thranio taksi sxoleio
Σύμφωνα με με καταγγελία που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, το ιδιωτικό σχολείο εφάρμοσε πρακτικές απομόνωσης στο πεντάχρονο παιδί, όπως να τρώει μόνο του στην τραπεζαρία, να κάθεται μόνο του και να του επιτρέπουν να παίζει με τα άλλα παιδιά μόνο στο διάλειμμα, ενώ στη συνέχεια το εκδίωξε

Tις πρακτικές ασυδοσίας ιδιωτικού σχολείου σε βάρος πεντάχρονου μαθητή έφεραν με ερώτησή τους στη βουλή 29 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μετά από πρωτοβουλία του τομεάρχη παιδείας Νίκου Φίλη και της αναπληρώτριας τομεάρχη Μερόπης Τζούφη.

Οι βουλευτές καταγγέλλουν ότι το ιδιωτικό σχολείο εφάρμοσε πρακτικές απομόνωσης στο πεντάχρονο παιδί, όπως να τρώει μόνο του στην τραπεζαρία, να κάθεται μόνο του και να του επιτρέπουν να παίζει με τα άλλα παιδιά μόνο στο διάλειμμα, ενώ στη συνέχεια το εκδίωξε.

Οι βουλευτές τονίζουν, μεταξύ άλλων, ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας φέρει ευθύνη, καθώς με το ν. 4713/2020 που έχει αλλάξει προς το χειρότερο το πρόσωπο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, αλλά και με την κατάργηση των νομοθετημάτων του ΣΥΡΙΖΑ, δημιουργεί ένα ιδιωτικό σχολείο που ως προτεραιότητα έχει τον επιχειρηματία και όχι τον μαθητή και ακολούθως επιτρέπει την αποθράσυνση και την ασυδοσία των σχολαρχών.

Ακολουθεί αναλυτικά η ερώτηση, όπως κατατέθηκε στη Βουλή:

Ασύδοτη και αντιεκπαιδευτική μπορεί μόνο να χαρακτηριστεί η στάση του ιδιωτικού σχολείου Σχολή Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου σε βάρος πεντάχρονου μαθητή. Το ιδιωτικό σχολείο, σύμφωνα με δημοσίευμα του δημοσιογράφου Ν. Γιαννόπουλου News247 αφού εφάρμοσε πρακτικές απομόνωσης στο πεντάχρονο παιδί, όπως να τρώει μόνο του στην τραπεζαρία, να κάθεται μόνο του και να του επιτρέπουν να παίζει με τα άλλα παιδιά μόνο στο διάλειμμα, αφού ξεκαθάρισε στους γονείς ότι η συνεργασία δεν μπορεί να συνεχιστεί αν δεν μπει παράλληλη στήριξη στο παιδί, στη συνέχεια εκδίωξε το παιδί με την αστήριχτη αιτιολογία ότι το σχολείο δεν υποστηρίζει παράλληλη στήριξη. Και όλα αυτά, ενώ το ιδιωτικό σχολείο όφειλε να στηρίξει το παιδί ώστε φανερώσει τις αξιοσημείωτες πτυχές της προσωπικότητάς του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι γονείς στην αρχική απαίτηση του σχολείου για την παράλληλη στήριξη είχαν επισημάνει ότι όχι μόνο θα φρόντιζαν για την παράλληλη στήριξη αλλά θα την χρηματοδοτούσαν κιόλας οι ίδιοι, παρότι το παιδί εξετάστηκε από 2 ειδικούς επιστήμονες οι οποίοι είχαν αντίθετη άποψη.

Συγκεκριμένα, παιδοψυχολόγος διέγνωσε πως το παιδί δεν χρειαζόταν παράλληλη στήριξη, απλά αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα με την κοινωνικοποίησή του τα οποία, όπως συνηθίζεται σ' αυτές τις περιπτώσεις, θα δουλεύονταν σιγά-σιγά με την κατάλληλη παρέμβαση. Επιπλέον, παιδοψυχίατρος γνωμάτευσε πως υπάρχουν μόνο κάποιες αναπτυξιακές δυσκολίες, οι οποίες θα αντιμετωπίζονταν με εργοθεραπεία, δεν διέγνωσε Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής αλλά κάποιο φάσμα αυτής, και η πρόταση ήταν εργοθεραπεία για έξι μήνες, καθώς και ότι δεν ήταν απαραίτητη, κατά την επιστημονική της άποψη, η παράλληλη στήριξη. Με άλλα λόγια, το παιδί εκδιώχθηκε από το ιδιωτικό σχολείο σε αντίθεση και κατά παράβαση με όσα γνωμάτευσαν και πρότειναν ειδικοί για το θέμα επιστήμονες.

Όμως, οι ενέργειες του συγκεκριμένου ιδιωτικού σχολείου για την αποπομπή του 5χρονου μαθητή από το νηπιαγωγείο είναι παράνομες και επομένως άκυρες.

Συγκεκριμένα, με την παρ. 2Α του άρθρου 71 του ν.4485/2017 (Α΄ 114) με την οποία προστέθηκε παρ. 7 στο άρθρο 16 του ν.682/1977 «Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων», ορίζεται ότι : «7. Στα ιδιωτικά σχολεία μπορούν να εγγράφονται και να φοιτούν μαθητές με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις και προσαρμογές που ισχύουν για τα δημόσια σχολεία της γενικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Απαγορεύεται η άρνηση εγγραφής μαθητών εξαιτίας της αναπηρίας ή των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους.». Στην απάντησή του το ιδιωτικό σχολείο επικαλείται τη παρ. 6 του άρθρου 16 του ν.682/1977, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν.4713/2020 με τίτλο “εκσυγχρονισμός” της ιδιωτικής εκπαίδευσης, υπονοώντας ότι με βάση τον εσωτερικό κανονισμό του σχολείου έχει το δικαίωμα να δέχεται όποιους/ες μαθητές/ριες θέλει. Ωστόσο, ο εσωτερικός κανονισμός του κάθε σχολείου (ιδιωτικού ή δημόσιου) δεν μπορεί να είναι ενάντια σε ό,τι προβλέπεται από τον νόμο. Σύμφωνα δε με το άρθρο 11 του ν.682/1977, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν.4713/2020, ορίζεται ότι: «1. Κάθε ιδιωτικό σχολείο οφείλει να έχει έγγραφο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος ρυθμίζει την εσωτερική οργάνωση του σχολείου, τους όρους και τη διαδικασία υπό τους οποίους γίνονται δεκτοί και φοιτούν στο σχολείο οι μαθητές, καθώς και τις υποχρεώσεις των μαθητών και των γονέων ή κηδεμόνων αυτών. Ο Κανονισμός κοινοποιείται από τον Διευθυντή του ιδιωτικού σχολείου στον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να τον αναπέμψει μόνον σε περίπτωση αντίθεσης συγκεκριμένου όρου του Κανονισμού προς ρητή διάταξη νόμου. Ο συγκεκριμένος όρος και η διάταξη νόμου στην οποία προσκρούει αναφέρονται στην πράξη αναπομπής, η οποία κοινοποιείται στον Διευθυντή του ιδιωτικού σχολείου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, ο Κανονισμός θεωρείται ότι εγκρίθηκε.»

Εξάλλου, σύμφωνα με το  ανωτέρω δημοσίευμα, που έφερε στο “φως” το θέμα αυτό, οι γονείς φτάνοντας στην αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ενημερώθηκαν, παραπλανητικά, ότι πράγματι ένα "παράθυρο" του νόμου αφήνει τη δυνατότητα στα ιδιωτικά σχολεία να αποφασίζουν ότι δεν μπορούν να υποστηρίζουν παράλληλες στηρίξεις αν υπάρχει σχετική απόφαση του συλλόγου διδασκόντων.

Κατά συνέπεια των ανωτέρω, προκύπτει ότι:

  • Το συγκεκριμένο ιδιωτικό σχολείο για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, επικαλείται επιλεκτικά και αβάσιμα την παρ. 6 του άρθρου 16 του νόμου αλλά όχι την αμέσως επόμενη παρ. 7 του ίδιου άρθρου του ίδιου νόμου.
  • Η αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης φέρει ευθύνη για τη μη τήρηση του νόμου και ελέγχεται στο μέτρο που απάντησε στους γονείς αυτό που αναφέρεται στο δημοσίευμα, ότι δηλαδή ο νόμος αφήνει «παράθυρο».
  • Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας φέρει ευθύνη, καθώς με τις πολιτικές επιλογές της, το ν. 4713/2020 που έχει αλλάξει προς το χειρότερο το πρόσωπο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, την κατάργηση των νομοθετημάτων του ΣΥΡΙΖΑ, δημιουργεί ένα ιδιωτικό σχολείο που ως προτεραιότητα έχει τον επιχειρηματία και όχι τον μαθητή και ακολούθως επιτρέπει την αποθράσυνση και την ασυδοσία των σχολαρχών.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω,

 Ερωτάται η αρμόδια υπουργός:

1. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας έχει ήδη δώσει εντολή προς τη Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης να ζητήσει εξηγήσεις από το συγκεκριμένο ιδιωτικό σχολείο και να αναζητηθούν ευθύνες από την αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης;

2. Καταδικάζει την αντιεκπαιδευτικές και παράνομες ενέργειες του ιδιωτικού σχολείου σε βάρος του πεντάχρονου μαθητή;

3. Πώς θα αποκαταστήσει την κατάφωρη παραβίαση του δικαιώματος της οικογένειας και του ίδιου του μαθητή να φοιτήσει στο σχολείο της επιλογής του;

Οι ερωτώντες και ερωτώσες βουλευτές

Φίλης Νίκος

Τζούφη Μερόπη

Αναγνωστοπούλου Σία

Βαρδάκης Σωκράτης

Βέττα Καλλιόπη

Γκιόλας Γιάννης

Δρίτσας Θοδωρής

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Ηγουμενίδης Νίκος

Θραψανιώτης Μανόλης

Κασιμάτη Νίνα

Κάτσης Μάριος

Καφαντάρη Χαρά

Κόκκαλης Βασίλης

Κουρουμπλής Παναγιώτης

Λάππας Σπύρος

Μάρκου Κώστας

Μπάρκας Κώστας

Μωραΐτης Θάνος

Νοτοπούλου Κατερίνα

Παπαδόπουλος Σάκης

Παπαηλιού Γιώργος

Πούλου Γιώτα

Ραγκούσης Γιάννης

Σκουρλέτης Πάνος

Σκουρολιάκος Πάνος

Τόλκας Άγγελος

Φάμελλος Σωκράτης

Φωτίου Θεανώ

 

 

 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Αποκτήστε όλη την ύλη μαζι με προετοιμασία μόνο 200 ευρώ

ΝΕΟ ΕΚΤΑΚΤΟ 400 ευρώ επίδομα σε 150000 εργαζόμενους - Αιτήσεις ΕΔΩ

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής του Παν.Πατρών με μόνο 20 ευρώ το μήνα

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ - Προλάβετε προκηρύξεις: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 95 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

brontados_1o_dhmotiko_sxoleio
Τιμώντας τις αφανείς μητέρες της Χίου: Μια συγκινητική ιστορία καλοσύνης, σιωπηλού ηρωισμού και ελπίδας.
Την ιστορία την γράφουν οι νικητές. Αλλά και οι ηττημένοι εκδικούνται. Σε αυτή την εκδίκηση οφείλεται και η ανάδειξη της μνήμης.
Τιμώντας τις αφανείς μητέρες της Χίου: Μια συγκινητική ιστορία καλοσύνης, σιωπηλού ηρωισμού και ελπίδας.