Σεμινάριο, εκπαιδευτικοί
Όλες οι πληροφορίες για τις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών - Ένας κωδικοποιημένος και επίκαιρος οδηγός από την Δημοκρατική Συνεργασία Εκπαιδευτικών Π.Ε. για μεταθέσεις, αποσπάσεις, τοποθετήσεις, παραιτήσεις, απολύσεις, κα.

Σε αναμονή της έκδοσης της σχετικής εγκυκλίου για τις αποσπάσεις τόσο από περιοχή σε περιοχή όσο σε φορείς και ενόψει της έναρξης των διαδικασιών, από τα κατά τόπους ΠΥΣΠΕ, για τις οριστικές τοποθετήσεις/βελτιώσεις θέσεων, η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης επικαιροποιεί το Νομοθετικό Πλαίσιο για τις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών λαμβάνοντας υπόψη όλες τις τελευταίες νομοθετικές αλλαγές και παρεμβάσεις.

Το θέμα της κωδικοποίησης της νομοθεσίας που αφορά τις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών έχει απασχολήσει πολλές φορές τον κλάδο και τη ΔΟΕ. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, δεν έχει αντιμετωπισθεί.

Διατάξεις διάσπαρτες σε πολλούς νόμους δυσκολεύουν πάρα πολύ τους συναδέλφους, οι οποίοι δεν γνωρίζουν τελικά ποια νομοθεσία ισχύει. Αποτέλεσμα αυτής της πανσπερμίας διατάξεων και της πολυνομίας είναι η δημιουργία σύγχυσης αντί της επίλυσης των προβλημάτων.

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, χωρίς να έχει νομική υπηρεσία (όπως για παράδειγμα έχουν το Υπουργείο Παιδείας και η ΔΟΕ), ανταποκρινόμενη στο αίτημα χιλιάδων συναδέλφων, οι οποίοι μάταια περιμένουν από το υπουργείο Παιδείας να το κάνει, μελέτησε το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, το κωδικοποίησε, στο μέτρο του δυνατού, και το παραθέτει, έτσι ώστε όλοι να γνωρίζουν σε ποιον νόμο θα ανατρέχουν, κάθε φορά, για το θέμα που τους απασχολεί.

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

Ειδικές κατηγορίες μετάθεσης είναι αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 13 του Π.Δ.50/1996, στην παρ. 8 του άρθρου 1 του ν.3194/2003 ( σκλήρυνση κατά πλάκας) και στο άρθρο 17 του ν.3402/2005 (δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία). Στον ν.4653/2020, με το άρθρο 55, επανήλθε η προτεραιότητα για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών του άρθρου 13 του Π.Δ.50/1996 και για τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς του άρθρου 6 του ν.3454/2006, καθώς και για γονείς ενός (1) ανάπηρου τέκνου, με ποσοστό αναπηρίας 67% (παρ. 2 του άρθρου 39 του ν.4403/2016) τόσο για τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης όσο και για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις εντός της ίδιας περιοχής.

Με τον ν.4653/2020 (στις καταργούμενες διατάξεις) οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί εξαιρούνται και από τις ρυθμίσεις του άρθρου 14 του Π.Δ.50/1996 «Κρίση και τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών», όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 12, παρ. 2 του Π.Δ.100/1997.

Με την υπ’ αριθμόν 19 απόφαση της 217ης/18.9.2008 Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και την υπ’ αριθμόν 1/4,05-02-2009 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Π.Ε. θεωρείται ότι εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 13 «Ειδικές κατηγορίες μετάθεσης» του Π.Δ. 50/1996 και οι νόσοι Hodgkin, No Hodgkin και Willebrand.

 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Α) Μοριοδότηση σχολικών μονάδων (Π.Δ.50/1996, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.100/1997, το Π.Δ.39/1998 και το Π.Δ.111/2016, το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν.4547/2018).

Β) Αναμοριοδότηση - Καθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων (ΦΕΚ 3941/2018).

 

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Α) Μεταθέσεις-τοποθετήσεις εκπαιδευτικών (Π.Δ.50/1996, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.100/1997, Π.Δ.39/1998, άρθρο 55 του ν.4653/2020, άρθρα 19, 48 και 62 του ν.4692/2020, άρθρο 26 του ν.4713/2020).

Β) Μονάδες μετάθεσης (άρθρα 30 & 31 του ν.3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 59 του ν.3966/2011, άρθρο 39 του ν.4115/2013, άρθρα 4 & 5 του ν.4283/2014, άρθρο 37 του ν.4351/2015, άρθρο 25 του ν.4203/2013, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του ν.4386/2016, άρθρο 72 του ν.4316/2016, άρθρο 8 του ν.4574/2018).

Γ) Περιοχές μετάθεσης (ΦΕΚ 3399/2018 και ΦΕΚ 3419/2018).

Δ) Διαδικασίες-προϋποθέσεις μετάθεσης σε σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 1592/2004).

Ε) Μεταθέσεις συζύγων δικαστικών κατά προτεραιότητα (άρθρο 8 του ν.1868/1989, άρθρο 47 του ν.2304/1995 και άρθρο 94 του ν.4055/2012).

ΣΤ) Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής στη Γενική Εκπαίδευση (άρθρο 48 του ν.4415/2016). Ζ) Μεταθέσεις σε Κέντρα Ειδικής Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) (άρθρο 9 του ν.4547/2018). Η) Οργανική θέση αποσπασμένων στο εξωτερικό (άρθρο 94 του ν.4547/2018).

Θ) Οργανική θέση εκπαιδευτικών Πειραματικών Σχολείων (άρθρο 19, παρ. 13, 15 & 16 του ν.4692/2020).

 

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Α) Μετατάξεις εκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο (από Π.Ε. σε Δ.Ε. ή/και αντίστροφα) (άρθρο 16 του ν.1566/1985, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του ν.1586/1986, άρθρο 5 του ν.1824/1988, άρθρα 69 και 70 του ν.3528/2007, άρθρο 80 του ν.4310/2014, άρθρο 64 του ν.4589/2019).

Β) Μετατάξεις σε διοικητικές θέσεις - Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (Ε.Σ.Κ.) (ν.4440/2016, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 33, 34, 35 του ν.4531/2018, τα άρθρα 70, 71, 72 του ν.4646/2019, τα άρθρα 42, 43, 44 του ν.4647/2019, καθώς και το άρθρο 490 του ν.4781/2021).

Γ) Μετατάξεις εκπαιδευτικών σε θέσεις Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Δ.Ι.Π.) (άρθρο 20 του ν.4452/2017).

 

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Α) Διορισμός - τοποθέτηση νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών (Π.Δ.154/1996, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.144/1997, άρθρο 62 του ν.4589/2019, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του ν.4653/2020, άρθρα 44 και 58 του ν.4692/2020).

Β) Παράταση ορκωμοσίας και ανάληψης υπηρεσίας (άρθρο 17 του ν.3528/2007).

 

ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Π.Δ.50/1996 (άρθρο 14), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.100/1997 (άρθρο 12).

 

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Α) Αποσπάσεις μόνιμων, αναπληρωτών και μελών ΔΣ συλλόγων, αποσπάσεις για διαπίστωση πειθαρχικού αδικήματος (άρθρο 16 του ν.1566/1985).

Β) Αποσπάσεις κατά προτεραιότητα

  1. Αποσπάσεις ειδικών κατηγοριών (άρθρο 13 του Π.Δ.50/1996, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

  2. Αποσπάσεις συζύγων στρατιωτικών και ιερέων (άρθρο 21 του ν.2946/2001, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 72 του ν.4316/2014 και το άρθρο 17 του ν.3649/2008, άρθρο 3 του ν.4553/2018).

  3. Αποσπάσεις αιρετών Ο.Τ.Α., (άρθρο 93 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του ν.4071/2012).

  4. Αποσπάσεις συζύγων δικαστικών λειτουργών και του ΝΣΚ (άρθρου 47 του ν.2304/1995, άρθρο 94 του ν.4055/2012 και άρθρο 19 του ν.2386/1996).

  5. Αποσπάσεις συζύγων μελών ΔΕΠ (άρθρο 44Α του ν.4115/2013).

  6. Αποσπάσεις συζύγων ιατρικού προσωπικού του Ε.Σ.Υ., που υπηρετούν σε περιοχές που χαρακτηρίζονται άγονες και προβληματικές (άρθρο 34 του ν.3896/2010, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 55 του ν.3918/2011). Γ) Αποσπάσεις Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (άρθρο 48 του ν.4415/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν.4473/2017).

Δ) Αποσπάσεις εξωτερικού (άρθρο 16 του ν.4415/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 73 του ν.4485/2017, το άρθρο 33 του ν.4521/2018, το άρθρο 94 του ν.4547/2018, το άρθρο 216 του ν.4610/2019, το άρθρο 39 του ν.4653/2020, το άρθρο 29 του ν.4692/2020 και το άρθρο 45 του ν.4777/2021). ΦΕΚ 1487/2018 – Καθορισμός διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό.

Ε) Αποσπάσεις πλεοναζόντων εκπαιδευτικών (άρθρο 31 του ν.3848/2010).

ΣΤ) Αποσπάσεις σε φορείς (άρθρο 6 του ν.2740/1999, άρθρο 13 του ν.3149/2003).

Ζ) Αποσπάσεις υπαλλήλων σε γραφεία βουλευτών και κομμάτων (άρθρο 6 του Ν.1878/1990).

Η) Αποσπάσεις νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών (άρθρο 42 του ν.4722/2020).

Θ) Αποσπάσεις στελεχών εκπαίδευσης (άρθρο 118 του ν.4692/2020)

 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

Α) Άρθρα 14 & 16 του ν.1566/1985, άρθρο 3 του ΦΕΚ 1340/2002 και ΦΕΚ 64/2003.

Β) Άρθρο 21 του ν.3475/2006, άρθρο 25 του ν.4203/2013, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του ν.4386/2016 και το άρθρο 46 του ν.4415/2016.

 

ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Άρθρο 62 του ν.4589/2019.

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Άρθρα 12,13 και 16 του ν.1566/1985.

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Άρθρο 9 του ν.4452/2017.

 

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Άρθρα 7 και 9 του ν.4354/2015.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

Άρθρο 6 του ν.3027/2002, άρθρο 41 του ν.3762/2009.

 

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Άρθρα 13 και 14 του ν.1566/1985.

 

ΟΡΓΑΝΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Άρθρο 21 του ν.1566/1985 και Π.Δ.47/2006.

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Π.Δ.1/2003, άρθρο 31 του ν.4713/2020, άρθρο 22 του ν.4728/2020, άρθρο 288 του ν.4738/2020.

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρα 13, 14 και 15 του ν.2690/1999.

 

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Άρθρο 11 του ν.3230/2004.

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΥΣΙΑΤΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΦΕΚ 1386/2001.

 

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Α) Αίτηση παραίτησης εκπαιδευτικών (άρθρο 46 του ν.4777/2021).

Β) Ανάκληση αίτησης παραίτησης (άρθρο 148 του ν.3528/2007).

Γ) Αιτήσεις παραίτησης που υποβάλλονται μετά την πρώτη εργάσιμη ημέρα που έπεται του πρώτου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου και κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους γίνονται αποδεκτές με απόφαση Υπουργού Παιδείας, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.), για εξαιρετικούς λόγους.

Δ) Αυτοδίκαιη παραίτηση υπαλλήλου από την πρώτη θέση σε περίπτωση αποδοχής διορισμού σε δεύτερη θέση

(άρθρο 35 του ν.3528/2007).

Ε) Αυτοδίκαιη απόλυση εκπαιδευτικών (άρθρο 4 του ν.3687/2008, άρθρο 59 του ν.4369/2016, άρθρο 155 του ν.3528/2007).

ΣΤ) Απόλυση για σωματική ή πνευματική ανικανότητα (άρθρο 153 του ν.3528/2007).

Ζ) Επαναφορά στην υπηρεσία λόγω πλάνης (άρθρο 4 του ν.4151/2013).

Η) Επάνοδος στην υπηρεσία εκπαιδευτικών - υποψήφιων βουλευτών (άρθρο 12 του ν.3231/2004).

Θ) Διαθεσιμότητα λόγω ασθένειας (άρθρο 100 του ν.3528/2007).

 

Δημοκρατική Συνεργασία Εκπαιδευτικών Π.Ε.

 

ΔΕΙΤΕ τον οδηγό σε μορφή pdf

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 19/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

ταξη
Τοποθέτηση νέων διευθυντών/ντριών σε κενές θέσεις σχολείων στη ΔΔΕ Δ΄ Αθήνας
Ποιοι τοποθετήθηκαν διευθυντές σε σχολεία της ΔΔΕ Δ΄ Αθήνας που είχαν συνταξιοδοτήσεις των διευθυντών τους
Τοποθέτηση νέων διευθυντών/ντριών σε κενές θέσεις σχολείων στη ΔΔΕ Δ΄ Αθήνας