ΙΕΠ: Οι Συντονιστές των Επιστημονικών Μονάδων- Ονόματα
Ορίστηκαν, από το ΙΕΠ οι Συντονιστές  Επιστημονικών Μονάδων  του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Ορίστηκαν οι  από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής οι Συντονιστές και οι Αναπληρωτές Συντονιστές Επιστημονικών Μονάδων για τα Τμήματα Εκπαιδευτικής Καινοτομίας και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, Προγραμμάτων Σπουδών και Εκπαιδευτικού Υλικού και Επιμόρφωσης και Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου και Εκπαιδευτικών, Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Πιο αναλυτικά:

Τμήμα Α ́: Εκπαιδευτικής Καινοτομίας και Ενταξιακής Εκπαίδευσης

Το Τμήμα Α΄ Εκπαιδευτικής Καινοτομίας και Ενταξιακής Εκπαίδευσης έχει αρμοδιότητα κάθε θέμα που σχετίζεται με την εκπαιδευτική καινοτομία, την ενταξιακή εκπαίδευση και ιδιαίτερα ζητήματα ειδικής αγωγής, μειονοτικής, διαπολιτισμικής και ομογενειακής εκπαίδευσης και εκπαιδευτικές δομές σε καταστήματα κράτησης και τη διαφοροποιημένη διδασκαλία

1. Μονάδα Ειδικής και Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης

 • Συντονίστρια: Θεοδώρα Αστέρη, Σύμβουλος Α ́
 • Αναπλ. Συντονίστρια: Μαρία Γελαστοπούλου, Σύμβουλος Α ́

H Υπομονάδα Ενταξιακής Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης καταργείται.

2. Μονάδα Εργαστηρίων Δεξιοτήτων & Αειφορίας

 • Συντονιστής: Ευθύμιος Σταμούλης, Σύμβουλος Α ́
 • Αναπλ. Συντονίστρια: Αργυρώ Χαροκοπάκη, Σύμβουλος Β'

3. Μονάδα Σχολικών Δραστηριοτήτων

 • Συντονίστρια: Σοφία Χωλίδη, Σύμβουλος Β ́
 • Αναπλ. Συντονιστής: Νικόλαος Χριστοδούλου, Σύμβουλος Β ́

4. Μονάδα Δικαιωμάτων, Μειονοτικής, Ομογενειακής Εκπαίδευσης & Καταστημάτων Κράτησης

 • Συντονίστρια: Σοφία Γιοβάνογλου, Σύμβουλος Α ́
 • Αναπλ. Συντονίστρια: Θάλεια Χατζηγιάννογλου, Σύμβουλος Β ́

5. Η Μονάδα Σχολικής Ζωής και Οργάνωσης μετονομάζεται σε Μονάδα Σχολικής Ζωής και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

 • Συντονιστής: Δημήτριος Χαλκιώτης, Σύμβουλος Β ́
 • Αναπλ. Συντονίστρια: Άννα Αφεντουλίδου, Σύμβουλος Β ́

Τμήμα Β ́: Προγραμμάτων Σπουδών και Εκπαιδευτικού Υλικού

Το Τμήμα Β ́ (Προγραμμάτων Σπουδών και Εκπαιδευτικού Υλικού) της Επιστημονικής Υπηρεσίας του ΙΕΠ έχει ως αντικείμενο την επεξεργασία γνωμοδοτήσεων και εισηγήσεων, στο πλαίσιο των κείμενων διατάξεων, για την κατάρτιση και αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και του εκπαιδευτικού υλικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα εστιάζει σε θέματα που αφορούν: α) την πρωτοβάθμια και προσχολική εκπαίδευση, β) τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τη φιλολογία, γ) τα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες και την τεχνολογία, δ) τις κοινωνικές επιστήμες, ε) τις τέχνες και στ) την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση.

1. Μονάδα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

 • Συντονίστρια: Μαρία Μήτση - Αναγνώστου, Σύμβουλος Α ́
 • Αναπλ.Συντονίστρια: Πολυξένη Μπίλλα, Σύμβουλος Α ́

2. Η Μονάδα Προσχολικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης μετονομάζεται σε Μονάδα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 • Συντονιστής: Δημήτριος Ζυμπίδης, Σύμβουλος Α ́
 • Αναπλ. Συντονιστής: Αθανάσιος Γιαννίκας, Σύμβουλος Α ́

3. Μονάδα φυσικών επιστημών, τεχνολογίας, μαθηματικών και τεχνών (STEM/STEAM)

 • Συντονίστρια: Γεωργία Πετροπούλου, Σύμβουλος Α ́
 • Αναπλ. Συντονιστής: Ιωάννης Γράψας, Σύμβουλος Α ́

4. Μονάδα Ξένων Γλωσσών

 • Συντονίστρια: Θάλεια Χατζηγιάννογλου, Σύμβουλος Β ́
 • Αναπλ. Συντονιστής/στρια: -

5. Μονάδα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Μαθητείας

 • Συντονιστής: Σταύρος Πιτσικάλης, Σύμβουλος Β ́
 • Αναπλ. Συντονίστρια: Σταυρούλα Παπαδοπούλου, Σύμβουλος Β ́

Τμήμα Γ ́: Επιμόρφωσης και Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου και Εκπαιδευτικών, Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής

 

Το Τμήμα Γ ́ Επιμόρφωσης και Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου και Εκπαιδευτικών, Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής έχει αρμοδιότητα για θέματα που σχετίζονται με την επιμόρφωση και την πιστοποίηση των επιμορφωτικών δράσεων των εκπαιδευτικών και των στελεχών εκπαίδευσης, της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, καθώς και την παρακολούθηση και μελέτη της διεθνούς και ευρωπαϊκής πολιτικής.

1. ΜονάδαΕπιμόρφωσηςΕκπαιδευτικών.

 • Συντονιστής: Ιωάννης Παρκοσίδης, Σύμβουλος Β ́
 • Αναπλ. Συντονιστής: Παναγιώτης Πήλιουρας, Σύμβουλος Α ́

2. Μονάδαποιότηταςκαιαξιολόγησηςεκπαιδευτικούέργου.

 • Συντονίστρια: Άρτεμις-Ευαγγελία Μαραμπέα, Σύμβουλος Β ́
 • Aναπλ. Συντονιστής: Ευθύμιος Σταμούλης, Σύμβουλος Α ́

3. ΜονάδαΕυρωπαϊκήςκαιΔιεθνούςΕκπαιδευτικήςΠολιτικής.

 • Συντονίστρια: Ιωακειμίδου Βασιλική, Σύμβουλος Β ́
 • Αναπλ. Συντονίστρια: Μαρία Νίκα, Σύμβουλος Α ́».

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Παραιτήθηκε διευθυντής σχολείου που απειλήθηκε με καθαίρεση και πειθαρχικές ποινές επειδή αντιτάχθηκε σε αυτή στην αξιολόγηση

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή - έως 17 Απριλίου

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 17/4

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα