makri kerameos epiloges stelexwn
Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο Κεραμέως για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών, τα διπλά μηχανογραφικά, το όριο φοίτησης και την πανεπιστημιακή αστυνομία

Κατατέθηκε αργά την Παρασκευή στην Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».

Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Παιδείας στο τέλος Ιουνίου είχε εκδώσει ενημερωτικό σημείωμα με 17 ερωτήσεις – απαντήσεις το οποίο περιελάμβανε όλες τις αλλαγές που φέρνει το επίμαχο νομοσχέδιο.

Συνοπτικά, θα εφαρμοσθεί «διπλή» αξιολόγηση εκπαιδευτικών (διαμορφωτική και συνολική αξιολόγηση), οι σύλλογοι διδασκόντων χάνουν σχεδόν κάθε δυνατότητα επιρροής στα σχολεία, ενώ οι διευθυντές αποκτούν υπερεξουσίες και γίνονται "αιώνιοι", αφού οι θητείες μετατρέπονται σε 4ετείς και αίρεται ο περιορισμός των δύο θητειών.

Επίσης προβλέπονται διαφορετικοί τρόποι εξέτασης των μαθητών«πολλαπλό βιβλίο» στη διδασκαλία των μαθημάτων, νέες ευθύνες και νέους ρόλους για τους εκπαιδευτικούς εντός της σχολικής μονάδας, και διενέργεια διαγνωστικών τεστ αποτελεσματικότητας (ελληνική Pisa).

Νομοσχέδιο για σχολεία: Τι αναφέρει η αιτιολογική έκθεση

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Η ρύθμιση εκσυγχρονίζει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για τις δομές και τα στελέχη της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με στόχο την ουσιαστική συμβολή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και τη συστηματική παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών.

Δείτε εδώ αναλυτικά το νομοσχέδιο

Οι αλλαγές που προτείνονται κινούνται σε δύο κεντρικούς άξονες, ήτοι αφενός στην αναβάθμιση των στελεχών και των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αφετέρου στην ορθολογική αναδιάταξη των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και αξιολόγησης των στελεχών της εκπαίδευσης.

Ως προς τον πρώτο άξονα οι κύριοι πυλώνες του σχεδίου νόμου είναι: α) η θεσμοθέτηση στελεχών εκπαίδευσης με αμιγώς παιδαγωγικό χαρακτήρα (Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης και Σύμβουλοι Εκπαίδευσης), β) η αύξηση του αριθμού των Συμβούλων Εκπαίδευσης (800) σε σχέση με τον υφιστάμενο αριθμό των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (540), γ) η τοποθέτηση των νέων στελεχών της εκπαίδευσης κοντά στη σχολική μονάδα και το Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.), με την υπαγωγή των Συμβούλων Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, όπου υπάγονται διοικητικά οι σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. και δ) η ενίσχυση του έργου των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης – ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία – Κ.Ε.ΠΕ.Α.).

Ως προς τον δεύτερο άξονα οι κύριοι πυλώνες του σχεδίου νόμου είναι: α) η συμπερίληψη της αξιολόγησης στα κριτήρια επιλογής, β) η αναδιάταξη των συμβουλίων επιλογής και η διάκρισή τους από τα υπηρεσιακά συμβούλια, γ) ο εξορθολογισμός της διαδικασίας συνέντευξης των υποψηφίων με τη θέσπιση μελέτης περίπτωσης και τη μείωση του αριθμού των υποψηφίων που καλούνται σε αυτή, ήτοι 50% και τουλάχιστον τριπλάσιος των προκηρυσσόμενων θέσεων και δ) η περιοδική αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης και εν μέσω της θητείας τους.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται η δυσλειτουργία που προκάλεσε στο έργο της υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης η τοποθέτηση των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και συναφώς των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αποστολή των στελεχών και δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι η βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) και συναφώς η υποβοήθηση των εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στην επαγγελματική τους ανάπτυξη, μέσα από τη διοργάνωση ενδοσχολικών επιμορφώσεων και την παροχή ανατροφοδότησης.

Η εγγύτητα ανάμεσα στην υποστηρίζουσα και την υποστηριζόμενη εκπαιδευτική δομή συνιστά αναγκαία συνθήκη για την επιτέλεση του έργου αυτού.

Η τοποθέτηση των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, δηλαδή εκ των πραγμάτων πολύ μακριά από τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. που υπάγονται στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποδείχτηκε πλήρως αναποτελεσματική.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις του Μέρους Β΄ επιδιώκεται η ελαχιστοποίηση της απόστασης ανάμεσα στα στελέχη υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου (Συμβούλους Εκπαίδευσης) και τις αποδέκτριες του έργου εκπαιδευτικές δομές (σχολικές μονάδες και Ε.Κ.) μέσω της τοποθέτησης των οργάνων αυτών στη διοικητική δομή, όπου υπάγονται αμέσως και οι εν λόγω εκπαιδευτικές δομές (Διεύθυνση Εκπαίδευσης).

Για τον ίδιο δικαιολογητικό λόγο, ήτοι για την ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, προβλέπεται αύξηση του αριθμού των Συμβούλων Εκπαίδευσης σε σχέση με τον υφιστάμενο αριθμό των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου. Η εν λόγω αύξηση συνιστά αναγκαία συνθήκη για την επιτέλεση του επιμορφωτικού αλλά και αξιολογικού έργου των Συμβούλων Εκπαίδευσης.

3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

Η ρύθμιση αφορά: α) στους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, β) στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, γ) στα στελέχη και τους λοιπούς εκπαιδευτικούς, στα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και εν γένει στο προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί έως τις 27 Ιουλίου.

Ακολουθεί αναλυτικά ολόκληρο το νομοσχέδιο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και την αυτονομία των σχολείων:

Δείτε εδώ αναλυτικά το νομοσχέδιο

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2

Ορισμοί

Άρθρο 3

Αποκεντρωμένες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Άρθρο 4

Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης

Άρθρο 5

Περιφερειακό Συμβούλιο Εποπτών

Άρθρο 6

Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης

Άρθρο 7              

 

Κοινή Συνεδρίαση Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και Συμβούλων Εκπαίδευσης

Άρθρο 8

Σύμβουλοι Εκπαίδευσης

Άρθρο 9              

 

Σκοπός και αρμοδιότητες των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης 

Άρθρο 10

Παρακολούθηση της λειτουργίας των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης 

Άρθρο 11            

Περιοχές αρμοδιότητας των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης 

Άρθρο 12

Διοίκηση των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης 

Άρθρο 13

Στελέχωση των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης 

Άρθρο 14            

Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Άρθρο 15

Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης και Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης σχολικών μονάδων της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης

Άρθρο 16

 

Αποστολή και αρμοδιότητες των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία

Άρθρο 17

Οργάνωση και στελέχωση των Κέντρων Εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την Αειφορία

Άρθρο 18            

Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

Άρθρο 19

Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού  Αθλητισμού

Άρθρο 20

Υπεύθυνοι Εργαστηριακών Κέντρων  Φυσικών Επιστημών

Άρθρο 21

Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων

Άρθρο 22

Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας

Άρθρο 23

Υπεύθυνοι Πολιτιστικών Θεμάτων

Άρθρο 24

Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Άρθρο 25

Υπεύθυνοι Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Άρθρο 26

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 27

Μισθολογικές διατάξεις

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Άρθρο 28

Πίνακες και προτάσεις επιλογής στελεχών εκπαίδευσης

Άρθρο 29

Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής

Άρθρο 30            

Κριτήρια επιλογής

Άρθρο 31

 

Αποτίμηση των κριτηρίων επιλογής Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης 

Άρθρο 32

Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης

Άρθρο 33

Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων και Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Άρθρο 34

Επιτροπές αποτίμησης του συγγραφικού και ερευνητικού έργου

Άρθρο 35

Συμβούλια επιλογής

Άρθρο 36            

Επιλογή Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, Προϊσταμένων Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία και του Προϊσταμένου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Άρθρο 37

Προκήρυξη και υποβολή αιτήσεων

Άρθρο 38

Κατάρτιση αξιολογικών πινάκων επιλογής

Άρθρο 39            

Τοποθέτηση στελεχών εκπαίδευσης

Άρθρο 40            

Θητεία στελεχών και ανάληψη υπηρεσίας

Άρθρο 41

Σειρά επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης

Άρθρο 42

 

Απαλλαγή στελεχών της εκπαίδευσης από την άσκηση των καθηκόντων τους

Άρθρο 43

 

Μεταθέσεις - τοποθετήσεις των στελεχών της εκπαίδευσης μετά τη λήξη της θητείας

Άρθρο 44

Αναπλήρωση

Άρθρο 45

Επιλογή στελεχών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων

Άρθρο 46

Επαγγελματική ανάπτυξη των στελεχών της εκπαίδευσης

Άρθρο 47

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄

 

Άρθρο 48            

 

Φορείς και όργανα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών – Τροποποίηση του άρθρου 29 του ν. 1566/1985

Άρθρο 49

Διοικητική υπαγωγή των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων -  Τροποποιήσεις του άρθρου 14 του ν. 2817/2000

Άρθρο 50

 

