Πιστοποίηση Αγγλικών LTE GOLEARN - ΑΣΕΠ
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
INTIME NEWS/ΒΟΛΙΤΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
Βήμα -βήμα η αποδόμηση όλων των άρθρων της αξιολόγησης του υπουργείου Παιδείας

Τις αθέατες πλευρές του μοντέλου της αξιολόγησης που θέσπισε το υπουργείο Παιδείας παρουσιάζει αναλυτικά η Αγωνιστική Παρέμβαση Α' ΕΛΜΕ Αθήνας.

Ειδικότερα, παρουσιάζονται οι άξονες και οι δείκτες της αξιολόγησης οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις θα αναιρέσουν το δημόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευσης, θα ανατρέψουν τις εργασιακές σχέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού και θα μετατρέψουν το σχολείο σε ιδιωτική επιχείρηση.

Αναλυτικά:

ΆξονεςΔείκτεςΚριτική στους δείκτες 

 

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

 

 

- Εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών πρακτικών

 

Περιβάλλον εφαρμογής :  Ένα  εκπαιδευτικό σύστημα με εξετασιοκεντρικό χαρακτήρα [όπως το ελληνικό] είναι το πλέον ακατάλληλο για εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών πρακτικών.

Το Υπουργείο ενισχύει αυτό το χαρακτήρα με επιπλέον εξετάσεις [Τράπεζα θεμάτων σε Α΄, Β΄ Λυκείου, εξετάσεις σε εθνικό επίπεδο διαγνωστικού χαρακτήρα σε Στ’ Δημοτικού και Γ’ Γυμνασίου – ελληνική PISA ].

Απαίτηση: Το Υπουργείο ζητά από τη σχολική μονάδα να αξιολογήσει τον εαυτό της ως προς τις καινοτόμες διδακτικές πρακτικές τη στιγμή που αυξάνει τους ανασταλτικούς παράγοντες για αυτές ακριβώς τις πρακτικές.

Σε ποιο ακριβώς χρονικό σημείο του αγώνα ταχύτητας προετοιμασίας για τις εξετάσεις μαθητών και εκπαιδευτικών θα έχουμε αυτές τις πρακτικές;  

Αποτέλεσμα : Το σχολείο αξιολογείται για την ανεπάρκεια του Υπουργείου / Υπαίτιοι θα θεωρούνται οι εκπαιδευτικοί / Στοχοποίηση σχολείου /

Στην τελική αποτίμηση στο Υπουργείο δεν αποδίδεται καμία ευθύνη.

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

- Ενίσχυση ήπιων και  ψηφιακών δεξιοτήτων μαθητών/ μαθητριών

Ταυτότητα δείκτη :   Από μόνη της η αναφορά στα «soft skills» και η παρουσία τους ως ανεξάρτητος δείκτης ποιότητας χωρίς σύνδεση με τη γνώση και την ψυχοσωματική ανάπτυξη του παιδιού, σημαίνει :

 1. Συνειδητή στρέβλωση του όρου «Παιδεία», επιλεκτική – καταχρηστική ανάγνωση της παιδαγωγικής επιστήμης και  αντιμετώπιση  των αναγκών της παιδικής - εφηβικής ηλικίας με όρους δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων. 
 2. Προσανατολισμός στην κατακερματισμένη γνώση και όχι στην κριτική σκέψη. Αυτό στη γλώσσα της αγοράς και των συμβούλων επιχειρήσεων ονομάζεται «κουτί γνώσεων» και εξασφαλίζει εργαζόμενους με φτηνό κόστος αφού θα έχουν αναπτύξει μόνο προκαθορισμένες δεξιότητες που απαιτεί η αγορά για κάποιο διάστημα κι όχι ολότητα γνώσης, άρα θα είναι πλήρως αναλώσιμοι.

Ταυτότητα δείκτη : Ποιος ο λόγος να υπάρχουν οι ψηφιακές δεξιότητες ως ανεξάρτητος δείκτης τη στιγμή που διδάσκεται αυτόνομα το μάθημα της Πληροφορικής ως ολοκληρωμένο γνωστικό αντικείμενο; Μα, επειδή ακριβώς πρόκειται για δεξιότητες κι όχι για ολοκληρωμένη γνώση.

Στόχος : Σταδιακά η γνώση [το μάθημα της Πληροφορικής] αντικαθίσταται από κατακερματισμένη γνώση [δεξιότητες]. Κρίνεται πιο σημαντικό δηλαδή το παιδί να εξοικειωθεί για παράδειγμα  μόνο στην επεξεργασία κειμένου με χρήση Η/Υ και να μη διδαχθεί στην ολότητά του το γνωστικό αντικείμενο. 

Αποτέλεσμα:

 1. Το σχολείο γίνεται πιο «φτηνό σε κόστος, αλλά και σε περιεχόμενο», αφού τέτοιου είδους δεξιότητες μπορεί να διδάξει οποιοσδήποτε με μία ταχύρρυθμη εκπαίδευση.[κατάργηση του Επιστήμονα – Εκπαιδευτικού / απαξίωση της γνώσης] 
 2. Μπορεί οποιαδήποτε δομή εξωσχολικής επιχείρησης  να «εισβάλλει» στο σχολείο, για να αναλάβει την «ενίσχυση» ψηφιακών δεξιοτήτων, αλλά και προώθηση προϊόντων. [το σχολείο διαμορφώνει τη λειτουργία του με βάση τις ανάγκες της «αγοράς», η επιχείρηση διαφημίζεται κ. α]

Στην τελική αποτίμηση στο Υπουργείο δεν αποδίδεται καμία ευθύνη.

 

ΆξονεςΔείκτεςΚριτική στους δείκτες 

 

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

- Εφαρμογή πρακτικών διαφοροποιημένης μάθησης

Περιβάλλον εφαρμογής: Σημαντικό πρόβλημα για την  εφαρμογή της διαφοροποιημένης μάθησης  είναι ο μεγάλος αριθμός των μαθητών ανά τάξη, η ελλιπής έως ανύπαρκτη υλικοτεχνική υποδομή, το αναχρονιστικό αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Όλα τα παραπάνω είναι ευθύνη του Υπουργείου και του ΙΕΠ κι όχι του σχολείου.

Απαίτηση: Ενώ από τη μία αυξάνουν τον αριθμό των μαθητών ανά τάξη

[Ν 4692/22ΦΕΚ Α11-12.6.2], συνεχίζουν με συγχωνεύσεις τμημάτων για να καλύψουν τα κενά σε εκπαιδευτικούς και από την άλλη εισάγουν ως δείκτη αξιολόγησης τις στρατηγικές διαφοροποιημένης παιδαγωγικής για τις οποίες ένας ανασταλτικός παράγοντας είναι ακριβώς ο μεγάλος αριθμός μαθητών στην τάξη.

Δείτε σχετικές καταγγελίες https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/360134_ypoyrgeio-paideias-me-arheio-excel-anakoinonei-ti-syghoneysi-ekatontadon-tmimaton

Αποτέλεσμα : Το σχολείο αξιολογείται για την ανεπάρκεια του Υπουργείου / Υπαίτιοι θα θεωρούνται οι εκπαιδευτικοί / Στοχοποίηση σχολείου /

Στην τελική αποτίμηση στο Υπουργείο δεν αποδίδεται καμία ευθύνη.

 

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

- Υποστήριξη ένταξης ευάλωτων ομάδων μαθητών/τριών και μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

 

Περιβάλλον εφαρμογής : Με κανένα τρόπο δεν είναι δυνατό να προχωρήσει αυτή η διαδικασία εάν δεν υπάρχουν υποστηρικτικές δομές. Δηλαδή, πρόσληψη Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού [ΕΕΠ-ΕΒΠ], στελέχωση των ΚΕΣΥ [αρμοδιότητά τους η υποστήριξη μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες], πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού για παράλληλη στήριξη και για τάξεις υποδοχής.  Η στελέχωση και λειτουργία των παραπάνω είναι ευθύνη του Υπουργείου κι όχι του σχολείου.

Απαίτηση: Ενώ όλες οι υποστηρικτικές δομές είναι υποστελεχωμένες [το ραντεβού στα ΚΕΣΥ χρειάζεται μήνες – μπορεί να κανονιστεί και στο τέλος της σχολικής χρονιάς - παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας μένουν χωρίς βοηθητικό προσωπικό με αποτέλεσμα να μην έχουν πρόσβαση στο σχολείο] εισάγουν το συγκεκριμένο δείκτη για να αξιολογηθεί το σχολείο.

 Η αφοσίωση δε του Υπουργείου σε αυτό το στόχο είναι τόσο μεγάλη που δεν κάλεσε καν στον διάλογο στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (ΠΟΣΕΕΠΕΑ) Δείτε το σχετικό υπόμνημα και τις προτάσεις της ομοσπονδίας https://www.especial.gr/poseepea-upomnima-gia-nomosxedio-entoni-diamarturia-gia-th-mi-sumperilipsi-ths-omospondias-sthn-akroasi-forewn

Αποτέλεσμα : Το σχολείο αξιολογείται για την ανεπάρκεια του Υπουργείου / Υπαίτιοι θα θεωρούνται οι εκπαιδευτικοί / Στοχοποίηση σχολείου/

 Στην τελική αποτίμηση στο Υπουργείο δεν αποδίδεται καμία ευθύνη.

               

Άξονες Δείκτες  Κριτική στους δείκτες

Διδασκαλία μάθηση και αξιολόγηση

- Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την υποστήριξη της διδασκαλίας

Περιβάλλον εφαρμογής : Η ερευνητική κοινότητα σε πανεπιστημιακό –ακαδημαϊκό επίπεδο συζητά, αναζητά, διερευνά τα διάφορα διδακτικά μοντέλα που έχουν προταθεί για τη σχεδίαση του εκπαιδευτικού υλικού και της διδακτικής διαδικασίας.  Δηλαδή δεν είναι το εκπαιδευτικό υλικό απλώς  ένα φύλλο εργασίας που κάποιος εκπαιδευτικός θα χρησιμοποιήσει κατά τη διδασκαλία. Είναι μία σύνθετη διεπιστημονική προσέγγιση που γίνεται από αντίστοιχους παιδαγωγικούς φορείς ενώ διαπιστώνεται η ανάγκη για  επιπλέον μελέτη των αρχών ανάπτυξης  εκπαιδευτικού υλικού όπως αποδεικνύει η σχετική  βιβλιογραφία. Άρα: 

