Διεθνές Πανεπιστήμιο: Θέση Υποψήφιου Διδάκτορα μέσω της Ασύγχρονης διαδικασίας επιλογής Υποψήφιων Διδακτόρων
Θέση Υποψήφιου Διδάκτορα μέσω της Ασύγχρονης διαδικασίας επιλογής Υποψήφιων Διδακτόρων στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (ΜΠΗΣ) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, υιοθετεί την ασύγχρονη διαδικασία επιλογής Υποψήφιων Διδακτόρων (Υ.Δ.) με βάση το αρ. 38, παρ. 2, Ν. 4485/2017 και τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος (Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. με αρ. ΔΦ 15/518, ΦΕΚ 211 τ.B’/03.02.2020).

Στο πλαίσιο αυτό προκηρύσσεται μία (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα με τίτλο της διδακτορικής διατριβής “Μοντελοποίηση και Ανάλυση Απόδοσης του ΙΕΕΕ 802.11be για Εξαιρετικά Πολύ Πυκνά Δίκτυα WLANs” (“Performance Modeling and Analysis of the IEEE 802.11be for Ultra-dense WLANs”). Ο επιβλέπων της εν λόγω διδακτορικής διατριβής είναι το μέλος ΔΕΠ του Τμήματος ΜΠΗΣ, Καθηγητής κ. Περικλής Χατζημίσιος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι και την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022 υποβάλλοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αίτηση στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος προσωρινός τίτλος, καθώς και ο προτεινόμενος ως επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής
β) Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.

γ) Αντίγραφο του βασικού πτυχίου και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
δ) Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ή βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης και βαθμολογίας όλων των μεταπτυχιακών μαθημάτων συμπεριλαμβανόμενης και της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

ε) Πιστοποιητικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2).
στ) Δύο συστατικές επιστολές από Μέλη ΔΕΠ Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) ή Ερευνητές/τριες Ερευνητικών Κέντρων.

ζ) Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή/και συνέδρια, αν υπάρχουν.

η) Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής μεγέθους συνολικά 1000-1200 λέξεων στο οποίο παρουσιάζονται σε γενικές γραμμές:

  • η περιοχή της έρευνας
  • η επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης
  • οι στόχοι και η προτεινόμενη μεθοδολογία της έρευνας
  • ενδεικτική βιβλιογραφία.

θ) Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ενισχύει, κατά την κρίση τους, την υποψηφιότητά τους.

Οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι προθεσμίες και οι διαδικασίες επιλογής υποψήφιων διδακτόρων, καθώς και οι πρόσθετες υποχρεώσεις αυτών, ρήτρες, παραδοτέα και χρονικά όρια ολοκλήρωσης των διατριβών, αναφέρονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων τηλ. 2310013621 και στην ιστοσελίδα του Τμήματος https://www.iee.ihu.gr/.

Αίτηση υποψηφίου: https://www.iee.ihu.gr/wp-content/uploads/2020/04/PhD_Candidate_AppForm.doc

 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Τα πολύ συχνά ελληνικά επώνυμα που προέρχονται από αλβανικές λέξεις

35.000 στην ουρά: Τελευταία ευκαιρία για το online εύκολο Proficiency ΧΩΡΙΣ προφορικά, έκθεση έως 26 Ιουνίου

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 24/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

Οδοντόκρεμα
Καρδιακή προσβολή – Εγκεφαλικό: Ο κίνδυνος με γνωστό γλυκαντικό σε τσίχλες και οδοντόκρεμες
Γνωστό γλυκαντικό σε τσίχλες και οδοντόκρεμες ύποπτο για κίνδυνο καρδιακής προσβολής και εγκεφαλικού
Καρδιακή προσβολή – Εγκεφαλικό: Ο κίνδυνος με γνωστό γλυκαντικό σε τσίχλες και οδοντόκρεμες