Πειθαρχικά Συμβούλια στελεχών της εκπαίδευσης - Τροποποίηση του άρθρου έκτου του ν. 4057/2012

Άρθρο 51

 

Διαγνωστικοί, αξιολογικοί και υποστηρικτικοί φορείς για τους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Αντικατάσταση του άρθρου 4 του ν. 3699/2008

Άρθρο 52

 

Διαδικασία διάγνωσης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών – Αντικατάσταση του άρθρου 5 του ν. 3699/2008

Άρθρο 53

Παράταση φοίτησης μαθητών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης – Τροποποίηση του άρθρου 8 του  ν. 3699/2008

 

ΜΕΡΟΣ Β’

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΕΛΕΧΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ THΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 54

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Άρθρο 55

Προγραμματισμός του έργου των στελεχών της εκπαίδευσης

Άρθρο 56            

Όργανα  αξιολόγησης

Άρθρο 57

Περιοδικότητα αξιολόγησης

Άρθρο 58

Κριτήρια και βαθμολογία της αξιολόγησης

Άρθρο 59

Διαδικασίες αξιολόγησης

Άρθρο 60

Ενστάσεις

Άρθρο 61            

Όργανα εξέτασης των ενστάσεων

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Άρθρο 62            

 

Όργανα και αντικείμενο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της δημόσιας εκπαίδευσης

Άρθρο 63

Πεδία και κριτήρια αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών

Άρθρο 64

 

Πεδία και κριτήρια αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης

Άρθρο 65

 

Πεδία και κριτήρια αξιολόγησης του έργου των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των σχολικών μονάδων

Άρθρο 66

 

 

Πεδία και κριτήρια αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης  και των Επιτροπών Διαγνωστικής Υποστήριξης

Άρθρο 67            

Πεδία και κριτήρια αξιολόγησης του έργου των μελών του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού των σχολικών μονάδων

Άρθρο 68

Καταχώριση στοιχείων σε ηλεκτρονικό φάκελο

Άρθρο 69

Διαδικασία αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών

Άρθρο 70            

 

Διαδικασία αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης 

Άρθρο 71

 

Διαδικασία αξιολόγησης του έργου των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού των σχολικών μονάδων 

Άρθρο 72

 

Διαδικασία αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών και των μελών  του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης και των Επιτροπών Διαγνωστικής Υποστήριξης

Άρθρο 73

Περιοδικότητα αξιολόγησης

Άρθρο 74

 

Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών, καθώς και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού – Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Άρθρο 75

Ενστάσεις

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Β’

 

Άρθρο 76

 

Ειδική ψηφιακή εφαρμογή για την αξιολόγηση  των στελεχών εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών και του ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού

Άρθρο 77

Μεταξιολόγηση του συστήματος αξιολόγησης

Άρθρο 78

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 

ΜΕΡΟΣ Γ’

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Άρθρο 79

 

Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων

Άρθρο 80

Επιλογή διδακτικών βιβλίων

Άρθρο 81

Αξιολόγηση μαθητών

Άρθρο 82

Συνεργασίες με τρίτους φορείς

Άρθρο 83

Διεξαγωγή έρευνας και πρακτική άσκηση στη σχολική μονάδα

Άρθρο 84

Λειτουργία εκπαιδευτικών ομίλων – Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικών Ομίλων

Άρθρο 85

Κατανομή μαθητών σε τμήματα

Άρθρο 86

Παιδαγωγικές συναντήσεις

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

Άρθρο 87

Ενδοσχολικοί Συντονιστές

Άρθρο 88

Παιδαγωγικός σύμβουλος –μέντορας στη σχολική μονάδα

Άρθρο 89

Υπεύθυνος Διασύνδεσης με τη Μαθητεία στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια - Λύκεια

Άρθρο 90

Ενδοσχολική επιμόρφωση

Άρθρο 91

Άσκηση πειθαρχικού ελέγχου από τον Διευθυντή

Άρθρο 92

 

Χρήση - Αξιοποίηση των σχολικών κτιρίων, υποδομών και λοιπών εγκαταστάσεων

Άρθρο 93

 

Χρηματοδότηση σχολικών μονάδων και διαχείριση χορηγιών και δωρεών

Άρθρο 94

 

Ανάθεση διδασκαλίας από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας

Άρθρο 95

 

Ανάθεση εξωδιδακτικών εργασιών από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας

Άρθρο 96

Ορισμός υπεύθυνων τμημάτων και μαθητικών κοινοτήτων

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ′

ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ

 

Άρθρο 97

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος

Άρθρο 98

 

