Πιστοποίηση Αγγλικών LTE GOLEARN - ΑΣΕΠ
Συνοπτικός οδηγός για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Οι ημερομηνίες που πρέπει να προσέξουν στο εξής- Το εγχειρίδιο χρήσης του ΥΠΑΙΘ

Έναν χρήσιμο οδηγό για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών, με συνοπτικές αλλά καίριες πληροφορίες για τις ημερομηνίες που ακολουθούν τη χθεσινή ανακοίνωση της εγκυκλίου, ποιοι θεμελιώνουν δικαίωμα, τι ισχύει ανά κατηγορία εκπαιδευτικών, και πολλές άλλες απαραίτητες πληροφορίες για την κατάθεση της αίτησης, ετοίμασε το alfavita.gr.

Οι κρίσιμες ημερομηνίες από εδώ και πέρα

* Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται  έως 22-11-2021.

* Στις 13-12-2021 θα γίνει ανακοίνωση των πινάκων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, κλάδο, ειδικότητα και μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους) των αιτουμένων μετάθεση εκπαιδευτικών. Επισημαίνεται ότι δεν προβλέπεται ανακοίνωση πινάκων με τα στοιχεία των αιτούντων μετάθεση σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Οι μεταθέσεις στα σχολεία αυτά πραγματοποιούνται βάσει προσόντων και όχι μοριοδότησης.

* Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων πρέπει να επιληφθούν του αυστηρού ελέγχου των αιτήσεων μετάθεσης, των μοριοδοτούμενων κριτηρίων, των χρόνων υπηρέτησης και των αντίστοιχων δικαιολογητικών και να προβούν στην «παραλαβή» των οριστικοποιημένων αιτήσεων μετάθεσης των εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς τους στο σύστημα e-Datacenter, από την έναρξη υποβολής των αιτήσεων και μέχρι 10-12-2021

Από 13-12-2021 μέχρι και 17-12-2021 θα υποβάλλονται ενστάσεις και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από τα αρμόδια ΠΥΣΠΕ τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους.

Από 07-01-2022 και μετά δεν θα υπάρχει δυνατότητα στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να διορθώνουν στοιχεία στις καταχωρισμένες αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών. Από την ημερομηνία αυτή και μετά οποιεσδήποτε αλλαγές επιβάλλεται να γίνουν, θα γίνονται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Επισημαίνεται ότι οι προθεσμίες ελέγχου, ανάρτησης πινάκων μοριοδότησης και υποβολής ενστάσεων είναι δεσμευτικές μόνο ως προς τη διαδικασία των μεταθέσεων από περιοχή σε περιοχή.

Το εγχειρίδιο χρήσης του Online Συστήματος του ΥΠΑΙΘ

Το εγχειρίδιο περιγράφει τη διαδικασία υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΔΩ

Θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης

Προϋπόθεση υπηρέτησης της οργανικής θέσης για ένα (1) έτος. Για τις γενικές προϋποθέσεις των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ισχύει το άρθρο 8 του Π.Δ. 50/96 (45Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 100/97 (94Α΄). 8 Έτσι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ΠΔ 50/96 (παρ. 1 και 2), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 (παρ. 1 και 2) του Π.Δ. 100/97 για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης: «1. (…) απαιτείται υπηρεσία ενός έτους στην κατεχόμενη οργανική θέση μέχρι 31 Αυγούστου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.»  Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις προσωρινής τοποθέτησης των νεοδιοριζομένων και των μετατασσομένων εκπαιδευτικών, καθώς και ο χρόνος παραμονής των εκπαιδευτικών στη διάθεση των υπηρεσιακών συμβουλίων, για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα, λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση του δικαιώματος μετάθεσης».

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

* Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις προσωρινής τοποθέτησης των νεοδιοριζόμενων και των μετατασσόμενων εκπαιδευτικών, καθώς και ο χρόνος παραμονής των εκπαιδευτικών στη διάθεση της οικείας Διεύθυνσης, για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα (παρ. 2 του άρθρου 8 του Π.Δ. 50/96, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 100/97).

* Για όσους εκπαιδευτικούς διορίζονται και αναλαμβάνουν υπηρεσία το μήνα Σεπτέμβριο προσμετράται ο χρόνος από 1η Σεπτεμβρίου .

* ο χρόνος που προκύπτει από συνυπολογισμό σωρευτικά υπηρεσίας που έχει διανυθεί τμηματικά κατά τη διάρκεια διδακτικού έτους (παρ. 3 του άρθρου 8 του Π.Δ. 50/96 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 100/97). ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν προσμετράται ο χρόνος που προκύπτει από το άθροισμα των καλοκαιρινών διμήνων κατά τα οποία οι αποσπώμενοι εκπαιδευτικοί επανέρχονται στο σχολείο της οργανικής τους θέσης (Γνωμοδότηση 864/1989).

* Όσοι εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν οριστικά, ενώ ήταν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ ένα και πλέον έτη, θεωρείται ότι έχουν ήδη υπηρετήσει το οφειλόμενο ένα έτος εντός του ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και ΔΕΝ απαιτείται να υπηρετήσουν εκ νέου την οργανική τους θέση. Αντίθετα, σε περίπτωση βελτίωσης η θεμελίωση δικαιώματος για μετάθεση προϋποθέτει υπηρέτηση της νέας οργανικής.

* Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν θεμελιώσει δικαίωμα μετάθεσης πριν το χαρακτηρισμό τους ως υπεράριθμοι, διατηρούν το δικαίωμα αυτό και μετά την τοποθέτησή τους σε νέα οργανική θέση και επομένως ΔΕΝ απαιτείται εκ νέου υπηρέτηση αυτής.

*  Ο χρόνος υπηρέτησης των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών που τοποθετούνται για κάλυψη λειτουργικού κενού θεωρείται ως διανυθείς στην οργανική θέση. Αντιθέτως η απόσπαση του εκπαιδευτικού εντός ΠΥΣΠΕ μετά από αίτησή του δεν υπολογίζεται στο χρόνο θεμελίωσης δικαιώματος μετάθεσης.

* Στη συμπλήρωση του χρόνου θεμελίωσης δικαιώματος μετάθεσης δεν συνυπολογίζεται ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας με αποδοχές

Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης

Έχουν οι εκπαιδευτικοί που:

* μετατέθηκαν από περιοχή σε περιοχή ή

* από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης (βελτιώσεις)

* μετατάχθηκαν από βαθμίδα σε βαθμίδα, από κλάδο σε κλάδο από περιοχή σε περιοχή ή εντός της ίδιας περιοχής

* μετατάχθηκαν και ανακλήθηκε η μετάταξή τους, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν υπηρετήσει πραγματικά μέχρι 31-08-2022 την οργανική τους θέση στο σχολείο στο οποίο έχουν μετατεθεί ή έχουν τοποθετηθεί, άλλως δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης θα έχουν οποτεδήποτε υπηρετήσουν για ένα (1) έτος την οργανική τους θέση.

* ανήκουν σε νέα περιοχής μετάθεσης, μετά τον επανακαθορισμό των περιοχών μετάθεσης (ΑΔΑ: 7ΖΛΚ4653ΠΣ-ΜΥΠ) και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο με αριθμό 145820/Ε2/07-09-2018 έγγραφο, εφόσον είχαν υπηρετήσει την οργανική τους θέση στην προηγούμενη περιοχή μετάθεσης.

Προϋπόθεση δύο ή περισσοτέρων ετών υπηρέτησης της οργανικής

α) Αμοιβαίες μεταθέσεις: Εκπαιδευτικός που μετατίθεται αμοιβαία απαιτείται να υπηρετήσει υποχρεωτικά για ένα χρόνο στη θέση που μετατέθηκε, προκειμένου να θεμελιώσει δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης. Μετά την παρέλευση τριών ετών έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για σχολεία των περιοχών μετάθεσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης από την οποία προήλθε. Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για τη σχολική μονάδα ή την ομάδα σχολείων από την οποία μετατέθηκε, έχει και ο εκπαιδευτικός, ο οποίος μετατίθεται αμοιβαία εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης, μετά από την παρέλευση τριών ετών.

β) Μεταθέσεις από Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης: Εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, μετά την συμπλήρωση διετούς πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική του θέση έχει δικαίωμα μετάθεσης σε ένα από τα παραπάνω αναφερόμενα ή σε λοιπές σχολικές μονάδες της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα σχολεία αυτά, στην περίπτωση που ζητούν να μετατεθούν σε σχολεία γενικής παιδείας εντός της ίδιας περιοχής που έχουν οργανική, οφείλουν να καταθέσουν αίτηση μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή και όχι αίτηση βελτίωσης.

Δεν απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 50/96 (45Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 100/97 (94Α΄), χρόνος υπηρέτησης της οργανικής θέσης για τη θεμελίωση του δικαιώματος μετάθεσης για εκπαιδευτικούς που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης, καθώς και σε περίπτωση μετάθεσης εκπαιδευτικών από τη Γενική Εκπαίδευση σε δομές Ε.Α.Ε..

Νεοδιόριστοι Εκπαιδευτικοί: Μετά από 2 χρόνια

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α της παρ. 5 του άρθρου 62 του ν. 4589/19 (13Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 του ν. 4722/20 (177Α΄) οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών και οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή που επιφέρει μεταβολή της τοποθέτησης αυτής, όπως απόσπαση ή μετάθεση, βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, δεν επιτρέπεται.

ΟΜΩΣ: Οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης της παρ. 1 του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/96 (45 Α΄), καθώς και όσοι έχουν, οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους, ποσοστό αναπηρίας 75% και άνω ανεξαρτήτως παθήσεως ή έχουν τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, ανεξαρτήτως παθήσεως, δύνανται να αποσπώνται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου ύστερα από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, κατόπιν προσκόμισης πιστοποιητικού Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που αποδεικνύει τα ανωτέρω. Ως προς τη θεμελίωση δικαιώματος υποβολής αίτησης μετάθεσης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών οι οποίοι αποσπώνται από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις του ν. 4589/19, οι συγκεκριμένοι δεν θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης της παρ. 1 10 του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/96 (45 Α΄), δεδομένου ότι οφείλουν να υπηρετήσουν στην περιοχή διορισμού τους για δύο (2) έτη προκειμένου να θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης, καθώς η εξαίρεση από την παραμονή στην περιοχή διορισμού αφορά ρητώς στο δικαίωμα απόσπασης και όχι μετάθεσης

Μεταθέσεις αποσπασμένων σε σχολεία του εξωτερικού

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4415/16 (159Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν. 4777/21 (25Α΄) και ισχύει:

α) Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αποσπώνται στις ελληνόγλωσσες μονάδες του εξωτερικού, διατηρούν τη θέση αυτή κατά το διάστημα της απόσπασής τους και επιστρέφουν σε αυτή μετά τη λήξη της απόσπασής τους, εφόσον κατέχουν οργανική θέση σε σχολείο στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που η απόσπασή τους παρατείνεται πέραν των έξι (6) ετών, με την έναρξη του έβδομου συνεχόμενου σχολικού έτους απόσπασης η οργανική θέση που κατέχουν θεωρείται κενή, με τις συνέπειες που ορίζονται στην παρ. 9 της περ. Γ΄ του άρθρου 16 του ν. 1566/1985 (Α΄167), και τίθενται στη διάθεση των οικείων διευθύνσεων εκπαίδευσης από τις οποίες αποσπάστηκαν. Εκπαιδευτικοί που έχουν υπηρετήσει για ένα (1) έτος στο σχολείο της οργανικής θέσης τους πριν την απόσπασή τους στις ελληνόγλωσσες μονάδες του εξωτερικού έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης σύμφωνα με το π.δ. 50/1996 (Α΄ 45).

β) Κατά τη διάρκεια της απόσπασής τους, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μετάθεσης για οποιαδήποτε περιοχή μετάθεσης, εφόσον έχουν υπηρετήσει ένα (1) έτος στο σχολείο της οργανικής θέσης τους. Αν μετατεθούν, τίθενται στη διάθεση των διευθύνσεων εκπαίδευσης και τοποθετούνται οριστικά κατά το έτος λήξης της απόσπασής τους, ύστερα από αίτησή τους κατά τη διαδικασία του π.δ. 50/1996. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για μεταθέσεις που πραγματοποιούνται απευθείας σε σχολικές μονάδες ή εκπαιδευτικές δομές έχουν μόνο κατά το έτος λήξης της απόσπασής τους.

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Ε.Α στη Γενική Εκπαίδευση

Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε οργανικές θέσεις δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, στην οποία μετατέθηκαν προερχόμενοι από τη γενική εκπαίδευση, μπορούν, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 4415/16 (159Α΄), να αιτηθούν μετάθεση σε σχολικές μονάδες της γενικής εκπαίδευσης εφόσον υπηρετήσουν στην οργανική τους θέση για ένα έτος και έχουν συμπληρώσει 2 τουλάχιστον έτη διδακτικής υπηρεσίας στην Ειδική Αγωγή. Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί στην Ε.Α.Ε., προκειμένου να μετατεθούν σε σχολικές μονάδες της γενικής εκπαίδευσης σύμφωνα με την περ. α της παρ. 5 του άρθρου 62 του ν. 4589/19 (13Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 του ν. 4722/20 (177Α΄) οφείλουν να υπηρετήσουν σε σχολικές μονάδες Ε.Α.Ε. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, εκ των οποίων για δύο (2) τουλάχιστον σχολικά έτη στην περιοχή διορισμού τους.

Μεταθέσεις μετά από αναδρομικό διορισμό

Σε περίπτωση αναδρομικού διορισμού το αντίστοιχο διάστημα προσμετράται στο χρόνο θεμελίωσης δικαιώματος μετάθεσης. Επίσης ο εν λόγω χρόνος θα ληφθεί υπόψη για τη συμπλήρωση της απαιτούμενης υποχρεωτικής διετίας που προβλέπει ο νόμος για τους εκπαιδευτικούς που διορίζονται σε δυσπρόσιτα σχολεία. Ωστόσο ζήτημα αναδρομικής μετάθεσης δεν υφίσταται, σύμφωνα με την αριθμ. 336/16 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ, η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Μεταθέσεις υπηρετούντων σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. δύνανται κατά τη διάρκεια της θητείας τους να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή σύμφωνα με την παρ. 17β του άρθρου 19 του ν. 4692/20 (111Α΄) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου ενενηκοστού τέταρτου του ν. 4812/21 (110Α΄). Αν ο εκπαιδευτικός μετατεθεί, τίθεται στη διάθεση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου και τοποθετείται οριστικά κατά το επόμενο έτος του έτους λήξης της θητείας του, ύστερα από αίτησή του κατά τη διαδικασία του π.δ. 50/96 (45Α’). Διευκρινίζεται ότι οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης μόνο από περιοχή σε περιοχή και όχι σε ειδικού τύπου σχολεία (Διαπολιτισμικά, ΣΜΕΑΕ) ή σε ΚΕΔΑΣΥ. Επίσης, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης αμοιβαίας μετάθεσης ή/και βελτίωσης. Επισημαίνονται τέλος τα εξής: 1. Ο χρόνος υπηρέτησης των εκπαιδευτικών με διετή θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. θεωρείται ως χρόνος θεμελίωσης δικαιώματος μετάθεσης. 2. Ο χρόνος υπηρέτησης των εκπαιδευτικών που κατά τη διάρκεια της θητείας τους σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. μετατέθηκαν θεωρείται ως χρόνος θεμελίωσης δικαιώματος μετάθεσης. 3. Ο χρόνος υπηρέτησης των νεοεισερχόμενων με μονοετή θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. εκπαιδευτικών θεωρείται ως χρόνος θεμελίωσης δικαιώματος μετάθεσης.

Μεταθέσεις διορισθέντων εκπαιδευτικών δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 73 του ν. 4589/19

Εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του ν. 4589/19 (13Α΄) θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης χωρίς να χρειαστεί να υπηρετήσουν την οργανική τους θέση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 252 του ν. 4610/19 (70Α΄). Ωστόσο, σε περίπτωση μετάθεσης είτε από περιοχή σε περιοχή, είτε από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής θα πρέπει να υπηρετηθεί η νέα οργανική θέση

Ποιους αφορά το άρθρο 73:. Εκπαιδευτικούς των προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. 1Π/2008 (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 267/3.6.2008), 2Π/2008 (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 515/8.10.2008), 3Π/2008 (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 516/8.10.2008), 4Π/2008 (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 530/15.10.2008), 5Π/2008 (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 531/15.10.2008), που είχαν συμπεριληφθεί στους πίνακες κατάταξης και διορίστηκαν σε κενές οργανικές θέσεις και σε περίπτωση μη ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες καταργούνται αυτοδικαίως με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση από αυτές, εφόσον έχει εκδοθεί ως προς αυτούς, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, αμετάκλητη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου με την οποία έγινε δεκτή αίτηση ακυρώσεως κατά της παράλειψης διορισμού τους.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

Κριτήρια για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 του π.δ. 50/1996 (45Α΄) είναι:

Α) η συνολική υπηρεσία

Β) η συνυπηρέτηση

Γ) οι οικογενειακοί λόγοι

Δ) οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν

Ε) η εντοπιότητα

ΣΤ) στη πρώτη προτίμηση.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας των εκπαιδευτικών κατά τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή, σύμφωνα με τις παρ. 11 και 13 του ανωτέρω άρθρου, προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που υπερέχουν κατά κριτήριο, εάν αυτά συντρέχουν και με την εξής σειρά: α) στη συνυπηρέτηση β) στην εντοπιότητα γ) στους οικογενειακούς λόγους δ) στη συνολική υπηρεσία ε) στις δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν στ) στην πρώτη προτίμηση. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στα επιμέρους κριτήρια τότε λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και η σειρά δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο τρόπος υπολογισμού υπηρεσίας εκπαιδευτικών (μονίμων και αναπληρωτών) γίνεται σύμφωνα με τον γενικό ορισμό της παρ. 4 του άρθρου 16 του π.δ. 50/1996 (45Α΄) όπου αναφέρεται ότι: «Ο συνολικός χρόνος πραγματικής υπηρεσίας των εκπαιδευτικών εκφράζεται σε έτη και μήνες. Χρόνος ίσος ή μεγαλύτερος των δεκαπέντε (15) ημερών υπολογίζεται ως πλήρης μήνας, ενώ σε αντίθετη περίπτωση δεν λαμβάνεται υπόψη. Όπου κατά τον υπολογισμό των μονάδων μετάθεσης ως συνολική υπηρεσία προκύπτει αριθμός με δεκαδικό μέρος, διατηρούνται μόνο τα δύο πρώτα ψηφία του.»

 Τύπος υπολογισμού:

stigmiotypo_othonis_2021-11-11_183824.png

 

Πρόταση: Να αλλάξει ο χρόνος υποβολής αιτήσεων

Την πρόταση να αλλάξει τα επόμενα έτη ο χρόνος υποβολής αιτήσεων από τον Οκτώβριο ή Νοέμβριο (όπως εφέτος) σε Φεβρουάριο ή Μάρτιο, καταθέτει ο αιρετός Τάσος Αντωνιάδης:

