Thumbnail
Την ένταξή τους σε σε ειδική κατηγορία και κατά προτεραιότητα μετάθεση και οριστική τοποθέτηση ζητού νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί ΑμεΑ - Ανοιχτή επιστολή στην ηγεσία του υπουργείου Παιδείας

Ένταξη σε ειδική κατηγορία και δικαίωμα κατά προτεραιότητα μετάθεσης, άμεσης απόσπασης και οριστικής τοποθέτησης κατά προτεραιότητα ζητούν με ανοιχτή επιστολή τους προς την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας εκατοντάδες νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί ΑμεΑ.

Όπως επισημαίνουν στην επιστολή τους, «καλούμαστε, για πρώτη φορά στα χρονικά, να παραμείνουμε, υπηρετώντας την οργανική θέση, για δύο χρόνια, αντί ενός που ίσχυε μέχρι πρότινος και μάλιστα, δίχως δικαίωμα ούτε καν απόσπασης άμεσης (πριν τη διετή υπηρέτηση της οργανικής), αλλά ούτε μετάθεση κατά προτεραιότητα μετά τη διετή υπηρέτηση της οργανικής, όπως (δικαίως) δικαιούνται, όσοι ανήκουν στις καθοριζόμενες με αντιεπιστημονικό και αψυχολόγητο τρόπο - ελάχιστες υφιστάμενες ειδικές κατηγορίες, βάσει του απαρχαιωμένου θεσμικού πλαισίου».

Αναλυτικά η επιστολή των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών ΑμεΑ:

Προς την Υπουργό Παιδείας κ. Κεραμέως 
Προς την Υφυπουργό Παιδείας κ. Μακρή 
Προς τον Γενικό Γραμματέα κ. Κόπτση 
Κοινοποίηση:  
Τομεάρχες Παιδείας όλων των κομμάτων 
Βουλευτές όλων των κομμάτων Ε.Σ.Α.μεΑ. 
Συλλόγους ΑμεΑ 
Ραδιοτηλεοπτικά μέσα 
Εκπαιδευτικά sites 
Συνήγορος των ΑμεΑ 
Σ.ΕΠ.Ε. (Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας) 
ΑΔΕΔΥ  
ΟΛΜΕ 
ΔΟΕ  

Σωματεία εκπαιδευτικών (ΕΛΜΕ, ΣΥΚΠΕ, ΟΚΠΕ) 
 
ΘΕΜΑ : 

ΑΙΤΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ  

-    ΑΜΕΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  
-    ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ 
-    ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΧΟΥΜΕ ΟΙ ΙΔΙΟΙ  Ή ΟΙ ΣΥΖΥΓΟΙ ΜΑΣ, Ή ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΜΑΣ,   ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 67%,  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΑΘΗΣΕΩΣ 

Αξιότιμες/οι κυρίες/οι, 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2020-2021, 03-11-2020,  Αρ. πρωτ. : 149629/Ε2, καθώς και σύμφωνα με την Εγκύκλιο Μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2021-2022, 11-11-2021,  Αρ. Πρωτ.: 144390/Ε2, όπως ορίζεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ: «Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης έχουν οι εκπαιδευτικοί οι ανήκοντες σε μία από τις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 13 του π.δ. 50/1996 (45Α΄), στο άρθρο 17 του ν. 3402/2005 (258Α΄), της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (75Α΄) και στο άρθρο 52 του ν. 4115/2013 (24Α΄) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4403/16 (125Α΄)», ήτοι, δικαίωμα υποβολής μετάθεσης κατά προτεραιότητα έχουν αποκλειστικά και μόνον κάποιες ελάχιστες ειδικές κατηγορίες εκπαιδευτικών ΑμεΑ και μάλιστα μετά τη διετή υπηρέτηση της οργανικής. 

Και μάλιστα το δικαίωμα άμεσης απόσπασης (πριν τη διετή υπηρέτηση της οργανικής), που δίνεται σε αυτές τις ελάχιστες κατηγορίες εκπαιδευτικών, δεν απαλλάσσει από την υποχρέωση υπηρέτησης της οργανικής σε ύστερο χρόνο. 

Παραλλήλως, με δεδομένο ότι τα ΚΕΠΑ (Κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας), έχουν ως όριο επίδοσης επιδόματος αναπηρίας (το ευτελές ποσό των 313 ευρώ) το ποσοστό του 67%, που σημειωτέον παρέχεται, εδώ και χρόνια πλέον,  με άκρως αυστηρές προϋποθέσεις, δεν αντιλαμβανόμαστε πως ο νομοθέτης, αυθαιρέτως!  ορίζει ως ποσοστό δικαιώματος απόσπασης (και μόνον)  για τους εκπαιδευτικούς ΑμεΑ, ή με σύζυγο ΑμεΑ, το επιεικώς απαράδεκτο ποσοστό αναπηρίας του 75%, την ίδια στιγμή που αναγνωρίζει, (δικαίως), το ίδιο δικαίωμα, στον εκπαιδευτικό με τέκνο με αναπηρία 67% και άνω και την ίδια στιγμή που αναγνωρίζει, (δικαίως), το ίδιο δικαίωμα, αλλά και το δικαίωμα μετάθεσης, (δικαίως), κατά προτεραιότητα (μετά τη διετή υπηρέτηση δυστυχώς) στους εκπαιδευτικούς που εντάσσονται στις υπάρχουσες ειδικές κατηγορίες, ακόμα και αν έχουν ποσοστό και κάτω του 67%.

Και μάλιστα, όλα αυτά τα παράδοξα και αντιφατικά, επισυμβαίνουν, την ώρα που σε όλες τις άλλες, πλην αυτές που αφορούν σε διορισμούς εκπαιδευτικών, προκηρύξεις του δημοσίου προτάσσονται, δικαίως, σε κάποιες θέσεις, ‘άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, άτομα που έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και τέκνα ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω’. 

Έτι περαιτέρω, διατρανώνουμε με όση δύναμη ψυχής μας έχει απομείνει, την αδικία που υφιστάμεθα,  καθώς αρκετοί εξ’ ημών, παραδόξως,  δεν ανήκουμε στις υφιστάμενες ειδικές κατηγορίες, γεγονός που συνεπάγεται ότι παρότι έχουμε μεγάλα ποσοστά αναπηρίας, ήτοι 67%, 68%, 72%, 75%, 78%, 80% κ.λπ.,  

- δεν δικαιούμεθα μετάθεση κατά προτεραιότητα μετά τη διετή υπηρέτηση της οργανικής,  
- ούτε καν απόσπαση πριν τη διετία (με εξαίρεση γονείς τέκνου ΑμεΑ άνω του 67% και όσους έχουν οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους άνω του 75%, γεγονός που λειτουργεί ως δώρον άδωρον αφού χρωστούν την οργανική). Καθώς οι ανάγκες σε επίπεδο θεραπευτικό, ιατρικό/νοσοκομειακό, πρακτικό, οικογενειακό, οικονομικό, κοινωνικό και ψυχολογικό και μάλιστα σε περίοδο υγειονομικής και οικονομικής κρίσης, είναι εξόφθαλμες, 

Όλοι εμείς,  

- έχοντας ήδη συσσωρευμένη απίστευτη σωματική και ψυχική ταλαιπωρία, 
- με δεδομένες τις αντίξοες αντικειμενικές συνθήκες που προκαλεί στην καθημερινότητά μας η αναπηρία, 
- αναζητώντας, για σειρά ετών, ιατρική περίθαλψη σε ανύπαρκτες ιατρικές δομές της ελληνικής υπαίθρου ή/και νησιών 
- ή και αφήνοντας τον/την σύζυγο ή το τέκνο ΑμεΑ «πίσω» στον τόπο μόνιμης κατοικίας, χωρίς καμμία βοήθεια/στήριξη, 
- έχοντας ήδη, οι περισσότεροι, πολυετή υπηρέτηση / μετανάστευση, υπό το καθεστώς της αναπλήρωσης του εαυτού μας, ανά την επικράτεια, - λαμβάνοντας πενιχρούς μισθούς 
- και συντηρώντας δύο σπίτια, στα όρια της εξαθλίωσης,

διορισθήκαμε, τον Αύγουστο του 2021 / εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής 10/8/2021, (οι δε εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής τον Αύγουστο του 2020). 

Όμως το όνειρο για άλλη μια φορά έγινε εφιάλτης, αφού κληθήκαμε να υπηρετήσουμε, για πολλοστή φορά, μακριά από την οικογένειά μας και μάλιστα στην ακριτική / νησιωτική Ελλάδα ως επί το πλείστον, παρά το γεγονός της ύπαρξης οργανικών κενών στις πλείστες των σχολικών μονάδων ανά την επικράτεια - έχοντας οι ίδιοι, ή οι σύζυγοί μας ή τα τέκνα μας αναπηρία, με όσα συνεπάγεται αυτό για τις οικογένειές μας - δεδομένης και της πανδημίας μεταξύ όλων των άλλων.

Μάλιστα, καλούμαστε, για πρώτη φορά στα χρονικά, να παραμείνουμε, υπηρετώντας την οργανική θέση, για δύο χρόνια, αντί ενός που ίσχυε μέχρι πρότινος και μάλιστα, δίχως δικαίωμα ούτε καν απόσπασης άμεσης (πριν τη διετή υπηρέτηση της οργανικής), αλλά ούτε μετάθεση κατά προτεραιότητα μετά τη διετή υπηρέτηση της οργανικής, όπως (δικαίως) δικαιούνται, όσοι ανήκουν στις καθοριζόμενες με αντιεπιστημονικό και αψυχολόγητο τρόπο - ελάχιστες υφιστάμενες ειδικές κατηγορίες, βάσει του απαρχαιωμένου θεσμικού πλαισίου.

