Thumbnail
Σχετικά με την επέκταση του ολοήμερου σχολείου σε νηπιαγωγεία και δημοτικά

Το Αυτόνομο Δίκτυο Εκπαιδευτικών, με αφορμή την επέκταση του ολοήμερου σχολείου, κατηγορεί την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας ότι αναπτύσσει «ένα πρόχειρο πρόγραμμα χρησιμοποιώντας ως επικοινωνιακό πρόσχημα την ψευδεπίγραφη λύση του δημογραφικού προβλήματος». 

«Υπάρχουν οι κτιριακές υποδομές και ο αντίστοιχος εξοπλισμός, ώστε να καλύψουν τις συνολικές ανάγκες των παιδιών που θα έρχονται στο σχολείο στις 8:15 και θα αναχωρούν στις 17:30 και δεν το ξέρουμε; Πώς θα αντιμετωπιστεί η αποξένωση των παιδιών από το οικογενειακό περιβάλλον και ιδιαίτερα των μικρότερων ηλικιών; Υπάρχει πρόγραμμα κάλυψης των επιπλέον διδακτικών ωρών με εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και με ποιο καθεστώς πρόσληψης;» είναι μερικά μόνο από τα ερωτήματα που θέτουν οι εκπαιδευτικοί, ενώ υπογραμμίζουν πως εάν η κυβέρνηση θέλει «να λύσει το δημογραφικό πρόβλημα στη χώρα οφείλει να διασφαλίσει θέσεις εργασίας, με σεβασμό στην 8ωρη εργασία και με μισθούς αξιοπρέπειας κι όχι πείνας». 

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

Κατατέθηκαν σήμερα προς ψήφιση τα Ωρολόγια Προγράμματα για το Ολοήμερο Σχολείο σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά. Η εξέλιξη αυτή ήρθε να επιβεβαιώσει τις πρώτες αρνητικές εκτιμήσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας και να πολλαπλασιάσει τα ερωτήματα που προέκυψαν ήδη από την ανακοίνωση του πρωθυπουργού για το θέμα, μια ανακοίνωση που φάνηκε να αγνοούσε ακόμα και η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ. Δυστυχώς, κατά την προσφιλή της τακτική, η κυβέρνηση της ΝΔ, διά στόματος του ίδιου του πρωθυπουργού, πρώτα προχωρά σε εξαγγελίες με βάση την ατζέντα που διαμορφώνει και μετά τρέχει να εξετάσει αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την υλοποίηση αυτών των εξαγγελιών.

Ειδικότερα στο συγκεκριμένο ζήτημα χωρίς να έχει προηγηθεί κανένας διάλογος η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ εξαγγέλλει και επιχειρεί να αναπτύξει ένα πρόχειρο από κάθε άποψη πρόγραμμα χρησιμοποιώντας ως επικοινωνιακό πρόσχημα την ψευδεπίγραφη «λύση του δημογραφικού προβλήματος», για να βρίσκονται οι γονείς μόνοι στο σπίτι! Αυτή παρουσιάζει ως αιτιολόγηση για τη 10ωρη παραμονή παιδιών στο σχολείο και ως αιτία του δημογραφικού προβλήματος της χώρας!!!

Βασικές αλλαγές που προβλέπονται:

Για το Δημοτικό:

Ø  Η αποχώρηση των μαθητών του Δημοτικού́ Σχολείου που παρακολουθούν το πρόγραμμα λαμβάνει χώρα ή στις 15:50, με το πέρας της δεύτερης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης, ή στις 17:30, με τη λήξη του προγράμματος. Ειδικά́, το σχολικό́ έτος 2022-2023 δύναται η αποχώρηση να λαμβάνει χώρα και στις 14.55, με το πέρας της πρώτης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης.

Ø  Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ανά διδακτική ώρα: 1η Γεύμα – Διατροφική Αγωγή, 2η και 3η Μελέτη – Προετοιμασία, 4η και 5η Σχολικοί – Μαθητικοί Όμιλοι.

Ø  Για τη συγκρότηση και λειτουργία τμήματος, στο οποίο θα εφαρμοσθεί το αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου απαιτείται εγγραφή τουλάχιστον: 1) του ενός τρίτου (1/3) των μαθητών στα μονοθέσια σχολεία, 2) οκτώ (8) μαθητών στα διθέσια έως και πενταθέσια σχολεία και 3) δέκα (10) μαθητών στα εξαθέσια και άνω σχολεία.  

Για το Νηπιαγωγείο:

Ø  Η αποχώρηση των μαθητών του Νηπιαγωγείου που παρακολουθούν το πρόγραμμα λαμβάνει χώρα ή στις 16.00 με το πέρας της τέταρτης (4ης) διδακτικής ώρας ή στις 17.30 με τη λήξη του προγράμματος.

Ø  Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ανά διδακτική ώρα: 1η Προετοιμασία γεύματος – Γεύμα, 2η Ανάπαυση – Ελεύθερο παιχνίδι στις Γωνιές Μάθησης, 3η Δραστηριότητες, 4η – 5η – 6η Ελεύθερο και Οργανωμένο Παιχνίδι.

Ø  Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία της 5ης και 6ης διδακτικής ώρας του νέου, αναβαθμισμένου προγράμματος ολοήμερου Νηπιαγωγείου για τα μονοθέσια νηπιαγωγεία είναι πέντε (5) νήπια/προνήπια, για τα διθέσια είναι επτά (7) νήπια/προνήπια και για τα τριθέσια και άνω είναι δέκα (10) νήπια/προνήπια.

Ορισμένα από τα ερωτήματα που ανακύπτουν:

ü  Υπάρχουν οι κτιριακές υποδομές και ο αντίστοιχος εξοπλισμός, ώστε να καλύψουν τις συνολικές ανάγκες των παιδιών που θα έρχονται στο σχολείο στις 8:15 και θα αναχωρούν στις 17:30 και δεν το ξέρουμε;

ü  Πώς θα αντιμετωπιστεί η αποξένωση των παιδιών από το οικογενειακό περιβάλλον και ιδιαίτερα των μικρότερων ηλικιών;

ü  Υπάρχει πρόγραμμα κάλυψης των επιπλέον διδακτικών ωρών με εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και με ποιο καθεστώς πρόσληψης;

ü  Ποια παιδαγωγική θεωρία προάγει μια παρατεταμένη παρουσία μαθητών από το πρωί (από τις 7 αν λειτουργεί και πρωινή ζώνη) μέχρι το απόγευμα (το χειμώνα 5:30 ώρα έχει νυχτώσει) με ό, τι συνεπάγεται στη συνολική τους ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη μακριά από το οικογενειακό τους περιβάλλον;

ü  Για  μια ακόμη φορά θα επιχειρηθεί η εξουθένωση των εκπαιδευτικών, η πολυδιάσπαση του ωραρίου, η περαιτέρω ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων  και η καθιέρωση εκπαιδευτικών πολλών ταχυτήτων μέσα στο δημόσιο σχολείο;

Αρχικά, αποτελεί τουλάχιστον ειρωνεία να αναγράφεται ότι οι μαθητές μεταβαίνουν στην αίθουσα γεύματος, όταν η συντριπτική πλειονότητα των σχολείων χρησιμοποιεί τις αίθουσες διδασκαλίας ως χώρο σίτισης. Επιπλέον το δημόσιο σχολείο δεν προσφέρεται για πειραματισμούς και δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να μετατραπεί σε «σύγχρονο παιδοφυλακτήριο», πέρα από κάθε παιδαγωγική θεωρία, αλλά ούτε και το μέσο για να επεκταθεί από την κυβέρνηση της ΝΔ το ωράριο εργασίας συνολικά και η εγκαθίδρυση μιας κοινωνίας που το 8ωρο εργασίας θα μετατραπεί σε 16ωρο…. Δε θα επιτρέψουμε την υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης που έχει σημαντικό έργο να επιτελέσει για όλους τους μαθητές και όχι να τους «κρατάει» όσο περισσότερο χρόνο επιλέγει η κυβέρνηση στον σχολικό χώρο χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα να ανταποκριθεί στις πολλαπλές κοινωνικές, μορφωτικές και ψυχοσυναισθηματικές ανάγκες τους.

Οι πολιτικές επιλογές και η εφαρμογή αυτών από την κυβέρνηση της ΝΔ και του ΥΠΑΙΘ έχουν γίνει πια  επικίνδυνες για τα βασικά κοινωνικά αγαθά, την εργασία και την κοινωνία.

Ζητάμε από τα κόμματα να μην υπερψηφίσουν στη βουλή τη συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση. Εάν θέλει η Κυβέρνηση να λύσει το δημογραφικό πρόβλημα στη χώρα οφείλει  να διασφαλίσει θέσεις εργασίας, με σεβασμό στην 8ωρη εργασία και με μισθούς αξιοπρέπειας κι όχι πείνας. Φτάνει πια η κοροϊδία του ελληνικού λαού από μια Κυβέρνηση που έχει απωλέσει, εδώ και καιρό, κάθε σοβαρότητα και εμπιστοσύνη. Καλούμε τη ΔΟΕ να τοποθετηθεί με γνώμονα την προάσπιση του δημόσιου και δωρεάν αναβαθμισμένου σχολείου για όλους τους μαθητές.

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Αποκτήστε όλη την ύλη μαζι με εξπρες προετοιμασία μόνο 200 ευρώ

ΝΕΟ ΕΚΤΑΚΤΟ 400 ευρώ επίδομα σε 150000 εργαζόμενους - Αιτήσεις ΕΔΩ

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής του Παν.Πατρών με μόνο 20 ευρώ το μήνα

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ - Προλάβετε προκηρύξεις: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 95 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

καλάθι νοικοκυριού
«Καλάθι του νοικοκυριού»: Νέες μειώσεις τιμών - Πότε θα εφαρμοστούν
Σύντομα οι πολίτες θα δουν μειώσεις στις τιμές των προϊόντων, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
«Καλάθι του νοικοκυριού»: Νέες μειώσεις τιμών - Πότε θα εφαρμοστούν
theodorikakos
Θεοδωρικάκος: Καταθέτει μήνυση στον απόστρατο αστυνομικό για την υπόθεση του γιου του
Μήνυση σε βάρος του απόστρατου αστυνομικού που κατήγγειλε συγκάλυψη σε υπόθεση του γιου του θα καταθέσει ο Τάκης Θεοδωρικάκος
Θεοδωρικάκος: Καταθέτει μήνυση στον απόστρατο αστυνομικό για την υπόθεση του γιου του