ΙΕΠ «κρεμάει» ΥΠΑΙΘ για εκπαιδευτικά προγράμματα: «Η τελική έγκριση ανήκει στο Υπουργείο»
Η δικαιολογία που επικαλέστηκε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου κ.Αλέξανδρος Κόπτσης προκειμένου να να αποσείσει τις ευθύνες του ΥΠΑΙΘ για το πρόγραμμα περί «Προγεννητικής αγωγής», το οποίο εξάλλου αποσύρθηκε μετά το σάλο που ξέσπασε, αντικρούεται από το ίδιο το ΙΕΠ

Αντιμέτωπο με τις επιλογές του για τα «σκοταδιστικά» εκπαιδευτικά προγράμματα που αποκαλύφθηκαν τις τελευταίες ημέρες, το Υπουργείο Παιδείας επιχείρησε να δικαιολογηθεί με μια σειρά ανακριβειών και fake news.

Χτες, το alfavita.gr αποκάλυψε ότι στις 27/09/2019, το Υπουργείο είχε απορρίψει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρόμοιου σκεπτικού με το εγκεκριμένο πρόγραμμα της Ελληνικής Αγωγής ,  συμφερόντων του Αδωνι Γεωργιάδη που εγκρίθηκε για το σχολικό έτος 2020- 2021. Η απόρριψη έγινε «καθώς ο φορέας υλοποίησής του χαρακτηρίζεται ως εμπορικός οργανισμός, παράμετρος που προσκρούει στις Προδιαγραφές Αξιολόγησης Αιτημάτων Έγκρισης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων – Δραστηριοτήτων και Εκπαιδευτικού Υλικού (Πράξη 37/21-9-2017, Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.).», κάτι που θα έπρεπε κανονικά να ισχύει και για το ανάλογο πρόγραμμα της Ελληνικής Αγωγής.

Σήμερα, αποκαλύπτουμε ότι η δικαιολογία που επικαλέστηκε ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας  κ.Αλέξανδρος Κόπτσης προκειμένου να αποσείσει τις ευθύνες του ΥΠΑΙΘ για το πρόγραμμα περί «Προγεννητικής αγωγής», το οποίο εξάλλου αποσύρθηκε μετά το σάλο που ξέσπασε, αντικορύεται από το ίδιο το ΙΕΠ!

Συγκεκριμένα, ο κ.Κόπτσης ανέφερε ότι η έγκριση τέτοιων προγραμμάτων δε σημαίνει και υιοθέτηση απόψεων.  Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου,  «δεν μπορεί να ελέγχει κάθε εκπαιδευτικό υλικό, καθώς η έγκριση δίνεται από το ΙΕΠ», τόνισε.

Το «μπαλάκι» των ευθυνών

Ωστόσο, αυτό το «μπαλάκι» που επιχείρησε να πετάξει στη διοίκηση του ΙΕΠ για να αποποιηθεί τις ευθύνες του Υπουργείου του, έχει αντικρουστεί σε ανύποπτο χρόνο, από...το ίδιο το ΙΕΠ. 

Τον Απρίλιο του 2021, το Ινστιτούτο δημοσιοποίησε έναν αναλυτικό Οδηγό για την Έγκριση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Ερευνών (ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΕΔΩ), ο οποίος στη σελ.7, αναφέρει επι λέξει:

«Διευκρινίζεται ότι η αρμοδιότητα του Ι.Ε.Π. έγκειται στη γνωμοδότηση, ως προς την παιδαγωγική σκοπιμότητα και καταλληλότητα, καθώς και την επιστημονική εγκυρότητα των προτεινόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η τελική έγκριση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι αρμοδιότητα του Υ.ΠΑΙ.Θ»

 

Συνεπώς, η αναφορά του κ.Κόπτση ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου,  «δεν μπορεί να ελέγχει κάθε εκπαιδευτικό υλικό, καθώς η έγκριση δίνεται από το ΙΕΠ» είναι τουλάχιστον παραπλανητική. Το αποδεικνύουν -εμμέσως-  εξάλλου και οι πληροφορίες ότι οι εισηγήτριες που έκριναν θετικά το εν λόγω πρόγραμμα, δεν απομακρύνθηκαν από το ΙΕΠ αλλά απλώς άλλαξαν πόστο. Η βασική ευθύνη με άλλα λόγια, ανήκει προφανώς στο ΙΕΠ για τις εισηγήσεις του, αλλά τον τελικό λόγο για τις εγκρίσεις αυτού του είδους προγραμμάτων την έχει το Υπουργείο. Είναι λοιπόν ανεύθυνο;

Παραβίασαν τα κριτήρια που... έβαλαν οι ίδιοι

Επιπλέον, όπως προκύπτει από μια απλή ανάγνωση του Οδηγού, πολλά από τα κριτήρια που το ίδιο το ΙΕΠ βάζει προκειμένου να κριθούν κατάλληλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υποβάλλονται για έγκριση στο ΥΠΑΙΘ ως προς την επιστημονική εγκυρότητα, καθώς και την παιδαγωγική σκοπιμότητα και καταλληλότητά τους, έχουν καταφανώς παραβιαστεί.

Ας δούμε ποιά είναι τα κριτήρια αυτά, πάντοτε σύμφωνα με το ίδιο το ΙΕΠ (οι υπογραμμίσεις δικές μας) :

 • Να στοχεύουν στην επίτευξη προκαθορισμένου στόχου μέσα από οργανωμένες δράσεις.

 • Να προβάλλουν ουσιαστικές, επίκαιρες και επιστημονικά ακριβείς γνώσεις.

 • Να καλύπτουν συγκεκριμένες και υπαρκτές ανάγκες στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 • Να συνάδουν με τα Προγράμματα Σπουδών.

 • Να συμβάλλουν στον εμπλουτισμό των διδακτικών στόχων του Προγράμματος Σπουδών.

 • Να είναι παιδαγωγικά κατάλληλα για την ηλικιακή ομάδα στην οποία απευθύνονται και να αφορούν το σύνολο του μαθητικού πληθυσμού στον οποίο απευθύνονται.

 • Να σέβονται και να υποστηρίζουν τα διαφορετικά στυλ μάθησης και τις διαφορετικές δυνατότητες πρόσβασης στη γνώση.

 • Να προάγουν τη βιωματική προσέγγιση της γνώσης και την ανάπτυξη δεξιοτήτων.

 • Να ενθαρρύνουν την κριτική σκέψη και τη δημιουργικότητα.

 • Να συνδέονται με το κοινωνικό πλαίσιο των σχολείων και να προάγουν τη συγκρότηση και την αποδοχή κοινών αρχών (π.χ. μη βίαιη επίλυση συγκρούσεων, μη βίαιη γλώσσα και συμπεριφορά).

 • Να προάγουν τον σεβασμό στη διαφορετικότητα και να προωθούν την κατανόηση διαφορετικών πολιτισμών (να μην έχουν χαρακτήρα προπαγανδιστικό, προσηλυτιστικό, έμφυλων διακρίσεων, προώθησης αυταρχικών, ξενοφοβικών νοοτροπιών, κ.ά.).

 • Nα μην έχουν ως αυτοσκοπό τη διαφήμιση και την άμεση προώθηση εμπορικών συμφερόντων.

 • Να πληρούν τους κανόνες προσβασιμότητας στην αναπηρία, καθώς και τους ισχύοντες κανόνες ασφάλειας και υγιεινής.

 • Να προβλέπουν συνεργασία με το εξατομικευμένο (Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό) ή εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό (Παράλληλη Στήριξη) όπου υπάρχει, για τις κατάλληλες μαθησιακές εξατομικεύσεις.

 • Να προβλέπουν διαδικασία αποτίμησης και να συνοδεύονται από υλικό αξιολόγησης, το οποίο θα συμπληρώνεται από τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου ή/και τους/τις μαθητές/-ήτριες. Το σχετικό υλικό πρέπει να συνυποβάλλεται.

Εφόσον το προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνοδεύεται από υλικό, κρίνεται αναγκαίο το υλικό αυτό:

 • Να χαρακτηρίζεται από επιστημονική εγκυρότητα, αισθητική και τυπογραφική αρτιότητα, κατάλληλη δομή και οργάνωση.

Επιπλέον, εφόσον πρόκειται για ψηφιακό υλικό, κρίνονται σκόπιμα τα εξής:

 • Να πληροί τις απαιτήσεις κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισμικού (π.χ. να προβλέπει σε όλα τα στάδια τη λειτουργία της «ΒΟΗΘΕΙΑΣ» προς τον χρήστη, η χρήση του να έχει διαδραστικό χαρακτήρα και να παρέχει ανατροφοδότηση στον χρήστη, να προβλέπει δραστηριότητες συνεργατικής μάθησης, να χαρακτηρίζεται εν γένει ως «φιλικό προς τον χρήστη», κ.ά.).

 • Να πληροί τους κανόνες δεοντολογίας και ασφάλειας των χρηστών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (Νόμος 4624/2019, Γενικός Κανονισμός 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων-GDPR).

 • Να μην απαιτείται σύνδεση-επικοινωνία των μαθητών/-τριών με άτομο εκτός σχολείου για την πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό και τη χρησιμοποίησή του.

 • Να προτιμώνται τα δωρεάν λογισμικά «ανοικτού κώδικα» (open source).

Αναρωτιέται κανείς με ποιά από αυτά τα κριτήρια συμβαδίζουν προγράμματα όπως η Προγεννητική Αγωγή, η Πυθαγόρειος Αυτογνωσία, τα μαθήματα της Ελληνικής Αγωγής και όσα άλλα δεν έχουμε ακόμα εντοπίσει...

Τέλος, μπορεί η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως να επέμενε ακόμη και από το βήμα της Βουλής πως η Ελληνική Εταιρεία Προγεννητικής Αγωγής, της οποίας τα μεσαιωνικών αντιλήψεων βίντεο εισήχθησαν στα Γυμνάσια με την υπογραφή του υπουργείου πριν από δυο μήνες, λάμβανε οικονομική στήριξη (και) επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, το επιχείρημά της όμως αποδείχτηκε περίτρανα fake news. Το επισήμαναν ακόμα και τα Ellinika Hoaxes.

Οι δήθεν χρηματοδοτήσεις της Εταιρείας κατά τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στην πραγματικότητα αφορούν χρηματικά ποσά που έλαβε επί κυβέρνησης Σαμαρά (ΕΣΠΑ 2007-13).

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Ανατροπή! Ο νεκρός σε στύλο της ΔΕΗ ήταν ο πρώην δημοσιογράφος Απόστολος Φουρνατζόπουλος

ΕΛΜΕΠΑ: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής για εκπαιδευτικούς

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

Γυμναστική
Έρευνα δείχνει ότι οι γυναίκες επιτυγχάνουν με λιγότερη άσκηση έναντι των ανδρών, καρδιαγγειακά οφέλη για την υγεία τους
«Για όλους τους ενήλικες που ασχολούνται με οποιαδήποτε τακτική σωματική δραστηριότητα, ο κίνδυνος θνησιμότητας μειώθηκε κατά 24% στις γυναίκες και...
Έρευνα δείχνει ότι οι γυναίκες επιτυγχάνουν με λιγότερη άσκηση έναντι των ανδρών, καρδιαγγειακά οφέλη για την υγεία τους