Έτι περαιτέρω, με δεδομένο και το ανοιχτό ενδεχόμενο επικείμενων νέων διορισμών,  συνιστά όχι απλώς επιτακτική ανάγκη,  αλλά ζήτημα επιβίωσης για εμάς,  

ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ  

ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, ΣΥΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ  

i.    ΑΜΕΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ή εάν δοθεί μετά τη διετή υπηρέτηση να είναι ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  

ii.    ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ 

iii.    ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΕΞ’ ΗΜΩΝ ΕΧΟΥΜΕ   ΟΙ ΙΔΙΟΙ, Ή ΟΙ ΣΥΖΥΓΟΙ ΜΑΣ, Ή ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΜΑΣ, ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 67%, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΑΘΗΣΕΩΣ, καθώς και κλιμακωτής - και ικανά και αρκετά μεγαλύτερης από την υφιστάμενη - μοριοδότησης, για αναπηρίες από  50%-66%, που να αφορά μετάθεση   και μάλιστα άμεση, καθώς και άμεσης απόσπασης (προ της διετούς υπηρέτησης της οργανικής)  άνευ του οποίου δικαιώματος,   θα εξαναγκασθούμε να παραμείνουμε εγκλωβισμένοι στην άλλη άκρη της πατρίδος μας (παραμεθόριο, νησιά κ.λπ.), συνεχίζοντας να διακινδυνεύουμε τη ζωή τη δική μας ή και των συζύγων μας, για δύο ή και πολλά περισσότερα χρόνια. Ως εκ τούτου, απευθύνουμε παράκληση, ή άλλως δηλώνουμε τη νόμιμη - και ταυτοχρόνως σύμφωνη με τα χρηστά ήθη -  απαίτησή μας, για κάθε δυνατή στήριξη από την πλευρά σας.

Σας επισυνάπτουμε και τα επίμαχα ΦΕΚ, που συνιστούν,  κατάφωρη παραβίαση δικαιωμάτων ΑμεΑ,  βάσει άρθρων του Συντάγματος αλλά και της Ελληνικής και της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, κατάφωρη αδικία και άνιση μεταχείριση των εκπαιδευτικών  / ΑμεΑ / με σύζυγο ΑμεΑ / με τέκνο ΑμεΑ. 

Με εκτίμηση 
Νεοδιόριστοι  Εκπαιδευτικοί ΑμεΑ 
Εκπαιδευτικοί με σύζυγο ΑμεΑ 
Εκπαιδευτικοί με τέκνο ΑμεΑ 

Γενικής (και Ειδικής) Εκπαίδευσης  

ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ 

Νεοδιόριστοι Εκπαιδευτικοί ΑμεΑ / με σύζυγο ΑμεΑ / με τέκνο ΑμεΑ και Εκπαιδευτικοί αρωγοί και συμπαραστάτες:
 