"Το υπουργείο είναι αναγκαίο να αλλάξει το χρόνο υποβολής της αίτησης μετάθεσης .Οι αιτήσεις μετάθεσης όλα τα προηγούμενα χρόνια γινόντουσαν τον μήνα Οκτώβριο γιατί το υπουργείο μας δεν είχε τα μέσα για να κάνει τον προγραμματισμό και να ελέγξει τα στοιχεία των αιτούντων μεταθέσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα .Έτσι οι συνάδελφοι αναγκάζονταν να κάνουν αιτήσεις από τον Οκτώβριο . Τα πράγματα όμως έχουν αλλάξει . Πλέον με την ηλεκτρονική διασύνδεση και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση που κυριαρχεί αυτό μπορεί να αλλάξει και για τον καλύτερο προγραμματισμό του υπουργείου αλλά και των συναδέλφων . Οι αιτήσεις των συναδέλφων μπορούν να γίνουν πιο κοντά στην ημερομηνία των μεταθέσεων π.χ. Φεβρουάριο ή Μάρτιο. Τι μπορεί να πετύχει το υπουργείο με αυτό. Τον καλύτερο προγραμματισμό του .Θα μπορεί να ξέρει καλύτερα τα κενά που υπάρχουν στα κατά τόπους ΠΥΣΠΕ. Γιατί ένας συνάδελφος δεν μπορεί να γνωρίζει από τον Οκτώβριο ως τον τον επόμενο χρόνο τι θα κάνει .Πολλά μπορούν να αλλάξουν στο διάστημα των επτά μηνών τόσο στον επαγγελματικό όσο και στον οικογενειακό του προγραμματισμό. Βάζοντας τις ημερομηνίες πιο κοντά στην ημερομηνία που γίνονται οι μεταθέσεις ο συνάδελφος θα είναι ποιο κατασταλαγμένος στο τι πρόκειται να κάνει .Έτσι θα κάνει πιο σίγουρη και καλύτερα την αίτησή του. Ταυτόχρονα και το υπουργείο θα κάνει πιο σωστά τον προγραμματισμό του τόσο για το ίδιο (για την καλύτερη του λειτουργία) αλλά και οι συνάδελφοι θα είναι πιο κατασταλαγμένοι και σίγουροι για το τι θέλουν να πράξουν. Κρίνεται λοιπόν αναγκαίο να αλλάξουν το συντομότερο δυνατό οι ημερομηνίες μετάθεσης για το καλό όλων και τις εκπαίδευσης"

Δείτε τις εγκυκλίους:

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΕYΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τι ισχύει για τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Νέες Προσλήψεις στο Ίδρυμα Ωνάση και στην στέγη Γραμμάτων και τεχνών

Γεωργία - Βιασμός: Συγκλονίζουν οι φωτογραφίες με τις μελανιές στο σώμα της (εικόνες)

Πανεπιστήμιο Πατρών: Ξεκινάει η 1η ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Εκπαιδευτικών στον ΑΥΤΙΣΜΟ στην Ελλάδα

ΑΣΕΠ 13Κ/2021 - Δήμοι: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ Lower - Proficiency (90 μόρια) σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ για 90 μόρια

Προσλήψεις Εκπαιδευτικών: Το κορυφαίο 9ΜΗΝΟ σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ στην Ελλάδα

ECDL | Πιστοποίηση Υπολογιστών για ΑΣΕΠ μόνο 95 ευρώ μέσα σε 2 ημέρες

σχετικά άρθρα

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο δύο νεαροί από επίθεση ατόμων - Ο ένας φέρει τραύμα από μαχαίρι
Ομάδα ατόμων επιτέθηκε σε δύο νεαρούς στη Θεσσαλονίκη - Διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, ενώ ο ένας φέρει τραύμα από μαχαίρι
Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο δύο νεαροί από επίθεση ατόμων
papaevaggelou
Παπαευαγγέλου: Τα σχολεία, το πλέον ασφαλές περιβάλλον για τα παιδιά
«Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε ότι το σχολείο εκτός από απαραίτητο αποτελεί και το πλέον ασφαλές περιβάλλον για τα παιδιά», υπογραμμίζει η Βάνα...
Παπαευαγγέλου: Τα σχολεία, το πλέον ασφαλές περιβάλλον για τα παιδιά
Άδειες ειδικού σκοπού: Αναδίπλωση από το υπουργείο Εργασίας - Τι αλλάζει στις αποδοχές
Αναδίπλωση από το υπουργείο Εργασίας για τις άδειες ειδικούς σκοπού των εργαζομένων - Τι αλλάζει στις αποδοχές
Άδειες ειδικού σκοπού: Αναδίπλωση από το υπουργείο Εργασίας - Τι αλλάζει
xioni kakokairia
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Πολικό ψύχος προ των πυλών - Τα δύο σενάρια (Vid)
Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και χιόνια ακόμα και στην Αττική αναμένεται να φέρει η κακοκαιρία «Ελπίδα» τα επόμενα 24ωρα - Τα δύο σενάρια για τα έντονα...
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Πολικό ψύχος προ των πυλών - Τα δύο σενάρια (Vid)