 1. Να υποθέσουμε ότι το ΙΕΠ και το Υπουργείο δε γνωρίζουν τι σημαίνει ανάπτυξη εκπαιδευτικού  υλικού  και  διδακτικών  πρακτικών;
 2. Να υποθέσουμε ότι  το ΙΕΠ, το αντίστοιχο επιστημονικό όργανο, διαμοιράζει τη δουλειά που θα έπρεπε να κάνει και αναθέτει στους εκπαιδευτικούς της τάξης τις αρμοδιότητές του;
 3. Να υποθέσουμε ότι δε γνωρίζουν ότι η χρήση  διαφόρων  ειδών  εκπαιδευτικού  υλικού [εκτός του σχολικού εγχειριδίου] προϋποθέτουν στοιχειώδη υλικοτεχνική υποδομή; Βέβαια πάντα μπορεί ο εκπαιδευτικός να κουβαλάει τον προτζέκτορα από το σπίτι του.

Αποτέλεσμα : Οι εκπαιδευτικοί  αγωνίζονται με υποτυπώδη μέσα και ελλιπή υποδομή/  Το σχολείο αξιολογείται για την ανεπάρκεια του Υπουργείου / Υπαίτιοι θα θεωρούνται οι εκπαιδευτικοί / Στοχοποίηση σχολείου /

Στην τελική αποτίμηση στο Υπουργείο – Πολιτεία δεν αποδίδεται καμία ευθύνη.

 

 

 

Διδασκαλία μάθηση και αξιολόγηση

 

- Ενασχόληση με ομίλους, σχολικές δραστηριότητες, προγράμματα

-Προετοιμασία για συμμετοχή σε σχολικούς διαγωνισμούς, σε πολιτιστικές, καλλι­τεχνικές και αθλητικές δράσεις

Περιβάλλον εφαρμογής : Οι εκπαιδευτικοί  έχουν πλούσια εμπειρία από προγράμματα και δραστηριότητες [ πολιτιστικές, αθλητικές, περιβαλλοντικές κ. λ] Με προσωπική δουλειά προσφέροντας τον ελεύθερο χρόνο τους και με δικούς τους πόρους [ δε προβλέπεται οικονομική βοήθεια π.χ. για τα σκηνικά μιας θεατρικής παράστασης ] μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί  δημιουργούν μόνοι τους χωρίς καμία βοήθεια από το Υπουργείο.

Αποτέλεσμα : Η προσπάθεια της εκπαιδευτικής κοινότητας για δημιουργία  δεν είναι δυνατό να τίθεται ως δείκτης αξιολόγησης  γιατί πρόκειται για προσφορά που απαιτεί  δουλειά εκτός ωραρίου  χωρίς υποστήριξη. Δηλαδή θα αξιολογηθεί αρνητικά ένα σχολείο επειδή στην τρέχουσα σχολική χρονιά οι εκπαιδευτικοί δεν ανέλαβαν μία δραστηριότητα που δεν είναι καν υποχρέωσή τους;

                                                          

ΆξονεςΔείκτεςΚριτική στους δείκτες 

Σχολική διαρροή φοίτηση

 Παρακολούθηση και μείωση της άτακτης /  σποραδικής φοίτησης  και σχολικής  διαρροής

Ταυτότητα δείκτη : Η σχολική διαρροή είναι πολυπαραγοντικό πρόβλημα. Φτώχεια, μετανάστευση, η θέση του φύλου σε διάφορα πολιτισμικά περιβάλλοντα, το ασταθές οικογενειακό περιβάλλον, μαθησιακές δυσκολίες, δυσκολίες πρόσβασης λόγω κινητικών ή άλλων δυσκολιών, είναι κάποια από τα αίτια που είναι αποτελέσματα πολιτικών επιλογών.

Δε θα μπορούσε επομένως το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί μόνο από το σχολείο.

Περιβάλλον εφαρμογής:  Χρειάζεται για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα η ενίσχυση συμβουλευτικών δομών, κοινωνικών υπηρεσιών και δομών. Αυτά είναι ευθύνη της Πολιτείας. Για να δούμε τι έχει προσφέρει στους μαθητές ώστε να τους βοηθήσει για να μην εγκαταλείψουν το σχολείο:

  1. Ούτε στο 50% η κάλυψη θέσεων Ειδικής Αγωγής – τεράστια κενά στην παράλληλη στήριξη, υποστελέχωση των ΚΕΣΥ.
  2. Υπολειτουργούν ή δεν υπάρχουν τάξεις υποδοχής./ Υποβαθμισμένα τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. 
  3. Προσλαμβάνει ψυχολόγους  γύρω στον Φλεβάρη και τους αναθέτει από  πέντε σχολεία σε κάθε έναν [δηλαδή μία μέρα σε κάθε σχολείο ].
  4. Έλλειψη Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού [ΕΕΠ- ΕΒΠ] Για παράδειγμα σε Γυμνάσιο στο κέντρο της Αθήνας γονιός αναγκάζεται κάθε δύο ώρες – φεύγοντας από την εργασία του –  να έρχεται για να κάνει την ένεση στο παιδί του που πάσχει από διαβήτη επειδή δεν έχει προσλάβει η Πολιτεία νοσηλευτή [ όπως έχει υποχρέωση κι όπως διατυμπανίζει ότι κάνει] Δείτε κι άλλες καταγγελίες στο https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/359914_afisan-ton-giorgo-horis-synodo-kai-den-mporei-na-paei-sholeio

Απαίτηση:  Αφήνει λοιπόν αβοήθητη την εκπαιδευτική κοινότητα  ενώ με τις ελλείψεις που δεν αντιμετωπίζει δημιουργεί ιδανικό περιβάλλον για σχολική διαρροή  και μετά θέτει το συγκεκριμένο δείκτη για να αξιολογηθεί το σχολείο.

Αποτέλεσμα : Το σχολείο αξιολογείται για την ανεπάρκεια του Υπουργείου / Υπαίτιοι θα θεωρούνται οι εκπαιδευτικοί / Στοχοποίηση σχολείου /  Τελικά εντείνεται ο αποκλεισμός και η κοινωνική ανισότητα.

Στην τελική αποτίμηση στο Υπουργείο – Πολιτεία δεν αποδίδεται καμία ευθύνη.

 

ΆξονεςΔείκτεςΚριτική στους δείκτες 

Σχολική διαρροή φοίτηση

 

Μέριμνα για μετάβαση μεταξύ εκπαιδευτικών βαθμίδων και προς την αγορά εργασίας

Ταυτότητα δείκτη : Μέσα σε ένα πλαίσιο εργασιακής ανασφάλειας, ανεργίας, οικονομικής κρίσης [τα οποία δεν είναι φυσικό φαινόμενο αλλά αποτελέσματα πολιτικών επιλογών] φράσεις όπως

«σύνδεση της αγοράς εργασίας με την εκπαίδευση» ακούγονται ελκυστικές. Τι σημαίνει αυτό όταν πρόκειται για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση;

Περιβάλλον εφαρμογής:  Η εμμονή για «μάθηση με βάση την εργασία», οι οδηγίες για μαθητεία σε χαμηλότερα ηλικιακά όρια, η σύνδεση με την «απασχολησιμότητα», η εμπλοκή των εταιρειών σε προγράμματα διαφόρων «δεξιοτήτων», η σκόπιμη υποχρηματοδότηση της   εκπαίδευσης  που αφήνει χώρο σε χορηγίες, άρα και στις απαιτήσεις της αγοράς, σημαίνει ότι μέρος της εκπαίδευσης θα σχεδιάζεται από και για τις επιχειρήσεις, όπως επιθυμεί ο ΟΟΣΑ

Αποτέλεσμα : Τα μεγάλα λόγια για «τα παιδαγωγικά κριτήρια» ή για «την ανάπτυξη της  κριτικής σκέψης» μένουν κενά περιεχομένου. Το σχολείο θα λειτουργεί ως κέντρο κατάρτισης κι εξειδίκευσης, ως μάνατζερ, ως γραφείο ευρέσεως εργασίας για ανήλικους μαθητές. Με άλλοθι το πραγματικό πρόβλημα της σχολικής διαρροής [ για το οποίο τίποτε δεν κάνει η Πολιτεία] ο μαθητικός πληθυσμός που είναι επίφοβος για εγκατάλειψη του σχολείου, αντί να βοηθηθεί με κίνητρα για ολόπλευρη μόρφωση, θα ωθείται στην πρόωρη μαθητεία, με τη μέριμνα του σχολείου.

Παράδειγμα εφαρμογής: 

 • Σε νησιωτική περιοχή, τεχνική εταιρεία αναλαμβάνει την ανάπλαση και  συντήρηση του λιμανιού για πέντε χρόνια. Χρειάζεται τεχνικούς οχημάτων και λόγω της νησιωτικότητας δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες με δικό της προσωπικό.
 • Στο ΕΠΑΛ της περιοχής λειτουργούν: Τομέας Πληροφορικής, Τομέας Μηχανολογίας , Βοηθός Φυσικοθεραπευτή.
 • Δεν υπάρχει όμως ο τομέας «Τεχνικός Οχημάτων». Η εταιρεία που έχει ανάγκη την ειδικότητα αυτή εμφανίζεται στο σχολείο με προτάσεις για προγράμματα δεξιοτήτων και πιέζει για την ίδρυση σχετικού τομέα.
 • Το σχολείο έχοντας ανάγκη τις χορηγίες [ αφού λόγω υποχρηματοδότησης δεν μπορεί να λειτουργήσει τα εργαστήριά του] κατευθύνει μαθητές να δηλώσουν προτίμηση σε αυτόν τον τομέα ώστε να έχει τον απαιτούμενο αριθμό και να εγκριθεί η ίδρυσή του.
 • Ο Τομέας Πληροφορικής δε συμπληρώνει απαιτούμενο αριθμό μαθητών αφού μαθητές «σπρώχτηκαν» να δηλώσουν τον Τομέα « Τεχνικός Οχημάτων» και με τον περιορισμό που ισχύει για τα  ολιγομελή τμήματα  δε θα λειτουργήσει.  Οι μαθητές που θα το δήλωναν θα αναγκαστούν να φοιτήσουν σε κάποιον άλλον από τους τομείς αν και δεν ήταν της προτίμησής τους.

Έτσι:   1.Οι μαθητές του τομέα «Τεχνικός Οχημάτων» θα απασχοληθούν- μαθητεύσουν στην εταιρεία παράγοντας εργασία, η εταιρεία σε πέντε χρόνια θα φύγει, η κατάρτιση που έχουν αποκτήσει δεν έχει ζήτηση στην περιοχή οπότε θα απασχοληθούν σε άλλες εργασίες ως ανειδίκευτοι. 2. Οι μαθητές που ήθελαν να φοιτήσουν στον Τομέα «Πληροφορική» ίσως στραφούν σε ιδιωτική δομή 3.Θα χαθούν ώρες για τους καθηγητές Πληροφορικής, θα δημιουργηθούν θέσεις για τον Τομέα Οχημάτων, που ίσως αναλάβει η ίδια η εταιρεία μέσω προγραμμάτων δεξιοτήτων.

Στόχος: Το σχολείο να λογοδοτεί / Να ωθείται σε ανεύρεση χρηματοδότησης / Να εξαναγκάζεται σε συνεργασία επιχειρηματικών Ομίλων  à  Αυτή είναι η περίφημη αυτονομία σχολικής μονάδας / η σύνδεση με την επιχειρηματικότητα που θα διαμορφώνει στο εξής τα εκπαιδευτικά προγράμματα.

                                                                     

ΆξονεςΔείκτεςΚριτική στους δείκτες

Σχέσεις μεταξύ μαθητών/ τριών

 

 

 

 

 

 

 

Σχέσεις μεταξύ μαθητών/ τριών και εκπαιδευτικών

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

 • Υποστήριξη και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών/τριών
 • Διαμόρφωση κλίματος αλληλοσεβασμού, εμπιστοσύνης και σεβασμού της δια­φορετικότητας
 • Διαμόρφωση τρόπων διαχείρισης εντάσεων και συγκρούσεων
 • Πρόληψη και αντιμετώπιση σχολικής βίας και εκφοβισμού
 • Καλλιέργεια κλίματος σεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών
 • Υποστήριξη και ενίσχυση της συνεργασίας μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών
 • Ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας, υποστήριξη και ενίσχυση της συνεργασίας σχο­λείου - οικογένειας
 • Υποστήριξη δράσεων ενημέρωσης γονέων/κηδεμόνων για θέματα κοινού  ενδι­αφέροντος

 Ταυτότητα δείκτη :  Το Υπουργείο ίσως δε γνωρίζει, ή ίσως κάνει ότι δε γνωρίζει, πως το βασικό συλλογικό όργανο λειτουργίας του σχολείου, ο Σύλλογος Διδασκόντων, οργανώνει εδώ και δεκαετίες το έργο του και το καταγράφει με τον πιο επίσημο τρόπο στο

« Πρακτικό Πράξεων του Συλλόγου» με βάση την επιστημονική του κατάρτιση και την παιδαγωγική του επάρκεια στη βάση της συνεργασίας με γονείς και μαθητές :

 • Ο Σύλλογος διδασκόντων σε τακτικές αλλά και έκτακτες συνεδριάσεις [ παιδαγωγικοί σύλλογοι ] συζητά κι ανταλλάσσει απόψεις - προβληματισμούς που καταγράφει στο πρακτικό συνεδριάσεων. Ενώ στην αρχή του σχολικού έτους μοιράζει αρμοδιότητες, καθορίζει τις δραστηριότητές του σε ειδικό πρακτικό συνεδρίασης.
 • Ο Σύλλογος διδασκόντων συζητά με τα εκλεγμένα όργανα των μαθητών, διαμορφώνει τις σχέσεις του με τους μαθητές σε πλαίσιο δημοκρατίας και σεβασμού.
 • Ο Σύλλογος διδασκόντων έχει διαμορφώσει πρόγραμμα ενημέρωσης των γονέων ενώ συνεργάζεται και με τους συλλόγους γονέων.
 • Ο Σύλλογος διδασκόντων παρεμβαίνει στο πεδίο κι αναλαμβάνει δράση [δεν κάνει ασκήσεις επί χάρτου] για την πρόληψη εντάσεων, σχολικής βίας και εκφοβισμού, παρά το γεγονός ότι οι αντίστοιχες υποβοηθητικές δομές υπολειτουργούν.
 • Μέσα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, μέσα σε περίοδο πανδημίας, οι Σύλλογοι διδασκόντων κράτησαν όρθια τα σχολεία χωρίς βοήθεια, με δική τους υλικοτεχνική υποδομή. Με δική τους πρωτοβουλία το Δημόσιο σχολείο σήμερα παραμένει συνεκτικός κρίκος, κέντρο πολιτισμού και παιδείας.

Αποτέλεσμα:

 • Τι παραπάνω λοιπόν ζητά το Υπουργείο μέσω αυτής της πολυδαίδαλης γραφειοκρατικής έκθεσης αυτοαξιολόγησης;
 • Γιατί δεν κάνει τον κόπο απλώς να διαβάσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Συλλόγου;
 • Μήπως πυροδοτεί τον κοινωνικό αυτοματισμό καλλιεργώντας την αίσθηση ότι οι εκπαιδευτικοί ενός σχολείου δρουν ανεξέλεγκτα κι ανοργάνωτα ενώ το Υπουργείο έρχεται να τα βάλει όλα σε μία σειρά;

Διοικητική λειτουργία                     

ΆξονεςΔείκτες Κριτική στους δείκτες

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού

Ταυτότητα δείκτη : Το Δημόσιο σχολείο δεν είναι επιχείρηση στην οποία ο διευθυντής καθορίζει τις προσλήψεις του προσωπικού.

Η πρόσληψη, τοποθέτηση, αμοιβή του εκπαιδευτικού προσωπικού είναι υποχρέωση της Πολιτείας. Τα χιλιάδες κενά είναι αποκλειστική ευθύνη της Πολιτείας κι ας μην ξεχνάμε ότι οι ελλείψεις αυτές είναι και η γενεσιουργός αιτία προβλημάτων της εκπαίδευσης.

Εφαρμογή: Η παρουσία αυτού του δείκτη αξιολόγησης μόνο δεύτερες σκέψεις γεννά για την αλλαγή των συνταγματικά κατοχυρωμένων εργασιακών  δικαιωμάτων, σκέψεις για τη μονιμότητα και για επέκταση των ελαστικών σχέσεων εργασίας.   Η αρχή έγινε με τους συναδέλφους αναπληρωτές τρίμηνης σύμβασης που δείχνει τις προθέσεις για εκπαιδευτικούς πολλών ταχυτήτων [μόνιμοι, αναπληρωτές, ωρομίσθιοι, τρίμηνης σύμβασης] www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/2020-09-22_126181_Ε1_Πρόσκληση_3μηνων_συμβάσεων_Covid19_ΩΡΓΔ46ΜΤΛΗ-Λ2Σ.pdf

Προφανώς το Υπουργείο έχει ως παράδειγμα τον τρόπο πρόσληψης στα ΔΙΕΚ [Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης] και στις ΔΣΕΚ  [ Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικές Κατάρτισης ] που υπόκεινται σε επιλογή από τη διεύθυνση με βάση προσοντολόγιο που συνεχώς αλλάζει. https://www.e-dimosio.gr/dimosio/100955/ta-kritiria-proslipsis-gia-tous-ekpedeftes-se-dimosia-iek-ke-sek/

Αποτέλεσμα:  Αυτή είναι η λεγόμενη  «αυτονομία» της σχολικής μονάδας [ΟΟΣΑ] που θα λειτουργήσει  για την απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων.

 

ΆξονεςΔείκτεςΚριτική στους δείκτες

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

Προστασία, αξιοποίηση και εκσυγχρονισμός σχολικών  χώρων –υποδομών

Ταυτότητα δείκτη

 • Τον  Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων αντικατέστησε η  εταιρεία “Κτιριακές Υποδομές ΑΕ”, που είναι  κατασκευαστικός  φορέας  του Δημοσίου, για κτίρια σχολείων και νοσοκομείων, αναλαμβάνοντας και τον  εξοπλισμό τους. Την  πλήρη και αποκλειστική ευθύνη της συντήρησης των σχολείων έχουν οι δήμοι.
 • Υπεύθυνος καταγραφής είναι ο/η Διευθυντής/ντρια  με τη βοήθεια  του Σχολικού Συμβουλίου. Υπεύθυνο όργανο συντήρησης και παρακολούθησης είναι η Πρωτοβάθμια Σχολική ή Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή με εποπτεύουσα αρχή τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.  Όταν  οι εργασίες υπερβαίνουν το σκέλος της απλής συντήρησης, υπεύθυνο όργανο είναι η εκάστοτε Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων.

Περιβάλλον εφαρμογής :

 • Ποια ακριβώς αναγκαιότητα εξυπηρετεί αυτός ο δείκτης τη στιγμή που το σχολείο δεν έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα εκτός από την ενημέρωση για τις φθορές - ζημιές; Μήπως μετακυλίεται η ευθύνη στο σχολείο;
 • Το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Είναι χαρακτηριστικό το έγγραφο της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε που ζητά άμεσο έλεγχο των σχολικών κτιρίων με αφορμή ένα τραγικό περιστατικό. Δείτε στο Οι Δήμοι είναι υπεύθυνοι για τη συντήρηση των σχολικών εγκαταστάσεων. Τι ζητάνε οι Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Π.Ε.porto-rafti
 • Αν  και τα προβλήματα σχολικής στέγης είναι τεράστια, η κρατική χρηματοδότηση είναι ισχνή. Φέτος μόνο 30.000.000 ευρώ διατέθηκαν στους Δήμους από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων»,  αποκλειστικά   για δράσεις επισκευής και συντήρησης  σχολικών κτιρίων.
 • Να θυμίσουμε ότι φέτος για τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση τα μόνα ποσά που διατέθηκαν ήταν για αγορά και εγκατάσταση κοντέινερ σε αυλές σχολείων. Τα νήπια βρίσκονται σε ακατάλληλο περιβάλλον ενώ το προαύλιο των σχολείων συρρικνώθηκε.

Αποτέλεσμα: Όσο η Πολιτεία δεν επενδύει στην εκπαίδευση ούτε για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων, όσο οι Δήμοι αδυνατούν να συντηρήσουν τα σχολικά κτίρια χωρίς γενναία κρατική χρηματοδότηση, μεθοδεύεται η μετακύλιση ευθυνών στο σχολείο που παρατημένο στην τύχη του θα πιέζεται να βρει χρηματοδότηση, επειδή ακριβώς η Πολιτεία δεν αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις της.

Εδώ φαίνεται ξεκάθαρα τι εννοούν με τον όρο « αυτονομία σχολικής μονάδας»

à Το σχολείο να λογοδοτεί / Να ωθείται σε ανεύρεση χρηματοδότησης για στεγαστικά προβλήματα / Να εξαναγκάζεται σε συνεργασία επιχειρηματικών Ομίλων. 

 

ΆξονεςΔείκτεςΚριτική στους δείκτες

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας 

Κατανομή και διαχείριση πόρων

Ταυτότητα δείκτη

 • Οι Σχολικές Επιτροπές, που είναι δημοτικά νομικά πρόσωπα, καλύπτουν η καθεμία ένα ή περισσότερα δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες, όπως αυτές εκτιμώνται από τον αντίστοιχο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Στη διοίκηση των σχολικών επιτροπών μετέχουν υποχρεωτικά οι διευθυντές των αντίστοιχων σχολικών μονάδων, ένας εκπρόσωπος των αντίστοιχων Συλλόγων Γονέων, εφόσον υπάρχουν και εκπρόσωπος των Μαθητικών Κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στις Σχολικές Επιτροπές ανατίθεται η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για τη κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων.
 • Το σχολείο δεν έχει δικούς του πόρους και η διαχείριση των πιστώσεων που αποφασίζεται από τη Σχολική Επιτροπή υπόκειται σε πλήρη λογιστικό και τραπεζικό έλεγχο.
 • Οι σχολικές επιτροπές υποχρηματοδοτούνται από την κεντρική διοίκηση με αποτέλεσμα οι πόροι που διαμοιράζονται σε κάθε σχολείο να είναι ήδη περιορισμένοι.

Περιβάλλον εφαρμογής:  Αφού υπάρχει θεσμοθετημένος έλεγχος γιατί τίθεται ως ξεχωριστός δείκτης;  Προφανώς σχετίζεται με την έμμεση προτροπή στα σχολεία να αναζητήσουν ιδιωτική χρηματοδότηση για τη λειτουργία τους [π. χ. για αναλώσιμα] αφού η Πολιτεία δεν έχει σκοπό να αυξήσει τη χρηματοδότηση και προσπαθεί να αποκοπεί σταδιακά από την ευθύνη της.

Παράδειγμα εφαρμογής: Επιχείρηση, για παράδειγμα αναψυκτικών, γίνεται

« ανάδοχος» σχολείου: ως αντάλλαγμα για τη δωρεά της σε φωτοτυπικό χαρτί και μελάνι, της παραχωρείται χώρος στο σχολείο για ψυγείο διαφημιστικό για τα προϊόντα της.

Αποτέλεσμα : Εδώ φαίνεται ξεκάθαρα τι εννοούν με τον όρο « αυτονομία σχολικής μονάδας» :

Η  κρατική δαπάνη σταδιακά θα μειώνεται ωσότου να μετατραπεί σε δαπάνη αποκλειστικά των Δήμων / Οι Δήμοι είναι αδύνατο να υπηρετήσουν τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων χωρίς κρατική επιχορήγηση / Τα σχολεία γίνονται επιχειρήσεις, αναζητούν χορηγούς για να εξασφαλίσουν την ύπαρξή τους. /

Τα «φτωχά» σχολεία, όσα δηλαδή δεν έγιναν αποτελεσματικοί μάνατζερ, θα μειονεκτούν – κατηγοριοποίηση σχολείων / Το σχολείο αξιολογείται για την ανεπάρκεια του Υπουργείου – Πολιτείας / Το αγαθό της Παιδείας από δημόσιο μετατρέπεται σε ιδιωτικό.  

       

ΆξονεςΔείκτεςΚριτική στους δείκτες

 

Σχολείο και κοινότητα

 • Πρωτοβουλίες για τη διαμόρφωση δικτύων σχολείων
 • Ενίσχυση σχέσεων και επιδίωξη συνεργασιών με φορείς
 • Εξωστρέφεια – διάχυση καλών πρακτικών

Ταυτότητα δείκτη :  Πίσω από αυτές τις βαρύγδουπες εκφράσεις κρύβονται ώρες απλήρωτης εργασίας των εκπαιδευτικών, η ανάληψη νέων καθηκόντων χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με την εκπαιδευτική κοινότητα, ο δρόμος για την κατηγοριοποίηση των σχολείων και η άτυπη προϋπόθεση για τη χρηματοδότησή τους.

Αποτέλεσμα:

 • Εκπαιδευτικοί - λάστιχο που πρέπει να κάνουν μάθημα, να υποστηρίξουν τους μαθητές τους, να καλύψουν τις υλικοτεχνικές ελλείψεις και να αναλάβουν νέα καθήκοντα για να « φαίνεται» το σχολείο τους ψηλά στην αυτοαξιολόγηση λες και πρόκειται για επιχείρηση. Εδώ φαίνεται ξεκάθαρα τι εννοούν με τον όρο « αυτονομία σχολικής μονάδας»
 • Κι όλα αυτά επιβαρύνουν εργασιακά  τους εκπαιδευτικούς ενώ σύμφωνα με την Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και κατάρτισης 2019 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι μισθοί των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα υπέστησαν περικοπές έως 28 % σε πραγματικούς όρους (προσαρμοσμένους με βάση τον πληθωρισμό) μεταξύ 2009 και 2017 (ΟΟΣΑ, 2018a) και είναι ανάμεσα τους χαμηλότερους στην Ευρώπη.

Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών

ΆξονεςΔείκτεςΚριτική στους δείκτες

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Συμμετοχή σε επιμορφώσεις από αρμόδιους φορείς

Συμμετοχή σε ενδοσχολικές επιμορφώσεις

Σχεδιασμός και υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων με τη μορφή της ετεροπα­ρατήρησης

Σχεδιασμός δράσεων ανάπτυξης του γλωσσικού και του επιστημονικού εγγραματισμού

Σχεδιασμός και υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων σε συνεργασία με άλλα σχολεία

Ταυτότητα δείκτη :

 • Οι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα έχουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο σύμφωνα με την Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και κατάρτισης 2019 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 • Σκοπίμως κάποιοι ξεχνάν το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα είναι απόφοιτοι Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ένα μεγάλο ποσοστό κατέχει μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, πιστοποιημένες γνώσεις ΤΠΕ, γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας. Το σύστημα διορισμού είναι σκληρό κι ανταγωνιστικό, αφού κατά καιρούς προβλέπει είτε απαιτητικές γραπτές εξετάσεις ή μοριοδότηση μέσω προσοντολογίου  [μεταπτυχιακά, διδακτορικά κ. λ.] 
 • Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι δεν είναι οι βολεμένοι άχρηστοι όπως στερεοτυπικά αναπαράγεται από αυτούς που διαμορφώνουν την κοινή γνώμη.

Περιβάλλον εφαρμογής:

 • Η επιμόρφωση είναι διαδικασία σημαντική κι αυτό φαίνεται από τις πολλές αιτήσεις των εκπαιδευτικών για επιμορφωτικά προγράμματα. Ας δούμε όμως ποια επιμόρφωση προσφέρει η Πολιτεία: 
 • Συχνά οι ενδοσχολικές επιμορφώσεις  [πολλές φορές από επιμορφωτές που έχουν λιγότερα προσόντα από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς] είναι απλώς μία παρουσίαση PowerPoint και γίνονται απλώς για να γίνονται ενώ δεν είναι στοχευμένες ούτε έχουν ποιοτικά χαρακτηριστικά.  
 • Η έλλειψη συστηματικής ποιοτικής επιμόρφωσης από τις αντίστοιχες δομές του Υπουργείου έχουν αναγκάσει τους εκπαιδευτικούς να παρακολουθήσουν επιμορφωτικά προγράμματα από φορείς με υψηλά δίδακτρα που πληρώνουν οι ίδιοι.
 • Η μέθοδος της ετεροπαρατήρησης δεν έχει νόημα  όταν η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών σε ένα σχολείο έχει μεγάλη διδακτική εμπειρία.
 • Πολλές φορές υπάρχει πίεση από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης για παρακολούθηση επιμόρφωσης δια ζώσης ή εξ αποστάσεως εκτός εργασιακού χρόνου. Ακόμη και τότε οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να ανταποκριθούν.

Αποτέλεσμα: Έμμεσα και με προσχήματα καταστρατηγείται το ωράριο εργασίας.

Όμως ο ελεύθερος χρόνος των εργαζομένων είναι κατοχυρωμένο εργασιακό δικαίωμα.

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Νίκος Ανδρουλάκης: Από τον ΠΑΣΠ ένα βήμα πριν την προεδρία του ΠΑΣΟΚ

Αποτελέσματα ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΙΝΑΛ: Τα αποτελέσματα σε όλη την Ελλάδα

Σχετικά με την "άψε σβήσε" απόλυση του καθηγητή που χειροδίκησε σε μαθήτρια

Τι ισχύει από τη Δευτέρα 5/12 σε σχολεία και σε πάσης φύσεως εκπαιδευτικές δομές

ΜΟΝΟ 111 ΕΥΡΩ το Online εύκολο μοριοδιωτούμενο Lower - Proficiency που παίρνεις σε 2 ημέρες! - ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ μόνο σε Reading - Listening

Αυτά είναι τα 9μηνα σεμινάρια που Μοριοδοτούν Εκπαιδευτικούς και ξεκινούν το ΝΟΕΜΒΡΙΟ με μόνο 25 ευρώ τον μήνα

ECDL | Πιστοποίηση Υπολογιστών ΜΟΝΟ 95 ΕΥΡΩ για  ΑΣΕΠ , ΔΙΩΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

σχετικά άρθρα

taksi-mathites-sxoleia-ekpaideusi
Γονείς: Πολλά τμήματα με 26, 27 ακόμα και 28 μαθητές λόγω συγχωνεύσεων
Γονείς: Καταγγέλουν "επιχείρηση" μείωσης του κόστους με αυτόματη "εξαφάνιση" κενών, με άμεσο επακόλουθο ο αριθμός των μαθητών/τριών σε πολλά τμήματα...
Γονείς: Πολλά τμήματα με 26, 27 ακόμα και 28 μαθητές λόγω συγχωνεύσεων
poreia alexis grigoropoulos
Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος: Σε εξέλιξη η πορεία στην Αθήνα
Μαθητές και φοιτητές τιμούν τη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου - Κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί και το απόγευμα - Κλειστός ο σταθμός...
Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος: Σε εξέλιξη η πορεία στην Αθήνα