1. Αγγελάκη Δέσποινα ΠΕ70 2. Αγγέλη Αθηνά ΠΕ60 
3.    Αγγέλης Απόστολος ΠΕ70 
4.    Αθανασοπούλου Ευγενία ΠΕ70 
5.    Αθανασόπουλος Χαρίλαος ΠΕ70 
6.    Αλαμανή Ευμορφία ΠΕ60 
7.    Αλεξανδράκη Ελένη ΠΕ91.01 
8.    Αλεφαντή Μαρία ΠΕ03 
9.    Αναγνωστάκη Ιωάννα ΠΕ70 
10.    Αναγνώστου Μαρίνα ΠΕ60 
11.    Ανδρέου Γεώργιος ΠΕ70 
12.    Ανδρέου Δημοσθένης ΠΕ71ΕΑΕ 
13.    Ανδρουλάκη Μαρία ΠΕ70 
14.    Ανεστάλη Μαρία Ευαγγελία ΠΕ60 
15.    Ανδρουλάκη Γεωργία ΠΕ60 
16.    Ανθιμίδου Θεοπίστη ΠΕ08 
17.    Ανθρωπάκη Αθανασία ΠΕ70 
18.    Αντωναίος Δημήτριος ΠΕ70 
19.    Αντωνιάδη Γεωργία ΠΕ70 
20.    Αποστολάκη Δέσποινα ΠΕ60 
21.    Αποστολάκη Μαριλένα ΠΕ60 
22.    Αποστολάκου Μαρίκα ΠΕ70 
23.    Αποστολοπούλου Αναστασία ΠΕ70 
24.    Αράπογλου Αναστασία ΠΕ70 
25.    Αράπογλου Χρυσούλα ΠΕ60 
26.    Aρβαλή Χρυσάνθη ΤΕ16 
27.    Αρβανίτη Μαρία ΠΕ60 
28.    Αρβανίτης Βασίλειος ΠΕ70 
29.    Αργυρόπουλος Συμεών ΠΕ02 
30.    Ασκοξυλάκη Μαρία ΠΕ70 
31.    Ασκορδαλάκη Κωνσταντίνα ΠΕ70 
32.    Βαλλή Ζωή ΠΕ70 
33.    Βαργιακάκη Στυλιανή ΠΕ70 
34.    Βάρφης Χρήστος ΠΕ70 
35.    Βασιλάκη Μαρία ΠΕ70 
36.    Βασιλάρα  Μαρία ΠΕ02 
37.    Βασιλοπούλου Λυγερή ΠΕ70 
38.    Βατσιθιανού Καλλιόπη ΠΕ70 
39.    Βιδάκη  Ελευθερία-Μαργαρίτα ΠΕ70 
40.    Βλασοπούλου Μαρία ΠΕ70 
41.    Βλατάκη Μαρία ΠΕ70 
42.    Βλάχου Αικατερίνη ΠΕ02 
43.    Βλάχου Ελισάβετ Άννα ΠΕ70 
44.    Βουρλιώτη Ευαγγελία ΠΕ11 
45.    Γαϊτανίδου Μαρία ΠΕ70 
46.    Γάσπαρη Μαρία ΠΕ70 
47.    Γενιτσαρίδου Κυριακή ΠΕ86 
48.    Γερωνυμάκη Μαρία ΠΕ60 
49.    Γεωργάκη Σοφία ΠΕ60 
50.    Γεωργιακάκης Χαράλαμπος ΠΕ70 
51.    Γιακουμάκη Μαρία ΠΕ60 
52.    Γιαμαλάκη Χρυσάνθη ΠΕ70 
53.    Γιαμαλάκης Γρηγόριος ΠΕ70 
54.    Γιαννέλα Αναστασία ΠΕ70 
55.    Γκορτζίλα Αναστασία ΠΕ70 
56.    Γκουτζαμάνη Σοφία ΠΕ70 
57.    Γούλου Αικατερίνη ΠΕ60 
58.    Γραμματόση Αικατερίνη ΠΕ70 
59.    Γρηγοράκης Απόστολος ΠΕ70 
60.    Δασκαλάκη Ευαγγελία ΠΕ70 
61.    Δεριζιώτη Στέλλα ΠΕ70 
62.    Δερμιτζάκη Δήμητρα ΠΕ60 
63.    Δεσδενάκη Βαρβάρα ΠΕ60 
64.    Δημάκης Νικόλαος ΠΕ70 
65.    Δηματάκη Στυλιανή ΠΕ70 
66.    Δημητράκη Ηλέκτρα ΠΕ70 
67.    Δουλγεράκη Αγγελική ΠΕ70 
68.    Δρακάκη Καλλιόπη ΠΕ 60 
69.    Δραμιτινού Μαρία ΠΕ70 
70.    Εγγλέζου Φαίδρα ΠΕ08 
71.    Εζεργιαννίδης Γεώργιος ΠΕ70 
72.    Ελευθεροπούλου Ουρανία ΠΕ60 
73.    Ελληνικάκη Διονυσία ΠΕ70 
74.    Εμμανουήλ Σουζάνα ΠΕ70ΕΑΕ 
75.    Επιτροπάκη Δήμητρα ΠΕ70 
76.    Ζαγιαννάκης Κωνσταντίνος ΠΕ70 
77.    Ζαρωνάκης Νικόλαος ΠΕ08 
78.    Ζαφειροπούλου Αντωνία ΠΕ70 
79.    Ζαχαριουδάκη Κρύστη ΠΕ79 
80.    Ζαχαριουδάκη Μαρία ΠΕ60 
81.    Ζαχαροπούλου Μυρτώ ΠΕ70 
82.    Ζεϊμπεκάκη Ελένη ΠΕ70 
83.    Ζερβάκη Αικατερίνη Σμαράγδα ΠΕ70 
84.    Ζερφειρίδου Παναγιώτα ΠΕ70 
85.    Ζησιάδου Ειρήνη ΠΕ70 
86.    Ζησοπούλου Χαρά ΠΕ06 
87.    Ζορμπαλά Γεωργία ΠΕ70ΕΑΕ 
88.    Ζωράκη Σοφία ΠΕ70 
89.    Θεοδωράκη Δήμητρα ΠΕ70 
90.    Ιερωνυμάκη Πελαγία ΠΕ70 
91.    Κακουλάκη  Μαρία ΠΕ70 
92.    Καλαϊτζάκη Μαρία ΠΕ70 
93.    Καλαμπούκα Φωτεινή ΠΕ70 
94.    Καλασούντα-Κουλογιάννη Σοφία ΠΕ70 
95.    Καλλέργη Μαρία ΠΕ70 
96.    Καλέργη Φωτεινή ΠΕ70 
97.    Καλλιοντζή Ευαγγελία ΠΕ70 
98.    Καλούδη Ελευθερία ΠΕ70 
99.    Καλούδη Σοφία Γεωργία ΠΕ30 
100.    Καμπιτάκη Ηλέκτρα Βασιλική ΠΕ70 
101.    Καμπιτάκη Ελένη ΠΕ70 
102.    Καμπιτάκη Στεφανία ΠΕ06 
103.    Καμπουράκη Αθηνά ΠΕ70 
104.    Κανδεράκη Μαρία ΠΕ71 
105.    Κανέλλου Ιωάννα ΠΕ70 
106.    Καπνά Αναστασία ΠΕ60 
107.    Καραγιάννη Καλλιόπη ΠΕ79 
108.    Καραγιάννη Σοφία ΠΕ70 
109.    Καρατζά Μαρία ΠΕ70 
110.    Καραμάνου Θωμιά ΠΕ70 
111.    Καργάκη Μαρίνα ΠΕ70 
112.    Καρούτσου Άννα ΠΕ04.01 
113.    Καροφυλλάκη Μαρία ΠΕ70 
114.    Καρπουζάκη Μαρία ΠΕ60.50 
115.    Κασσελά Βασιλική ΠΕ07
116.    Καστανά Χριστίνα ΠΕ02 
117.    Καστρινάκη Φωτεινή ΠΕ06 
118.    Κατέλα Ασημίνα ΠΕ70 
119.    Κατσαρού Κρυσταλλία ΠΕ06 
120.    Κατσιάνη Ελένη ΠΕ04.04 
121.    Κεφαλάς Παναγιώτης ΠΕ70 
122.    Κηπουρός Απόστολος ΠΕ82 
123.    Κιμίσογλου Μακρίνα ΠΕ70 
124.    Κλινάκη Χρυσή ΠΕ70 
125.    Κόκαλη Ελένη ΠΕ70 
126.    Κοκκιάδη Μαρία ΠΕ70 
127.    Κοκολάκη Ειρήνη ΠΕ70 
128.    Κολυμάνη Ασπασία ΠΕ70 
129.    Κορχανίδου Μαρία ΠΕ70 
130.    Κοτσυφάκη Ανδρονίκη ΠΕ06 
131.    Κουβάρη Βασιλεία ΠΕ03 
132.    Κουγιεντή Μαριγιάννα ΠΕ91.01 
133.    Κουλιάκης Γαβριήλ ΠΕ70 
134.    Κουτίνα Σταυρούλα ΠΕ06 
135.    Κουτρούλης Χαράλαμπος ΠΕ03 
136.    Κουτσάκη Χριστίνα ΠΕ70 
137.    Κουτσογιαννάκη Αθηνά ΠΕ70 
138.    Κουτσουρούμπα Παρασκευή ΠΕ03 
139.    Κουφάκη Μαρία ΠΕ70 
140.    Κρητικός Θεμιστοκλής ΠΕ 79.01 
141.    Κρουσταλλάκη Μαρία ΠΕ86 
142.    Κυπριωτάκη Μαρία ΠΕ70 
143.    Κυριακάκη Καλλιόπη ΠΕ60 
144.    Κυριακοπούλου Αλεξάνδρα ΠΕ70 
145.    Κωνιού Αντωνία ΠΕ60 
146.    Κωνσταντινίδου Χρύσα ΠΕ60 
147.    Κωνσταντοπούλου Φωτεινή ΠΕ70ΕΑΕ 
148.    Λαζανάκη Ζαμπία ΠΕ60 
149.    Λασκαρέλια Σεβαστή ΠΕ60 
150.    Λεοντής Βασίλειος ΠΕ70ΕΑΕ 
151.    Λιάμη Ευφροσύνη ΠΕ80
152.    Λιανδράκη Ελένη ΠΕ06 
153.    Λιλίτση Ελευθερία ΠΕ60 
154.    Λιουδάκη Μαρία ΠΕ60 
155.    Λορέντζου Χριστίνα ΠΕ60 
156.    Λουλουδάκη Ευαγγελία ΠΕ70 
157.    Λουμπάκη Μαρία ΠΕ70 
158.    Λοχαΐτης Φώτιος ΠΕ70 
159.    Λώτα Αντιγόνη ΠΕ60 
160.    Μαθιουδάκη Αγγελική ΠΕ70 
161.    Μαθιουδάκη Φιλιώ ΠΕ70 
162.    Μακράκη Μαρία ΠΕ70 
163.    Μακρή Αναστασία ΠΕ03 
164.    Μακρυγεώργου Αγγελική ΠΕ60 
165.    Μανούσου Ευαγγελία ΠΕ70 
166.    Μαντζούκα Αφροδίτη ΠΕ60 
167.    Μαράκη Σοφία ΠΕ70 
168.    Μαργαρίτη Μαργαρίτα ΠΕ60 
169.    Μαρκόπουλος Μάριος ΠΕ79.01 170.    Μάστορα Μαργαρίτα ΠΕ70 
171.    Μαστοράκη Ανδριανή ΠΕ70.50 
172.    Ματάνη Θωμαή ΠΕ60 
173.    Ματζίρη Ασπασία ΠΕ70 
174.    Ματσαγγάνη Στεργιανή ΠΕ06 
175.    Μαυράκη Αικατερίνη ΠΕ60 
