ιεπ
Πρόσκληση ΙΕΠ (του Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής) Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Προϊσταμένου/ης, στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας και στο Τμήμα Προμηθειών, Διαγωνισμών και Συμβάσεων

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, λαμβάνοντας υπ' όψιν όλες τις σχετικές διατάξεις, προτίθεται να καλύψει τις θέσεις

 • του/της Προϊσταμένου/ης του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας
 • του/της Προϊσταμένου/ης του Τμήματος Προμηθειών, Διαγωνισμών και Συμβάσεων.

Για τον λόγο αυτόν, καλεί:

 • μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης
 • διοικητικούς υπαλλήλους του ΥΠΑΙΘ κλάδου ΠΕ/ΤΕ
 • διοικητικούς υπαλλήλους των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των λοιπών αποκεντρωμένων υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ κλάδου ΠΕ/ΤΕ
 • διοικητικούς υπαλλήλους των εποπτευόμενων φορέων του ΥΠΑΙΘ κλάδου ΠΕ/ΤΕ
 • μέλη του προσωπικού ΙΔΑΧ που ανήκουν στο ΙΕΠ, κλάδου ΠΕ

να καταθέσουν σχετική αίτηση.

Η θητεία Προϊσταμένου/ης Τμήματος είναι τετραετής και προβλέπεται επίδομα θέσης ευθύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 στ) και η) σε συνδυασμό με το άρθρο 16 παρ. 1 αζ) του ν. 4354/2015 (Α’ 176), το οποίο στο αποσπασμένο προσωπικό του φορέα καταβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 4547/2018.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται επί ποινή αποκλεισμού ως ανωτέρω και μόνο ηλεκτρονικά, και θα είναι ανοικτή από τις 12/12/2022 και ώρα 13:00 έως τις 27/12/2022 και ώρα 13:00.

Περιγραφή θέσης και προσόντων/ κριτηρίων επιλογής

Ο/Η Προϊστάμενος/η Τμήματος έχει την ευθύνη καλής λειτουργίας της οργανικής μονάδας, της οποίας προΐσταται με βασικό αντικείμενο τις αρμοδιότητες, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ν. 3966/2011, όπως ισχύει, καθώς και του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας του ΙΕΠ.

Εν γένει, ο/η Προϊστάμενος/η οργανικής μονάδας του ΙΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας του ΙΕΠ, ασκεί τα ακόλουθα καθήκοντα:

 • Εποπτεύει, ελέγχει και έχει την ευθύνη της λειτουργίας της υπηρεσιακής μονάδας της οποίας προΐσταται.
 • Δίνει τις απαραίτητες οδηγίες για την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη εκτέλεση του έργου του προσωπικού που υπάγεται στην υπηρεσιακή του μονάδα.
 • Είναι υπεύθυνος/η για την τήρηση της τάξης στο χώρο εργασίας και για την κανονική εκτέλεση της υπηρεσίας. Χρεώνει το αντικείμενο της εργασίας και παρακολουθεί την εξέλιξη της πορείας της.
 • Εισηγείται στα αρμόδια όργανα τις εκθέσεις αξιολόγησης του προσωπικού του/της και την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΙΕΠ, (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php), να δημιουργήσουν και να επεξεργαστούν το προσωπικό τους προφίλ και στη συνέχεια, ακολουθώντας τις οδηγίες, να υποβάλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία που επικαλούνται, π.χ. τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κ.λπ., όλα σε ηλεκτρονική μορφή. Στο παράρτημα αναφέρεται το είδος των δικαιολογητικών που γίνονται αποδεκτά. Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η υποβολή της αίτησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/86, ως προς την αλήθεια και ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων, και αποδοχής των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Σε περίπτωση που δεν συνυποβληθούν με την αίτηση και το προσωπικό τους προφίλ τα αποδεικτικά έγγραφα των επικαλούμενων προσόντων, η εξέταση της υποψηφιότητάς τους δεν θα ληφθεί υπόψη από την αρμόδια επιτροπή.

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Σχολική Ψυχολογία: ΔΙΝΕΙ ΔΙΠΛΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ αυτό το σεμινάριο

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής - Μόνο 12€ το μήνα

Προκηρύξεις Εκπαιδευτικών: Προλάβετε 11 μόρια ΠΡΙΝ τις ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΙ  ΑΙΤΗΣΕΙΣ στον ΟΠΣΥΔ

ΑΣΕΠ - Προλάβετε προκηρύξεις: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 100 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

πανεπιστημιο αιγαιου
Παν.Αιγαίου: Έως σήμερα Παρασκευή οι αιτήσεις στα σεμινάρια εκπαιδευτικών
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ξεκινήσουν τα μοριοδοτούμενα σεμινάρια όπως ορίζει η νομοθεσία μοριοδότησης δασκάλνω και καθηγητών έως τις 31 Μαρτίου
Παν.Αιγαίου: Έως σήμερα Παρασκευή οι αιτήσεις στα σεμινάρια εκπαιδευτικών