοποθέτηση των προσληφθέντων αναπληρωτών σε σχολικές μονάδες της περιοχής πρόσληψής τους γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Δείτε όλη την απάντηση της κ.Μακρή

Δείτε όλη την ερώτηση του ΜέΡΑ25

 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Σοκ από τον θάνατο 18χρονης κοπέλας

Πιστοποίηση Ιταλικών εύκολα και πολύ άμεσα για ΑΣΕΠ - Τέλος χρόνου 24/2

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

ypaith
Αναπληρωτές: Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια - Δείτε αναλυτικά
Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια για τη μετάβαση αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην περιοχή τοποθέτησής τους
Αναπληρωτές: Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια - Δείτε αναλυτικά