176.    Μαυρογιάννη Μαρία ΠΕ60 
177.    Μαχαιρίδου Νικολέτα ΠΕ70 
178.    Μεϊμάρη Ελένη ΠΕ70 
179.    Μελαμπιανάκη Ελένη ΠΕ70 
180.    Σαμαρά Μελανία ΠΕ60 
181.    Μελισσουργάκη Ιωάννα ΠΕ70 
182.    Μελισσουργάκη Καλλιόπη ΠΕ70.50 
183.    Μελισσουργάκη Μαρία ΠΕ60 
184.    Μηλαθιανάκης Κωνσταντίνος ΠΕ70.50 
185.    Μηλίκου Μαρία ΠΕ70 
186.    Μιχαηλίδης Παντελής ΠΕ70 
187.    Μιχαηλίδου Άννα ΠΕ08
188.    Μιχάλογλου Μαρία ΠΕ70 
189.    Μιχαλοπούλου Ιωάννα ΠΕ02 
190.    Μιχελουδάκη Μαρία ΠΕ60 
191.    Μόσχου Χριστιάνα ΠΕ02 
192.    Μουρτζάκη Μαρία ΠΕ70 
193.    Μορφιαδάκη Αικατερίνη ΠΕ60 
194.    Μορφουλάκη Μαρία ΠΕ70 
195.    Μπαϊρακτάρη Ελένη ΠΕ70 
196.    Μπακογιάννη Φανή ΠΕ07 
197.    Μπαλάφα Θεοδώρα ΠΕ70 
198.    Μπαλούρη Ανατολή ΠΕ70 
199.    Μπόλλα Ζωή ΠΕ70 
200.    Μπορμπουδάκη Ελευθερία ΠΕ70.50 
201.    Μπορμπουδάκης Κωνσταντίνος ΠΕ70 
202.    Μπουρίκος Αθανάσιος ΠΕ70 
203.    Μπουρνής Χαρίλαος ΠΕ86 
204.    Μπουτέτσιου Ελευθερία ΠΕ86 
205.    Μπραγουδάκη Αικατερίνη ΠΕ70 
206.    Μυλωνά Ελευθερία ΠΕ60 
207.    Μυλωνά Ευαγγελία 
208.    Μυλωνά Παρασκευή ΠΕ70 
209.    Μυλωνής Κωνσταντίνος ΠΕ91  
210.    Νάκη Ευθυμία ΠΕ60 
211.    Νεστοράκη Μαρία ΠΕ70 
212.    Νικηφοράκη Ευαγγελία ΠΕ70 
213.    Νιφόρα Μάρθα ΠΕ70 
214.    Νόνα - Γεωργίου Στεργιανή ΠΕ02 
215.    Ντάβος Νικόλαος ΠΕ07 
216.    Ντέλλα Αικατερίνη ΠΕ86 
217.    Ντρέντσιου Ελένη ΠΕ70 
218.    Ξαγοραράκης Ιωάννης ΠΕ70 
219.    Ξεΐνη Μαρία ΠΕ60 
220.    Ξυφάρη Αναστασία ΠΕ01 
221.    Οικονομάκη Μαρία ΠΕ02 
222.    Οικονόμου Χαράλαμπος ΤΕ16 
223.    Ορφανού Νικολέττα ΠΕ06 
224.    Ορφανουδάκη Ειρήνη Χρυσοβαλάντου ΠΕ70 
225.    Πακιουφάκη Γλαύκη ΠΕ60 
226.    Παναγιωτάκη Αντωνία ΠΕ70 
227.    Παπαδάκη Αγγελική  ΠΕ70 
228.    Παπαδάκη Ιωάννα ΠΕ11 
229.    Παπαδάκη Μαριάνθη ΠΕ70 
230.    Παπαδάκη Σοφία ΠΕ70.50 
231.    Παπαδάκη Χρυσή ΠΕ 60 
232.    Παπαδοπούλου Ελένη ΠΕ02 
233.    Παπαδάκης Δημήτριος ΠΕ70 
234.    Παπαδοπούλου Ιωάννα ΠΕ70 
235.    Παπαευαγγέλου Ολυμπία ΠΕ02 
236.    Παπαθανασίου Αντωνία ΠΕ60 
237.    Παπαματθαιάκη Μαρία ΠΕ60 
238.    Παπανικολάου Αρετή ΠΕ70.50 
239.    Παπουτσάκη Άννα ΠΕ60 
240.    Παπουτσάκη Καλλιόπη ΠΕ70 
241.    Παπουτσάκης Ευάγγελος ΠΕ70 
242.    Πασσίσης Αθανάσιος ΠΕ70 
243.    Πασχονίδου Χριστίνα ΠΕ71 
244.    Πάτσιου Αλεξάνδρα ΠΕ06 
245.    Πατσουράκη Χριστίνα ΠΕ70 
246.    Παύλου Αικατερίνη ΠΕ70 
247.    Παύλου Γεώργιος ΠΕ60.50 
248.    Παύλου Πολυξένη ΠΕ02 
249.    Περβολαράκη Χρύσα ΠΕ70 
250.    Περδίκη Νικολέτα ΠΕ70 
251.    Περιφάντση Ελευθερία ΠΕ85 
252.    Περυσινάκη Εμμανουέλα ΠΕ70 
253.    Πεχυνάκη Ελευθερία ΠΕ70 
254.    Πλατάκη Μαρία ΠΕ70 
255.    Πλατή Χαρίκλεια ΠΕ70 
256.    Πλουμίδου Αντωνία ΠΕ60 
257.    Πλουμίδου Νίκη ΠΕ11 
258.    Ποτίδου Μαρία ΠΕ70 
259.    Πουλή Ευγενία ΠΕ11 
260.    Πρίτσκας Γεώργιος ΠΕ70 
261.    Πρωτογεράκη Νεκταρία ΠΕ70 
