tsanta
Ένταξη σε ειδική κατηγορία, προκειμένου να δικαιούνται υπηρεσιακές μεταβολές / μετάθεση, απόσπαση και οριστική τοποθέτηση κατά προτεραιότητα ζητούν νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί με αναπηρίες ιδίων, συζύγου ή τέκνου - Επιστολή σε Μητσοτάκη, Κεραμέως και ηγεσία του υπουργείου Παιδείας

Την ένταξη σε ειδική κατηγορία, προκειμένου να δικαιούνται υπηρεσιακές μεταβολές / μετάθεση, απόσπαση και οριστική τοποθέτηση κατά προτεραιότητα και άμεσα ζητούν νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί με αναπηρίες ιδίων, συζύγου ή τέκνου, με επιστολή προς τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, την υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως και συνολικά την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας.

Οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν:

«Απευθύνοντας κραυγή αγωνίας για ζήτημα που συνιστά για εμάς ζήτημα επιβίωσης, κοινοποιούμε επιστολή, εκ μέρους των εκπαιδευτικών με αναπηρίες ημών των ιδίων ή μελών της οικογενείας μας / νεοδιόριστων, όπου ζητούμε την εφαρμογή της απόφασης του ΚΕ.Σ.Υ. του 2016 (29-12-2016/Αρ. απόφ.:4/256η Ολομ./24-6-2016), την οποία και επισυνάπτουμε, ήτοι, την διεύρυνση των ελαχίστων ειδικών κατηγοριών που υφίστανται βάσει του αναχρονιστικού Π.Δ. 50/1996 /Άρθρο 13, καθώς και την ένταξή μας σε ειδική κατηγορία, όλων, ιδίων ή μελών της οικογενείας, με 50% και άνω, ανεξαρτήτως παθήσεως, προκειμένου να δικαιούμεθα υπηρεσιακές μεταβολές / μετάθεση, απόσπαση και οριστική τοποθέτηση κατά προτεραιότητα (με πρόταξη) και άμεσα.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων,

Με εκτίμηση,

Εκπαιδευτικοί με Αναπηρίες, ιδίων, συζύγου, τέκνου / Νεοδιόριστοι»

Αναλυτικά η επιστολή:

Προς τον πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη Κυριάκο 
Προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Κεραμέως 
Προς την Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Μακρή 
Προς τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Συρίγο  
Προς τον Γενικό Γραμματέα κ. Κόπτση 
Κοινοποίηση:  
Τομεάρχες Παιδείας όλων των κομμάτων, Βουλευτές όλων των κομμάτων, Ε.Σ.Α.μεΑ., Συλλόγους ΑμεΑ, Ραδιοτηλεοπτικά μέσα, Εκπαιδευτικά sites, Συνήγορος των ΑμεΑ, Συνήγορος του Πολίτη, Σ.ΕΠ.Ε. (Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας), ΑΔΕΔΥ, ΟΛΜΕ, ΔΟΕ, Σωματεία εκπαιδευτικών (ΕΛΜΕ, ΣΥΚΠΕ, ΟΚΠΕ) 

ΘΕΜΑ : 

ΑΙΤΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ / ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (ΜΕ ΠΡΟΤΑΞΗ) 

-    ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ (ΑΜΕΣΗΣ) 
-    ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ 
-    ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ  

Αξιότιμες/οι κυρίες/οι, 

Διαμέσου αυτής της επιστολής, έχουμε την ανάγκη να εκφράσουμε όχι απλώς την έντονη δυσαρέσκεια, αλλά την απόγνωσή μας, εμείς οι εκπαιδευτικοί με αναπηρία ημών των ιδίων ή μελών της οικογενείας μας.

Όσον αφορά στο δικαίωμα υπηρεσιακών μεταβολών, που για εμάς συνιστά θέμα επιβίωσης, αυτό το έχουν μόνον κάποιες ελάχιστες κατηγορίες εκπαιδευτικών που ανήκουν στις λεγόμενες ειδικές κατηγορίες, σύμφωνα με το ελλιπέστατο απαρχαιωμένο, αναχρονιστικό άρθρο 13 του Π.Δ. 50/1996.

Στην παράλογη αυτή ‘λογική’, βασίζεται η εγκύκλιος Μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2020-2021, 03-11-2020,  Αρ. πρωτ. : 149629/Ε2, καθώς και η Εγκύκλιος Μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2021-2022, 11-11-2021,  Αρ. Πρωτ.: 144390/Ε2, όπου, όπως ορίζεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄, «ειδικές κατηγορίες μετάθεσης»,  δικαίωμα υποβολής μετάθεσης κατά προτεραιότητα έχουν αποκλειστικά και μόνον κάποιες ελάχιστες ειδικές κατηγορίες εκπαιδευτικών ΑμεΑ και μάλιστα μετά τη διετή υπηρέτηση της οργανικής. 

Και μάλιστα το δικαίωμα άμεσης απόσπασης (πριν τη διετή υπηρέτηση της οργανικής), που δίνεται σε αυτές τις ελάχιστες κατηγορίες εκπαιδευτικών, δεν απαλλάσσει από την υποχρέωση υπηρέτησης της οργανικής σε ύστερο χρόνο. 

Ταυτοχρόνως, σύμφωνα με το Τεύχος A’ 177/15.09.2020 - Άρθρο 42, όσον αφορά στους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς, έχουν ενταχθεί - μάλλον ως εμπαιγμός; - και όσοι έχουν, οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους, το απαραδέκτως υψηλό ποσοστό αναπηρίας 75% και άνω, ανεξαρτήτως παθήσεως,  ή έχουν τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, ανεξαρτήτως παθήσεως, με δικαίωμα - μάλλον ως δεύτερος εμπαιγμός μόνον απόσπασης και χρωστώντας/οφείλοντας τη διετή υπηρέτηση της οργανικής τους θέσης. 

Και τέλος, όσον αφορά στην οριστική τοποθέτησή τους, αυτή πραγματοποιείται κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων, στο πλαίσιο της οποίας συγκρίνονται, κατά περίπτωση - ως δώρον άδωρον - με τους λοιπούς εκπαιδευτικούς του κλάδου τους.  

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

Επειδή:

1. Το ελάχιστο προαπαιτούμενο, (που δίνεται για απόσπαση μόνον), ποσοστό του 75% είναι αυθαίρετο, αψυχολόγητο, δίχως καμία επιστημονική βάση και απαράδεκτα υψηλό, καθώς έρχεται σε πλήρη αντίφαση με τα κλιμάκια αναπηρίας των ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας), ήτοι  

  • έως 50% 
  • 50% έως 66% / (Μερική αναπηρία) 
  • 67% έως 79% / (Βαριά αναπηρία) o 80% και άνω / (Πολύ βαριά αναπηρία) 

2. Καταστρατηγείται η αρχή της ίσης μεταχείρισης, και μάλιστα στην πλέον ευάλωτη / ευπαθή και ευαίσθητη ομάδα εκπαιδευτικών με αναπηρία των ιδίων ή μελών της οικογενείας, καθώς, o όσον αφορά στον ίδιο τον εκπαιδευτικό, ή στον/στη σύζυγο, απαιτείται 75%, o ενώ όσον αφορά στο τέκνο απαιτείται 67%, o ενώ όσον αφορά στις εκπαιδευτικούς με συγκεκριμένες παθήσεις /(ελάχιστες) ειδικές κατηγορίες (του απαρχαιωμένου θεσμικού πλαισίου) δεν απαιτείται (δικαίως) συγκεκριμένο ποσοστό αναπηρίας. 

3. Το δικαίωμα της απόσπασης που δίνεται τελικά σε ελάχιστους, δεν έχει πραγματικό αντίκρισμα, καθώς δεν απαλλάσσει από την υπηρέτηση, και μάλιστα δυο ετών, στην οργανική θέση του τόπου διορισμού. 

4. Ο νομοθέτης, σε πλήρη αντίφαση με τους προαναφερθέντες διαχωρισμούς, αναγνωρίζει, κλιμακωτή μοριοδότηση λαμβάνοντας υπόψη τα κλιμάκια των ΚΕ.Π.Α (50%-66%, 67%-79%, 80% και άνω), η οποία όμως είναι απαγορευτικά χαμηλή και αφορά μόνο στο δικαίωμα απόσπασης και μόνο μετά τη διετή υπηρέτηση. 

5. Ο νομοθέτης, αυτό-ακυρώνεται, διότι δεν αναγνωρίζει ούτε καν την προαναφερθείσα κλιμακωτή μοριοδότηση, όσον αφορά στην αίτηση μετάθεσης, 
(μετά τη διετία), συνεπώς όλοι οι εκπαιδευτικοί με αναπηρίες ιδίων ή συζύγου ή τέκνου,  μπαίνουν στην ίδια χοάνη - άνευ προτεραιότητας / πρόταξης - με όλους τους λοιπούς, δίχως αναπηρίες, εκπαιδευτικούς. 

Το δικαίωμα μετάθεσης μετά τη διετία, χωρίς ειδική μέριμνα για τους εκπαιδευτικούς με αναπηρίες ιδίων ή συζύγου, ή τέκνου, είναι κενό περιεχομένου, αφού, παρότι μπορεί να έχουν μεγάλα ποσοστά αναπηρίας, αυτά δεν προσμετρώνται καν / δεν λαμβάνονται υπόψη και οι εκπαιδευτικοί ΑμεΑ συγκρίνονται, κατά περίπτωση, με τους λοιπούς εκπαιδευτικούς του κλάδου τους, δίχως δηλαδή να προτάσσονται, γεγονός που συνιστά παράβαση του νόμου 158(I)/1999 / ΜΕΡΟΣ VII ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ / (3) ‘Η ίση μεταχείριση των ανίσων είναι το ίδιο απαράδεκτη με την άνιση μεταχείριση των ίσων’. 

Αυτό σημαίνει, πως καθόλου βέβαιη δεν είναι η μετάθεση στην οικογενειακή εστία τους, με βεβαιότερη την πιθανότητα μάλλον μιας απόσπασης κάθε χρόνο σε διαφορετικό νομό ανά την επικράτεια, ή μια αναίτια ανελαστική παραμονή στον τόπο διορισμού, όχι για ένα, όχι για δύο, αλλά για πολλά περισσότερα χρόνια. 

6. Ο νομοθέτης, όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς με αναπηρία των ιδίων ή μελών της οικογενείας, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το ‘πνεύμα’ του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα N.352807 /άρθρο 67 παράγραφος 8, σύμφωνα με τον οποίο επιτρέπεται «κατ’ εξαίρεση η μετάθεση… είτε σε περίπτωση αμοιβαίας αίτησης υπαλλήλων είτε για σοβαρούς υπηρεσιακούς ή προσωπικούς λόγους». 

7. Καταστρατηγείται το συνταγματικό δικαίωμα ίσης πρόσβασης στην εργασία, (άρθρο 4, παράγραφος 1 και άρθρο 22, παράγραφος 1, εδάφιο α΄), καθώς και το δικαίωμα της προστασίας από πάσης φύσεως διακρίσεις (εδάφιο β΄), καθώς, παρά την ύπαρξη πάμπολλων οργανικών κενών στην πλειονότητα των σχολικών μονάδων και για όλους σχεδόν τους κλάδους / ειδικότητες, αντί των ‘νεο’- διορισθέντων ΑμεΑ, 

είτε, ανακοινώθηκαν ήδη μετατιθέμενοι εκπαιδευτικοί για το έτος 2022-2023 και μάλιστα με λιγότερα μόρια μετάθεσης σε σχέση με αυτά που έχουν συγκεντρώσει ήδη οι νεοδιορισθέντες εκπαιδευτικοί ΑμεΑ, αφού εργάζονται για 10-12-15 χρόνια τώρα με επαναλαμβανόμενες, ανά έτος, συμβάσεις ορισμένου χρόνου,  
είτε ‘προτιμώνται’, για την κάλυψή τους, 
αναπληρωτές / προσωρινά συμβασιούχοι,  
είτε ανακοινώνεται η πρόθεση νέων διορισμών – ήτοι από τον ίδιο πίνακα που έγιναν οι διορισμοί της 10ης-8-2021 και προ της κατοχύρωσης υπηρεσιακών μεταβολών για τους νεοδιόριστους και σε πλήρη αντίθεση με τις προαναγγελθείσες θεσμικές δηλώσεις - 

- εάν και εφόσον γίνει κάτι τέτοιο, θα σημάνει πλέον τον μόνιμο εγκλωβισμό, καθώς πολλά κενά θα καλυφθούν από τους (εν δυνάμει), με λιγότερα μόρια, νεοδιορισθέντες, αλλά και έτι δε περισσότερο θα σημάνει και την διακινδύνευση της ζωής των μελών των οικογενειών των εκπαιδευτικών ΑμεΑ για πολλά επιπλέον έτη, ίσως και μέχρι τη συνταξιοδότησή τους. 

8. Παραβιάζεται η  εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και της «προστασίας και κοινωνικής ένταξης των             ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους».  

9. Παραβιάζεται η παιδαγωγική αρχή / το δικαίωμα της σταθερότητας της παιδαγωγικής σχέσης εκπαιδευτικού (και δη ΑμεΑ) – μαθητών, καθώς, παρότι διορίστηκαν, υπηρετούν την οργανική τους όντας ‘στη διάθεση’ της υπηρεσίας, που σημαίνει πως κατά το δεύτερο έτος, πάρα πολλοί, προβλέπεται να υπηρετούν σε άλλο / διαφορετικό σχολείο από το σχολείο της πρώτης προσωρινής τοποθέτησης, καθώς πολλοί έχουν τοποθετηθεί σε λειτουργικό και όχι οργανικό κενό και συγκρίνονται με όλους τους άλλους, χωρίς αναπηρίες, εκπαιδευτικούς (άνευ πρόταξης / προτεραιότητας). Ως εκ τούτου, ακυρώνεται στην πράξη η πιθανότητα σταθερής / συνεχόμενης υπηρέτησης στην ίδια σχολική μονάδα. 

10. Καταστρατηγείται η αρχή της χρηστής διοίκησης και της καλής πίστης, καθώς οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί με αναπηρίες ιδίων ή συζύγου ή τέκνου, 

Α. Έχουν επιλέξει να υπηρετούν το δημόσιο αγαθό της Παιδείας, παρ’ όλες τις ανάγκες τους σε επίπεδο θεραπευτικό, ιατρικό/νοσοκομειακό, πρακτικό, οικογενειακό, οικονομικό, κοινωνικό και ψυχολογικό. 

Β. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, έχουν υπηρετήσει επί σειρά πολλών ετών, με μεγάλο προσωπικό κόστος, λόγω – μεταξύ όλων των άλλων – και των αντικειμενικών δυσκολιών της αναπηρίας, υπό το καθεστώς της ‘αναπλήρωσης’, συνεπώς δεν θα έπρεπε καν να λογίζονται ως «νεο»-διοριζόμενοι ή δόκιμοι. 

Γ. Στη μεγάλη τους πλειονότητα, έχουν βιώσει ετήσια / επαναλαμβανόμενη εσωτερική μετανάστευση / προσφυγιά – για πάνω από μια δεκαετία και μάλιστα, σε κάθε σχολικό έτος, όχι μόνο σε διαφορετική σχολική μονάδα, αλλά και σε διαφορετικό τόπο και με ‘επαναλαμβανόμενες’ αλλά όχι ανανεούμενες συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ήτοι με απόλυση και ‘επαναπρόσληψη’ (και όχι πάντα από την αρχή της σχολικής περιόδου). 

Και εξαναγκάζονται o είτε να εγκαταλείπουν κάθε χρόνο μόνο του, τον/την σύζυγο ή το τέκνο ΑμεΑ, ‘πίσω’ στον τόπο μόνιμης κατοικίας, είτε να μετακινούν / φέρουν μαζί τους τα ΑμεΑ  (ή και κάποια από τα υπόλοιπα) μέλη της οικογενείας, βιώνοντας τις αντίξοες συνθήκες της ελληνικής παραμεθορίου / νήσων ανά την επικράτεια, αναζητώντας, κάθε χρόνο, νέα ‘βιώσιμη’ στέγη, αλλά και ιατρική περίθαλψη σε ανύπαρκτες νοσοκομειακές δομές και συντηρώντας δύο σπίτια στα όρια της οικονομικής εξαθλίωσης / εξόντωσης). 

Δ. Έχουν υποστεί μια κατάφορη παραβίαση του συνταγματικού δικαιώματος (άρθρο 21) της προστασίας ατόμων με ειδικές ανάγκες, καθώς και της προστασίας της οικογένειας, καθώς, στην πλειονότητά τους διορίστηκαν εκατοντάδες χιλιόμετρα, ή και πάνω από χίλια χιλιόμετρα, μακριά από την οικογενειακή τους εστία, βρισκόμενοι ήδη πάνω από τα όρια των αντοχών τους, αφού όχι μόνον δεν έχει αναγνωρισθεί η πολύχρονη προσφορά τους, μεταναστεύοντας κάθε χρόνο μακριά από τους - με 
αναπηρία - σύζυγο, παιδιά (νήπια, εφήβους ή και φοιτητές), ή και τους ηλικιωμένους πλέον ή και υπερήλικους γονείς, - καθώς ο μέσος όρος ηλικίας των εκπαιδευτικών με αναπηρία, ιδιαιτέρως όσων υπηρετούν στη  Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση, είναι πια τα 45-50 έτη - o ή και αδυνατώντας να κάνουν οικογένεια, λόγω της  χρόνιας ταλαιπωρίας, αλλά τιμωρούνται με μια καταχρηστικά ανελαστική παραμονή στον τόπο διορισμού, για ένα, δύο ή και πολλά περισσότερα έτη. 

Ε. Έχουν στηρίξει και συνεχίζουν να στηρίζουν, με τη μέγιστη δυνατή ενσυναίσθηση, ‘φύσει και θέσει’, - εν μέσω της πολυετούς οικονομικής κρίσης, αλλά και της πρόσφατης υγειονομικής / οικονομικής κρίσης, καθώς και της τωρινής γεωπολιτικής / ενεργειακής / οικονομικής κρίσης - το δημόσιο σχολείο, στήριξη που ‘ματώνει οικονομικά’ για 12 και πλέον έτη και που πλέον όμως καθίσταται ανέφικτη. 

Καθώς, οι πύρινοι λόγοι περί ευαισθησίας υπέρ των ευάλωτων / ευπαθών ομάδων, αποδεικνύονται κενοί περιεχομένου… 

Καθώς, βάσει του άρθρου 5 του ν. 4443/2016 (Οδηγία 2000/78/ΕΚ): «Για την τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης έναντι ατόμων με αναπηρία ή χρόνια ασθένεια, ο εργοδότης υποχρεώνεται στη λήψη όλων των ενδεδειγμένων κατά περίπτωση μέτρων, προκειμένου ‘τα άτομα αυτά να …ασκούν αυτήν και να εξελίσσονται… εφόσον τα μέτρα αυτά δεν συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση για τον εργοδότη», 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Προτείνουμε:

Την άμεση και με την διαδικασία του κατεπείγοντος, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ  ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 Π.Δ. 50/1996, που ορίζει τις ειδικές κατηγορίες εκπαιδευτικών που μετατίθενται ή τοποθετούνται κατά προτεραιότητα, το οποίο καθορίζει έναν αναχρονιστικό και ελάχιστο αριθμό κατηγοριών αναπηριών, που συνιστά όνειδος για τον πολιτισμένο κόσμο, καθώς και την υιοθέτηση ουσιωδών κοινωνικών κριτηρίων, όσον αφορά στις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών με αναπηρία, ιδίων ή μελών της οικογενείας τους, ήτοι, την τροποποίηση του Ν.4722/2020 - ΦΕΚ Α΄ 177/15-9-2020 / Άρθρο 42 σε : 

«Οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45) ή του άρθρου 8 του π.δ. 56/2001 (Α΄ 47), αντίστοιχα, καθώς και οι ακόλουθες επιπλέον ειδικές κατηγορίες… 

- βάσει της απόφασης του ΚΕ.Σ.Υ. / 29-12-2016 / Αρ. απόφ.: 

4/256η Ολομ./24-6-2016  με Θέμα: Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/1996 «Μεταθέσεις & τοποθετήσεις εκπαιδευτικών α΄ βάθμιας και β΄ βάθμιας εκπαίδευσης» (ΦΕΚ.45/τ. Α΄/8-3-1996)  - καθώς και όσοι έχουν, οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους, ή τα αδέλφια, ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω ανεξαρτήτως παθήσεως ή έχουν τέκνα με αναπηρία 50% και άνω, ανεξαρτήτως παθήσεως, δύνανται να μετατίθενται άμεσα, και δίχως την υποχρέωση της διετούς υπηρέτησης της οργανικής θέσης, ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου ύστερα από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, κατόπιν προσκόμισης πιστοποιητικού Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που αποδεικνύει τα ανωτέρω». 

ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ,  

Συνιστά ζήτημα επιβίωσης και όχι μόνον επιτακτική ανάγκη, ΣΤΟ ΑΜΕΣΩΣ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

1.    ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ / ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΜΕΑ 
2.    ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ, ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ‘ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ’ (ΜΕ ΠΡΟΤΑΞΗ) ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 50%, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΑΘΗΣΕΩΣ 

3. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ  ΤΟΥ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ  ΣΕ 50% ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (ΙΔΙΟΥΣ, ΣΥΖΥΓΟ, ΤΕΚΝΟ,  ΑΔΕΛΦΟ), ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΑΘΗΣΕΩΣ (Ήτοι κατάργηση του απαραδέκτως υψηλού ποσοστού του 75% περί μόνον απόσπασης, καθώς και  του 67% για τέκνο) 

4. Απαλλαγή από την υποχρέωση υπηρέτησης στην οργανική θέση όχι μόνον του δευτέρου, αλλά και του πρώτου έτους, για όσους, ελάχιστους, έλαβαν απόσπαση. 

Με την πεποίθηση πως θα εγκύψετε στο πρόβλημα επιβίωσής μας, έστω και τώρα,  
αλλά και επιφυλασσόμενοι κατά παντός νομίμου δικαιώματός μας και αναμένοντας τη λήψη αρ. πρωτοκόλλου. 

Επισυνάπτουμε την ΠΡΟΤΑΣΗ / ΑΠΟΦΑΣΗ του ΚΕ.Σ.Υ. / 29-12-2016 / Αρ. απόφ.: 4/256η Ολομ./24-6-2016 με Θέμα: Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/1996 «Μεταθέσεις & τοποθετήσεις εκπαιδευτικών α΄ βάθμιας και β΄ βάθμιας εκπαίδευσης» (ΦΕΚ.45/τ. Α΄/8-31996). 

Με εκτίμηση 
Εκπαιδευτικοί με Αναπηρίες ιδίων, συζύγου, τέκνου / Νεοδιόριστοι 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Αποκτήστε όλη την ύλη μαζι με εξπρες προετοιμασία μόνο 200 ευρώ

ΝΕΟ ΕΚΤΑΚΤΟ 400 ευρώ επίδομα σε 150000 εργαζόμενους - Αιτήσεις ΕΔΩ

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής του Παν.Πατρών με μόνο 20 ευρώ το μήνα

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ - Προλάβετε προκηρύξεις: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 100 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

ΚΕΡΑΜΕΩΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ-1024x585.jpg
Ο «αίλουρος των κομμάτων εξουσίας» Γιάννης Αντωνίου, πρόεδρος του ΙΕΠ, καλεί τον εκπαιδευτικό «να μη βολεύεται πίσω από τις ελλείψεις των σχολείων, να παλέψει με αυτά που έχει»!
Πρόεδρος ΙΕΠ: Ο εκπαιδευτικός να παλέψει με αυτά που έχει και όχι παθητικά να βολεύεται πίσω από τις ελλείψεις των σχολείων σε προσωπικό και...
Ο «αίλουρος των κομμάτων εξουσίας» Γιάννης Αντωνίου, πρόεδρος του ΙΕΠ, καλεί τον εκπαιδευτικό «να μη βολεύεται πίσω από τις ελλείψεις των σχολείων, να παλέψει με αυτά που έχει»!
ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Αγανάκτηση στους γονείς της Κρήτης: Αυτό που λείπει από μας και τα παιδιά μας δεν είναι η τηλεκπαίδευση!
Οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων Κρήτης ζητούν σύγχρονα και ασφαλή σχολεία παντός καιρού και σύγχρονα και ασφαλή οδικά δίκτυα, τα οποία να είναι...
Αγανάκτηση στους γονείς της Κρήτης: Αυτό που λείπει από μας και τα παιδιά μας δεν είναι η τηλεκπαίδευση!
τηλεκπαίδευση
Τηλεκπαίδευση: Αν ο νεοφιλελευθερισμός είναι θρησκεία, αυτή είναι το Πάσχα της
«Η τηλεκπαίδευση είναι η ένθεη μανία μας για αποκατάσταση της αρμονίας ενός αιωνίως εργαζόμενου κόσμου, η αναζήτηση της ομορφιάς πριν την Πτώση»
Τηλεκπαίδευση: Αν ο νεοφιλελευθερισμός είναι θρησκεία, αυτή είναι το Πάσχα της