yppeth
INTIME NEWS
Μόλις το 24% των κενών στον κλάδο ΠΕ02.5 Ειδικής Αγωγής καλύφθηκε από τη Β' φάση προσλήψεων αναπληρωτών - Τι ζητά η Πρωτοβουλία Φιλολόγων

Μόλις το 24% των κενών στον κλάδο ΠΕ02.5 της ειδικής αγωγής καλύφθηκε από τη Β' φάση προσλήψεων αναπληρωτών, όπως επισημαίνει η Πρωτοβουλία Φιλολόγων Ειδικής Αγωγής.

Όπως σημειώνουν οι εκπαιδευτικοί σε ανακοίνωσή τους, «οι προσλαμβανόμενοι, κατά την β΄ φάση, αναπληρωτές δεν επαρκούν. Αυτό αποδεικνύει μια νέα καταμέτρηση των κενών, στην οποία προέβη η Πρωτοβουλία Φιλολόγων ΕΑ, σύμφωνα με την οποία πολλά σχολεία εξακολουθούν να υπολείπονται εκπαιδευτικών φιλολόγων, γεγονός που δυσχεραίνει την ομαλή λειτουργία της Παράλληλης Στήριξης, των Τμημάτων Ένταξης αλλά και των ΣΜΕΑΕ».

Η Πρωτοβουλία Φιλολόγων Ειδικής Αγωγής απαιτεί μεταξύ άλλων πλήρη κάλυψη των κενών, ίδρυση των νέων Τμημάτων Ένταξης αλλά και την πλήρη στελέχωση των υπαρχόντων και να καλυφθούν τα κενά της Α και Β φάσης πριν δοθούν οι νέες γνωματεύσεις από τα ΚΕΔΑΣΥ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να σάς επισημάνουμε τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ΠΕ02.5 στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο μετά τις προσλήψεις εκπαιδευτικών στις οποίες προέβη το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων κατά την Β΄ φάση. Στόχος, ως εκ τούτου, της παρούσας επιστολής είναι αφενός η αποτίμηση της Β΄ φάσης προσλήψεων εκπαιδευτικών φιλολόγων Ειδικής Αγωγής και αφετέρου η αποκατάσταση των ελλείψεων σε εκπαιδευτικό προσωπικό που εξακολουθεί να ταλανίζει πολλά σχολεία της χώρας.

Ως γνωστόν, η β΄ φάση προσλήψεων εκπαιδευτικών ολοκληρώθηκε την περασμένη Παρασκευή 30/09/2022 και ήδη την περασμένη εβδομάδα η Πρωτοβουλία Φιλολόγων ΕΑ, ανταποκρινόμενη στις εκκλήσεις των γονέων, οι οποίοι διαμαρτύρονται όλο και πιο έντονα για την υποστελέχωση των σχολείων και την ανεπαρκή στήριξη που παρέχεται στα παιδιά τους, είχε προχωρήσει σε καταμέτρηση των υπαρχόντων κενών που αφορούν την Ειδική Αγωγή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον κλάδο ΠΕ02.5.

Τα κενά, που είχε δημοσιεύσει η Πρωτοβουλία λίγες μέρες πριν την περαίωση της β΄ φάσης, ανέρχονταν σε 438 χωρίς να περιλαμβάνονται τα κενά Δυτικής Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Λακωνίας, Αργολίδας, Δωδεκανήσου και αυτά των ΚΕΔΑΣΥ. Τελικά, τα κενά, που δηλώθηκαν από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, διέρρευσαν και ανήλθαν σε 551. 

Σήμερα, λίγες μέρες μετά, δυστυχώς φαίνεται ότι η αγωνία τόσο των γονέων όσο και των φιλολόγων εκπαιδευτικών για ανεπαρκή κάλυψη κενών επιβεβαιώθηκε. Το Υπουργείο ναι μεν κάλυψε ένα ποσοστό της τάξης περίπου του 24%, αλλά είναι αδύνατον ένα τόσο μικρό ποσοστό να θεωρηθεί ικανοποιητικό, ειδικά όταν πρόκειται για την συμπερίληψη παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο.