262.    Πυτικάκη Ελευθερία ΠΕ08 
263.    Ραπτάκη Μαρία ΠΕ70 
264.    Ράπτης Ιωάννης ΠΕ70 
265.    Ρεράκη Μαρία ΠΕ60 
266.    Ρεφανίδου Άννα ΠΕ11 
267.    Ριζοπούλου Γεωργία ΠΕ02 
268.    Ροδίτη Αικατερίνη ΠΕ04.02 
269.    Ρόσιου Ευθαλία ΠΕ70 
270.    Ρουκουνάκη Αριστέα ΠΕ70 
271.    Ρουσάκη Μαρία ΠΕ70 
272.    Ρούσιας Γεώργιος ΠΕ70 
273.    Σαββάκη Αμαλία ΠΕ70 
274.    Σαββάκη Μαρία ΠΕ70.50 
275.    Σαββίδου Ειρήνη ΠΕ02 
276.    Σαιτάκη Ζαχαρένια ΠΕ60 
277.    Σακελλαρίου Μαρία ΠΕ70 278.    Σακκαδάκης Κωνσταντίνος ΠΕ71 
279.    Σαλούστρου Ευαγγελία ΠΕ70 
280.    Σαμαρά Μελανία ΠΕ60 
281.    Σαπανίδου Χριστίνα ΠΕ60 
282.    Σασλής-Θεοτοκάτος Γεώργιος ΠΕ70 
283.    Σεργάκη Μαρία ΠΕ05 
284.    Σκουλουδάκη Μαρία ΠΕ70 
285.    Σκουλουδάκη Σταυρούλα ΠΕ60 
286.    Σουτουλουνάκη Μαρίνα ΠΕ70 
287.    Σπάσου Γεωργία ΠΕ70ΕΑΕ 
288.    Σπαχή Στέλλα ΠΕ06 
289.    Σπυριδάκης Κωνσταντίνος ΠΕ70 
290.    Στανόα Ευαγγελία ΠΕ70 
291.    Σταυρόπουλος Γεώργιος ΠΕ11 
292.    Στεργιοπούλου Ελευθερία-Ζωή ΠΕ08 
293.    Σωμαράκη Αλεξάνδρα ΠΕ91.01 
294.    Σωμαράκη Ειρήνη ΠΕ70 
295.    Τάκου Σοφία ΠΕ71 
296.    Τάσκηνας Αντώνιος ΠΕ70 
297.    Τελετίνη Ελένη ΠΕ60 
298.    Τερζάκη Ελένη ΠΕ06 
299.    Τζαγκαράκη Ελένη ΠΕ08 
300.    Τζαγκαράκης Γεώργιος ΠΕ70 
301.    Τζαγκαρουλάκη Κλεάνθη ΠΕ60 
302.    Τζανάκης Παναγιώτης ΠΕ70 
303.    Τζόκας Ηλίας ΠΕ70 
304.    Τζουλιαδάκη Αικατερίνη ΠΕ11 
305.    Τζουλιαδάκη Μαρία ΠΕ70 
306.    Τηγανίτα Μαρία ΠΕ71 
307.    Τούλα Ιωάννα ΠΕ70 
308.    Τρευλάκη Δέσποινα ΠΕ70 
309.    Τριαματάκη Αθηνά ΠΕ70 
310.    Τριχάκη Ροδάνθη Ηλιάνα ΠΕ11 
311.    Τρυπιδάκη Αριστέα ΠΕ 70 
312.    Τσακλίδου Στέλλα ΠΕ06 
313.    Τσάμης Αχιλλέας ΠΕ70 
314.    Τσατσάκη Ευαγγελία ΠΕ60 
315.    Τσιακίρης Θεόδωρος ΠΕ70 
316.    Τσιάμπας Γεώργιος ΠΕ70 
317.    Τσίγγινου Χρυσούλα ΠΕ70 
318.    Τσιτάκη Ουρανία ΠΕ70 
319.    Τσιφλικιώτη Παγώνα ΠΕ70 
320.    Τσουδή Ειρήνη ΠΕ70 
321.    Τυλλιανάκη Ιωάννα ΠΕ70 322.     Τυχάλα Μαρίνα ΠΕ70 
323.    Φασουλάκη Μαρία ΠΕ70 
324.    Φλιούκα Αικατερίνη ΠΕ70 
325.    Φλώρου Αναστασία ΠΕ60 
326.    Φοινικιανάκη Ευαγγελία ΠΕ70 
327.    Φούντζηλα Βασιλική ΠΕ70 
328.    Φουντουλάκη Φωτεινή ΠΕ70 
329.    Φραγκιαδάκη Σταυρούλα ΠΕ70 
330.    Φραγκιαδουλάκη Μαρία ΠΕ70 
331.    Φραγκούλη Γεωργία ΠΕ60 
332.    Φραντζικινάκη Καλλιόπη ΠΕ70 
333.    Φωτίου Πανωραία ΠΕ02 
334.    Χαλκιαδάκη Κλεάνθη ΠΕ70 
335.    Χαραλαμπάκη Μαριάνθη ΠΕ60 
336.    Χατζηδάκη Ζηνοβία ΠΕ70 
337.    Χατζηεμμανουήλ Χριστίνα ΠΕ60 
338.    Χατζηευαγγέλου Μαρία-Χριστίνα ΠΕ02 
339.    Χατζηπαντελή Δήμητρα ΠΕ70 
340.    Χατζητόλιου Αρριάνα ΠΕ71 
341.    Χιώτη Ευαγγελία ΠΕ02 
342.    Χριστοδουλάκη Μαρία ΠΕ07 
343.    Χριστοπίκου Δήμητρα ΠΕ04 
344.    Χρονοπούλου Αικατερίνη ΠΕ70 
345.    Χρονοπούλου Ελένη ΠΕ70 
346.    Ψαρουδάκη Αγάπη ΠΕ91.01 
347.    Ψιλογιαννοπούλου Χριστίνα ΠΕ60

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το 1ο Πανεπιστημιακό Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό Ειδικής Αγωγής με ΜΟΝΟ 50Є εγγραφή (Αιτήσεις ως 8-12)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Πιστοποίηση Αγγλικών σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ σε ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ και Παν.Λευκωσίας μέσω alfavita.gr ΕΔΩ

Πιστοποίηση Υπολογιστών σε 2 ημέρες μόνο 95 ευρώ για προκηρύξεις ΑΣΕΠ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

Γυναικοκτονία στη Σαλαμίνα
Γυναικοκτονία στη Σαλαμίνα: Η καταδίκη σε βάρος του 71χρονου και οι δύο ταυτότητες του
Οι αστυνομικοί αναζήτησαν στο αρχείο τα στοιχεία του, φαινόταν ότι ο 71χρονος είχε λευκό ποινικό μητρώο. Και αυτό, γιατί -σύμφωνα με το ρεπορτάζ της...
Γυναικοκτονία στη Σαλαμίνα: Η καταδίκη σε βάρος του 71χρονου και οι δύο ταυτότητες του
iereas
Κοζάνη: Ένοχος ο κληρικός για την κατηγορία κατάχρησης ασέλγειας σε ανήλικο
Η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά στις ασελγείς πράξεις τριών ιερέων σε βάρους του 13 τότε ανηλίκου οι οποίες έλαβαν χώρα κατά τα έτη από το 2002 έως το...
Κοζάνη: Ένοχος ο κληρικός για την κατηγορία κατάχρησης ασέλγειας σε ανήλικο