στελέχη εκπαίδευσης
Αλλαγές στις μοριοδοτήσεις και στον αριθμό των 9μηνων σεμιναρίων (αύξηση) που χρειάζονται

Σαρωτικές αλλαγές έφερε ο νέος νόμος Υπουργείου Παιδείας για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και την επιλογή στελεχών το οποίο θα αποτελέσει και "πιλότος" για τις αλλαγές και στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών και προσλήψεων αναπληρωτών

Μία σημαντική αλλαγή που πλέον είναι νόμος αφορά τις μοριοδοτήσεις που αφορούν τα σεμινάρια από δημόσια Πανεπιστήμια. Συγκεκριμένα πλέον μετρούν δύο μοριοδοτούμενα σεμινάρια ενώ αυξάνεται και το ανώτατο όριο της μοριοδότησης που λαμβάνεις από αυτά

Συγκεκριμένα για τις κρίσεις στελεχών στην εκπαίδευση για παράδειγμα που αφορά δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικούς, πλέον ο εκπαιδευτικός μπορεί να λάβει 2 μόρια (μέγιστη μοριοδότηση) από 0,5 που ήταν στον προηγούμενο νόμο παίρνοντας 2 σεμινάρια τα οποία πλέον μοριοδοτούν με 1 μόριο το καθένα.

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες της παρ. 2 του άρθρου 28 με βάση το άθροισμα των μονάδων, τις οποίες συγκεντρώνουν σύμφωνα με την κατά τα άρθρα 31 έως 33 αποτίμηση των εξής κριτηρίων:

α) επιστημονική - παιδαγωγική συγκρότηση,
β) διδακτική, συμβουλευτική-καθοδηγητική και διοικητική-υποστηρικτική εμπειρία,
γ) αξιολόγηση,    
δ) προσωπικότητα και γενική συγκρότηση του υποψηφίου.

Τι αλλάζει στη μοριοδότηση των σεμιναρίων

βα) πιστοποιητικό ή βεβαίωση ετήσιας επιμόρφωσης Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.), Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Δ.Ε.), της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ή Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.), εφόσον δεν αποτέλεσε προσόν διορισμού: μία (1) μονάδα,

ββ) πιστοποιητικό ή βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης προγράμματος επιμόρφωσης Α.Ε.Ι. συνολικής διάρκειας τριακοσίων (300), τουλάχιστον, ωρών ή εννεάμηνης, τουλάχιστον, διάρκειας: μία (1) μονάδα ανά πρόγραμμα και έως δύο (2) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο,

Δείτε εδώ τα σεμινάρια που αφορούν τις κρίσεις στελεχών και πληρούν τις προϋποθέσεις για μοριοδότηση - Πότε ξεκινούν

Τι μοριοδότηση δίνουν οι ξένες γλώσσες

πιστοποιημένη γνώση πρώτης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ2: τρεις (3) μονάδες,

γ) Γνώση ξένων γλωσσών: τέσσερις (4) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
γα) πιστοποιημένη γνώση πρώτης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ2: τρεις (3) μονάδες,
γβ) πιστοποιημένη γνώση πρώτης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ1: δύο (2) μονάδες,
γγ) πιστοποιημένη γνώση πρώτης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου B2: μία (1) μονάδα,
γδ) πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ2: τρεις (3) μονάδες,
γε) πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ1: δύο (2) μονάδες και
γστ) πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου B2: μία (1) μονάδα 

Απαραίτητη προϋπόθεση η πιστοποίηση υπολογιστών για συμμετοχή.

Δείτε εδώ πως μπορείτε να πάρετε εύκολα και άμεσα Πιστοποίηση Ξένων Γλωσσών έως και Γ2 από το σπίτι σας ΧΩΡΙΣ να εξεταστείτε σε προφορικά και έκθεση - Τηλεξέταση μόνο σε reading - listening μέσω τεστ στον υπολογιστή σας

Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής

1. Αν δεν ορίζεται άλλως στις διατάξεις του παρόντος, οι προϋποθέσεις για την επιλογή σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης είναι οι εξής: α) διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών και β) πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄ επιπέδου. Αν διεκδικείται θέση στελέχους ορισμένης βαθμίδας εκπαίδευσης, από τα οκτώ (8) έτη διδακτικής υπηρεσίας της περ. α΄ τα τέσσερα (4) πρέπει να έχουν διανυθεί στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης. Η γνώση Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου της περ. β αποδεικνύεται με τη σχετική πιστοποίηση ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 26 του π.δ. 50/2001 (Α` 39) για την απόδειξη της γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) και τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86.

Την Πιστοποίηση Υπολογιστών μπορείτε να την πάρετε μέσα σε 10 ημέρες εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα - Δείτε εδώ

Τι αλλάζει η εισαγωγή της Σεξουαλικής Αγωγής στα Σχολεία

Η εισαγωγή του εν λόγω μαθήματος στα σχολεία από το Σεπτέμβρη ωθεί δεκάδες χιλιάδες αναπληρωτές, αδιόριστους αλλά και μόνιμους εκπαιδευτικούς να ξεκινούν την 9μηνο μοριοδοτούμενο σεμινάριο με τίτλο "Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στο μάθημα της Σεξουαλικής Αγωγής στα σχολεία" που δίνει 2 μόρια για διορισμούς, προσλήψεις αλλά μοριοδοτεί και για τις αρίσεις στελεχών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ: 9MHNA ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ σεμινάρια με ΜΟΝΟ 25 ΕΥΡΩ το μήνα (ΑΣΕΠ, προσλήψεις κρίσεις στελεχών)

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το 1ο Πανεπιστημιακό Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό Ειδικής Αγωγής με ΜΟΝΟ 50Є εγγραφή (Αιτήσεις ως 8-12)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Πιστοποίηση Αγγλικών σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ σε ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ και Παν.Λευκωσίας μέσω alfavita.gr ΕΔΩ

Πιστοποίηση Υπολογιστών σε 2 ημέρες μόνο 95 ευρώ για προκηρύξεις ΑΣΕΠ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

υπουργειο Παιδείας
Νέα Εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας: «Η ανάρτησή σας στην πλατφόρμα του ΙΕΠ δεν πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις»
Νέα περίοδος Υποβολής Συλλογικού Προγραμματισμού στο πλαίσιο των διαδικασιών "Συλλογικού Προγραμματισμού, Εσωτερικής και Εξωτερικής αξιολόγησης των...
Νέα Εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας: «Η ανάρτησή σας στην πλατφόρμα του ΙΕΠ δεν πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις»