ΕΟΠΠΕΠ: Έρευνα για την απασχόληση των αποφοίτων ΙΕΚ
Σχεδόν 3 στους 4 αποφοίτους των ΙΕΚ έχουν εργαστεί μετά την αποφοίτηση, σύμφωνα με έρευνα του ΕΟΠΠΕΠ

Στην διεθνή ημερίδα που διοργανώθηκε από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με θέμα «Παρακολούθηση της πορείας των αποφοίτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) στην αγορά εργασίας – η περίπτωση των αποφοίτων ΙΕΚ - διαπιστώσεις και συμπεράσματα», παρουσιάστηκε και η έρευνα για την παρακολούθηση της πορείας των αποφοίτων της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) στην αγορά εργασίας.

Η έρευνα αφορά στην παρακολούθηση των αποφοίτων ΙΕΚ στην αγορά εργασίας με ειδικότερο σκοπό του έργου να αποτυπώσει την επάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης σε σχέση με την ανταπόκρισή τους στην αγορά εργασίας.

 • Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 9.830 απόφοιτοι δημοσίων και ιδιωτικών ΙΕΚ όλων των ειδικοτήτων, από όλες τις περιφέρειες της χώρας, καθώς και περισσότερες από 1.000 επιχειρήσεις που απασχολούν αποφοίτους ΙΕΚ.
 • Από τα σημαντικά ευρήματα που προέκυψαν από την έρευνα είναι η σημασία της πιστοποίησης των αποφοίτων ΙΕΚ από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την εύρεση εργασίας, ως προς τη σημερινή εργασιακή κατάσταση των αποφοίτων, παρατηρείται ότι οι μη πιστοποιημένοι αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο πρόβλημα ανεργίας σε σχέση με τους πιστοποιημένους.

Η σημασία της πιστοποίησης των αποφοίτων από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι εμφανής και στις απαντήσεις των εργοδοτών, καθώς ένα μεγάλο ποσοστό (48,05%) αξιοποιεί την ύπαρξη της πιστοποίησης Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως κριτήριο για την τελική πρόσληψη των αποφοίτων ΙΕΚ.

Ως προς τη σχετικότητα της ειδικότητας ΙΕΚ με την σημερινή εργασία, η πιστοποίηση φαίνεται πως επηρεάζει θετικά τη συνάφεια της πρώτης θέσης εργασίας σε σχέση με την ειδικότητα που σπούδασαν. Αναδεικνύεται ότι οι πιστοποιημένοι απόφοιτοι εργάζονται σε θέσεις που παρουσιάζουν μεγαλύτερη συνάφεια με το αντικείμενο της ειδικότητας ΙΕΚ (62,97%) σε σχέση με τους μη πιστοποιημένους (49,28%). 

screenshot_16.png

Κατά την ημερίδα, η Δ/νουσα Σύμβουλος του ΕΟΠΠΕΠ, Ιωάννα Λυτρίβη, υπογράμμισε: «Τα πορίσματα αυτής της έρευνας, όπως και άλλων τέτοιων ερευνών μεγάλης κλίμακας, έχουν μεγαλύτερη αξία, κυρίως, γιατί μπορεί να οδηγήσουν στη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της παρεχόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα. Συνιστούν λαμπρή ευκαιρία να δούμε σοβαρά πού χωλαίνει αυτός ο πυλώνας του εκπαιδευτικού μας συστήματος, ο οποίος μπορεί να αποτελέσει αναπτυξιακό εφαλτήριο για τη χώρα, προκειμένου να προχωρήσουμε από κοινού, σε δράσεις με στόχο την ουσιαστική αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, κυρίως μέσω της θεμελίωσης της διασύνδεσης με την αγορά εργασίας και συνακόλουθα της περαιτέρω θεσμικής ενδυνάμωσης των ΙΕΚ με επίσημους φορείς και δομές απασχόλησης. Δράσεις οι οποίες θα την καταστήσουν, εν τέλει, πιο ελκυστική μέσα στην πυρηνική ελληνική οικογένεια, αλλά και την ευρύτερη, δηλαδή την ελληνική κοινωνία.»

Τα αποτελέσματα της έρευνας

Προφίλ δείγματος

 • Ποσοστό απόκρισης (έγκυρα e-mail επικοινωνίας): 21,76%
 • Υψηλότερα ποσοστά απόκρισης: πιστοποιημένοι απόφοιτοι 2018 (30,99%) και 2020 (41,16%)
 • Οι γυναίκες (πιστοποιημένες ή μη) εμφανίζουν υψηλότερο ποσοστό απόκρισης από τους άνδρες

Εργασία μετά την αποφοίτηση

 • Σχεδόν 3 στους 4 αποφοίτους έχουν εργαστεί μετά την αποφοίτηση
 • Όσο πιο πρόσφατη η προσπάθεια απόκτησης πιστοποίησης, τόσο πιο χαμηλά τα ποσοστά εύρεσης εργασίας μετά την αποφοίτηση

Χρονικό διάστημα εύρεσης εργασίας μετά την αποφοίτηση

 • Μέσο χρονικό διάστημα εύρεσης εργασίας: 7,37 μήνες (7,48 για τις γυναίκες και 7,13 για τους άνδρες)
 • Μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αναμονής για την εύρεση εργασίας: έτος 2016

Σχετικότητα πρώτης εργασίας με την ειδικότητα ΙΕΚ

 • Υψηλότερη συνάφεια: πιστοποιημένοι
 • Όσο πιο πρόσφατη είναι η περίοδος της πιστοποίησης (επιτυχόντες) τόσο πιο αυξημένη συνάφεια αντικειμένου υπάρχει

Παραμονή στην πρώτη εργασία

 • Περισσότεροι από 2 στους 4 παραμένουν στην πρώτη θέση εργασίας
 • Όσο πιο πρόσφατη η περίοδος της πιστοποίησης τόσο μεγαλύτερα τα ποσοστά όσων βρίσκονται ακόμη στην ίδια θέση εργασίας

Χρονικό διάστημα διατήρησης πρώτης εργασίας

 • Το χρονικό διάστημα παραμονής στην πρώτη εργασία ξεπερνάει το 1 έτος
 • Όσο πιο πρόσφατη η διαδικασία πιστοποίησης τόσο μικρότερα τα ποσοστά παραμονής στην πρώτη εργασία μετά την αποφοίτηση 

Σημερινή εργασιακή κατάσταση

 • Πλήρης απασχόληση: 43,5% - Ανεργία: 24,16%
 • Οι μη πιστοποιημένοι έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα ανεργίας σε αντίθεση με τους πιστοποιημένους

Σχετικότητα σημερινής εργασίας με την ειδικότητα

 • Πιστοποιημένοι απόφοιτοι: 62,97% συνάφεια
 • Μη πιστοποιημένοι απόφοιτοι: 49,28% συνάφεια

Λόγοι μη σχετικότητας σημερινής εργασίας με την ειδικότητα

 • Αν και έψαξαν εργασία ανάλογη της ειδικότητας δεν βρήκαν: σχεδόν οι μισοί απόφοιτοι
 • Προτίμηση άλλης εργασίας λόγω καλύτερης αμοιβής: παραπάνω από 1 στους 5
 • Διαχρονικά υπάρχει μείωση των πιστοποιημένων που έκριναν ότι οι γνώσεις τους δεν ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις της αγοράς 

Τρόπος εύρεσης εργασίας

 • Επικρατέστερος τρόπος εύρεσης εργασίας είναι μέσω φίλων και γνωστών: παραπάνω από 1 στους 4 αποφοίτους
 • Οι πιστοποιημένοι που βρίσκουν εργασία μέσω διαγωνισμών υπερτερούν σε μεγάλο βαθμό των μη πιστοποιημένων

Καθεστώς απασχόλησης

 • Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου: 2 στους 4 αποφοίτους
 • Σύμβαση ορισμένου χρόνου: παραπάνω από 1 στους 5
 • Οι μη πιστοποιημένοι απόφοιτοι που εργάζονται με σύμβαση αορίστου χρόνου είναι περισσότεροι κατά 9% σε σύγκριση με τους πιστοποιημένους απόφοιτους
 • Όσοι εργάζονται με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου είναι στην πλειονότητά τους πλήρους απασχόλησης

Ρόλος πτυχίου ειδικότητας στην εύρεση εργασίας

 • Πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος του πτυχίου: Παραπάνω από 1 στους 4 αποφοίτους
 • Οι μη πιστοποιημένοι δε βρίσκουν εξίσου σημαντικό το πτυχίο για την εύρεση εργασίας

Χρησιμότητα γνώσεων/ικανοτήτων στη σημερινή εργασία

 • Πάρα πολύ υψηλή χρησιμότητα: Παραπάνω από 1 στους 4 αποφοίτους
 • Για τους μη πιστοποιημένους η χρησιμότητα βαθμολογείται με χαμηλότερο βαθμό

Τα βασικά αποτελέσματα της έρευνας για την παρακολούθηση της πορείας των αποφοίτων της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) στην αγορά εργασίας ΕΔΩ

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 5 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 13/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα