Thumbnail
Πώς η κ.Κεραμέως καταστρατηγεί με «ωραία λόγια» το ωράριο των εκπαιδευτικών, όχι όμως όσων υπηρετούν στα Πρότυπα-Πειραματικά και στα Εκκλησιαστικά Σχολεία

Τι να πει κανείς  για τις επιλογές και τις αδυναμίες της κ.Κεραμέως: Ακόμα και στο ζήτημα των Εκπαιδευτικών Ομίλων που προγραμμάτισε να λειτουργήσουν εφέτος σε όλα τα σχολεία, εισήγαγε διακρίσεις σε βάρος της συντριπτικής πλειονότητας των εκπαιδευτικών, εισάγοντας δύο μέτρα και δύο σταθμά.

Οσοι υπηρετούν στα δημόσια σχολεία δεν έχουν μείωση ωραρίου αν συμμετάσχουν στους Ομίλους, με αποτέλεσμα την καταστρατήγηση του ωραρίου τους. Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί των αγαπημένων της Προτύπων-Πειραματικών, αλλά και των Εκκλησιαστικών σχολείων, θα έχουν δίωρη μείωση του ωραρίου!

Αλλα προσέξτε: Σύμφωνα με το άρθρο 89 του νομοσχεδίου της υπουργού, «ο χρόνος που οι Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικών Ομίλων αφιερώνουν στην οργάνωση και λειτουργία των εκπαιδευτικών ομίλων δεν προσμετράται στο εργασιακό τους ωράριο, αλλά συνεκτιμάται κατά την ατομική αξιολόγησή τους, καθώς και κατά την επιλογή τους ως στελεχών εκπαίδευσης». Καλό;

Τι ισχύει σε Πρότυπα-Πειραματικά και Εκκλησιαστικά σχολεία

Πράγματι, στα Πειραματικά-Πρότυπα σχολεία, «Οι ώρες διδασκαλίας στους ομίλους προσμετρώνται στο διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών ενώ στην περίπτωση που οι υπεύθυνοι του ομίλου είναι δύο (2), προσμετράται το ήμισυ των ωρών λειτουργίας του ομίλου στο διδακτικό ωράριο κάθε εκπαιδευτικού. Είναι δυνατόν να προσμετρώνται στο ωράριο του εκπαιδευτικού τέσσερις ώρες για την λειτουργία του ομίλου στην περίπτωση εργαστηριακού ομίλου, όπως για παράδειγμα σε όμιλο ρομποτικής με έγκριση της Ε.Ε.Π.Π.Σ. ή Δ.Ε.Π.Π.Σ.. Σε κάθε περίπτωση το διδακτικό ωράριο του εκπαιδευτικού που διατίθεται για την λειτουργία ομίλου, τμήματος ενισχυτικής διδασκαλίας, άλλης δράσης κλπ δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις διδακτικές ώρες» Αυτό προβλέπει ο «Κανονισμός λειτουργίας ομίλων αριστείας, δημιουργικότητας και καινοτομίας και τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία», 09-09-2020 Αρ.Πρωτ.:119 /Ε.Ε.Π.Π.Σ

Στα Εκκλησιαστικά σχολεία επίσης, «Για την ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων και κλίσεων των μαθητών/μαθητριών του Εκκλησιαστικού Σχολείου (Ε.Σ.), με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, που εγκρίνεται από το Εποπτικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.), δημιουργούνται όμιλοι και ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας τους. Οι όμιλοι λειτουργούν εκτός του ωρολόγιου προγράμματος, σύμφωνα με την απόφαση ίδρυσής τους. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών των Ε.Σ. στους ομίλους προσμετράται για την κάλυψη του διδακτικού τους ωραρίου. Σε συνεννόηση με το Ε.Σ.Ε.Ε. μπορούν να καλούνται στους ομίλους πρόσωπα που συνδέονται με το γνωστικό αντικείμενο ή πεδίο του ομίλου». Αυτό προβλέπει το αρθρο 125 περί Λειτουργίας ομίλων και θερινών προγραμμάτων, στο γνωστό νόμο Κεραμέως «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ A’ 136/03.08.2021

Αντίθετα, στα υπόλοιπα δημόσια σχολεία « Ο χρόνος που οι υπεύθυνοι/ες των εκπαιδευτικών ομίλων αφιερώνουν στην οργάνωση και λειτουργία των ομίλων αυτών δεν προσμετράται στο εργασιακό ωράριό τους» Αυτό προβλέπει η απόφαση για τη «Λειτουργία Εκπαιδευτικών Ομίλων - Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικών Ομίλων» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4509/2022 και το αρθρο 89 του προαναφερθέντος νόμου.

Η ΟΛΜΕ και η ΔΟΕ

Το πρόβλημα διαπίστωσε και η ΟΛΜΕ στην πρόσφατη ανακοίνωσή της, στην οποία παροτρύνει τους εκπαιδευτικούς να μην διεκδικήσουν τις θέσεις για "μέντορες"  και  "ενδοσχολικούς συντονιστές", εθελοντικά, καθώς θεωρεί  "απαράδεκτο να παρακινούνται οι συνάδελφοι να καταλαμβάνουν πρόσθετες θέσεις ευθύνης με δεδομένο το ήδη επιβαρυμένο διοικητικό και παιδαγωγικό έργο που ασκούν, μάλιστα χωρίς μείωση ωραρίου και επιμίσθιο"

«Η «καινοτομία» των εκπαιδευτικών ομίλων μόνο καινοτομία δεν μπορεί να θεωρηθεί. Στην ουσία δεν είναι τίποτα άλλο από τις σχολικές δραστηριότητες (πολιτιστικά προγράμματα, περιβαλλοντικά προγράμματα, προγράμματα αγωγής υγείας κλπ)  που οι εκπαιδευτικοί αναλάμβαναν εδώ και χρόνια, με αυξημένη όμως γραφειοκρατία. Θέση της Ομοσπονδίας (απόφαση 3.10 του 20ου Συνεδρίου της ΟΛΜΕ) είναι ότι απαιτείται «μια νέα αντίληψη για το σχολείο του αύριο με την ουσιαστική ενσωμάτωση των πεδίων του πολιτισμού, της άθλησης, της μουσικής και της τέχνης στην εκπαιδευτική πραγματικότητα. Η επιλογή αυτή θα σημάνει ενίσχυση του ρόλου του σχολείου, θα ενδυναμώσει τη σχέση του με την κοινωνία αλλά και θα αποτελέσει τη διέξοδο με τρόπο ουσιαστικό και δημιουργικό στις προοπτικές επαγγελματικής ενασχόλησης του κόσμου της εκπαίδευσης καθώς το σχολείο θα διευρύνει τη λειτουργία, το πρόγραμμα και την παρουσία του. Αυτός ο μετασχηματισμός του σχολείου δεν θα στηριχθεί σε όρους εντατικοποίησης της εκμετάλλευσης της εργασίας ούτε στην επιβάρυνση των εκπαιδευτικών με διοικητικά καθήκοντα αλλά σε μια νέα θεώρηση διεύρυνσης της διαθεματικής λειτουργίας του σχολείου με όρους σεβασμού στο δικαίωμα στην εργασία αλλά και στις συνθήκες εργασίας και ζωής με πρόσημο και σημείο αναφοράς τον άνθρωπο». Το ΥΠΑΙΘ όμως θεωρεί ότι μπορεί να κάνει «καινοτομίες» παραβιάζοντας εργασιακά δικαιώματα και αρνούμενο να χρηματοδοτήσει και να δώσει οποιοδήποτε κίνητρο για την υλοποίηση των «μεταρρυθμίσεών» του. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ουσιαστική ενσωμάτωση του πολιτισμού, της τέχνης, επιστημονικών δραστηριοτήτων κλπ στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι η επαναφορά της δίωρης μείωσης ωραρίου για όσους/ες εκπαιδευτικούς αναλαμβάνουν υπεύθυνοι/ες σχολικών δραστηριοτήτων (πολιτιστικά προγράμματα, περιβαλλοντικά προγράμματα, προγράμματα αγωγής υγείας κλπ) αλλά και η ουσιαστική χρηματοδότηση για την υλοποίησή τους. Άλλωστε, τόσο στα Πρότυπα-Πειραματικά όσο και στα εκκλησιαστικά σχολεία οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν ομίλους έχουν μείωση διδακτικού ωραρίου κατά 2 ώρες. Οι εκπαιδευτικοί έχουμε τεράστια εμπειρία από πολιτιστικές, επιστημονικές, αθλητικές πρωτοβουλίες με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών/τριών μας. Χιλιάδες συνάδελφοι δε φείδονται χρόνου και μόχθου προκειμένου να δώσουν ζωντάνια σε ένα σχολείο στεγνό, αποκρουστικό πολλές φορές για τους μαθητές/τριες», αναφέρει για το θέμα.

Αλλά και η ΔΟΕ στη δική της ανακοίνωση που κηρύσσει απεργία-αποχή από μέντορες και συντονιστές, αναφέρει: «επιχειρείται, μαζί με την υπόσκαψη των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών και η καταστρατήγηση του διδακτικού ωραρίου με τους εκπαιδευτικούς ομίλους και τον ηλεκτρονικό φάκελο που σε συνδυασμό με όλες τις υπόλοιπες ρυθμίσεις της επιχειρούμενης αξιολόγηση συνθέτουν το πάζλ της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής της κυβέρνησης της ΝΔ και γι’ αυτό απαιτείται ενιαία και συντεταγμένη αντίσταση του κλάδου σε κάθε προσπάθεια εφαρμογής όλων αυτών των ρυθμίσεων»

Τι είναι οι Εκπαιδευτικοί Ομιλοι

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της κ.Κεραμέως: «Οι Διευθυντές/ντριες των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να συγκροτούν εκπαιδευτικούς ομίλους, μετά τη λήξη του ημερήσιου ωρολογίου προγράμματος διδασκαλίας ή κατά τις διδακτικές ώρες του ολοήμερου προγράμματος. Οι όμιλοι μπορούν να προσφέρουν αντικείμενα και δράσεις όπως δημιουργική απασχόληση, ελεύθερη έκφραση και ψυχαγωγία με αντικείμενα σχετιζόμενα, μεταξύ άλλων, με τον αθλητισμό, τα ομαδικά αθλήματα, τους παραδοσιακούς ή μοντέρνους χορούς, τη χοροκινητική έκφραση, τις εικαστικές τέχνες, τις χειροτεχνίες και κατασκευές, την εκμάθηση μουσικών οργάνων, την εκπαιδευτική ρομποτική, τα παραδοσιακά παιχνίδια, τις επιστημονικές κατασκευές - πειράματα, τα μαθηματικά παιχνίδια, τη ρητορική τέχνη και δημιουργική γραφή, το ασφαλές και δημιουργικό διαδίκτυο, τη διαπολιτισμική παιδεία, την πολιτειότητα και πολιτότητα, τον εθελοντισμό, την παιδική επιχειρηματικότητα, τη δημιουργία εφημερίδας. Μπορούν, επιπλέον, να δραστηριοποιούνται στην οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, κοινωνικών-βιωματικών και περιβαλλοντικών δράσεων, τη συγκρότηση χορωδίας, θεατρικής ομάδας και μαθητικής ορχήστρας.

Τα θέματα των ομίλων προτείνονται με την έναρξη του σχολικού έτους και το αργότερο μέχρι την 25η Σεπτεμβρίου, η λειτουργία τους αρχίζει στις 15 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται δύο εβδομάδες πριν από τη λήξη των μαθημάτων. Μπορούν να προσφέρονται σε μαθητές/τριες μίας ή περισσότερων τάξεων και κάθε μαθητής/τρια μπορεί να συμμετέχει σε έναν ή δύο ομίλους, με συστηματική παρακολούθηση, εκπόνηση εργασιών ή άλλου έργου και λαμβάνει βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής»

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Πανελλήνιες 2024: 12 μυστικά για την επιτυχία στις εξετάσεις

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Tο 1ο στην Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 30/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

πιερρακακης κρητη
Πιερρακάκης στην Κρήτη: Μεγάλες δυνατότητες για το Ηράκλειο να εξελιχθεί σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό κόμβο για την Ανατολική Μεσόγειο
Πιερρακάκης: Η διασύνδεση των ερευνητικών και των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων του νησιού θα ενισχύσει τα εξαιρετικά οικοσυστήματα καινοτομίας που διαθέτει...
Πιερρακάκης στην Κρήτη: Μεγάλες δυνατότητες για το Ηράκλειο να εξελιχθεί σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό κόμβο για την Ανατολική Μεσόγειο