ΕΘΑΑΕ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 2 εξωτερικούς συνεργάτες
Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών συμμετοχής λήγει την Παρασκευή 15-04-2022 (ώρα 14:00) ΚΑΙ πραγματοποιείται μόνον ηλεκτρονικά

Με δύο προσκλήσεις που δημοσιοποίησε η  Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)  γνωστοποιεί ότι ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με 2 εξωτερικούς συνεργάτες (φυσικά πρόσωπα),  για την παροχή επιστημονικών υπηρεσιών. Οι συνεργάτες που θα επιλεγούν θα υπογράψουν σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με την ΕΘΑΑΕ.

Η προσκλήσεις αφορούν συνεργασία στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης της πορείας φοιτητών και αποφοίτων ΑΕΙ στην αγορά εργασίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5089206 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους.

Παραδοτέα του έργου αποτελούν περιοδικές εκθέσεις και αναφορές με αντικείμενο τη διαχείριση και το συντονισμό του έργου, στο πλαίσιο των ανατιθέμενων εργασιών (λ.χ. ανάλυση των δεδομένων απασχόλησης αποφοίτων, στατιστική επεξεργασία, σύνταξη εκθέσεων και αναφορών) για την εκπλήρωση του ως άνω περιγραφόμενου έργου

Η συνολική κατ’ αποκοπή αποζημίωση για τη σύμβασης ανάθεσης έργου διάρκειας επτά (7) μηνών (ισοδύναμο ανθρωπομηνών πλήρους απασχόλησης), αρχομένης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ορίζεται στα 17.500€, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών και φορολογικών κρατήσεων και του ΦΠΑ για την πρώτη θέση.

Το έργο που καλείται να εκτελέσει ο εξωτερικός συνεργάτης συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών επιστημονικής υποστήριξης, διαχείρισης και συντονισμού του τμήματος του έργου όπως περιγράφεται στις άνω υπ’ αριθμ. 1 και 2 Αποφάσεις και τα Παραρτήματά τους (αναφορικά με το ΠΕ1). Ειδικότερα, το έργο συνίσταται, ιδίως, στην αναζήτηση, συλλογή, επεξεργασία δεδομένων και πληροφοριών, για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της εξέλιξης του έργου στην ΕΘΑΑΕ και των Γραφείων Διασύνδεσης των ΑΕΙ (ΠΕ1).

Η συνολική κατ’ αποκοπή αποζημίωση για τη σύμβασης ανάθεσης έργου διάρκειας επτά (7) μηνών (ισοδύναμο 3,5 ανθρωπομηνών πλήρους απασχόλησης), αρχομένης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ορίζεται στα 7.000€, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών και φορολογικών κρατήσεων και του ΦΠΑ για τη δεύτερη θέση

 

Δείτε την 1η πρόσκληση

Δείτε τη 2η πρόσκληση

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Βραδινή δίαιτα: Έξι φαγητά για να χάσετε άμεσα βάρος

Παν.Αιγαίου - GoLearn: 12 Ιουνίου ξεκινούν τα μοριοδοτούμενα σεμινάρια εκπαιδευτικών

Παν.Πατρών: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ στα ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής μέσω alfavita.gr

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής - Μόνο 12€ το μήνα

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα