Πιστοποίηση Αγγλικών LTE GOLEARN - ΑΣΕΠ
Thumbnail
Στο πλαίσιο υλοποίησης των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιοποιούν τα δίκτυα και τα προγράμματα του eTwinning με την προϋπόθεση ότι οι εφαρμογές αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο Σχέδιο Δράσης ώστε να αποτυπώνεται η αλληλεπίδραση

Σύνδεση του αναγνωρισμένου εδώ και χρόνια Ευρωπαϊκού σχολικού προγράμματος eTwinning με τα πολυσυζητημένα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, προκειμένου τα τελευταία να αποκτήσουν υπεραξία, επιχειρεί τώρα το Υπουργείο Παιδείας.

Στην εγκύκλιο  με οδηγίες για την εφαρμογή προγραμμάτων eTwinning που απέστειλε προς τις σχολικές μονάδες το ΥΠΑΙΘ, περιλαμβάνονται σαφείς αναφορές και αντιστοιχίες δράσεων με τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων.

Η ίδια προσπάθεια έγινε πρώτη φορά πέρυσι, όταν σε εγκύκλιο της τότε υφυπουργού Σοφίας Ζαχαράκη αναφερόταν ότι "τα 218 σχολεία που συμμετέχουν πιλοτικά στη δράση «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» μπορούν να αξιοποιούν τα δίκτυα και τα προγράμματα του eTwinning με την προϋπόθεση ότι οι εφαρμογές αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο Σχέδιο Δράσης της Σχολικής Μονάδας ή στο Σχέδιο Δράσης του Τμήματος ώστε να αποτυπώνεται η αλληλεπίδραση". Oμως λόγω του κορονοϊού, ελάχιστες τέτοιες συνδέσεις έγιναν πέρυσι.

Ας παρατηρήσουμε κάτι εδώ: Σύμφωνα με πολλούς εκπαιδευτικούς, τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων θα προκαλέσουν εξοβελισμό της ολοκληρωμένης γνώσης και αντικατάστασή της με εφήμερες δεξιότητες και άνοιγμα του δρόμου για άμεση πρόσβαση των επιχειρήσεων στο σχολείο, καθώς ουσιαστικά αναπαράγουν την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ.

Έχουμε λοιπόν μια επιχείρηση "νομιμοποίησής" τους στις συνειδήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών και παράκαμψης των αντιρρήσεων μέσω της σύνδεσής τους  με έναν δοκιμασμένο Ευρωπαϊκό θεσμό που λειτουργεί εδώ και πάνω από 15 χρόνια με υψηλό βαθμό αποδοχής και με τον οποίον πάνω από 10.000 σχολεία σε όλη τη χώρα είναι ήδη εξοικειωμένα, αφού έχουν συμμετάσχει σε eTwinning συνεργασίες.

Έτσι θα έχουμε ουσιαστικά  πρόγραμμα τύπου "δύο σε ένα", που θα είναι δράση eTwinning  αλλά και Εργαστήριο Δεξιοτήτων ταυτόχρονα. 

Πως γίνεται η σύνδεση

Στην εγκύκλιο που υπογράφει η κ.Ζέττα Μακρή, αναφέρεται ότι στο πλαίσιο υλοποίησης των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, οι εκπαιδευτικοί σχολικών μονάδων Π.Ε. και Δ.Ε. μπορούν να αξιοποιούν τα δίκτυα και τα προγράμματα του eTwinning με την προϋπόθεση ότι οι εφαρμογές αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο Σχέδιο Δράσης της Σχολικής Μονάδας ή στο Σχέδιο Δράσης του Τμήματος ώστε να αποτυπώνεται η αλληλεπίδραση.

Οι εκπαιδευτικοί στους οποίους ανατίθεται η εφαρμογή της εν λόγω δράσης δύνανται να κάνουν χρήση του υλικού και των εργαλείων της πλατφόρμας eTwinning για την επιτυχή υλοποίησή της με τους εξής τρόπους:

"Πακέτα έργων" και Θεματικές από Εργαστήρια Δεξιοτήτων

1. Να αξιοποιήσουν τα Πακέτα eTwinning Έργων (eTwinning Kits) με ανάλογες θεματικές. Τα Πακέτα Έργων είναι αναλυτικοί οδηγοί για την εκπόνηση επιτυχημένων έργων στο eTwinning. Δύναται να χρησιμοποιηθούν ως σημείο αναφοράς για εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να υλοποιήσουν παρόμοια έργα ή ως πηγή έμπνευσης και ιδεών. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέξουν δραστηριότητες από το εν λόγω υλικό, να τις προσαρμόσουν στις ανάγκες των μαθητών τους και να τις υλοποιήσουν στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων. Ειδικότερα, μπορούν να αξιοποιηθούν τα κάτωθι Πακέτα eTwinning Έργων (eTwinning Kits) τα οποία ανταποκρίνονται στο περιεχόμενο των επιμέρους θεματικών των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων:

1.jpg
2.jpg
3.jpg

2. Να αναζητήσουν στη Γκαλερί Έργων eTwinning παραδείγματα καλής πρακτικής που θα ενισχύσουν τη δημιουργικότητά τους και θα αποτελέσουν πρότυπο κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του εργαστηρίου τους.

3. Να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν στο πλαίσιο ενός ή και περισσότερων Θεματικών Ενοτήτων των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων ένα eTwinning έργο, είτε με εκπαιδευτικούς άλλων ελληνικών σχολείων (εθνικό eTwinning έργο), ή ακόμη και με εκπαιδευτικούς άλλων ευρωπαϊκών χωρών (ευρωπαϊκό eTwinning έργο). Με τον τρόπο αυτό οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση της ασφαλούς συνεργατικής πλατφόρμας ‘TwinSpace’ και των εργαλείων που αυτή προσφέρει (chatroom, αποθήκευση αρχείων κειμένου, εικόνων, βίντεο, δημιουργία δημοσκοπήσεων, εργαλείο τηλεδιασκέψεων, ομάδα συζητήσεων κ.ά.) για την υλοποίηση του Εργαστηρίου τους.

4. Να παρακολουθήσουν Εκδηλώσεις Επαγγελματικής Ανάπτυξης σε ανάλογες θεματικές με αυτές των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων.

5. Να συμμετέχουν στις Ομάδες eTwinning (eTwinning Groups), οι οποίες είναι ιδιωτικές πλατφόρμες όπου οι εκπαιδευτικοί από όλη την Ευρώπη μπορούν να συζητήσουν και να συνεργαστούν πάνω σε μία συγκεκριμένη θεματική ενότητα, όπως, για παράδειγμα, επιχειρηματικότητα στην εκπαίδευση, STEM, Εκπαίδευση για την Αειφορία, Ψηφιακή Ασφάλεια κ.ά.. Στόχος των Ομάδων είναι η ανταλλαγή καλών πρακτικών, η συζήτηση για διδακτικές και μαθησιακές μεθοδολογίες και η εύρεση υποστήριξης για επαγγελματική ανάπτυξη. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί Π.Ε. και Δ.Ε. μπορούν να γίνουν μέλη και να συμμετέχουν στις παρακάτω Ομάδες eTwinning, ανά Θεματική Ενότητα:

4.jpg
5.jpg

Τι είναι το eTwinning

Το eTwinning αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες με τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Το eTwinning (https://www.etwinning.net) -η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης- είναι μια ασφαλής διαδικτυακή πλατφόρμα που παρέχει ευρύ φάσμα δυνατοτήτων για συνεργατικές δραστηριότητες όπως κοινά έργα σχολείων σε υπερεθνικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο καθώς και δυνατότητες επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών με τη χρήση ΤΠΕ. Το eTwinning ξεκίνησε το 2005 ως βασική δράση του ευρωπαϊκού προγράμματος eLearning Programme. Σταδιακά, από το 2007 ενσωματώθηκε στο πρόγραμμα της Ε.Ε. για τη Δια Βίου Μάθηση και, εν συνεχεία, αποτέλεσε μέρος του ευρωπαϊκού προγράμματος Comenius για τα σχολεία.

Το eTwinning, από το 2014, ενισχύεται διαρκώς ως μέρος του προγράμματος Erasmus+ και πλέον κατέχει κεντρικό ρόλο στην υποστήριξη όλων των τύπων ευρωπαϊκής συνεργασίας στο πεδίο της σχολικής εκπαίδευσης. Στο πρόγραμμα του eTwinning σε ευρωπαϊκό επίπεδο συμμετέχουν περισσότεροι από 957.000 εκπαιδευτικοί, πάνω από 221.000 σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε. και έχουν υλοποιηθεί περισσότερα από 124.000 συνεργατικά έργα έως σήμερα. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα είναι εγγεγραμμένοι περισσότεροι από 33.000 εκπαιδευτικοί από περίπου 10.700 σχολικές μονάδες και έχουν υλοποιήσει έως σήμερα περίπου 19.000 συνεργατικά έργα. Στο eTwinning συμμετέχουν οι ακόλουθες χώρες: Αλβανία, Αυστρία, Βέλγιο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Kροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Φινλανδία, η Βόρεια Μακεδονία, η Ισλανδία, η Νορβηγία και η Τουρκία

Ο Εθνικός Οργανισμός Υποστήριξης της δράσης eTwinning λειτουργεί από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.) με τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Περισσότερα: http://www.etwinning.gr/etwinning/etwinning-4

Υλοποίηση

Τα προγράμματα eTwinning στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση υλοποιούνται (α) εντός ωρολογίου προγράμματος πρωινής ζώνης (αα) με διάχυση σε όλα τα μαθήματα, (ββ) στα μαθήματα ειδικοτήτων, (γγ) στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, (β) στο πλαίσιο του ολοήμερου προαιρετικού προγράμματος, καθώς και (γ) στο πλαίσιο των ομίλων των Πρότυπων και των Πειραματικών Σχολείων. Σε ό,τι αφορά στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα προγράμματα eTwinning υλοποιούνται εντός ή εκτός ωρολογίου προγράμματος. Εάν ένα eTwinning έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων, σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους του Προγράμματος Σπουδών, δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των έργων στα οποία μπορεί να συμμετέχει ένας/μία μαθητής/τρια Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών σε προγράμματα που υλοποιούνται εκτός ωρολογίου προγράμματος απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων αυτών

Δείτε την εφετινή εγκύκλιο για το eTwinning

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Πως να υπολογίσετε το δώρο Χριστουγέννων - Πότε το παίρνετε

Προσλήψεις σε δήμους (Π.Χ. στην Αθήνα) με μισθό έως 2.500 ευρώ - Που κάνετε αίτηση

Κλειστά σχολεία για 10 ημέρες προτείνει ο Καπραβέλος

ΟΠΕΚΑ: Πότε θα καταβληθεί η Ε΄ δόση για το Επίδομα παιδιού 2021

 ΑΣΕΠ 9Κ/2021: Πάρτε εύκολα 90 μόρια σε 2 ημέρες για τους 416 διορισμούς

ΜΟΝΟ 111 ΕΥΡΩ το Online εύκολο μοριοδιοτούμενο Lower - Proficiency που παίρνεις σε 2 ημέρες! - ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ μόνο σε Reading - Listening

Αυτά είναι τα 9μηνα σεμινάρια που Μοριοδοτούν Εκπαιδευτικούς και ξεκινούν το ΝΟΕΜΒΡΙΟ με μόνο 25 ευρώ το μήνα

ECDL | Πιστοποίηση Υπολογιστών ΜΟΝΟ 95 ΕΥΡΩ για  ΑΣΕΠ , ΔΙΩΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

σχετικά άρθρα

oikonomou
Οικονόμου: Δεν θα υπάρξει lockdown. Δεν βρίσκεται στο πλέγμα του σχεδιασμού μας
«Το lockdown δεν βρίσκεται στο πλέγμα του σχεδιασμού μας και δεν θα υπάρξει» , τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γ. Οικονόμου
Οικονόμου: Δεν θα υπάρξει lockdown. Δεν βρίσκεται στο πλέγμα του σχεδιασμού μας
emvolio-koronoiou
Εμβόλιο κορονοϊου: Ποιες οι παρενέργειες μετά την τρίτη δόση
Αναλυτικά οι παρενέργειες μετά την χορήγηση της τρίτης δόσης του εμβολίου του κορονοϊού, σύμφωνα με μελέτη του πανεπιστημίου της Οξφόρδης
Εμβόλιο κορονοϊου: Ποιες οι παρενέργειες μετά την τρίτη δόση