Δημιουργία και συντήρηση ιστοσελίδας σε επίπεδο σχολικής μονάδας

Άρθρο 99

Προσβασιμότητα ιστοσελίδων σχολικών μονάδων

Άρθρο 100

Αναμόρφωση του θεσμού του Σχολικού Συμβουλίου

 

ΜΕΡΟΣ Δ΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

Άρθρο 101

Δευτεροβάθμια εκκλησιαστική εκπαίδευση

Άρθρο 102

Σκοπός των Εκκλησιαστικών Σχολείων

Άρθρο 103

Εποπτικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

Άρθρο 104

Ίδρυση, κατάργηση και αναστολή λειτουργίας Εκκλησιαστικών Σχολείων

Άρθρο 105

Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία

Άρθρο 106

Εκκλησιαστικό Λύκειο Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής

Άρθρο 107

Στέγαση Εκκλησιαστικών Σχολείων

Άρθρο 108

Όργανα διοίκησης των Εκκλησιαστικών Σχολείων

Άρθρο 109

Διευθυντές Εκκλησιαστικών Σχολείων

Άρθρο 110

Υποδιευθυντές Εκκλησιαστικών Σχολειων

Άρθρο 111

Θητεία διευθυντών και υποδιευθυντών

Άρθρο 112

 

Απαλλαγή των διευθυντών και υποδιευθυντών από την άσκηση των καθηκόντων τους

Άρθρο 113

 

Μετάθεση - τοποθέτηση διευθυντών και υποδιευθυντών μετά τη λήξη της θητείας τους

Άρθρο 114

Δικαίωμα φοίτησης στα Εκκλησιαστικά Σχολεία

Άρθρο 115

Εισαγωγή μαθητών και μαθητριών

Άρθρο 116

Προγράμματα σπουδών

Άρθρο 117

Λειτουργία ομίλων και θερινών προγραμμάτων

Άρθρο 118

Παροχές και διευκολύνσεις μαθητών και μαθητριών

Άρθρο 119

Εκπαιδευτικό Προσωπικό των Εκκλησιαστικών Σχολείων

Άρθρο 120

Διοικητική και λειτουργική υποστήριξη των Εκκλησιαστικών Σχολείων

Άρθρο 121

Σύνδεση με φορείς και με σχολικές μονάδες της αλλοδαπής

Άρθρο 122

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού των Εκκλησιαστικών Σχολείων

Άρθρο 123

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των Εκκλησιαστικών Σχολείων

Άρθρο 124

Χρηματοδότηση των Εκκλησιαστικών Σχολείων

Άρθρο 125

Σχολική Εφορεία

Άρθρο 126

Μαθητική εστία

Άρθρο 127

Εφαρμογή της νομοθεσίας για τη δημόσια γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Άρθρο 128

Κάλυψη δαπανών λειτουργίας

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΣΧΟΛΕΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

 

Άρθρο 129

Μεταδευτεροβάθμια εκκλησιαστική εκπαίδευση

Άρθρο 130

Σκοπός των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών

Άρθρο 131

Δίπλωμα ιερατικής μαθητείας

Άρθρο 132

Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών

Άρθρο 133

Σχολή Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής

Άρθρο 134

Εκπαιδευτικά προγράμματα των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών

Άρθρο 135

Δικαίωμα φοίτησης στις Σχολές Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών

Άρθρο 136

Εισαγωγή ιεροσπουδαστών στις Σχολές Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών

Άρθρο 137

Πρώτο στάδιο επιλογής ιεροσπουδαστών

Άρθρο 138

Δεύτερο στάδιο επιλογής ιεροσπουδαστών

Άρθρο 139

Διδακτικό προσωπικό των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών

Άρθρο 140

Όργανα διοίκησης των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών

Άρθρο 141

Διευθυντές των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών

Άρθρο 142

Στέγαση των  Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών

Άρθρο 143

Ιατροφαρμακευτικές και νοσοκομειακές δαπάνες σπουδαστών

Άρθρο 144

 

Πρόσβαση στις Θεολογικές Σχολές και στα προγράμματα ιερατικών σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών

Άρθρο 145

Χρηματοδότηση Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών

Άρθρο 146

Εφορεία Λειτουργίας Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών

Άρθρο 147

Σύνδεση των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών με φορείς

Άρθρο 148

 

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών και του προσωπικού τους

Άρθρο 149

Εστίες ιεροσπουδαστών

Άρθρο 150

Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών

Άρθρο 151

Χρόνος έναρξης λειτουργίας των Εκκλησιαστικών Σχολείων και των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών

Άρθρο 152

 

Θέματα Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων Βελλά Ιωαννίνων και Πατριαρχικής Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης

Άρθρο 153

Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής

Άρθρο 154

Προθεσμία χορήγησης γνώμης, πρότασης ή εισήγησης

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

 

Άρθρο 155

 

Πρόσβαση πτυχιούχων Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών στο Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης  του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Άρθρο 156

 

Οργάνωση και πρόσβαση στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, πρόγραμμα σπουδών και διάρκεια φοίτησης – Τροποποιήσεις των άρθρων 1, 3, 4, 5 και 6 του ν. 3432/2006

 

ΜΕΡΟΣ Ε΄

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 157

 

Πρώιμη εκπαιδευτική και υποστηρικτική παρέμβαση σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Άρθρο 158

 

 Αρμοδιότητες του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης – Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 4115/2013

 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄

 

Άρθρο 159

Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Α΄

Άρθρο 160

Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β΄

Άρθρο 161

Κατάργηση των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Συντονσιμού και των θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου

Άρθρο 162

Μεταβατικές Διατάξεις Κεφαλαίου Γ΄

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Β΄

 

Άρθρο 163

Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου B΄

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Δ΄

 

Άρθρο 164

Μεταβατική διάταξη για τη συγκρότηση του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

Άρθρο 165

 

Μεταβατικές διατάξεις για εκπαιδευτικούς και διευθυντές Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων – Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων

Άρθρο 166

 

Μεταβατικές διατάξεις για θέματα φοίτησης, σίτισης και διαμονής μαθητικού δυναμικού των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων – Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων του ν. 3432/2006 (Α΄14) και στέγασης των Εκκλησιαστικών Σχολείων

Άρθρο 167

 

Μεταβατικές διατάξεις για το προσωπικό διοικητικής και λειτουργικής υποστήριξης των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων – Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων του ν. 3432/2006 (Α΄ 14)

Άρθρο 168

 

Λοιπές μεταβατικές διατάξεις για τη δευτεροβάθμια εκκλησιαστική εκπαίδευση

Άρθρο 169

Μεταβατικές διατάξεις για τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες - Συγχώνευση των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών

 

ΜΕΡΟΣ Ζ΄

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 170

Καταργούμενες διατάξεις Μέρους Α΄

Άρθρο 171

Καταργούμενες διατάξεις Μέρους Δ΄

 

ΜΕΡΟΣ Η΄

ΈΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

 

Άρθρο 172

Έναρξη ισχύος

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Τι πολύ σοβαρό θεραπεύουν οι τηγανητές πατάτες;

ΕΛΜΕΠΑ: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής για εκπαιδευτικούς

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

vouli
ΣΥΡΙΖΑ προς Πιερρακάκη: Αποσύρετε τώρα το αντισυνταγματικό νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά ΑΕΙ
«Η δημοκρατία μας, το κράτος δικαίου στηρίζεται στην τήρησή του Συντάγματος. Το άρθρο 16 ορίζει ότι η σύσταση και η λειτουργία ιδιωτικών...
ΣΥΡΙΖΑ προς Πιερρακάκη: Αποσύρετε τώρα το αντισυνταγματικό νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά ΑΕΙ
astinomia
ΕΛΑΣ: Μεγάλη επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής στην Αθήνα – 8 προσαγωγές
Πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον οχτώ άτομα έχουν συλληφθεί και βρίσκονται στη ΓΑΔΑ μετά από επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές της Αθήνας.
ΕΛΑΣ: Μεγάλη επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής στην Αθήνα – 8 προσαγωγές
Ξύλο με οπαδούς στην Κρήτη
Ραντεβού οπαδών μετά από σχολικό αγώνα: Άγριες διαθέσεις για ξύλο με κατσούνα και σιδερογροθιές
Το περιστατικό σημειώθηκε με αφορμή ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ σχολείων, ενώ οι συλλήψεις έγιναν σε περιοχή του Αγίου Νικολάου
Ραντεβού οπαδών μετά από σχολικό αγώνα: Άγριες διαθέσεις για ξύλο με κατσούνα και σιδερογροθιές
ΑΠΘ (2)
Ιδιωτικά Πανεπιστήμια: Ακόμα ένα «άδειασμα» από τη σχολή ΗΜΜΥ του ΑΠΘ
Το Τμήμα, όπως έχουν κάνει και άλλα πανεπιστημιακά Τμήματα, σχολές, σύλλογοι ΔΕΠ και Σύγκλητοι, εκφράζει τη ρητή και έντονη διαφωνία του με το πνεύμα...
Ιδιωτικά Πανεπιστήμια: Ακόμα ένα «άδειασμα» από τη σχολή ΗΜΜΥ του ΑΠΘ