Το ανωτέρω ποσοστό κάλυψης, προφανώς, αφορά την ανταπόκριση του Υπουργείου μόνο σε κενά που προέκυψαν από άδειες έκτακτων αναγκών (ασθένειες, εγκυμοσύνες κτλ.), ωστόσο η πληθώρα κενών υφίσταται και εξακολουθεί να καθιστά προβληματική και δύσκολη την φοίτηση παιδιών με ήπιες ή σοβαρές ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο αλλά και στις δομές ΣΜΕΑΕ.

Οι προσλαμβανόμενοι, κατά την β΄ φάση, αναπληρωτές δεν επαρκούν. Αυτό αποδεικνύει μια νέα καταμέτρηση των κενών, στην οποία προέβη η Πρωτοβουλία Φιλολόγων ΕΑ, σύμφωνα με την οποία πολλά σχολεία εξακολουθούν να υπολείπονται εκπαιδευτικών φιλολόγων, γεγονός που δυσχεραίνει την ομαλή λειτουργία της Παράλληλης Στήριξης, των Τμημάτων Ένταξης αλλά και των ΣΜΕΑΕ.

Σε ό,τι αφορά την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής κλάδου ΠΕ02.5 Φιλολόγων, κατά την β΄ φάση, σας παραθέτουμε πίνακα στοιχείων προσλήψεων που πραγματοποιήθηκαν στην Επικράτεια σε δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και τα εναπομείναντα κενά.

Προβαίνοντας σε πιο προσεκτικές παρατηρήσεις στις προσλήψεις της β΄ φάσης, βάσει του πίνακα, γίνεται εύκολα αντιληπτή η αδικία στην οποία υπόκεινται οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στον ακριτικό Έβρο, επί παραδείγματι, ζητήθηκαν από τη ΔΔΕ 10 φιλόλογοι και προσελήφθη μόλις ένας. Στα νησιά μας, όπου η πρόσβαση στην εκπαίδευση είναι ακόμη πιο δύσκολη, όπως η Κεφαλλονιά, ζητήθηκαν 6 φιλόλογοι και δεν έγινε καμία πρόσληψη! Στο νομό Πέλλας ζητήθηκαν 11 και το Υπουργείο έστειλε μόλις 1 φιλόλογο! Στη Λάρισα ζητήθηκαν 10 και στάλθηκε επίσης ένας. Ενδεικτικές είναι, ακόμα, οι περιπτώσεις του Ηρακλείου, της Δ΄ Αθήνας, της Α΄ Πειραιά και της Α΄ Αθήνας που ενώ δήλωσαν αυξημένες ανάγκες σε φιλολόγους αναπληρωτές έμειναν με το μικρότερο ποσοστό κάλυψης, που αγγίζει μετά βίας το 15% κατά μέσο όρο.

Είναι ατέλειωτα τα παραδείγματα, τα οποία θα μπορούσαμε να επικαλεστούμε βασιζόμενοι στον παρακάτω πίνακα, που επιβεβαιώνουν την ολιγωρία του ΥΠΑΙΘ προς την Β/θμια εκπαίδευση. Ως φιλόλογοι ΕΑ και ως γονείς παιδιών, που ανήκουν σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, μάς προβληματίζει η μέχρι πρότινος κατανομή και επιλεκτική κάλυψη των κενών. 

Τα παραπάνω στοιχεία η Πρωτοβουλία τα δημοσιοποιεί ούτως ώστε να δοθεί η απαιτούμενη βαρύτητα από το ΥΠΑΙΘ και εν προκειμένω να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες και αποφάσεις ώστε να ικανοποιηθεί άμεσα η υποστήριξη μαθητών μιας ευαίσθητης σχολικής κοινότητας. Εμπίπτει στις άμεσες προτεραιότητες του ΥΠΑΙΘ η 100% κάλυψη των συγκεκριμένων αναγκών που ούτε η β΄ φάση μπόρεσε να ικανοποιήσει. 

Το Υπουργείο Παιδείας έχει αποδείξει και στο παρελθόν ότι οραματίζεται ένα σχολείο υπέρ της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης μέσα από καινοτόμα προγράμματα, προσλήψεις και διορισμούς, ας πράξει κι εδώ αναλόγως. Δεν αιτούμαστε τίποτα το υπερβολικό, παρά ένα σχολείο για όλους που μπορεί να πραγματωθεί μόνο μέσα από την απλόχερη συμβολή του ΥΠΑΙΘ, ως ισχυρή ένδειξη ενσυναίσθησης προς τα παιδιά με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Κρίνοντας ως πρωταρχική, λοιπόν, την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης, το ΥΠΑΙΘ χρειάζεται άμεσα να προχωρήσει σε προσλήψεις αναπληρωτών και στην κάλυψη των δηλωθέντων λειτουργικών κενών σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις και άρθρα. Με αυτό τον τρόπο, θα δοθεί ανακούφιση τόσο σε γονείς και παιδιά που χρήζουν ειδικής εκπαιδευτικής παρέμβασης όσο και στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες κάθε φορά ενώ αιτούνται την πλήρωση αναγκών και κενών σχεδόν πάντα οι προσπάθειές τους μένουν ατελέσφορες.

Κλείνουμε, έχοντας την πεποίθηση ότι το ΥΠΑΙΘ θα προχωρήσει σε όλες εκείνες τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να στελεχωθούν όλα τα λειτουργικά κενά των Παράλληλων Στηρίξεων και Τμημάτων Ένταξης, και όσον αφορά τα τελευταία να επιταχυνθεί η ίδρυση νέων που εκκρεμεί αναίτια.

Συνοψίζοντας, αιτούμαστε:

1.    Την πλήρη κάλυψη των κενών.
2.    Την ίδρυση των νέων Τμημάτων Ένταξης αλλά και την πλήρη στελέχωση των υπαρχόντων.
3.    Να καλυφθούν τα κενά της Α και Β φάσης πριν δοθούν οι νέες γνωματεύσεις από τα ΚΕΔΑΣΥ.
4.    Την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της Παράλληλης Στήριξης, η οποία δεν μπορεί να λειτουργεί με έναν εκπαιδευτικό για πάνω από τρεις μαθητές, καθώς κάτι τέτοιο αντιβαίνει με τις γνωματεύσεις των ΚΕΔΑΣΥ.

Ευελπιστούμε στην θετική ανταπόκριση των αιτημάτων μας.

Με εκτίμηση,

Πρωτοβουλία Φιλολόγων ΕΑ

Ακολουθεί πίνακας με τα εναπομείναντα κενά:

πίνακας
Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Γραπτός ΑΣΕΠ: Οδηγίες για να κάνετε την αίτηση εύκολα και γρήγορα με λίγα κλικ

ΕΠΙΣΗΜΟ: Βγήκε η κατανομή θέσεων για το Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ - 5124 οι ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (Πίνακας - Αιτήσεις)

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Tο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 95 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

filologoi_2.jpg
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία: «Είθε η Ημέρα αυτή…»
«Ως Πρωτοβουλία Φιλολόγων ΕΑΕ έχουμε επισημάνει πολλές φορές τις ελλείψεις του κλάδου μας, οι οποίες ακόμα και τώρα, 20 μέρες πριν τα Χριστούγεννα,...
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία: «Είθε η Ημέρα αυτή…»
diek
Σπουδαστές ΔΙΕΚ: Δεν φτάνει που για τουλάχιστον 6 μήνες εργαζόμαστε τσάμπα, αλλά μας κοροϊδεύουν κιόλας
Τι καταγγέλλει ο Σύλλογος Σπουδαστών Δημοσίων ΙΕΚ Αττικής (ΣΥ.Σ.Δ.Ι.Ε.Κ.): Επιστολή για την πληρωμή της πρακτικής άσκησης
Σπουδαστές ΔΙΕΚ: Δεν φτάνει που για τουλάχιστον 6 μήνες εργαζόμαστε τσάμπα, αλλά μας κοροϊδεύουν κιόλας
μαθητής
Πρόεδρος εκπαιδευτικού σωματείου ή εντολοδόχος του Υπουργείου Παιδείας;
Πώς γίνεται να πατάει κανείς σε δύο βάρκες, που από τη μια να είναι με το μέρος των  εκπαιδευτικών και από την άλλη να συντάσσεται με τη Διοίκηση; 
Πρόεδρος εκπαιδευτικού σωματείου ή εντολοδόχος του Υπουργείου Παιδείας;